Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-28 Dignitana Dignitana AB: Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 28 May 2020 | Dignitana

Dignitana AB: Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q1 2020

Tillväxt på 23 procent när efterfrågan på DigniCap ökar

Väsentliga finansiella händelser 

 • Nettointäkterna för koncernen uppgick till  12 478 KSEK (10 106), en ökning med 23 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 24 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.
 • EBITDA uppgick till -8 761 KSEK (-2 799), en förändring med 213 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 23 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.
 • Resultat per aktie är -0,23 SEK ( -0,11).
 • De genomsnittliga dagliga behandlings-intäkterna, Average Daily Treatment Revenue (ADTR)*, steg till 118 KSEK (88 KSEK) en ökning med 35 percent jämfört med samma period 2019 och en ökning på 8 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.

Väsentliga affärshändelser 

 • En extra bolagsstämma hölls 10 februari 2020, vilken beslutade om överföringen av teckningsoptioner till nyckelpersoner i Dignitana Inc. i enlighet med styrelsens förslag.
 • Sponsring av USA event tillsammans med Susan G. Komen®, den största icke vinstdrivande opinionsbildaren för bröstcancer i världen.
 • Tecknade distributionsavtal med MedPhy Technologies i Indien för att möjliggöra tillgång till denna stora och växande marknad.
 • Lanserade DigniCap mobilapp för patientcentrerad vård.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Bolaget har erhållit ett lån utan säkerhet från Payroll Protection Program, ett ekonomiskt stimulansinitiativ med anledning av covid-19 i USA.
 • Finansiering avslutades i och med att Dignitana erhöll de sista 500 000 USD efter perioden, och hela lånebeloppet från Union Business Leasing uppgick till totalt 1,5 MUSD.
 • Dignitana slöt ett masteravtal med Hartford HealthCare i USA.
 • Bolaget slöt ett masteravtal i USA med American Oncology Network.
 • Dignitana slöt avtal för 5 nya platser med vårdgivare i USA.

Nyckeltal

DIGNITANA-KONCERNEN Q1 2020 Q1 2019 Helår 2019
Nettoomsättning, KSEK 11 393 9 237 40 699
Totala intäkter, KSEK 12 478 10 106 42 546
Resultat efter finansiella poster, KSEK -12 755 -5 270 -37 950
Kassa och bank, KSEK 8 768 21 715 19 433
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,23 -0,11 -0,76
Genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter*, KSEK 118 88 107

* ADTR inkluderar behandlingsintäkter från patienter och kliniker. Inkluderar inte leasingintäkter eller försäljning av engångsartiklar.

Den fullständiga rapporten som kan laddas ned via  https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/

 

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mai 2020 kl. 08:30 CEST.

