hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-10 Soltech Energy Sweden Soltechbolagen Takab i Falun och E-Mobility i gemensamma projekt – ordervärde på 11 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Soltech Energy Sweden Soltech companies Takab i Falun and E-Mobility in joint project – order value of SEK 11 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Soltech Energy Sweden Construction started for Soltech's own solar park of 7 hectares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-13 Soltech Energy Sweden Byggstart för Soltechs egna solpark på 7 hektar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Soltech Energy Sweden Soltech Energy förvärvar resterande 30 procent av dotterbolaget Takorama Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Soltech Energy Sweden Soltech Energy acquires the remaining 30 percent of the subsidiary Takorama Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Soltech Energy Sweden Soltech inleder process att identifiera investerare till solparksportfölj på mer än 1 000 MWp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Soltech Energy Sweden Soltech initiates process to identify investors for solar park portfolio of more than 1,000 MWp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-05 Soltech Energy Sweden Soltech Energy acquires 100% of the electrical engineering company Tekniska lösningar i Täby AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-05 Soltech Energy Sweden Soltech Energy förvärvar 100% av elteknikbolaget Tekniska lösningar i Täby AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Soltech Energy Sweden Soltechs nederländska dotterbolag 365zon vinner solenergiaffär med ordervärde på 71 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-29 Soltech Energy Sweden Soltech's Dutch subsidiary 365zon wins solar projects with an order value of SEK 71 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Soltech Energy Sweden Kommentar på Affärsvärldens artikel om Soltech Energy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Soltech Energy Sweden Comment on Affärsvärlden's article about Soltech Energy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Soltech Energy Sweden Solceller och laddpunkter – så ska E-Mobility hjälpa Kläppen Ski Resort att bli fossilfria till 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-27 Soltech Energy Sweden Solar energy and charging points - E-Mobility will help Kläppen Ski Resort become fossil-free by 2030 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-26 Soltech Energy Sweden Soltechbolaget Provektor utvecklar biogasanläggning – ordervärde 20 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-26 Soltech Energy Sweden Soltech company Provektor develops biogas plant - order value SEK 20 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Solutions och norska Solgrid i solparksavtal – siktet inställt på 300 MW Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-20 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Solutions and Norwegian Solgrid in solar park agreement – aiming for 300 MW Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Soltech Energy Sweden RÄTTELSE: Advanced Soltech Sweden AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission om cirka 141 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Soltech Energy Sweden CORRECTION OF PRESS RELEASE: Advanced Soltech Sweden AB (publ) has decided on a directed share issue of approximately SEK 141 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Soltech Energy Sweden Advanced Soltech har beslutat om en riktad nyemission om cirka 141 MSEK som är fulltecknad samt en kompensationsemission för övriga aktieägare om cirka 99 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Soltech Energy Sweden Advanced Soltech has decided on a directed new share issue of approximately SEK 141 million, which is fully subscribed, and on a compensation issue for other shareholders of approximately SEK 99 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 Soltech Energy Sweden Advanced Soltech Sweden AB (publ) ingår avtal avseende refinansiering om cirka 820 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 Soltech Energy Sweden Advanced Soltech Sweden AB (publ) enters into an agreement regarding refinancing of approximately SEK 820 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Soltech Energy Sweden Soltech company E-Mobility in SEK 58 million charging agreement with Voltiva Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-12 Soltech Energy Sweden Soltechbolaget E-Mobility i 58 MSEK laddavtal med Voltiva Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Soltech Energy Sweden Soltech company Takrekond receives new solar energy order from Nyfosa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Soltech Energy Sweden Soltechbolaget Takrekond får förnyat solenergiförtroende av Nyfosa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Soltech Energy Sweden Framgångsrik transformation för Annelunds Tak – vinner ny affär om 14 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Soltech Energy Sweden Successful transformation for Annelunds Tak – wins new solar and roofing contract worth SEK 14 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-22 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Soltech Energy: Tillväxt trots lönsamhetsfokus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Soltech Energy Sweden Rapport från årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ) den 11 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Soltech Energy Sweden Report from the annual general meeting of Soltech Energy Sweden AB (publ) on 11 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Soltech Energy Sweden Soltech Energys vd, Stefan Ölander, kommenterar rapporten för första kvartalet 2023 hos Nyhetsbyrån Direkt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Soltech Energy Sweden Soltech Energy's CEO, Stefan Ölander, comments on the report for the first quarter of 2023 at Nyhetsbyrån Direkt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Sweden AB (publ) quarterly report for the period January-March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Sweden AB (publ) is moving to a larger venue for the general meeting on May 11, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Sweden AB (publ) byter till större lokal för bolagsstämman 11 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Soltech Energy Sweden Solar energy solution, charging park and storage - without having to invest Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Soltech Energy Sweden Solceller, laddpark och lagring – utan att behöva investera en enda krona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Soltech Energy Sweden Soltechs nederländska dotterbolag 365zon vinner ny solenergiaffär för husägarorganisation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Soltech Energy Sweden Soltech's Dutch subsidiary 365zon wins a new solar housing association contract Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Soltech Energy Sweden Soltech company Takorama in roofing and solar energy project for Peab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-20 Soltech Energy Sweden Soltechbolaget Takorama i tak- och solenergiaffär för Peab Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Soltech Energy Sweden Soltech Energy publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Soltech Energy Sweden Soltech Energy publishes annual report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Soltech Energy Sweden Notice of Annual General Meeting of Soltech Energy Sweden AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Soltech Energy Sweden Kallelse till årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Solutions in large-scale battery project with Nybro Energi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-06 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Solutions i batteriprojekt med Nybro Energi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Soltech Energy Sweden Soltech gör nytt tilläggsförvärv – Din Elkontakt blir en del av Takorama Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Soltech Energy Sweden Soltech makes a new bolt-on acquisition – Din Elkontakt becomes part of Takorama Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Soltech Energy Sweden Soltechs första flytande solcellsanläggning installerad av Sud Renovables i Spanien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Soltech Energy Sweden Soltech's first floating solar solution installed by Sud Renovables in Spain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-09 Soltech Energy Sweden Analysguiden: "An incomparable quarter" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-09 Soltech Energy Sweden Analysguiden: ”Nu har det vänt” Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Soltech Energy: Nu har det vänt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Soltech Energy Sweden Soltech gör nytt tilläggsförvärv - Arvika Elinstallationer blir del av Din Takläggare i Arvika Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-06 Soltech Energy Sweden Soltech makes a new additional acquisition - Arvika Elinstallationer becomes part of Din Takläggare i Arvika Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Soltech Energy Sweden SOLTECH ENERGYS FOKUS PÅ LÖNSAMHET GER RESULTAT Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Soltech Energy Sweden SOLTECH ENERGY'S FOCUS ON PROFITABILITY GIVES RESULTS Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Soltech Energy Sweden Soltechbolaget Annelunds Tak vinner kombinerad solenergi-och takorder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-21 Soltech Energy Sweden Soltech company Annelunds Tak wins combined solar energy and roof order Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Soltech Energy Sweden Soltech's Dutch subsidiary 365zon wins new solar projects with an order value of SEK 67 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Soltech Energy Sweden Soltechs nederländska dotterbolag 365zon vinner ny affär med ordervärde på 67 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 Soltech Energy Sweden Soltech makes bolt-on acquisition in Örnsköldsvik - Plåtteamet becomes part of Wettergrens Tak Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-02 Soltech Energy Sweden Soltech gör tilläggsförvärv i Örnsköldsvik - Plåtteamet blir en del av Wettergrens Tak Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 Soltech Energy Sweden Soltechbolaget E-Mobility driftsätter en av Sveriges största privata laddstationer för ellastbilar i Göteborg Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 Soltech Energy Sweden Soltech company E-Mobility commissioning one of Sweden's largest charging stations for electric trucks in Gothenburg Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Soltech Energy Sweden Soltech makes a new bolt-on acquisition - Vårgårda Solenergi will become a part of Takbyrån i Alingsås Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-31 Soltech Energy Sweden Soltech gör nytt tilläggsförvärv - Vårgårda Solenergi blir en del av Takbyrån i Alingsås Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 Soltech Energy Sweden Boxflow och Soltech utvecklar energikoncept för logistikbranschen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 Soltech Energy Sweden Boxflow and Soltech develop energy concept for the logistics industry Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Soltech Energy Sweden Soltechs spanska dotterbolag har installerat Kataloniens största solcellsanläggning Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-29 Soltech Energy Sweden Soltech's Spanish subsidiary has installed Catalonia's largest solar energy solution Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Soltech Energy Sweden Soltechs dotterbolag 365zon får solenergikontrakt med ordervärde på 100 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Soltech Energy Sweden Soltech's subsidiary 365zon receives solar energy contracts with an order value of approx. SEK 100 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 Soltech Energy Sweden Soltech's Dutch subsidiary 365zon wins new solar projects with an order value of SEK 55 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 Soltech Energy Sweden Soltechs nederländska dotterbolag 365zon vinner affär med ordervärde på 55 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-08 Soltech Energy Sweden Soltech i solenergisatsning med Logicenters – avtalar sju nya solcellsanläggningar Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-08 Soltech Energy Sweden Soltech in solar energy venture with Logicenters - contracts seven new solar energy installations Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Soltech Energy Sweden ”Stor uppsida finns i Soltech” Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Soltech Energy Sweden "There is a big upside in Soltech" Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Soltech Energy: Fortsatt kraftig tillväxt Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden juli-september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Sweden AB (publ) quarterly report for the period July-September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Soltech Energy Sweden Byggstart för Soltechs 45 000 kvm stora solcellsanläggning för Postnord TPL Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Soltech Energy Sweden Construction starts for Soltech's 45,000 sqm solar installation for Postnord TPL Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Soltech Energy Sweden Soltech Energy förvärvar resterande 20 procent av dotterbolaget Takrekond i Småland AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Soltech Energy Sweden Soltech Energy acquires the remaining 20 percent of the subsidiary Takrekond i Småland AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Soltech Energy Sweden Soltech company E-Mobility in electric cars charging project for Fiskarheden - a total of 76 charging points Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Soltech Energy Sweden Soltechbolaget E-Mobility i elbilsladdningsprojekt för Fiskarheden – sammanlagt 76 laddpunkter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Soltech Energy Sweden Soltech uppför solcellsanläggning åt Öresundskraft i Bjuvs livsmedelskluster Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-24 Soltech Energy Sweden Soltech builds large solar cell solution for Öresundskraft in Bjuv's logistics and food center Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Soltech Energy Sweden Soltech company Fasadsystem installs solar cell facade for car dealer Berners Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Soltech Energy Sweden Soltechbolaget Fasadsystem installerar solcellsfasad åt Berners Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Soltech Energy Sweden Soltech Energy's rights issue oversubscribed. The company will thus receive SEK 270 million before issue costs Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-28 Soltech Energy Sweden Soltech Energys emission övertecknad. Bolaget tillförs därmed 270 MSEK före emissionskostnader Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Soltech Energy Sweden Soltech company NP Gruppen starts building 4,300 square meters of solar energy in southern Sweden Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Soltech Energy Sweden Soltechbolaget NP Gruppen byggstartar 4 300 kvm solceller i södra Sverige Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 Soltech Energy Sweden Soltechbolaget Wettergrens Tak i solenergi- och takprojekt för Riksbyggen i Örnsköldsvik Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-22 Soltech Energy Sweden Soltech company Wettergrens Tak in solar energy and roof project for Riksbyggen in Örnsköldsvik Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 22 Sep 2022 | SolTech Energy

Soltech company Wettergrens Tak in solar energy and roof project for Riksbyggen in Örnsköldsvik

Soltech company Wettergrens Tak has now completed a solar energy and roof project for Riksbyggen in Örnsköldsvik. In total, there are eight houses that have received new metal roofing and 1,200 square meters of solar energy installed. The company’s CEO Frank Fredriksson explains more about the project and that the company, based in Nyköping, also offers solutions nationwide.

Wettergrens Tak has been active in the industry for over 70 years and has been part of the Soltech Group since August 2021. The company is a comprehensive supplier that masters everything in roofing and works with private individuals, regions, municipalities, industries, construction companies and other businesses. Based in Nyköping, Södermanland, Södertälje and Stockholm have previously been the company’s main areas, but now the company is also strengthening its presence outside Nyköping.

The project, which has now been completed, consists of re-roofing eight houses that have received new sheet metal roofs and roof-mounted solar energy installations. The total roof replacement amounted to approximately 3,300 square meters and the solar cells cover an area of approximately 1,100 square meters and the assignment was carried out for Riksbyggen. CEO Frank Fredriksson talks about the importance of being able to offer services in larger parts of the country.

– It feels great that we have finished this prestigious project and I want to thank Riksbyggen for the confidence. We have previously carried out projects for them in Östersund and now also in Örnsköldsvik, which is proof that we have good capacity to carry out roof and solar energy projects also in this region. For us, it is a strength not to be tied to a geographical area, especially when the number of requests from different counties increases, says Frank Fredriksson, CEO of Wettergrens Tak .

2022-09-21 Soltech Energy Sweden Soltech förvärvar 100 % av Takab i Jönköping AB med 120 MSEK omsättning Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-21 Soltech Energy Sweden Soltech acquires 100% of Takab in Jönköping AB with a turnover of SEK 120 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Soltech Energy Sweden The solar company Soltech Energy Solutions signs a new agreement for batterystorage - order value of SEK 15 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Soltech Energy Sweden Soltechbolaget Soltech Energy Solutions tecknar nytt batteriavtal – ordervärde om 15 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-14 Soltech Energy Sweden Soltech uppför batteripark åt Varberg Energi – investering på uppemot 100 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-14 Soltech Energy Sweden Soltech construct battery park for Varberg Energi - investment of up to SEK 100 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 Soltech Energy Sweden Nybro Energi och Soltechbolaget Soltech Energy Solutions i strategiskt solenergisamarbete Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 Soltech Energy Sweden Nybro Energi and the Soltech company Soltech Energy Solutions in strategic solar energy cooperation Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Sweden AB (publ) publishes a Prospectus regarding the already communicated new share issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-08 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Sweden AB (publ) offentliggör prospekt avseende redan kommunicerad nyemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-02 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Soltech Energy: Explosiv tillväxt och nödvändig kassaförstärkning Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Sweden AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 228 MSEK för att finansiera fortsatt expansion Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Sweden AB (publ) carries out rights issue of approximately SEK 228 million to finance continued expansion Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Soltech Energy Sweden Växer inom elbilsladdning: Soltech Energy förvärvar 80 % av laddbolaget Kalema E-Mobility Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Soltech Energy Sweden Growing within electric car charging: Soltech Energy acquires 80% of the charging company Kalema E-Mobility Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Soltech Energy Sweden Soltechbolaget Takorama i solcells- och takprojekt åt bostadsrättsförening med ordervärde om 8,3 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Soltech Energy Sweden Soltech company Takorama in solar energy and roof project for housing association with an order value of SEK 8.3 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Soltech Energy Sweden Soltechbolaget Takbyrån i Alingsås i nytt projekt med ordervärde om 19 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Soltech Energy Sweden Soltech company Takbyrån in Alingsås in a new project with an order value of SEK 19 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Soltech Energy Sweden Soltechs senaste förvärv TG:s El i solcells- och elteknikprojekt – ordervärde om ca 11 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Soltech Energy Sweden Soltech's latest acquisition TG:s El in solar and electrical engineering projects - order value of approx. SEK 11 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Sweden AB (publ) quarterly report for the period April-June 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-23 Soltech Energy Sweden Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden april-juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Soltech Energy Sweden Positive decision from China Bank of Communications regarding financing of approximately MSEK 615 in China Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Soltech Energy Sweden Positivt beslut från China Bank of Communications avseende finansiering av ca 615 MSEK i Kina Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Soltech Energy Sweden Soltechbolagen Takbyrån och Soltech Energy Solutions i tak- och solcellsprojekt med ordervärde om 13,6 MSEK Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Soltech Energy Sweden Soltech companies Takbyrån and Soltech Energy Solutions in roof and solar cell project with an order value of SEK 13.6 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023