Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-15 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ScandBook ScandBook: Delårsrapport första kvartalet 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-14 ScandBook Styrelsen i ScandBook föreslår ändring av bolagsordningen samt att förslaget till vinstutdelning dras tillbaka. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 14 May 2020 | ScandBook

Styrelsen i ScandBook föreslår ändring av bolagsordningen samt att förslaget till vinstutdelning dras tillbaka.

Ändring bolagsordningen

Styrelsen för ScandBook Holding AB (publ) föreslår att årsstämman den 15 juni 2020 beslutar att tidsfristen för omvandling- respektive inlösen av bolagets preferensaktier förlängs med tre år. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om att ändra §7 och §8 enligt följande:

Nuvarande lydelse av §7:

§7 Omvandlingsförbehåll

Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier.

Sådan begäran om omvandling kan som senast ske senast den 30 juni 2020. Begäran

om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska

omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier

omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla

omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen

är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Föreslagen lydelse av §7

§7 Omvandlingsförbehåll

Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier.

Sådan begäran om omvandling kan som senast ske senast den 30 juni 2023. Begäran

om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska

omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier

omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla

omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen

är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Nuvarande lydelse av §8:

§8 Inlösenförbehåll

På begäran av ägare av preferensaktie, och efter beslut av styrelsen, när bolagets utdelningsbara

medel så medger, kan aktiekapitalet i bolaget minskas, dock inte under

minimiaktiekapitalet, genom inlösen av preferensaktie. Sådan begäran ska framställas

skriftligen, och tidigast den 30 juni 2020, till bolagets styrelse som ska behandla

frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för det fall utdelningsbara

medels så medger.

Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande 13,03 kronor per preferensaktie.

Ägare av preferensaktie äger inte rätt till på preferensaktie belöpande och inte utbetalat

Preferensbelopp efter begäran om inlösen av preferensaktie.

Föreslagen lydelse av §8

§8 Inlösenförbehåll

På begäran av ägare av preferensaktie, och efter beslut av styrelsen, när bolagets utdelningsbara

medel så medger, kan aktiekapitalet i bolaget minskas, dock inte under

minimiaktiekapitalet, genom inlösen av preferensaktie. Sådan begäran ska framställas

skriftligen, och tidigast den 30 juni 2023, till bolagets styrelse som ska behandla

frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för det fall utdelningsbara

medels så medger.

Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande 13,03 kronor per preferensaktie.

Ägare av preferensaktie äger inte rätt till på preferensaktie belöpande och inte utbetalat

Preferensbelopp efter begäran om inlösen av preferensaktie.

 

För giltigt beslut av ändringen av bolagsordningen enligt styrelsens förslag fordras för §7 -att beslutet biträds av 2/3 av de sammanlagt avgivna rösterna på stämman – minst hälften av alla stamaktier måste vara närvarande vid stämman och – 9/10 av de närvarande stamaktierna måste rösta för beslutet.

För giltigt beslut av ändringen av bolagsordningen enligt styrelsens förslag fordras för §8 -att minst hälften av alla preferensaktier ska närvara vid stämman och – minst 9/10 av de närvarande preferensaktierna ska rösta för beslutet.

Förslaget till vinstutdelning dras tillbaka

Styrelsen föreslår på grund av osäkerheten med COV-19 att den föreslagna utdelningen till preferensaktierna dras tillbaka.

Falun den 14 maj 2020

ScandBook Holding AB (publ)

Styrelsen

2020-04-30 ScandBook ScandBook Holding publicerar årsredovisningen för 2019 den 29 maj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 ScandBook ScandBook korttidspermitterar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-15 ScandBook ScandBook Holdings styrelse senarelägger årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-02 ScandBook Pressmeddelande med anledning av COVID - 19 för ScandBook Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 ScandBook ScandBook: Bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 ScandBook ScandBook: Delårsrapport tredje kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 ScandBook ScandBook: Delårsrapport andra kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 ScandBook ScandBook: Rapport från årsstämman 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-14 ScandBook ScandBook: Delårsrapport första kvartalet 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 ScandBook ScandBook: Rättelse av pressmeddelande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-08 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-19 ScandBook ScandBook: Bokslutskommuniké 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-23 ScandBook Delårsrapport tredje kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-28 ScandBook Delårsrapport andra kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-07 ScandBook Rapport från årsstämman 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-07 ScandBook Delårsrapport första kvartalet 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-05 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-16 ScandBook Bokslutskommuniké 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-04 ScandBook Styrelseförändringar och ny VD i ScandBook Holding AB från den 1 januari 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 ScandBook Delårsrapport tredje kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 ScandBook Delårsrapport andra kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-12 ScandBook ScandBook varslar 35 personer i Falun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 ScandBook Ny styrelseordförande i ScandBook Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 ScandBook Rapport från årsstämman 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 ScandBook Delårsrapport första kvartalet 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 ScandBook ScandBook fortsätter omstruktureringsprocessen och investerar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-10 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-16 ScandBook Bokslutskommuniké 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-02 ScandBook ScandBook varslar 25 personer i Falun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-08 ScandBook Delårsrapport 1 jan - 30 sep 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-08 ScandBook ScandBook har beslutat om en omstruktureringsprocess för en ny produktionsstrategi och förvärvar fastighet i Litauen. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-27 ScandBook Delårsrapport andra kvartalet 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 ScandBook Ny VD i ScandBook Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-09 ScandBook Rapport från årsstämman 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-09 ScandBook Delårsrapport första kvartalet 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-25 ScandBook ScandBooks årsredovisning 2015 - Avvikelser från bokslutskommunikén Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-05 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-23 ScandBook Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-20 ScandBook Delårsrapport 1 jan - 30 sep 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-10 ScandBook Delårsrapport andra kvartalet 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-06 ScandBook Kommuniké från extra bolagsstämma i ScandBook Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-30 ScandBook Due Dilligence inför ScandBook Holding AB:s köp av UAB Print-it genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-03 ScandBook Kallelse till extra bolagsstämma i ScandBook Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-03 ScandBook ScandBook förvärvar PRINT IT - bildar ledande bokproducent i Nordeuropa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-05 ScandBook Rapport från årsstämman 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-05 ScandBook Delårsrapport första kvartalet 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-11 ScandBook Bokslutskommuniké 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
26 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
20 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
7 May 2018 | Årsstämma 2017
7 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
8 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
14 May 2019 | Årsstämma 2018
14 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
15 May 2019 | Årligutdelning
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Årsstämma 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årligutdelning
15 Jun 2020 | Årsstämma 2019
16 Jun 2020 | Årligutdelning
28 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner