hello

AFFÄRSIDÉ

Genovis affärsidé är att erbjuda kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, verktyg som underlättar och sparar tid vid utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: GENO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 12 Aug 2022 | Genovis

Genovis AB: Halvårsrapport för första…

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör För andra kvartalet ökade försäljningen med cirka 8%. Den dämpade tillväxten under kvartalet ska ses i ljuset av försäljning till genterapi om cirka 3…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Aug 2022 | Genovis

Genovis AB: Half-Year Report for the…

Comments from Fredrik Olsson, Chief Executive Officer Sales increased by about 8% in the second quarter. The slower growth during the quarter should be viewed in light of sales to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Aug 2022 | Genovis

Genovis AB: Genovis tecknar licens- och…

Den nya kunden kommer inledningsvis använda Genovis enzym i preklinisk utveckling och uppskalning av tillverkningsprocessen för att stödja den regulatoriska ansökan inför de fortsatta kliniska utvecklingsfaserna. Den initiala prekliniska delen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Aug 2022 | Genovis

Genovis AB: Genovis enters licensing and…

The new partner will initially use the Genovis enzyme for the preclinical process development and up-scaling of the manufacturing process to support regulatory submission to enable further clinical development. The initial…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Aug 2022 | Genovis

Genovis AB: Genovis ingår serviceavtal…

Genom avtalet expanderar Genovis sitt kunderbjudande till att även omfatta  automatiserad LC-MS analys av rekombinanta antikroppar. Genom kombinationen av Genovis  kompetens och SmartEnzymes kan vi erbjuda analyser som gör avancerade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Aug 2022 | Genovis

Genovis AB enters service agreement with…

With this new service agreement, Genovis expands into a new business area that combines the ease of use of the SmartEnzymes[TM] with the competence and experience in the Genovis team…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2022 | Genovis

Communiqué from Genovis AB (publ)…

The Balance Sheet and Income Statement as well as the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet were adopted. The Board and the Chief Executive Officer were discharged from…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2022 | Genovis

Kommuniké från Årsstämman i Genovis…

Balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2022 | Genovis

Genovis AB: Interim Report January -…

Comments from Fredrik Olsson, Chief Executive Officer The year got off to a strong start and our sales totaled about SEK 33 million, which is an increase of 107% compared…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2022 | Genovis

Genovis AB: Kvartalsrapport januari -…

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör Vi inledde året starkt och vår försäljning uppgick till cirka 33 miljoner kronor, vilket är en ökning med 107 procent jämfört med motsvarande period…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner