Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-06-17 Loudspring Loudspring strengthens its presence in Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 17 Jun 2019 | Loudspring

Loudspring strengthens its presence in Sweden

”The new composition of the Loudspring Board of Directors will strengthen our position especially on the Swedish market”, says Chairman of the Board Matti Vuoria. ”We have a Nordic focus and while listed also in the Stockholm Stock Exchange, Loudspring has access to a large and diverse pool of investors. Our subsidiary in Stockholm will improve further our business development opportunities in Sweden.”  

An update on the outlined management’s priorities as well as Loudspring’s specified near term targets will be provided as part of the upcoming H1 report.

2019-06-03 Loudspring Loudspring Oyj - Manager's Transactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-27 Loudspring Loudspring Oyj - Manager's transactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Loudspring Loudspring Oyj - Manager's Transactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Loudspring Loudspring Oyj appoints Jarkko Joki-Tokola as new Managing Director and Matti Vuoria as Chairman of the Board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Loudspring Nuuka Solutions signs € 0,7 million funding from Loudspring Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Loudspring Resolutions of Loudspring Plc's Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-25 Loudspring 1Q 2019 Summary Loudspring Plc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-12 Loudspring Loudspring Releases Impact Results for 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 Loudspring Loudspring: Finland's politicians should aim beyond borders for maximum climate change impact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 Loudspring Loudspring: Poliitikkojen tulisi tähdätä Suomen ulkopuolelle suurimman positiivisen ympäristövaikutuksen aikaansaamiseksi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 Loudspring Correction: Notice to the Annual General Meeting of Loudspring Plc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 Loudspring Notice to the Annual General Meeting of Loudspring Plc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-03 Loudspring Kutsu Loudspring Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 Loudspring Loudspring: Correction: Financial statement bulletin for 1 January - 31 December 2018 (audited) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-29 Loudspring Loudspring: Financial statement bulletin for 1 January - 31 December 2018 (audited) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Loudspring Enersize receives project financing from Loudspring Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-28 Loudspring Loudspring Oyj - Managers' Transactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-25 Loudspring Loudspring Oyj - Managers' Transactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-21 Loudspring Eagle Filters receives 0,8 MEUR funding from Loudspring and enters into strategic alliance with Australian Baltec IES Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-21 Loudspring Eagle Filters saa 0,8 MEUR rahoituksen Loudspring:ltä ja muodostaa strategisen allianssin australialaisen Baltec IES:n kanssa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-28 Loudspring Financial reporting of Loudspring Oyj in 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-28 Loudspring Loudspring Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-28 Loudspring Loudspring Abp:s finansiella rapportering 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-27 Loudspring Loudspring Oyj - Johdon liiketoimet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-27 Loudspring Loudspring Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-27 Loudspring Loudspring Oyj - Managers' Transactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-19 Loudspring Resolutions of Loudspring Plc's Extraordinary General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-19 Loudspring Loudspring Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-19 Loudspring Beslut vid Loudspring Abp:s ordinarie bolagstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-18 Loudspring Swap.com utser nya styrelsemedlemmar och styrelseordförande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-18 Loudspring Swap.com Appoints New Board Members, Names New Chairwoman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-18 Loudspring Swap.com nimittää uudet hallituksen jäsenet sekä uuden hallituksen puheenjohtajan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-11 Loudspring Enersize utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-11 Loudspring Enersize nimittää uuden toimitusjohtajan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-11 Loudspring Enersize Appoints New CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-10 Loudspring Erik Penser Bank AB Loudspring Oyj:n hyväksytyksi neuvonantajaksi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-10 Loudspring Erik Penser Bank AB becomes Certified Adviser for Loudspring Oyj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-10 Loudspring Erik Penser Bank AB blir Certified Adviser för Loudspring Abp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-27 Loudspring Kallelse till Loudspring Abp:s extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-27 Loudspring Kutsu Loudspring Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-27 Loudspring Notice to the Extraordinary General Meeting of Loudspring Plc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Loudspring Loudspring Oyj - Managers' Transactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Loudspring Loudspring Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Loudspring Loudspring Oyj - Johdon liiketoimet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Loudspring Loudspring signerar avtal för 2,5 M€ konvertibelt skuldebrevslån med NEFCO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Loudspring Loudspring allekirjoitti sopimuksen 2,5M€ vaihtovelkakirjalainasta NEFCO:n kanssa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Loudspring Loudspring signed 2,5M€ convertible loan agreement with NEFCO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-06 Loudspring Lousdpring:in salkkuyhtiö Enersize tekee Euroopan laajentumisen kannalta strategisen yrityskaupan ja solmii kauppaan liittyvän rahoitussopimuksen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-06 Loudspring Loudsprings portföljbolag Enersize genomför strategiskt förvärv inför europaexpansion och har i samband med detta ingått avtal om finansieringslösning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-06 Loudspring Loudspring company Enersize makes strategic acquisition for European expansion and enters into an associated financing agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-09 Loudspring Nuuka Solutions öppnar dotterbolag i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-09 Loudspring Nuuka Solutions opens subsidiary in Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-09 Loudspring Nuuka Solutions perustaa tytäryhtiön Ruotsiin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-14 Loudspring Eagle Filters US Starts Operations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-14 Loudspring Eagle Filters US inleder verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-14 Loudspring Eagle Filters USA aloittaa toimintansa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-13 Loudspring Nocart ilmoittaa uuden hallituksen valinnasta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-13 Loudspring Nocart offentliggör val av ny styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-13 Loudspring Nocart announces new board of directors Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 Loudspring Loudspring: Half-year review 1 January to 30 June 2018 (unaudited) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Loudspring Loudspring Oyj: Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2018 (tilintarkastamaton) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Loudspring Loudspring Oyj: Oyj: Halvårsrapport den 1 januari till den 30 juni 2018 (oreviderad) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Loudspring Enersize Releases Half Year Report 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Loudspring Inderes releases Loudspring Company Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Loudspring Inderes julkaisi Loudspring Oyj:n yhtiöraportin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Loudspring Inderes har publicerat företagsanalys över Loudspring Abp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-20 Loudspring Nuuka has signed a new agreement with a big Swedish supermarket chain to install their technology in a further +50 buildings. Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-14 Loudspring Nocarts 35 MW avfall-till-energi anläggningskontrakt i Kenya bekräftat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Loudspring Nocart confirms 35 MW waste-to-energy plant deal in Kenya Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Loudspring Nocartin 35 MW jätteestä-energiaa -laitoskaupalle vahvistus Keniassa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Loudspring Reviderad omsättning 2017 för kärninnehav av Loudspring Abp och uppdatering om Nocart Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Loudspring Audited revenue 2017 for core holdings of Loudspring Plc and update on Nocart Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Loudspring Loudspring Oyj:n ydinomistusten tilintarkastettu liikevaihto 2017 ja Nocart Oy:tä koskeva tilannepäivitys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Loudspring Nuuka har blivit utvalt att leverera smarta energihanteringssystem åt Helsingfors stad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-07 Loudspring Loudspring nimittää uuden toimitusjohtajan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Loudspring Loudspring julkaisee ympäristövaikutusraportin: 1€ osakkuusyhtiöiden liikevaihtoa vastaa 8kg hiilidioksidipäästö- ja 0,8m3 veden säästöä Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Loudspring Loudspring släpper rapport om sin miljöpåverkan: 1 € av portföljbolagens intäkter = sparar 8 kg koldioxid och 0,8 m3 vatten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Loudspring Loudspring Releases Environmental Impact Report: 1€ portfolio company revenue = 8 kg of CO2 and 0.8 m3 of water saved Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Loudspring 1Q 2018 Summary Loudspring Plc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Loudspring Bokslutskommunike 1 januari - 31 december 2017 (reviderad) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Loudspring Financial statement bulletin for 1 January - 31 December 2017 (audited) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Loudspring Loudspring Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017 (tilintarkastettu) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Loudspring Updatering: Loudspring Rapporterings och Presentationskalender Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Loudspring Päivitys: Loudspring Oyj:n tiedotus- ja tapahtumakalenteri kevät 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Loudspring Update: Loudspring Communications and Event Schedule Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Loudspring Fortum Charge & Drive on ostanut kokonaisuudessaan Loudspringin PlugSurfing - salkkuyrityksen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Loudspring Fortum Charge & Drive acquires 100% of Loudspring portfolio company PlugSurfing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Loudspring Fortum Charge & Drive köper 100% of Loudsprings portföljbolag PlugSurfing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Loudspring Tilannepäivitys Loudspringin osakkuusyhtiö Nocart Oy:stä Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Loudspring Update on Loudspring portfolio company Nocart Oy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Loudspring Updatering rörande Loudsprings portföljbolag Nocart Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 Loudspring Loudsprings Enersize avtalar om energieffektiviseringsprojekt för Dürr Systems AG Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-18 Loudspring Loudspring acquires majority of Eagle Filters to save energy for energy companies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-18 Loudspring Loudspring förvärvar majoritetsandel i Eagle Filters för att spara energi för energibolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-18 Loudspring Loudspring ostaa osake-enemmistön Eagle Filtersissä ja ryhtyy parantamaan energiayhtiöiden tuotannon tehokkuutta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

29 Mar 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Apr 2019 | Årsstämma 2018
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
31 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner