hello

AFFÄRSIDÉ

Genovis affärsidé är att erbjuda kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, verktyg som underlättar och sparar tid vid utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: GENO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 9 Jan 2023 | Genovis

Genovis AB: Genovis erhåller direkt 4…

Som en del av licensavtalet som ingåtts mellan Genovis AB och Selecta Biosciences Inc. 2021, erhåller Genovis AB direkt 4 MUSD efter sub-licensieringen av Xork-enzymet från Selecta Bioscience Inc. till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jan 2023 | Genovis

Genovis AB: Genovis to receive 4 MUSD…

As part of the licensing agreement entered between Genovis AB and Selecta Biosciences Inc. in 2021, Genovis will receive 4 MUSD upfront following the sublicensing of the Xork enzyme from…

Läs hela nyheten
Analyser | 12 Dec 2022 | Genovis

Redeye: Genovis - Bull Story, Fair Price…

Redeye returns with an updated take on the pick-and-shovel play Genovis following a site visit and change of lead analyst. We consider the cutting-edge enzyme producer well positioned for growth…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Nov 2022 | Genovis

Genovis AB: Interim Report January-…

Comments from Fredrik Olsson, Chief Executive Officer Sales increased by about 46% in the third quarter, 26% adjusted for currency effects, and we achieved an operating profit of approximately SEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Nov 2022 | Genovis

Genovis AB: Delårsrapport januari-…

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör För tredje kvartalet var försäljningstillväxten cirka 46%, justerat för valutaeffekter 26%, och vi uppnådde ett rörelseresultat på cirka fem miljoner kronor.  Vi upplever att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Aug 2022 | Genovis

Genovis AB: Halvårsrapport för första…

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör För andra kvartalet ökade försäljningen med cirka 8%. Den dämpade tillväxten under kvartalet ska ses i ljuset av försäljning till genterapi om cirka 3…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Aug 2022 | Genovis

Genovis AB: Half-Year Report for the…

Comments from Fredrik Olsson, Chief Executive Officer Sales increased by about 8% in the second quarter. The slower growth during the quarter should be viewed in light of sales to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Aug 2022 | Genovis

Genovis AB: Genovis tecknar licens- och…

Den nya kunden kommer inledningsvis använda Genovis enzym i preklinisk utveckling och uppskalning av tillverkningsprocessen för att stödja den regulatoriska ansökan inför de fortsatta kliniska utvecklingsfaserna. Den initiala prekliniska delen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Aug 2022 | Genovis

Genovis AB: Genovis enters licensing and…

The new partner will initially use the Genovis enzyme for the preclinical process development and up-scaling of the manufacturing process to support regulatory submission to enable further clinical development. The initial…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Aug 2022 | Genovis

Genovis AB enters service agreement with…

With this new service agreement, Genovis expands into a new business area that combines the ease of use of the SmartEnzymes[TM] with the competence and experience in the Genovis team…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3