AFFÄRSIDÉ

Chromogenics är verksamma inom glastillverkning. Bolaget utvecklar dynamiska glas vars teknik reglerar ljus och värmeinsläpp i kommersiella fastigheter. Bolagets nuvarande produkt, ConverLight, är en folie som appliceras på fönster.

Bransch: Industri
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: CHRO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 17.3 33.3 37.6 55.5 43.2
Rrelseresultat (MSEK) -9.5 3.2 -2.6 -11.2 -41.4
rets resultat (MSEK) -10.3 2.2 -3.9 -12.4 -41.9
Balansomslutning (MSEK) 35.4 41.7 51.4 139.5 101.1
Eget Kapital (MSEK) 14.5 16.8 12.9 115.3 73.4
Antal anstllda 26 29 36 42 65

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 14 May 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): Analyst Group:…

 ”Läget är tufft men en ljusglimt i rapporten är att trots den svåra Corona-situationen så får ChromoGenics dagligen förfrågningar om sina produkter” Läs Analyst Groups kommentar på rapporten här ( https://www.analystgroup.se/kommentarer/uppfoljning-pa-chromogenics-q1-rapport/ )    …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 May 2020 | Chromogenics

Kommuniké från årsstämma i…

Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 May 2020 | Chromogenics

Communiqué from annual general meeting…

Annual report and profit and loss statement The annual general meeting adopted the profit and loss statement and the balance sheet and resolved, in accordance with the board of directors’…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 May 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): Interim Report…

Q1 2020 Net sales for the period amounted to SEK 5.2 (10.7) million, and earnings amounted to SEK -19.5 (-16.3) million, which corresponds to earnings per share of SEK -0.04…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 May 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): Delårså…

Första kvartalet 2020 Periodens nettoomsättning uppgick till 5,2 (10,7) MSEK och resultatet till -19,5 (-16,3) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie om -0,04 (-0,25) SEK. Corona-pandemin har medfört fördröjda beställningar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2020 | Chromogenics

Rättelse av pressmeddelande "…

ChromoGenics årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig i pdf-format på bolagets hemsida, http://www.chromogenics.com . Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till de aktieägare som så begär.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Apr 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ) publicerar å…

ChromoGenics årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig i pdf-format på bolagets hemsida, http://www.chromogenics.com . Årsredovisningen kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till de aktieägare som så begär.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Apr 2020 | Chromogenics

Kallelse till årsstämma i ChromoGenics…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020 (avstämningsdagen), och dels anmäla sitt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Apr 2020 | Chromogenics

Notice of annual general meeting in…

Notice etc. Shareholders who wish to participate at the annual general meeting must: on Friday May 8, 2020 (the record date) be registered in the share register kept by Euroclear…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): Emissionen…

Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är fredagen den 3 april 2020. Avstämningsdag är tisdagen den 7 april 2020, varefter BTA…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
20 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner