Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-01-28 Loudspring Loudspring Oyj - Managers' Transactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 28 Jan 2019 | Loudspring

Loudspring Oyj – Managers’ Transactions

Loudspring Oyj

Company Release

28 January 2019 at 13.00 (EET)

____________________________________________

Person subject to the notification requirement

Name: Penney, James

Position: Member of the Board

Issuer: Loudspring Oyj

LEI: 74370040F0RYWDWUJC65

Notification type: Initial notification

Reference number: 74370040F0RYWDWUJC65_20190128121836_2

____________________________________________

Transaction date: 2019-01-28

Venue: LONDON STOCK EXCHANGE (XLON)

Instrument type: Share

ISIN: FI4000092523

Nature of the transaction: ACQUISITION

Transaction Details

(1): Volume: 50 000 Unit price: 0.455 EUR

Aggregated transactions

(1): Volume: 50 000 Volume weighted average price: 0.455 EUR

2019-01-25 Loudspring Loudspring Oyj - Managers' Transactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-21 Loudspring Eagle Filters receives 0,8 MEUR funding from Loudspring and enters into strategic alliance with Australian Baltec IES Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-21 Loudspring Eagle Filters saa 0,8 MEUR rahoituksen Loudspring:ltä ja muodostaa strategisen allianssin australialaisen Baltec IES:n kanssa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-28 Loudspring Financial reporting of Loudspring Oyj in 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-28 Loudspring Loudspring Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-28 Loudspring Loudspring Abp:s finansiella rapportering 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-27 Loudspring Loudspring Oyj - Johdon liiketoimet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-27 Loudspring Loudspring Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-27 Loudspring Loudspring Oyj - Managers' Transactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-19 Loudspring Resolutions of Loudspring Plc's Extraordinary General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-19 Loudspring Loudspring Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-19 Loudspring Beslut vid Loudspring Abp:s ordinarie bolagstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-18 Loudspring Swap.com utser nya styrelsemedlemmar och styrelseordförande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-18 Loudspring Swap.com Appoints New Board Members, Names New Chairwoman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-18 Loudspring Swap.com nimittää uudet hallituksen jäsenet sekä uuden hallituksen puheenjohtajan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-11 Loudspring Enersize utser ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-11 Loudspring Enersize nimittää uuden toimitusjohtajan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-11 Loudspring Enersize Appoints New CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-10 Loudspring Erik Penser Bank AB Loudspring Oyj:n hyväksytyksi neuvonantajaksi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-10 Loudspring Erik Penser Bank AB becomes Certified Adviser for Loudspring Oyj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-10 Loudspring Erik Penser Bank AB blir Certified Adviser för Loudspring Abp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-27 Loudspring Kallelse till Loudspring Abp:s extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-27 Loudspring Kutsu Loudspring Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-27 Loudspring Notice to the Extraordinary General Meeting of Loudspring Plc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Loudspring Loudspring Oyj - Managers' Transactions Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Loudspring Loudspring Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-23 Loudspring Loudspring Oyj - Johdon liiketoimet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Loudspring Loudspring signerar avtal för 2,5 M€ konvertibelt skuldebrevslån med NEFCO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Loudspring Loudspring allekirjoitti sopimuksen 2,5M€ vaihtovelkakirjalainasta NEFCO:n kanssa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Loudspring Loudspring signed 2,5M€ convertible loan agreement with NEFCO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-06 Loudspring Lousdpring:in salkkuyhtiö Enersize tekee Euroopan laajentumisen kannalta strategisen yrityskaupan ja solmii kauppaan liittyvän rahoitussopimuksen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-06 Loudspring Loudsprings portföljbolag Enersize genomför strategiskt förvärv inför europaexpansion och har i samband med detta ingått avtal om finansieringslösning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-06 Loudspring Loudspring company Enersize makes strategic acquisition for European expansion and enters into an associated financing agreement Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-09 Loudspring Nuuka Solutions öppnar dotterbolag i Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-09 Loudspring Nuuka Solutions opens subsidiary in Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-09 Loudspring Nuuka Solutions perustaa tytäryhtiön Ruotsiin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-14 Loudspring Eagle Filters US Starts Operations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-14 Loudspring Eagle Filters US inleder verksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-14 Loudspring Eagle Filters USA aloittaa toimintansa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-13 Loudspring Nocart ilmoittaa uuden hallituksen valinnasta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-13 Loudspring Nocart offentliggör val av ny styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-13 Loudspring Nocart announces new board of directors Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-31 Loudspring Loudspring: Half-year review 1 January to 30 June 2018 (unaudited) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Loudspring Loudspring Oyj: Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2018 (tilintarkastamaton) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Loudspring Loudspring Oyj: Oyj: Halvårsrapport den 1 januari till den 30 juni 2018 (oreviderad) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Loudspring Enersize Releases Half Year Report 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Loudspring Inderes releases Loudspring Company Report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Loudspring Inderes julkaisi Loudspring Oyj:n yhtiöraportin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Loudspring Inderes har publicerat företagsanalys över Loudspring Abp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-20 Loudspring Nuuka has signed a new agreement with a big Swedish supermarket chain to install their technology in a further +50 buildings. Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-14 Loudspring Nocarts 35 MW avfall-till-energi anläggningskontrakt i Kenya bekräftat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Loudspring Nocart confirms 35 MW waste-to-energy plant deal in Kenya Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Loudspring Nocartin 35 MW jätteestä-energiaa -laitoskaupalle vahvistus Keniassa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Loudspring Reviderad omsättning 2017 för kärninnehav av Loudspring Abp och uppdatering om Nocart Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Loudspring Audited revenue 2017 for core holdings of Loudspring Plc and update on Nocart Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-14 Loudspring Loudspring Oyj:n ydinomistusten tilintarkastettu liikevaihto 2017 ja Nocart Oy:tä koskeva tilannepäivitys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-29 Loudspring Nuuka har blivit utvalt att leverera smarta energihanteringssystem åt Helsingfors stad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-07 Loudspring Loudspring nimittää uuden toimitusjohtajan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Loudspring Loudspring julkaisee ympäristövaikutusraportin: 1€ osakkuusyhtiöiden liikevaihtoa vastaa 8kg hiilidioksidipäästö- ja 0,8m3 veden säästöä Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Loudspring Loudspring släpper rapport om sin miljöpåverkan: 1 € av portföljbolagens intäkter = sparar 8 kg koldioxid och 0,8 m3 vatten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Loudspring Loudspring Releases Environmental Impact Report: 1€ portfolio company revenue = 8 kg of CO2 and 0.8 m3 of water saved Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-20 Loudspring 1Q 2018 Summary Loudspring Plc Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Loudspring Bokslutskommunike 1 januari - 31 december 2017 (reviderad) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Loudspring Financial statement bulletin for 1 January - 31 December 2017 (audited) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Loudspring Loudspring Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017 (tilintarkastettu) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Loudspring Updatering: Loudspring Rapporterings och Presentationskalender Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Loudspring Päivitys: Loudspring Oyj:n tiedotus- ja tapahtumakalenteri kevät 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-07 Loudspring Update: Loudspring Communications and Event Schedule Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Loudspring Fortum Charge & Drive on ostanut kokonaisuudessaan Loudspringin PlugSurfing - salkkuyrityksen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Loudspring Fortum Charge & Drive acquires 100% of Loudspring portfolio company PlugSurfing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-06 Loudspring Fortum Charge & Drive köper 100% of Loudsprings portföljbolag PlugSurfing Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Loudspring Tilannepäivitys Loudspringin osakkuusyhtiö Nocart Oy:stä Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Loudspring Update on Loudspring portfolio company Nocart Oy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Loudspring Updatering rörande Loudsprings portföljbolag Nocart Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-12 Loudspring Loudsprings Enersize avtalar om energieffektiviseringsprojekt för Dürr Systems AG Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-18 Loudspring Loudspring acquires majority of Eagle Filters to save energy for energy companies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-18 Loudspring Loudspring förvärvar majoritetsandel i Eagle Filters för att spara energi för energibolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-18 Loudspring Loudspring ostaa osake-enemmistön Eagle Filtersissä ja ryhtyy parantamaan energiayhtiöiden tuotannon tehokkuutta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

29 Mar 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Apr 2019 | Årsstämma 2018
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
31 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner