Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 CAG Group CAG Group AB: CAG Delårsrapport, april - juni 2023: Fortsatt god vinstutveckling Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 15 Aug 2023 | CAG Group

CAG Group AB: CAG Delårsrapport, april – juni 2023: Fortsatt god vinstutveckling

Kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 222,9 (192,5) MSEK, motsvarande en tillväxt om 15,8%, varav organisk tillväxt

-4,1% och förvärvad tillväxt 19,9%. Exklusive underkonsultintäkter var den organiska tillväxten -1,4%

 • Justerad EBITA ökade med 13% och uppgick till 19,6 (17,4) MSEK. Justerad EBITA-marginal 8,8 % (9,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,2 (24,9) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under kvartalet till 429 (374) och vid periodens slut till 428 (377)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,0 (12,0) MSEK
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 1,68 (1,71) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 167 602 (7 045 422)

Perioden i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 459,9 (383,0) MSEK, motsvarande en tillväxt om 20,1%, varav organisk tillväxt 0,4% och förvärvad tillväxt 19,7%. Exklusive underkonsultintäkter var den organiska tillväxten 2,1%
 • Justerad EBITA ökade med 28% och uppgick till 45,1 (35,1) MSEK. Justerad EBITA-marginal 9,8% (9,2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,5 (49,8) MSEK
 • Medeltalet anställda uppgick under första halvåret till 431 (370) och vid periodens slut till 428 (377)
 • Resultat efter skatt ökade med 17% och uppgick till 29,1 (24,8) MSEK
 • Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 4,06 (3,52) SEK. Antal aktier efter utspädning uppgick till 7 167 602 (7 045 422)

 

VD Åsa Landén Ericsson kommenterar:
Vinsttillväxt och ökad omsättning
I årets andra kvartal fortsätter tillväxten och omsättningen når rekordnivån 223 MSEK. Den organiska tillväxten påverkades av en negativ kalendereffekt samt av en minskning av underkonsultintäkterna för jämförbara enheter. Minskningen av underkonsultintäkter hade en svagt positiv marginaleffekt.

EBITA ökade under kvartalet med 13 procent till 19,6 MSEK och marginalen var stabil på 8,8 procent (9,0) trots den negativa kalendereffekten. Vår kostnadskontroll är god och vi kompenserar det ökade kostnadsinflationstrycket med fortsatta prisjusteringar.

Med en omsättning som för det första halvåret 2023 växer med 20 procent till 460 MSEK (383) och en ökad marginal om 9,8 procent (9,2) fortsätter vi takta väl i linje med de finansiella målen. Vi har en stark finansiell position och ser möjligheter till strategiska förvärv om rätt situation uppstår framöver.
Stabil efterfrågan och nya affärer
Efterfrågan under kvartalet har varit stabil, om än med ett något ökat konkurrenstryck jämfört med 2022. De segment CAG är verksamt inom har generellt en fortsatt god aktivitetsnivå. Särskilt Försvar och Bank & Finans har hög efterfrågan med många nya projekt och stora behov. Vi ser även en stabil marknad i övriga segment, liksom i offentlig sektor i bred mening, med några få undantag. Behoven av digitalisering, effektivisering och förstärkt säkerhet är fortsatt stora och CAG med vår djupa seniora kompetens är väl positionerat för att ta marknadsandelar framöver.

Under kvartalet har kundtillströmningen inom Drift & Förvaltning varit god. Bland annat tecknades avtal med Industrifonden för leverans av nätverk och kommunikation, cloud och on-prem server och lagringslösningar, modern workplace samt säkerhetsinfrastruktur för fondens medarbetare. Den goda tillväxten inom Drift & Förvaltningsaffären, med sin högkvalitativa kundbas inom främst Bank & Finans, innebär att vi vidmakthåller andelen återkommande intäkter om 20 procent av omsättningen.

Våra bolag inom Försvarssegmentet arbetar också inom Infrastrukturprojekt och har fått flera nya samhällsnyttiga projekt under kvartalet. Ett team från CAG Syntell har fått förtroendet att stödja Svenska Kraftnät med Systems Engineering-metodik för utveckling av anslutningar för havsbaserad vindkraft. Det är ett viktigt uppdrag som bidrar till Sveriges klimatmål och en hållbar framtid.
I maj slutförde Uppsala Kommun upphandlingen av projektet Spårväg Uppsala. CAG Consoden bistår med kompetens inom Systems Engineering i det prestigefulla projektet som är ett viktigt bidrag till en hållbar transportlösning för Uppsala.

Denna vecka genomförs CAG Summer School Week på Utö med ett rekordstort antal deltagare. Kursdeltagarna, som främst kommer från kunder inom Försvar och Infrastruktur, får ta del av världsledande utbildning inom Systems Lifecycle Management under inspirerande former. Under åren har tusentals deltagare genomgått kursen och de utgör ett viktigt nätverk för CAG inom området.

Glädjande är också att vårt e-handelsbolag CAG Ateles fått flera nya uppdrag, bland annat på outdoorbolaget Engelsons, en av Sveriges största e-handlare. I juli har vi även tecknat ett större avtal om leverans av en e-handelslösning med PIM till norska Sykehusapotekene, ett prestigeprojekt för alla norska hälsoregioner som vi är mycket stolta över att ha tilldelats.
Nya uppdrag har också vunnits hos bland andra Trygg Hansa, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Skandiabanken, Svenska Kraftnät, Almi Företagspartner, Volkswagen, Försvarsmakten, FMV, Saab, Scania, Kronofogden, Stockholms Universitet och SOS international.

Fortsatt rekryteringssatsning: Beep!
I slutet av mars lanserade vi en kampanj på LinkedIn och andra sociala medier för att öka CAG:s varumärkeskännedom i syfte att öka vår rekryteringstakt. Kampanjen som går under namnet ”Beep” har som tema de spännande och konfidentiella uppdrag, många med stor samhällsnytta, som CAG har. Under våren och sommaren har den långsiktiga satsningen fortsatt.
Att vi fortsätter att rekrytera är ett styrketecken och underbygger en fortsatt stabil utveckling framöver.

Våra finansiella rapporter finns tillgängliga här: https://www.cag.se/ir/rapporter-presentationer/

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, asa.landen[a]cag.se
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.
 

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti kl. 08.30 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people. Leading technology. Lasting impact.
CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi-och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

2023-08-08 CAG Group CAG Group AB: Inbjudan till presentation av CAG:s kvartalsrapport för april - juni 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 CAG Group CAG Group AB: CAG Ateles tecknar avtal med Engelsons AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Penser Access Penser Access: Utnyttjar sin finansiella ställning och förvärvar Etendo - CAG Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-30 CAG Group CAG Group AB: CAG förvärvar Etendo inom utveckling av e-handelslösningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 CAG Group Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 4 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 CAG Group CAG Group AB: CAG presenterar på Redeye Consulting Event 11 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Penser Access Penser Access: Stark inledning av året - CAG Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 Penser Access Penser Access: Ytterligare ett starkt kvartal - CAG Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 CAG Group CAG Group AB: Stark vinsttillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 CAG Group CAG Group AB: Inbjudan till presentation av CAG:s kvartalsrapport för januari - mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 CAG Group CAG Group AB: CAG publicerar Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 CAG Group Kallelse till årsstämma i CAG Group AB 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Penser Access Penser Access: Når nya höjder - CAG Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 CAG Group CAG Group AB: CAG Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 CAG Group CAG Group AB: Inbjudan till presentation av CAG:s Bokslutskommuniké för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Penser Access Penser Access: Fördjupar samarbetet med BAE Systems Hägglunds - CAG Group Analyser Visa Stäng
2023-01-10 CAG Group CAG Group AB: CAG vinner ramavtal med Finansinspektionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 CAG Group CAG Group AB: CAG certifieras enligt säkerhetsstandarden ISO/IEC 27001 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Penser Access Penser Access: Korrigerat utskick: Tillväxt på alla plan - CAG Group Analyser Visa Stäng
2022-10-31 Penser Access Penser Access: Tillväxt på alla plan - CAG Group Analyser Visa Stäng
2022-10-27 CAG Group CAG Group AB: CAG Delårsrapport, kvartal 3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 CAG Group CAG Group AB: Inbjudan till presentation av CAG:s kvartalsrapport för juli - september 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter - CAG Group Analyser Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: Intervju med CAG Group - Erik Penser Bank - 17 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-16 CAG Group CAG Group AB: CAG Delårsrapport, kvartal 2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3