hello

AFFÄRSIDÉ

Genovis affärsidé är att erbjuda kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, verktyg som underlättar och sparar tid vid utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: GENO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 17 May 2023 | Genovis

Redeye: Genovis Q1 2023 - Strongest…

Redeye slightly ups its forecasts and valuation on the back of a strong Q1 2023 report, which marked the strongest performance to date in terms of both sales and profitability.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Genovis

Communiqué from Genovis AB (publ)…

The Annual General Meeting adopted the following resolutions: The Balance Sheet and Income Statement as well as the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet were adopted. The Board…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Genovis

Kommuniké från Årsstämman i Genovis…

Vid årsstämman fattades följande beslut: Balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av fem ordinarie…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Genovis

Genovis AB: Kvartalsrapport januari-mars…

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör Vi inledde årets första kvartal med rekordstark försäljning vilket innebär vårt enskilt bästa kvartal någonsin. Intäkterna ökade med 119% drivet av licensintäkter inom genterapi…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Genovis

Genovis AB: Interim Report January-March…

Comments from Fredrik Olsson, Chief Executive Officer We started the first quarter of the year with record-breaking sales, making it our single best quarter ever. Revenue increased by 119%, driven…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Genovis

Genovis AB: Genovis och ArcticZymes…

–  Att dela våra resurser kommer inte bara att utnyttja stordriftsfördelar, ökad lönsamhet och långsiktig värdeskapande för aktieägarna, utan också frigöra resurser för att fokusera ännu mer på våra kunder och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Genovis

Genovis AB: Genovis and ArcticZymes…

According to Dirk Hahneiser, VP of Business Development & Marketing, ArcticZymes: ”Sharing our resources will not only leverage economies of scale, increased profitability, and long-term value creation for shareholders, but…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Genovis

Genovis AB: Genovis acquires IP Rights…

As a leading developer of enzymes for the life science industry, Genovis has acquired the rights to a new enzyme developed by researchers at Uppsala University, led by Professor Ola…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Genovis

Genovis AB: Genovis förvärvar patentr…

Som ledande utvecklare av enzym för Life science industrin, har Genovis förvärvat rättigheterna till ett nytt enzym som utvecklats av forskare på Uppsala universitet under ledning av Professor Ola Söderberg.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Genovis

Genovis AB: Genovis årsredovisning 2022…

För att läsa eller ladda ner årsredovisningen på svenska följ länken: Årsredovisning 2022 ( https://investor.genovis.com/wp-content/uploads/Genovis_AR_2022_Sv.pdf ) För att läsa eller ladda ner årsredovisningen på engelska följ länken: Annual Report 2022 ( https://investor.genovis.com/wp-content/uploads/Genovis_AR_2022_En.pdf…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023