Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-31 Svenska Nyttobostäder Tommy Johansson lämnar posten som verkställande direktör i Svenska Nyttobostäder AB (publ) och Fredrik Arpe utses till tillförordnad verkställande direktör Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-24 Svenska Nyttobostäder Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder informerar om föreslagna ändringar av bolagets kapitalstruktur och finansierings­modell Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) meddelar förändring i styrelsen Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-17 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Svenska Nyttobostäder Valberedningen utsedd i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 11 Oct 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 560 465 preferensaktier i den riktade nyemission som beslutades på årsstämman den 25 maj 2022.

Den riktade nyemissionen av högst 1 150 000 preferensaktier till en teckningskurs om 100 kronor per aktie som beslutades på årsstämman den 25 maj 2022 riktar sig till investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställd förvaltningsfastighet. I samband med Svenska Nyttobostäders tillträde av Grafnäs Hyresrätt AB som äger tomträtten Nacka Skarpnäs 2:24 (Skogshusen) den 11 oktober 2022 har 560 465 av de emitterade preferensaktierna tecknats och tilldelats säljaren av fastigheterna, Grafnäs Holding AB. De nya aktierna motsvarar en ökning av aktiekapitalet med totalt 22 418,60 kronor.

Betalning av de tecknade aktierna har skett genom kvittning av fordran.

För mer information kontakta: 
Tommy Johansson, VD
tommy.johansson@nyttobostader.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2022 kl 16:00.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Erik Penser Bank.

2022-09-30 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder kommenterar medieuppgifter om otillåten uthyrning i Hässelby Strand och Häggvik Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-23 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Svenska Nyttobostäder Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) ändrar datum för publicering av bolagets delårsrapporter Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ): Årsredovisning 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Svenska Nyttobostäder Kallelse till årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-01 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder tillträder 449 lägenheter - positiv värdeförändring om 267 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-31 Svenska Nyttobostäder Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2023 | Extrastämma 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2