Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-02-12 Cell Impact Cell Impact bokslutskommuniké 2018 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 12 Feb 2019 | Cell Impact

Cell Impact bokslutskommuniké 2018

CELL IMPACT BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Finansiell sammanfattning fjärde kvartalet

 • Intäkterna för kvartalet uppgick till 2,5 mkr (0,05).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12,4 mkr (-7,6).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -12,5 mkr (-7,7).
 • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,69 kr (-0,56).
 • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 19,1 mkr (23,1) eller 1,06 kronor per aktie (1,68). Soliditeten på balansdagen uppgick till 50 procent (78).
 • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,9 mkr (-5,9).
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 8,0 mkr (9,8).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • I oktober utökade Cell Impact närvaron i Kina genom att rekrytera Ms. Tingting Guan med stationering i Hangzhou City i Zhejiang-provinsen. Ms Guan har doktorerat i bränslecellsteknik på KTH i Stockholm och är Cell Impacts lokala representant i Kina.
 • I november rekryterades Anders Öberg som teknisk chef (CTO). Anders har lång industriell erfarenhet av metallbearbetning och kommer senast från en tjänst som teknisk chef på Bharat Forge Kilsta AB.
 • I november annonserades att företaget påbörjat en kapitalanskaffningsprocess och att den avses genomföras via en riktad nyemission.
 • I slutet av november fick Cell Impact en kinesisk beställning på flödesplattor värd cirka 2,3 MSEK.
 • I december meddelades att Cell Impacts huvudägare Östersjöstiftelsen beviljat en bryggfinansiering om 10 MSEK.
 • En andra PPAP (Production Part Approval Process) genomfördes och godkändes under kvartalet.

2019-02-12

För mer information kontakta:
Mats Svanberg, CFO, +46 70-537 19 33 eller mats.svanberg@cellimpact.com .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cell Impact Pressrelease 2019-02-12.pdf
Cell Impact Bokslutskommunike 2018.pdf

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadvisor@penser.se .

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-02-12 kl. 08:00 CET.

2018-12-05 Cell Impact Cell Impact erhåller bryggfinansiering på 10 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Cell Impact Cell Impact får kinesisk beställning på flödesplattor Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-30 Cell Impact Cell Impact's first recruitment in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-03 Cell Impact Cell Impact delårsrapport, april-juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-14 Cell Impact Mats Svanberg ny CFO på Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Cell Impact Cell Impact delårsrapport, januari-mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Cell Impact Ledningsförändring i Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-17 Cell Impact Cell Impact informerar om omvandling av BTA till aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-12 Cell Impact Kommuniké från Cell Impacts årsstämma 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Cell Impact Utfall i nyemissioner tillför Cell Impact 41 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-12 Cell Impact Cell Impact kallar till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-09 Cell Impact VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i Cell Impacts pågående nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-08 Cell Impact Cell Impact publicerar årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Cell Impact Cell Impact får kinesisk beställning på egenutvecklad flödesplatta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-26 Cell Impact Cell Impact offentliggör prospekt i samband med företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 Cell Impact Cell Impact får beställning på utvecklingsprojekt av flödesplattor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 Cell Impact Cell Impact delårsrapport, januari-december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-26 Cell Impact Cell Impact genomför företrädesemission säkerställd till 85% samt riktad emission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-12 Cell Impact Cell Impact förstärker ledning och aktivitet i Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-12 Cell Impact Cell Impact strengthens management and boosts activity in Europe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-08 Cell Impact Cell Impact får beställning på egendesignade flödesplattor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-05 Cell Impact Reservering av kundförluster avseende projekt med Suzhou China Hydrogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-27 Cell Impact Cell Impact får order på utveckling av flödesplattor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Cell Impact Cell Impact informerar om VD-byte och från mässan i Beijing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-16 Cell Impact Cell Impact erhåller kinesisk order på flödesplattor till bränsleceller - förtydligande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-16 Cell Impact Cell Impact erhåller kinesisk order på flödesplattor till bränsleceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-21 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 Cell Impact Kommuniké från årsstämma i Cell Impact den 11 maj 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-28 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Cell Impact Uppdatering avseende avtalsprocess med Suzhou China Hydrogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 Cell Impact Kallelse till årsstämma i Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-30 Cell Impact Ytterligare framsteg för Cell Impact i samarbetet med Suzhou China Hydrogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-27 Cell Impact Valberedningens sammansättning och uppdrag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-24 Cell Impact Årsredovisning för 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-20 Cell Impact Cell Impacts nya produktionslina är i drift Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-10 Cell Impact Cell Impact rekryterar ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 Cell Impact Ny styrelseordförande i Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-01 Cell Impact Cell Impacts styrelseordförande Jan Rynning har avlidit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-27 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 31 december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-19 Cell Impact Cell Impact erhåller order som viktig milstolpe mot strategiskt samarbete med kinesiskt bränslecellsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-19 Cell Impact Cell Impact erhåller order som viktig milstolpe mot strategiskt samarbete med kinesiskt bränslecellsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-12 Cell Impact Cell Impacts emission övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-22 Cell Impact Offentliggörande av prospekt avseende Cell Impacts företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-16 Cell Impact Cell Impact erhåller ramorder från kinesiskt bränslecellsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-08 Cell Impact Cell Impacts företrädesmission - Rättelse kring datum samt förtydligande om subsidiär företrädesrätt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-07 Cell Impact Cell Impact genomför företrädesemission om 50,4 MSEK säkerställd till 90 % Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-21 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-17 Cell Impact Cell Impact och AP&T tecknar avsiktsförklaring med kinesiskt bränslecellsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-26 Cell Impact Cell Impact erhåller bryggfinansiering från huvudägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-15 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-28 Cell Impact Cell Impact erhåller order från global fordonstillverkare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-13 Cell Impact Kommuniké från årsstämma i Cell Impact den 12 maj 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-22 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-11 Cell Impact Kallelse till årsstämma i Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-11 Cell Impact Cell Impact föreslår val av ny styrelseledamot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-08 Cell Impact Cell Impact erhåller order på ca en halv miljon kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-21 Cell Impact Årsredovisning för 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-15 Cell Impact Cell Impact rapporterar om organisationsförändringar och från Fuel Cell Expo i Tokyo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-10 Cell Impact Valberedningen har konstituerats Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-29 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 31 december 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-12 Cell Impact Cell Impact tecknar kommersiellt utvecklingsavtal med global marknadsledare inom ett nytt industriellt segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-30 Cell Impact Cell Impact beslutar om riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-22 Cell Impact Kommuniké från extra bolagsstämma den 22 december 2015 i Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-17 Cell Impact Förändring i ledningen på Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-08 Cell Impact Cell Impact har fått patent beviljat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-03 Cell Impact Cell Impact kallar till extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-24 Cell Impact Cell Impact rapporterar från Fuel Cell Seminar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-18 Cell Impact Rättelse: Delårsrapport januari - september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-23 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-22 Cell Impact Cell Impact beviljas Almis tillväxtlån för innovativa företag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-14 Cell Impact Cell Impact får order på flödesplattor till bränsleceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-01 Cell Impact Cell Impact förlänger utvecklingsavtalet med den expansiva aktören Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Cell Impact Cell Impact - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-03 Cell Impact Cell Impact i samarbete för effektivare tillverkning av bränslecellsplattor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 Cell Impact Kommuniké från årsstämma i Cell Impact den 7 maj 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-24 Cell Impact Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-01 Cell Impact Kallelse till årsstämma i Cell Impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-27 Cell Impact Årsredovisning för 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-26 Cell Impact Cell Impact byter Certified Adviser Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-05 Cell Impact AP&T och Cell Impact tecknar samarbetsavtal kring höghastighetsbockning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-30 Cell Impact Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Jan 2017 | Bokslutskommuniké 2016
28 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
21 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
2 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
12 Apr 2018 | Årsstämma 2017
13 Apr 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
3 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
12 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
11 Apr 2019 | Årsstämma 2018
12 Apr 2019 | Årligutdelning
23 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
6 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner