hello

AFFÄRSIDÉ

Genovis affärsidé är att erbjuda kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, verktyg som underlättar och sparar tid vid utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: GENO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 8.9 8.3 13.3 18.5 7
Rrelseresultat (MSEK) -16 -20.5 -19.8 -14.8 -1.1
rets resultat (MSEK) -15.9 -22 -19.9 -15 -8.1
Balansomslutning (MSEK) 41.5 19.6 16.9 21.9 23
Eget Kapital (MSEK) 33.1 14.6 8.8 15.5 18.2
Antal anstllda 13 14 14 12 17

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 13 Aug 2020 | Genovis

Genovis AB: Halvårsrapport januari -…

April – juni i sammandrag  Nettoomsättningen ökade med 35% och uppgick till 15 490 (11 509) tkr. Justerat för förvärvad omsättning ökade tillväxten med 11% och uppgick till 12 714 tkr.  Bruttoresultatet förbättrades med 978 tkr och uppgick till 13 146 (12 168) tkr.  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -38 (2 390) tkr och var belastat av engångsposter för förvärv och omstrukturering…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Aug 2020 | Genovis

Genovis AB: Half-Yearly Report January…

April – June in brief Net sales rose by 35 percent to SEK 15,490 (11,509) thousand. Adjusted for acquired sales, growth rose by 11% to SEK 12,714 thousand. Gross profit/loss…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2020 | Genovis

Communiqué from Genovis AB (publ)…

The balance sheet and income statement were adopted. The Board and the Chief Executive Officer were discharged from liability.  The Board shall consist until the next AGM of four ordinary…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2020 | Genovis

Kommuniké från Årsstämman i Genovis…

Balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes.  Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.  Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.  Omval av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2020 | Genovis

Genovis AB: Genovis acquires all shares…

As a result of the acquisition, Genovis will gain a well-established supplier of high-quality antibodies and a dedicated team with extensive experience developing antibodies for the research and diagnostics market,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2020 | Genovis

Genovis AB: Genovis förvärvar samtliga…

Genovis strategi Genovis har sedan 2015 arbetat tillsammans med QED och förvärvet är ett naturligt steg som följer Genovis uttalade strategi att expandera produktportföljen inom nya applikations- och affärsområden. QED…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Apr 2020 | Genovis

Genovis AB: Kvartalsrapport januari -…

Nettoomsättningen uppgick till 11 475 (11 931) tkr. Justerat för bioprocessordern under första kvartalet 2019 som uppgick till 2,4 MSEK har tillväxten under kvartalet ökat med 20%. Bruttoresultatet uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Apr 2020 | Genovis

Genovis AB: Interim Report January -…

Net sales totaled SEK 11,475 (11,931) thousand. Adjusted for the bioprocess order during the first quarter of 2019, which totaled SEK 2.4 million, growth for the quarter was 20%. Gross…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2020 | Genovis

Genovis AB publish Annual Report 2019

https://investor.genovis.com/en/financial-reports/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2020 | Genovis

Genovis AB: Genovis årsredovisning för…

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknar bolaget publicera inom kort.

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2016
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
26 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
15 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årsstämma 2017
18 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
27 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
23 May 2019 | Årsstämma 2018
24 May 2019 | Årligutdelning
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
26 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Årligutdelning
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
13 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
20 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
10 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner