Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-12 SECITS Secits styrelse har beslutat om en riktad emission av aktier till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-10 SECITS Secits utökar order mot en internationell butikskedja för leverans av säkerhetslösningar Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-29 SECITS Secits offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-16 SECITS Medlemmar i Secits ledning ökar aktieinnehavet genom teckning i pågående företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 SECITS Teckningsperioden i Secits företrädesemission inleds idag Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-05 SECITS Secits offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av aktier Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-01 SECITS Secits styrelse har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 34 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-14 SECITS Secits Holding ingår samarbete med Larmassistans Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-11 SECITS Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-10-26 SECITS SECITS Holding AB lämnar verksamhetsuppdatering och informerar om pågående integrationsarbete Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 26 Oct 2022 | SECITS Holding

SECITS Holding AB lämnar verksamhetsuppdatering och informerar om pågående integrationsarbete

SECITS HOLDING AB LÄMNAR VERKSAMHETSUPPDATERING OCH INFORMERAR OM PÅGÅENDE INTEGRATIONSARBETE

Styrelsen och ledningen i SECITS Holding AB (”Secits” eller ”Bolaget”) vill genom detta pressmeddelande informera aktiemarknaden om koncernens status och det pågående integreringsarbetet

Sammanfattning

Secits har de senaste åren genomfört två förvärv, och har i och med detta nått en stabil skala i affären, med en ackumulerad omsättning 1 januari 2022 – 30 juni 2022 överstigande 65 MSEK och med diversifierade intäktsströmmar.

Sedan förvärven genomfördes har Secits arbetat med integrationen av bolagen och förberett för att genomföra ett antal åtgärder baserade på synergierna i koncernen. I samband med att dessa, de förvärvsrelaterade åtgärderna genomförs, avser Secits även genomföra ett antal andra åtgärdspunkter med stark inverkan på lönsamhet och det operativa kassaflödet.

Implementeringen av åtgärdspunkterna har redan påbörjats och processen förväntas bli klar under Q1 2023. Fullt implementerade förväntas åtgärdspunkterna medföra en förstärkning av lönsamheten på EBITDA-nivå samt en positiv kassaflödespåverkan på det operativa kassaflödet om cirka 1 MSEK per månad. Full effekt förväntas nås under Q2 2023.

Bakgrund

Förvärvet av Säkra Larm AB (”Säkra Larm”) annonserades den 21 maj 2021 (länk) och slutfördes den 21 juni 2021 (länk). Säkra Larm levererar inbrottslarm, skydd mot vattenskador, yttre bevakning, larmuppkoppling och smarta hem-lösningar för bostäder.

Westra Security Group AB (”Westra”) förvärvades den 10 februari 2022 (länk). Westra har en certifierad larmcentral med alla behörigheter, tillstånd för Larmcentral Klass 1 och 2 samt driftövervakning och är ett auktoriserat bevakningsföretag.

Resultatet av de båda förvärven är en koncern med stark teknisk expertis inom larm och kamera, med en stark säljkår, en stabil kundstock inom offentlig sektor, företag samt hushåll och möjligheten att koppla både egna och externa larm till en egen larmcentral.

Secits har för närvarande cirka 35 600 privatkundsavtal, vilka i genomsnitt brukar koncernens tjänster i cirka 7 år. Secits är därmed den tredje största aktören i Sverige på privatkundsmarknaden. Vidare har Secits i dagsläget fler än 200 kunder inom offentlig verksamhet och företagskunder, vilka man har olika samarbeten med, där flertalet av företagen har underavtal för olika filialer, dotterbolag, etcetera. Antalet larmkopplingar till larmcentralen uppgår i dagsläget till cirka 3 500, vilket kommer öka till ca 15 500 i och med den nedan beskrivna flytten av externa larmuppkopplingar till den egna larmcentralen.

Åtgärdspunkter, tidplan och förväntad effekt

Sedan Säkra Larm och Westra förvärvades har ett arbete för att integrera bolagen i koncernen pågått. Ett antal åtgärder som identifierades redan under förvärvsprocessen är nu redo att exekveras. I samband med genomförandet av post-förvärvsåtgärderna har Secits valt att genomföra ytterligare förändringar i koncernen i syfte att stärka lönsamheten.

Implementeringen har åtgärderna har redan påbörjats, och förväntas vara genomförda Q1 2023. Fullt implementerade förväntas åtgärdspunkterna medföra en förstärkning av lönsamheten på EBITDA-nivå samt en positiv kassaflödespåverkan på det operativa kassaflödet om cirka 1 MSEK per månad. Full effekt förväntas nås under Q2 2023. Kostnaderna för att implementera programmet förväntas uppgå till cirka 4 MSEK. De centrala åtgärdspunkterna sammanfattas nedan.

Den enskilt viktigaste åtgärden för lönsamheten är att flytta över cirka 80% av Secits larmuppkopplingar från den nuvarande, externa, larmcentralen till den egna larmcentralen, vilket kommunicerades när förvärvet av Westra genomfördes Denna åtgärd förväntas ha stor effekt på koncernens kostnader, där enbart direkta kostnadsminskningar förväntas uppgå till 320 KSEK per månad.

Secits har under hösten genomfört prisjusteringar för att kompensera sig för inflation och stigande inköpspriser. Bolaget avser göra vissa förändringar i sina erbjudna paket för att ge privatkunder högre flexibilitet och ökade valmöjligheter att designa sina säkerhetssystem som de önskar.

Secits har inlett ett arbete med att bygga upp en egen kundtjänst, vilket väntas ge en väsentlig besparing jämfört med att ha extern kundtjänst.

Ett antal effektiviseringar inom koncernens supportfunktioner genomförs i och med att funktioner som ekonomi och IT sköts centralt för alla dotterbolag i stället för enskilt i respektive bolag.

 

Secits Holding AB

CEO/CFO

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmed-Verksamhetsuppdatering.pdf

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank

2022-10-24 SECITS Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-20 SECITS Secits utser Paul Trygger till ny VD Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 SECITS Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-19 SECITS Delårsrapport JANUARI - JUNI 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-17 SECITS Secits vinner sin första order på helhetslösning Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-16 SECITS SECITS erhåller certifiering för inbrottslarm Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-11 SECITS Secits påbörjar rekrytering av ny VD Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-13 SECITS Ny CFO för Secits-koncern Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-12 SECITS SECITS ingår samarbete med Checkpoint Holding Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-30 SECITS SECITS erhåller refinansiering av lån om 30 MSEK. Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-25 SECITS KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 25 MAJ 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-19 SECITS Secits inleder satsning på små och medelstora bolag Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-10 SECITS Delårsrapport januari - mars 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-04-27 SECITS KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-22 SECITS Secits Holding AB publicering årsredovisning för 2021 Rapporter Visa Stäng
2022-04-08 SECITS Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-06 SECITS Secits Holding AB har ändrat datum för publicering av årsredovisningen för 2021 till den 22 april 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-29 SECITS Secits utser Jonas Lundberg till tillförordnad VD Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023