AFFÄRSIDÉ

Genovis affärsidé är att erbjuda kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, verktyg som underlättar och sparar tid vid utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: GENO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 8.9 8.3 13.3 18.5 7
Rörelseresultat (MSEK) -16 -20.5 -19.8 -14.8 -1.1
Årets resultat (MSEK) -15.9 -22 -19.9 -15 -8.1
Balansomslutning (MSEK) 41.5 19.6 16.9 21.9 23
Eget Kapital (MSEK) 33.1 14.6 8.8 15.5 18.2
Antal anställda 13 14 14 12 17

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 16 May 2019 | Genovis

Genovis AB: Genovis signs distribution…

FUJIFILM Wako Pure Chemical is well established in these markets, with more than 1500 employees involved in the production and distribution of laboratory chemicals, specialty chemicals and clinical diagnostic reagents. Using the local languages,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2019 | Genovis

Genovis AB: Genovis tecknar…

FUJIFILM Wako Pure Chemical är ett väletablerat bolag på dessa marknader och har över 1500 anställda som arbetar med tillverkning och distribution av laboratoriekemikalier, specialkemikalier och kliniska reagens för diagnostik.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2019 | Genovis

Genovis AB: Principal shareholder of…

In a comment to the company Lönn says: ”I have followed Genovis since 2011 and am pleased to say that the performance of the company has been outstanding in recent…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2019 | Genovis

Genovis AB: Genovis huvudägare har…

I en kommentar till bolaget säger Lönn: –       Jag har följt Genovis sedan 2011 och kan med glädje konstatera att bolaget utvecklats fantastiskt fint på senare tid. Jag förväntar mig att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 May 2019 | Genovis

Genovis AB: Interim Report January -…

Comments from Fredrik Olsson, Chief Executive Officer   We began 2019 with strong sales growth. Net sales surged in the first quarter by about 91 percent compared with the corresponding period…

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 May 2019 | Genovis

Genovis AB: Kvartalsrapport januari -…

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör  2019 inleddes med stark försäljningstillväxt. Under första kvartalet ökade nettoomsättning med ca 91 procent jämfört med motsvarande period 2018. Tillväxten har under kvartalet påverkats…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Apr 2019 | Genovis

Genovis AB: NOTICE OF ANNUAL GENERAL…

Proposed Agenda  1.     Opening of the Meeting. 2.     Election of Chairman of the Meeting. 3.     Preparation and approval of voting list. 4.     Approval of the agenda 5.     Election of individuals to verify the minutes. 6.     Consideration…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Apr 2019 | Genovis

Genovis AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I…

Förslag till dagordning  1.             Stämmans öppnande. 2.             Val av ordförande vid stämman. 3.             Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.             Godkännande av dagordning. 5.             Val av justeringspersoner. 6.             Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.             Framläggande av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2019 | Genovis

Genovis AB: Proposal to expand the…

Lotta Ljungqvist is CEO of GE Nordics and the Testa Center in Uppsala. She is the former CEO of IMED AB and global head of BioProcess R&D at GEHC Life Science.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2019 | Genovis

Genovis AB: Genovis styrelse föreslås…

Lotta Ljungqvist är vd för GE Norden och Testa Center i Uppsala. Hon har tidigare varit vd för IMED AB och global chef för BioProcess R & D i GEHC Life…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2016
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
26 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
15 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årsstämma 2017
18 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
27 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
23 May 2019 | Årsstämma 2018
24 May 2019 | Årligutdelning
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner