Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-28 Navigo Invest Navigo Invest AB: Navigos försäljning av innehavet Mechanum till Kemphanen Invest AB är slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Navigo Invest Navigo Invest AB: "Förvärvet av Sisource är en milstolpe för Navigo Invests navbolag Chemgroup Holding" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 10 Jul 2023 | Navigo Invest

Navigo Invest AB: ”Förvärvet av Sisource är en milstolpe för Navigo Invests navbolag Chemgroup Holding”

Chemgroup Scandinavia har sin bas i Göteborg och hjälper företag att använda så bra kemikalier ur hälso- och miljösynpunkt som möjligt. Genom en egenutvecklad systemlösning erbjuds deras kunder god kontroll på sina kemikalieregister och Chemgroups konsulter gör aktivt riskbedömningar ute hos kunderna.

Sisource å sin sida är baserade i Linköping och tar hand om allt inom kemikaliehantering för att företag ska kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet. Bolagets främsta styrka är inköp och försörjning av kemikalier och kunderna får en stabil försörjning med god kontinuitet från en leverantör.

”Optimerar hela kemikalieprocessen”

Målet är att kunden ska använda så lite kemikalier som möjligt, till antal och volym, och lagra så lite som möjligt lokalt i deras verksamhet. Sisource optimerar hela den processen.

– Det är väldigt vanligt att företag idag köper in för stora kvantiteter. Det resulterar i att mycket material slängs, på grund av hållbarhetstiden, innan det använts. Det medför stora kostnader och miljöavtryck i onödan. Våra större kunder har ofta produktionsanläggningar på flera platser i Sverige och då kan vi optimera detta, säger Ulf Hedlund, som är marknadschef och medgrundare av Sisource.

– Vi är inte bundna till några specifika varumärken utan arbetar brett på marknaden med ett nära samarbete till ett stort antal tillverkare och underleverantörer, detta för att kunna erbjuda våra kunder en komplett produktkatalog från endast en leverantör.

Sisource erbjuder alltså mer eller mindre en outsourcingtjänst, det vill säga att företag lägger ut hela kemikaliehanterningen på dem. De tar över kundernas leverantörsavtal för kemikalier och kvalitetssäkrar och optimerar den processen.

[Tommy Nilsson VD Sisource][Ulf Hedlund Marknadschef och medgrundare Siscource] Bild från vänster: Tommy Nilsson, vd & Ulf Hedlund, marknadschef och medgrundare.

”Resurser för att ta mer komplexa affärer”

Samarbetet mellan Chemgroup och Sisource gör att de tillsammans kan ta ett större tag kring kundernas kemikaliehantering. För Chemgroups kunder tillförs logistik och produktkompetens och för Sisource kunder ett know-how kring hållbarhet och systemlösningar för kontroll och lagefterlevnad.

– Båda bolagen kommer att ha utökade resurser och kompetens för att ta komplexa affärer, till exempel större industriföretag och inom den offentliga sektorn.

Det är viktigt att kundernas arbetsmiljö säkerställs och att alla legala aspekter uppfylls. Därför har Sisource konsulter utbildade inom kemi som stödjer det dagliga arbetet med varuförsörjning, riskbedömningar och utbildningar för sina kunder.

– Alla företag oavsett storlek har en utmaning med kemikaliehantering. Det är samma lagstiftning och arbetsmiljökrav, så det finns ingen för liten eller för stor kund.

”Spännande möjligheter inom nya områden”

Sisource ser spännande möjligheter inom industrier som till exempel stål- och pappersindustrin men också inom den offentliga sektorn. Tommy Nilsson som är vd på Sisource poängterar att de har stor respekt för att industrierna har en stor utmaning att ta till sig och anpassa sig efter hårdare lagkrav.

Tommy Nilsson berättar att kunderna därför har fått ett allt större fokus på totalkostnaden och att säkerställa verksamheten istället för att fokusera på enskilda inköp. Det har blivit vanligare att kunderna vill köpa in ett så kallat CMS, Chemical Management Services, och därmed har det blivit mer fördelaktigt om man kan paketera en helhetstjänst.

”Gör att vi kan accelerera verksamheten”

– Det här samarbetet gör att vi kan accelerera vår verksamhet och att vi kan uppvakta fler företag som är i behov av våra tjänster. 

Branschen är en viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle ur ett kemiperspektiv och Sisource märker ett hårt tryck på att säkerställa arbetsmiljöfrågor. 

– Med Naviogos hjälp har vi möjlighet att accelerera ur ett ekonomiskt perspektiv. De sitter med en bred kunskap inom industrin på styrelsenivå. Det är en enorm tillgång för oss och vi är väldigt peppade.

”Visar hur mycket vi tror på samarbetet”

Navigos navbolag Chemgroup Holding köper Sisource vilket finansieras via egen kassa, bankfinansiering och säljarreverser samtidigt som delar av köpeskillingen kommer att återinvesteras genom köp av aktier i Chemgroup Holding och i Navigo Invest AB. Det gör också att Sisources nuvarande ägare blir långsiktiga ägare i Navigo-koncernen. 

– Detta visar hur mycket vi tror på samarbetet framöver, säger Ulf Hedlund som är en av tre delägare i Sisource. 

Sisource kommer att ingå i Navigo Invests underkoncern Chemgroup Holding och affären väntas kunna slutföras under det tredje kvartalet.

2023-06-30 Navigo Invest Navigo Invest AB: Navigos navbolag Chemgroup Holding förvärvar Sisource - stärker kunderbjudandet inom kemikaliehantering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Pegroco Invest Pegroco Invest AB byter namn till Navigo Invest AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos intressebolag Alelion bidrar till innovativ flygteknik som partner till SAAB och LTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Pegroco Invest Kommuniké från årsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör Delårsrapport Q1 för 2023: Nya navbolag och starkt totalresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Pegroco Invest Inbjudan till webbsänd presentation i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q1-2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos Navbolag Vinga bygger ett ledande nordiskt finanshus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik offentliggör Delårsrapport Q1: Lönsam tillväxt och god kassagenerering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-01 Pegroco Invest Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-30 Pegroco Invest Pegroco Invest publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco meddelar förändrad valberedning inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos tillträder förvärvet av JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Pegroco Invest Kommuniké från extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Pegroco Invest Pegroco Invest AB förvärvar JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-07 Pegroco Invest Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos offentliggör Bokslutskommuniké för 2022: Fortsätter leverera på vår strategiska resa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Power Mining Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco avyttrar Mechanum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco förvärvar Geogruppen i Göteborg AB - etablerar nytt navbolag Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-23 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco avyttrar innehavet eSite Power Systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco förvärvar Chemgroup Scandinavia - etablerar nytt navbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-06 Pegroco Invest Pegroco Invest: Calormet vände till vinst - siktar nu på de stora kontrakten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik avser förvärva Power Mining och etablera sig i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco ingår avsiktsförklaring med ambitionen att förvärva JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Pegroco Invest Inbjudan till webbsänd presentation i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q3-2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Pegroco Invest Valberedningen utsedd inför Pegroco Invest AB:s årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör delårsrapport Q3: Stark finansiell utveckling och framflyttade marknadspositioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Berg & Betongförstärkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Pegroco Invest Ändrat antal aktier och röster i Pegroco Invest efter att ledningen tecknar aktier Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik förvärvar Berg & Betongförstärkning - stärker erbjudandet ytterligare inom grundförstärkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 Pegroco Invest Pegroco Invest: TK Elevator förvärvar Nordic Lift Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-07 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos försäljning av portföljbolaget Nordic Lift till TK Elevator Sweden AB är slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Pegroco Invest Inbjudan till telekonferens i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q2-2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av TSB Borrentreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör delårsrapport Q2: Fortsatt stark organisk tillväxt inom alla segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Sep 2024 | Kvartalsutdelning
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
27 Dec 2024 | Kvartalsutdelning
28 Mar 2025 | Kvartalsutdelning