2020-05-28 Dignitana Dignitana AB Publishes Q1 2020 Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-28 Dignitana Dignitana AB: Dignitana signs master contract with American Oncology Network Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-27 Dignitana Dignitana AB announces two presentations for shareholders Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Dignitana Dignitana AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i DIGNITANA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-25 Dignitana Dignitana AB: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN DIGNITANA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 Dignitana Dignitana AB: Dignitana Publishes May Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Dignitana Dignitana AB: Dignitana publicerar Årsredovisning 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Dignitana Dignitana AB: Dignitana publishes Annual Report 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Dignitana Dignitana AB strengthens financial position with new loan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-08 Dignitana Dignitana AB: Dignitana receives loan from COVID-19 US stimulus package Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-05 Dignitana Dignitana AB: Dignitana signs master contract with Hartford HealthCare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-04 Dignitana Dignitana AB: Dignitana medverkar på Redeye Medtech & Diagnostics Seminar den 5 maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-04 Dignitana Dignitana AB: Dignitana to participate in Redeye Medtech & Diagnostics Seminar on May 5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Dignitana Dignitana AB: Dignitana meddelar nytt datum för årsstämma och offentliggörande av årsredovisning 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Dignitana Dignitana AB: Dignitana announces new date for AGM and postpones publication of 2019 Annual Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Dignitana Dignitana AB: Dignitana to present business update related to COVID-19 this Thursday Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Dignitana Dignitana AB: Dignitana Publishes March Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Dignitana Dignitana AB: Dignitana launches DigniCap Mobile App to support patient-centered care Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-09 Dignitana Dignitana AB: Dignitana to participate in Stockholm Corporate Finance 12[th] Life Science Seminar on March 12 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-09 Dignitana Dignitana AB: Dignitana medverkar på Stockholm Corporate Finance 12:e Life Science-seminarium den 12 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-25 Dignitana Dignitana AB: Dignitana AB Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-25 Dignitana Dignitana AB Year End Report 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Dignitana Dignitana AB: Dignitana signs MedPhy Technologies as DigniCap distributor in India Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-17 Dignitana Dignitana AB: Dignitana Publishes February Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-13 Dignitana Dignitana AB: Dignitana to sponsor Susan G. Komen[® ]events in Dallas, New York and Los Angeles Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-10 Dignitana Dignitana AB: Dignitanas extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-10 Dignitana Dignitana AB: Dignitana's extraordinary general meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-23 Dignitana Dignitana AB: Dignitana innovation recognized at Arab Health Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Dignitana Dignitana AB: Dignitana Publishes January Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-09 Dignitana Dignitana AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i DIGNITANA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-09 Dignitana Dignitana AB: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN DIGNITANA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-12 Dignitana Dignitana AB: Dignitana Publishes December Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-19 Dignitana Dignitana AB: Dignitana publicerar kvartalsrapport för Q3 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-19 Dignitana Dignitana AB Publishes Q3 2019 Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Dignitana Dignitana AB: Dignitana Publishes November Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-13 Dignitana Dignitana AB: Invitation to Presentation of Dignitana's Third Quarter Interim Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Dignitana Dignitana AB: New Contracts Support Global Expansion for Dignitana Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 Dignitana Dignitana AB: Dignitana Publishes October Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-19 Dignitana Dignitana AB: Dignitana receives TGA approval for DigniCap Delta scalp cooling system in Australia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-12 Dignitana Dignitana AB: Dignitana Publishes September Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-10 Dignitana Dignitana AB: Dignitana appoints DigniCap Dignitary with focus on ovarian cancer advocacy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-09 Dignitana Dignitana AB: Dignitana introduces new scalp cooling technology to Southern California Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-04 Dignitana Dignitana AB: Dignitana sponsors Italian short film for Venice Film Festival 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Dignitana Dignitana AB: Dignitana tillförs 42 miljoner SEK i en riktad nyemission av units Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Dignitana Dignitana AB: Dignitana receives SEK 42 million in a directed new issue of units Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Dignitana Dignitana AB: Dignitana intends to make a directed new issue of units Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Dignitana Dignitana AB: Dignitana avser att genomföra en riktad nyemission av units Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-22 Dignitana Dignitana AB Publishes Q2 2019 Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-12 Dignitana Dignitana AB: Dignitana delivers first DigniCap Delta in United States Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-01 Dignitana Dignitana AB Publishes August Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-30 Dignitana Dignitana AB: Dignitana signs Atrium Health in U.S. for DigniCap Delta scalp cooling system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Dignitana Dignitana AB: Dignitana receives FDA clearance for DigniCap Delta scalp cooling system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Dignitana Dignitana AB: Dignitana får FDA-godkännande i USA för DigniCap Delta scalp cooling system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-20 Dignitana Dignitana AB Publishes June Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-17 Dignitana Dignitana AB: Dignitana installs the first DigniCap Delta Scalp Cooling System in Rome Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-22 Dignitana Dignitana AB: Dignitana Promotes Scalp Cooling at Supportive Care Conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-17 Dignitana Dignitana AB Publishes May Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Dignitana Kommuniké från Dignitana AB årsstämma 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Dignitana Communication from the Dignitana AB Annual General Meeting 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Dignitana Dignitana AB Publishes Q1 2019 Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 Dignitana Dignitana AB: Dignitana Leadership Efforts Prompt Landmark Legislation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-19 Dignitana Dignitana AB: Dignitana Publishes April Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Dignitana Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-16 Dignitana Notice of Annual General Meeting of Dignitana AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Dignitana Dignitana AB: Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Dignitana Dignitana AB: Correction: Incorrect MAR Classification in previous press release Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Dignitana Dignitana AB Publishes Annual Report for 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Dignitana Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 Dignitana Dignitana AB Receives CE Marking for Next Generation DigniCap Delta to Reduce Hair Loss from Chemotherapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-14 Dignitana Dignitana AB: Dignitana CEO William Cronin to Speak at Aktiedagen Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-13 Dignitana Dignitana AB Publishes March Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Dignitana Dignitana AB Taps oneservice as Service Provider in Europe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-26 Dignitana Dignitana AB Publishes Year End Report for 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Dignitana Dignitana AB Publishes February Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-29 Dignitana Rättelse - sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ) är idag den 29 januari 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-29 Dignitana Amendment - Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ) is today, the 29 of January 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-29 Dignitana Sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-29 Dignitana Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-11 Dignitana Dignitana AB Publishes January Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Dignitana Dignitana kompletterar den tidigare aviserade riktade emissionen med ytterligare en riktad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Dignitana Dignitana complements the previously announced directed rights issue - decides on an additional directed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Dignitana Dignitana AB Publishes Information Memorandum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Dignitana Dignitana offentliggör Informations-Memorandum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Dignitana Dignitana AB (Publ) Announces Rights Issue and Directed Equity Issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Dignitana Dignitana AB (Publ) Genomför Företrädesemission Och Riktad Nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Dignitana Dignitana AB Publishes Q3 Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-14 Dignitana DigniCap Clinical Trial Launched at Beijing University Cancer Hospital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-02 Dignitana Dignitana AB Publishes November Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-19 Dignitana Dignitana AB Announces Change of Publication Date for Third Quarter 2018 Interim Report Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-10 Dignitana Dignitana AB Publishes October Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-08 Dignitana Dignitana AB Announces Major New Shareholder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-07 Dignitana Dignitana AB Publishes September Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Dignitana Dignitana CEO William Cronin to Speak at Aktiespararna Event in Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Dignitana Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q2 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Dignitana Dignitana AB Publishes Interim Report for Q2 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Dignitana Dignitana AB Publishes Interim Report for Q2 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-10 Dignitana Dignitana AB Publishes August Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Dignitana DIGNITANA ESPANDE IL PROPRIO MERCATO IN ITALIA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Dignitana DIGNITANA GROWS BUSINESS IN ITALY Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Dignitana DIGNITANA VÄXER I ITALIEN och startar dotterbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-06 Dignitana Dignitana Publishes July Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-20 Dignitana DIGNITANA KOMMENTERAR AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION (DET AMERIKANSKA LÄKARFÖRBUNDET) BESLUT ATT INTE INFÖR EN UNIK CPT® CODE FÖR KYLNING AV HÅRBOTTEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-19 Dignitana DIGNITANA RESPONDS TO AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION DECISION REGARDING UNIQUE CPT CODE FOR SCALP COOLING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-01 Dignitana Dignitana Publishes June Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Dignitana Dignitana publishes Interim Financial Report for Q1 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Dignitana Dignitana Publishes May Newsletter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Dignitana Dignitana Launches Survey to Gather Critical Insights on Insurance Coverage and Reimbursement for Cancer Patients Undergoing Chemotherapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Dignitana Communication from the Dignitana AB Annual General Meeting 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-09 Dignitana Sysmex Europe GmbH to Transfer Management of All European Installations Of The DigniCap Scalp Cooling System Back to Dignitana AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-16 Dignitana Dignitana Initiates Action with American Medical Association to Add CPT® Codes for Insurance Coverage of FDA-Cleared Scalp Cooling Medical Devices Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-16 Dignitana Dignitana AB: Report from Extraordinary Shareholders Meeting on 16 March 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-09 Dignitana Dignitana, Inc. Appoints Three Board Members in U.S. And Names James McKinney President and Chief Operating Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Dignitana Dignitana Announces Changes to Board of Directors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-22 Dignitana Dignitana Publishes Year End Financial Report 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-06 Dignitana Dignitana to Present Live Facebook Session to "Aktier - Småbolagsjakten" on February 28 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Dignitana Dignitana to Present Live Facebook Session to "Aktier - Småbolagsjakten" on February 28 Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-29 Dignitana Nyemissionen i Dignitana tecknades fullt ut och bolaget tillförs 42,6 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-29 Dignitana The new share issue in Dignitana was fully subscribed and the company received SEK 42.6 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-06 Dignitana Dignitana publishes prospectus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-06 Dignitana Dignitana offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-06 Dignitana DIGNITANA LANSERAR VÄRLDENS FÖRSTA PRECISIONSANPASSADE SKALPKYLNINGSMÖSSA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-06 Dignitana DIGNITANA LAUNCHES WORLD'S FIRST PRECISION-FIT SCALP COOLING CAP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-05 Dignitana DIGNITANA FORTSÄTTER VÄXA I USA MED RWJ BARNABAS HEALTH OCH TRE ANDRA KLINIKER Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-05 Dignitana DIGNITANA GROWTH CONTINUES IN U.S. WITH RWJ BARNABAS HEALTH AND THREE MORE CENTERS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-04 Dignitana DIGNITANA TO EXHIBIT DIGNICAP® SCALP COOLING SYSTEM AT 2017 SAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-04 Dignitana DIGNITANA STÄLLER UT DIGNICAP® SCALP COOLING SYSTEM PÅ SAN ANTONIO BRÖSTCANCERSYMPOSIUM 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-04 Dignitana Dignitana: Kommuniké från extra bolagsstämma 2017-12-04 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Dignitana Dignitana publish interim financial report for Q3, 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Dignitana Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q3 - 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Dignitana DIGNITANA APPOINTS WILLIAM CRONIN AS NEW CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Dignitana DIGNITANA UTSER WILLIAM CRONIN TILL NY VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-15 Dignitana RÄTTELSE AV KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I DIGNITANA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-15 Dignitana Rättelse i pressmeddelande 2017-11-02 "Dignitana beslutar om företrädesemission om 42,6 MSEK" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-14 Dignitana DIGNITANA MOVING OPERATIONS TO THE U.S. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-14 Dignitana DIGNITANA FLYTTAR VERKSAMHETEN TILL USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 Dignitana Kallelse till extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 Dignitana Dignitana decides on a Rights Issue of 42.6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-02 Dignitana Dignitana beslutar om företrädesemission om 42,6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Dignitana CHANGES IN DIGNITANA'S FINANCING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Dignitana FÖRÄNDRINGAR I DIGNITANAS FINANSIERING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-11 Dignitana DIGNITANA CONTINUES U.S. GROWTH WITH EIGHT NEW LOCATIONS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-11 Dignitana DIGNITANA FORTSÄTTER VÄXA I USA MED ÅTTA NYA AVTAL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-10 Dignitana DIGNITANA FÖRTYDLIGAR BOLAGETS STÄLLNING Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-10 Dignitana DIGNITANA CLARIFIES THE COMPANY'S POSITION Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-03 Dignitana DIGNITANA FORTSÄTTER ATT VÄXA I USA OCH LANSERAR INTEGRATIONSPROGRAM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-03 Dignitana DIGNITANA CONTINUES U.S. GROWTH AND LAUNCHES INTEGRATION PROGRAM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Dignitana DIGNITANA REVISES 2017 PROJECTIONS FOLLOWING PRODUCTION DELAYS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Dignitana DIGNITANA REVIDERAR FÖRSÄLJNINGSPROGNOS EFTER PRODUKTIONSFÖRSENINGAR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Dignitana DIGNITANA TAR UPP LÅN FÖR ATT MÖTA ÖKAD EFTERFRÅGAN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Dignitana DIGNITANA ESTABLISHES CREDIT FACILITY TO SUPPORT INCREASED DEMAND Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-24 Dignitana Dignitana publish interim financial report for Q2, 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-24 Dignitana Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q2 - 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-21 Dignitana Dignitana ger ut teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-04 Dignitana DIGNITANA SIGNS ON DIGNITY HEALTH AS GROWTH CONTINUES IN U.S. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-04 Dignitana DIGNITANA GÖR AVTAL MED VÅRDNÄTVERKET DIGNITY HEALTH - TILLVÄXTEN FORTSÄTTER I USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Dignitana CHANGES TO THE BOARD OF DIRECTORS AT DIGNITANA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Dignitana FÖRÄNDRINGAR I DIGNITANAS STYRELSE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-10 Dignitana DIGNITANA CONTINUES U.S. GROWTH WITH TEN NEW ORDERS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-10 Dignitana DIGNITANA FORTSÄTTER VÄXA I USA - TECKNAR TIO NYA AVTAL Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-03 Dignitana FDA EXPANDS DIGNICAP CLEARANCE IN U.S. TO SOLID TUMOR CANCERS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-03 Dignitana FDA GER UTÖKAT GODKÄNNANDE FÖR DIGNICAP® I USA - OMFATTAR NU SOLIDA CANCERTUMÖRER Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-03 Dignitana FDA DECISION TRIPLES DIGNITANA U.S. MARKET SIZE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-03 Dignitana FDA-BESLUT ÖPPNAR FÖR KRAFTIGT ÖKAD MARKNAD FÖR DIGNITANA I USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-26 Dignitana DIGNITANA MEDICAL ADVISORS HELP LAUNCH INTERNATIONAL SCALP COOLING COLLABORATION AMONG TOP CANCER CENTERS WORLDWIDE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-09 Dignitana DIGNITANA PARTNERS WITH PIEDMONT CANCER INSTITUTE TO HELP GEORGIA BREAST CANCER PATIENTS KEEP THEIR HAIR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-09 Dignitana DIGNITANA INGÅR SAMARBETE MED PIEDMONT CANCER INSTITUTE FÖR ATT HJÄLPA BRÖSTCANCERPATIENTER I GEORGIA ATT BEHÅLLA HÅRET Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Dignitana Kommuniké från årsstämma 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-24 Dignitana Dignitana publish interim financial report for Q1, 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-24 Dignitana Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q1 - 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-23 Dignitana DIGNITANA CONTINUES AUGMENTED GROWTH ACROSS THE U.S. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Dignitana Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 Dignitana Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Dignitana PROMINENT MEDICAL CENTER PARTNERS WITH THE HOME OF THE KENTUCKY DERBY TO RAISE FUNDS FOR THE DIGNICAP SYSTEM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Dignitana Se Dignitanas presentation från Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium den 21 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-21 Dignitana DIGNITANA CONTINUES EXPONENTIAL GROWTH ACROSS THE U.S. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-23 Dignitana Dignitana publishes Year End Financial Report 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-23 Dignitana Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Dignitana DIGNITANA FUELS GROWTH WITH NINE NEW INSTALLATIONS IN U.S. FOR DigniCap® SCALP COOLING MEDICAL DEVICE Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-15 Dignitana DIGNITANAS KLINISKA DATA PUBLICERAS I VETENSKAPLIG ARTIKEL AV PRESTIGEFYLLD MEDICINSK TIDSKRIFT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-13 Dignitana MEMORIAL SLOAN KETTERING TO OFFER DIGNICAP® SCALP COOLING DEVICE IN NEW YORK METRO AREA LOCATIONS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-18 Dignitana DIGNITANA LAUNCHES DIGNICAP® MOBILE APP FOR U.S. PATIENTS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-12 Dignitana DIGNITANA HAR RECERTIFIERATS AV TÜV SÜD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-08 Dignitana DIGNITANA CELEBRATES FIRST ANNIVERSARY OF FDA CLEARANCE FOR DIGNICAP® SYSTEM AT SAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-07 Dignitana DIGNITANA PARTNERS WITH BOA TECHNOLOGY TO DEVELOP THE WORLD'S FIRST PRECISION-FIT SCALP COOLING CAP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-07 Dignitana DIGNITANA PARTNERS WITH BOA TECHNOLOGY TO DEVELOP THE WORLD'S FIRST PRECISION-FIT SCALP COOLING CAP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-24 Dignitana Dignitana AB publish interim financial report for Q3, 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-24 Dignitana Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q3 - 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-08 Dignitana DIGNITANA AB NAMES TOP TECH ENGINEER JOHAN ERICSSON AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND EXPANDS U.S. LEADERSHIP TEAM Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-07 Dignitana DIGNITANA AB LANDS THREE KEY CONTRACTS IN U.S.FOR DIGNICAP® SCALP COOLING MEDICAL DEVICE, FUELING GROWTH IN FOURTH QUARTER Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-04 Dignitana ADDITIONAL SOUTHERN CALIFORNIA BREAST HEALTH CENTERS ADD DIGNICAP® TO THEIR PATIENT TREATMENT OFFERINGS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-30 Dignitana DIGNITANA TEAMS UP WITH FORMER QUARTERBACK PEYTON MANNING AND THE CANCER BEAT TO HELP WOMEN WITH BREAST CANCER REDUCE HAIR LOSS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Dignitana Dignitana AB publish interim financial report for Q2 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Dignitana Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q2 - 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-29 Dignitana DEMAND FOR DIGNICAP® SYSTEM REMAINS STRONG AS 32 U.S. MEDICAL CENTERS ADD DIGNITANA'S SCALP COOLING DEVICE TO THEIR CANCER CARE SERVICES Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-17 Dignitana FÖRETRÄDESEMISSIONEN OM 19,4 MSEK ÖVERTECKNAD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 Dignitana SISTA DAG FÖR TECKNING AV NYA AKTIER I FÖRETRÄDESEMISSIONEN ÄR IDAG, FREDAGEN DEN 10 JUNI 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-10 Dignitana DEMAND FOR DIGNICAP® IS STRONG AS DIGNITANA BRINGS FDA-CLEARED MEDICAL SCALP COOLING DEVICE TO MORE U.S. CANCER CENTERS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-25 Dignitana Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q1 - 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-24 Dignitana DIGNITANA HAR SKRIVIT AVTAL MED 21 AMERIKANSKA SJUKHUS SEDAN FDA GODKÄNNANDET I DECEMBER 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-23 Dignitana SISTA DAG FÖR HANDEL MED RÄTT ATT ERHÅLLA TECKNINGSRÄTTER ÄR IDAG DEN 23 MAJ 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-16 Dignitana Dignitana genomför nyemissioner om 52,5 mkr fördelat på riktad nyemission om 33,1 mkr samt företrädesemission om 19,4 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Dignitana Dignitana ger ut teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-28 Dignitana DIGNITANA BRINGS FDA-CLEARED DIGNICAP® SYSTEM TO THREE MORE CITIES IN THE U.S. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-18 Dignitana FDA-CLEARED DIGNICAP® SCALP COOLING SYSTEM COMES TO  THREE MORE U.S. CANCER TREATMENT CENTERS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-18 Dignitana FDA-CLEARED DIGNICAP® SCALP COOLING SYSTEM COMES TO  THREE MORE U.S. CANCER TREATMENT CENTERS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-29 Dignitana FDA-CLEARED DIGNICAP® SCALP COOLING SYSTEM IS NOW AVAILABLE FOR WOMEN WITH BREAST CANCER AT 10 U.S. CANCER TREATMENT CENTERS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-22 Dignitana Dignitana: Kommuniké från årsstämma 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 Dignitana Florida Cancer Specialists & Research Institute erbjuder skalpkylning med DigniCap® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 Dignitana Florida Cancer Specialists & Research Institute erbjuder skalpkylning med DigniCap® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-02 Dignitana Dignitana AB anställer ny Quality Assurance Director Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-01 Dignitana Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-24 Dignitana Dignitana publishes Year End Financial Report 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-24 Dignitana Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké för 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-22 Dignitana Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 Dignitana Dignitana AB erhåller order från ledande sjukhus i Kalifornien och Texas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-12 Dignitana Chesapeake Oncology Hematology Associates erbjuder skalpkylning med DigniCap® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-27 Dignitana OC Blood & Cancer erbjuder skalpkylning med DigniCap® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-20 Dignitana Ny order för Dignitana i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-18 Dignitana Klargörande angående FDA:s godkännande av Dignitanas skalpkylningssystem DigniCap® i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-05 Dignitana Wake Forest först i USA att erbjuda DigniCap® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-16 Dignitana SUCCÉ FÖR DIGNITANA PÅ DET INTERNATIONELLA BRÖSTCANCERSYMPOSIET I SAN ANTONIO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-08 Dignitana Dignitana Receives U.S. FDA De Novo Clearance for The DigniCap® Scalp Cooling System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-08 Dignitana DIGNITANA ERHÅLLER U.S. FDA-GODKÄNNANDE FÖR SKALPKYLNINGSSYSTEMET DIGNICAP® Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-25 Dignitana Dignitana publish interim financial report for Q3 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-25 Dignitana Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q3 - 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-29 Dignitana Dignitana obtains patent in the United States of America Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-29 Dignitana Dignitana erhåller patent i USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-28 Dignitana Dignitana To Exhibit DigniCap® at San Antonio Breast Cancer Symposium Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-21 Dignitana Dignitana ställer ut DigniCap® på bröstcancersymposiet i San Antonio (Texas), 8-12 december Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-18 Dignitana Dignitana ger ut teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-26 Dignitana Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q2 - 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-14 Dignitana Kommuniké från extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ) 2015-08-13 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-22 Dignitana Kallelse till extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-02 Dignitana Dignitana genomför riktad nyemission om 28 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-01 Dignitana Dignitanas skalpkylningssystem DigniCap® uppmärksammat i NBC Nightly News Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-27 Dignitana Dignitana AB publicerar delårsrapport för Q1 - 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-21 Dignitana Dignitana ger ut teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-02 Dignitana Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-25 Dignitana Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-24 Dignitana FDA omvandlar Dignitanas PMA ansökan till en de novo regulatory 510(k) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-24 Dignitana Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké för 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-02 Dignitana Dignitanas företrädesemission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
24 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
2 Jun 2017 | Årsstämma 2016
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
23 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
4 Dec 2017 | Extrastämma 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Årligutdelning
22 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
21 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
27 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
10 Feb 2020 | Extrastämma 2019
25 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
13 May 2020 | Årsstämma 2019
28 May 2020 | Årsstämma 2019
28 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
29 May 2020 | Årligutdelning
25 Jun 2020 | Årsstämma 2019
26 Jun 2020 | Årligutdelning
20 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
19 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
18 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner