Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-10-28 ScandBook ScandBook: Delårsrapport tredje kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 ScandBook ScandBook: Delårsrapport andra kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 ScandBook Paulius Juska fortsätter som permanent koncern-VD i ScandBook Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-07 ScandBook ScandBook: Rapport från årsstämman 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 ScandBook ScandBook: Delårsrapport första kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 23 May 2022 | ScandBook

ScandBook: Delårsrapport första kvartalet 2022

Bokslutskommuniké för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2022-01-01 – 2022-03-31

Första kvartalet 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 97,7 mkr (78,1 mkr)
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 13,9 mkr (9,8 mkr)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,1 mkr (5,5 mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,8 mkr (4,1 mkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,15 kr per aktie (0,61 kr)
  • Nettolåneskulden, exklusive leasingskulder avseende nyttjanderätter uppgick till 5,5 mkr (-2,1 mkr)
2022-05-13 ScandBook ScandBook publicerar årsredovisningen för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 ScandBook Ny kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 ScandBook Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022