AFFÄRSIDÉ

Chromogenics är verksamma inom glastillverkning. Bolaget utvecklar dynamiska glas vars teknik reglerar ljus och värmeinsläpp i kommersiella fastigheter. Bolagets nuvarande produkt, ConverLight, är en folie som appliceras på fönster.

Bransch: Industri
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: CHRO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 19 Feb 2021 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): Year-End Report…

Q4 2020 ChromoGenics continued to be impacted during the quarter by the coronavirus pandemic and delays in adjustments to the sputter machines, which resulted in delayed orders from the company’s…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Feb 2021 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): Bokslutskommunik…

Fjärde kvartalet 2020 ChromoGenics påverkades under kvartalet fortsatt av Corona-pandemin och av förseningar vid intrimningen av sputtermaskinerna, vilket har medfört fördröjda beställningar från bolagets kunder. Orderingång och fakturering försköts under…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Feb 2021 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics fö…

Avtal beräknas skrivas under februari månad 2021. Detta ansluter väl till ChromoGenics pågående intrimning av Sputter I med fokus på produktion av sputtrad film för fönsterglas ConverLight Dynamic. ”Den här…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jan 2021 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): MONITOR G5 en…

ChromoGenics började sin historia som ett forskningsprojekt på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. År 2003 bildades ett forskningsbolag, och 13 år senare, 2016, levererades den första färdiga produkten till en kund. ”ConverLight…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Dec 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics AB…

Styrelsen för ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av units med företrädesrätt för ChromoGenics aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 6 november 2020 med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Dec 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): Offentliggö…

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att ChromoGenics under teckningsperioden i pågående företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) har erhållit en order från Vasakronan om cirka 4,3 MSEK avseende uppgradering av befintliga…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Dec 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics erh…

Ordern innefattar uppgradering av befintliga fönster i en kontorsfastighet i Uppsala till ConverLight[®] Paragon (4-glas) med AW-styrning (Autonomous Window). Med denna uppgradering erhålls ett förbättrat skydd mot solvärmeinstrålning, ett mycket…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics…

Aktieportföljen Live, 24 november, kl 14:45 – 15:05. Presentationen är webbsänd och kommer streamas på www.youtube.com/channel/UCgy6MQhxwqZ6AvydPcpxdcA Erik Penser Bank, Bolagsdag, 25 november, kl 11:35 – 11:50. Presentationen är webbsänd och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics …

Offentliggörande av Prospekt Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 17 november 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Nov 2020 | Chromogenics

ChromoGenics AB (publ): Interim Report…

Third quarter of 2020 Net sales for the period amounted to SEK 3.5 (14.0) million, and earnings amounted to SEK -15.1 (-20.0) million, which corresponds to earnings per share of SEK…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
20 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3