hello

AFFÄRSIDÉ

Genovis affärsidé är att erbjuda kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, verktyg som underlättar och sparar tid vid utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: GENO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 8.9 8.3 13.3 18.5 7
Rrelseresultat (MSEK) -16 -20.5 -19.8 -14.8 -1.1
rets resultat (MSEK) -15.9 -22 -19.9 -15 -8.1
Balansomslutning (MSEK) 41.5 19.6 16.9 21.9 23
Eget Kapital (MSEK) 33.1 14.6 8.8 15.5 18.2
Antal anstllda 13 14 14 12 17

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 12 May 2022 | Genovis

Communiqué from Genovis AB (publ)…

The Balance Sheet and Income Statement as well as the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet were adopted. The Board and the Chief Executive Officer were discharged from…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2022 | Genovis

Kommuniké från Årsstämman i Genovis…

Balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2022 | Genovis

Genovis AB: Interim Report January -…

Comments from Fredrik Olsson, Chief Executive Officer The year got off to a strong start and our sales totaled about SEK 33 million, which is an increase of 107% compared…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2022 | Genovis

Genovis AB: Kvartalsrapport januari -…

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör Vi inledde året starkt och vår försäljning uppgick till cirka 33 miljoner kronor, vilket är en ökning med 107 procent jämfört med motsvarande period…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2022 | Genovis

Genovis AB: Genovis Annual Report 2021…

To read or download the annual report in Swedish, go to: https://investor.genovis.com/wp-content/uploads/genovis-ar-2021-sv.pdf To read or download the annual report in English, go to: https://investor.genovis.com/wp-content/uploads/genovis-ar-2021-en.pdf

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2022 | Genovis

Genovis AB: Genovis årsredovisning 2021…

För att läsa eller ladda ner årsredovisningen på svenska följ länken: https://investor.genovis.com/wp-content/uploads/genovis-ar-2021-sv.pdf För att läsa eller ladda ner årsredovisningen på engelska följ länken: https://investor.genovis.com/wp-content/uploads/genovis-ar-2021-en.pdf

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2022 | Genovis

Genovis AB: NOTICE CONVENING THE 2022…

Registration and notification Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting by postal voting must:    be recorded as shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2022 | Genovis

Genovis AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA…

Registrering och anmälan Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:    dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 4…

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Feb 2022 | Genovis

Genovis AB: Bokslutsrapport januari -…

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör För fjärde kvartalet visar vi mycket stark tillväxt drivet av intäkter relaterade till licensaffären inom genterapi men även från en återhämtning i vår kärnaffär…

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Feb 2022 | Genovis

Genovis AB: Year-end Report January -…

Comments from Fredrik Olsson, Chief Executive Officer We show strong growth for the fourth quarter, driven in part by revenue related to the license business in Gene Therapy, as well…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

8 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2016
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
26 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
15 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årsstämma 2017
18 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
27 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
23 May 2019 | Årsstämma 2018
24 May 2019 | Årligutdelning
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
26 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
5 May 2020 | Årsstämma 2019
6 May 2020 | Årligutdelning
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
13 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
20 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
10 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
11 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
20 May 2021 | Årsstämma 2020
21 May 2021 | Årligutdelning
12 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
9 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
11 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
12 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
8 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
27 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
12 May 2022 | Årsstämma 2021
13 May 2022 | Årligutdelning
12 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022