hello

Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-03-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires a school in the Copenhagen region and 5 LSS properties with an average lease duration of more than 15 years Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar skola i Köpenhamnsregionen och fem LSS-fastigheter med genomsnittlig kontraktslängd om över 15 år Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar ytterligare 791 548 aktier i Offentliga Hus och upplyser om nya villkor i budpliktserbjudandet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P reviderar SBB:s ratingutsikt till positiv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P has revised SBB's outlook to Positive Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB fullföljer förvärv av 10,1 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus och beslutar om en riktad nyemission av stamaktier av serie D Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB completes acquisition of 10.1 percent of the shares and votes in Offentliga Hus and resolves on a directed issue of Class D common shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s uppköpserbjudande till aktieägare i Entra - Acceptperioden har löpt ut och acceptansvillkoret har inte uppfyllts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's offer to the shareholders of Entra - Expiry of acceptance period and non-fulfilment of the minimum acceptance condition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's offer to the shareholders of Entra expected to lapse due to non-fulfilment of the minimum acceptance condition Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB:s uppköpserbjudande till aktieägare i Entra förväntas förfalla med anledning av att acceptansvillkoret inte kan uppfyllas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Bulletin from extraordinary general meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2020: årets resultat 6,41 kr per stamaktie A och B Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Year-end Report 2020: Earnings per share SEK 6.41 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Offentliga Hus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens bokslutskommuniké 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's year-end report 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB increases focus on housing for the elderly Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ökar fokus på äldreboenden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 600m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB successfully issues EUR 600 million senior unsecured bond Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Notice of Extraordinary General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB launches enhanced tender offer to acquire Entra and create the leading European social infrastructure player Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör ett förbättrat uppköpserbjudande att förvärva Entra för att skapa den ledande europeiska aktören inom social infrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB completes acquisition of 44.2 percent of the shares and votes in Offentliga Hus and resolves on a directed issue of Class D common shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB fullföljer förvärv av 44,2 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus och beslutar om en riktad nyemission av stamaktier av serie D Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör sin avsikt att lämna ett väsentligt förbättrat frivilligt offentligt uppköpserbjudande att förvärva Entra ASA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 23 Dec 2020 | SBB Samhällsbyggnadsbolag i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör sin avsikt att lämna ett väsentligt förbättrat frivilligt offentligt uppköpserbjudande att förvärva Entra ASA

Pressmeddelande
Stockholm / Oslo, 23 december 2020

SBB offentliggör sin avsikt att lämna ett väsentligt förbättrat frivilligt offentligt uppköpserbjudande att förvärva Entra ASA

HÖJDPUNKTER I SAMMANDRAG

 • SBB offentliggör sin avsikt att lämna ett reviderat frivilligt offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Entra ASA (det ”Förbättrade Erbjudandet”).
 • Enligt det Förbättrade Erbjudandet kommer aktieägare i Entra att ges möjlighet att erhålla 190 NOK för varje aktie i Entra. Det förbättrade erbjudandepriset (i relation till SBB:s tidigare erbjudande) reflekterar det framgångsrika slutförandet av SBB:s due diligence-granskning av Entra, vilken har resulterat i en ökad tillförlitlighet avseende värdet på Entras tillgångar.
 • Vederlagsstrukturen erbjuder Entras aktieägare en betydande tillförlitlighet avseende värdet. 65 % av vederlaget i erbjudandet kommer att levereras kontant och 35 % kommer att levereras i SBB B-aktier denominerat som ett fast värde per aktie i Entra.
 • SBB kommer, under vissa villkor, att verka för en notering av dess B-aktier på Oslobörsen under 2021.
 • SBB har framskridna diskussioner med en ledande norsk institution, med betydande fastighetsexponering, som skulle stödja SBB:s strategi. Ytterligare information kommer att tillhandahållas över tid.

Attraktiv värdering

 • Vid fullföljandet av det Förbättrade Erbjudandet kommer aktieägare i Entra erhålla 190 NOK per aktie i Entra.
 • Erbjudandepriset motsvarar en premie jämfört med följande aktiekurser i Entra:
 • 45,4 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen av Entras aktie under tremånadersperioden fram till den 23 november 2020, sista handelsdagen innan SBB:s offentliggörande av avsikten att lämna ett erbjudande att förvärva aktierna i Entra (1),
 • 15,0 % jämfört med den högsta noterade stängningskursen för Entras aktie under perioden före SBB:s initiala erbjudande som offentliggjordes den 24 november 2020 (2), och
 • 32,2 % jämfört med stängningskursen för Entras aktie den 23 november 2020 (3).
 • Erbjudandepriset om 190 NOK för varje aktie i Entra motsvarar en premie om 18,8 % jämfört med EPRA NAV för Entra per den 30 september 2020 (4).
 • Erbjudandepriset motsvarar även fullt värde i relation till EPRA Net Reinstatement Value (”NRV”) om 185 NOK per aktie i Entra, vilken indirekt framgick av Entras omvärdering av portföljen som offentliggjordes den 9 december 2020 och var 14,2 % högre än EPRA NRV per den 30 september 2020 (5).
 • Vidare skulle aktieägarna i Entra dra nytta av synergier och andra fördelar med transaktionen som sammanfattas nedan.

 

Väldigt tillförlitligt vederlag, med deltagande i det sammanslagna bolaget

 • I enlighet med villkoren för det Förbättrade Erbjudandet kommer aktieägare i Entra, för varje aktie i Entra, att erbjudas:
 • 123,50 NOK kontant, och
 • 66,50 NOK i nyemitterade SBB B-aktier.
 • I enlighet därmed kommer 65 % av vederlaget att levereras kontant och 35 % i aktier.
 • SBB kommer att erbjuda en ”mix and match”-facilitet under vilken varje aktieägare i Entra, med förbehåll för vissa begränsningar, kan välja att erhålla så mycket kontantvederlag som möjligt eller så mycket aktievederlag som möjligt för inlämnade aktier i Entra.
 • Priset till vilket SBB B-aktierna kommer att emitteras till Entras aktieägare kommer att baseras på den volymvägda genomsnittskursen för SBB B-aktien under de fem handelsdagar som föregår  acceptperiodens avslutande. Aktievederlaget i erbjudandet är denominerat som ett fast värde per aktie i Entra vilket därmed isolerar Entras aktieägare från SBB:s aktiekursrörelser under acceptperioden.
 • SBB förbehåller sig rätten, vid utbetalning av vederlaget, att betala aktievederlaget, helt eller delvis, i kontanter.
 • SBB kommer, under vissa villkor, att verka för en notering av dess B-aktier på Oslobörsen under 2021, i syfte att erbjuda Entras aktieägare möjligheten att handla aktier i SBB på en lokal marknadsplats.

 

Differentierad industriell logik

 • SBB anser fortfarande att det sammanslagna bolaget präglas av en differentierad och tydlig industriell logik. Sammanslagningen skulle innebära en unikt positionerad portfölj av fastigheter inom social infrastruktur med en väldiversifierad hyresgästbas, praktiskt taget eviga hyresavtal och nästan full uthyrningsgrad som understöds av de nordiska ländernas starka kreditbetyg. Det skulle grundas på SBB:s erfarenhet av att vara en nyckelpartner i den sociala och samhälleliga utvecklingen samt stödja  Entras fortsatta roll som leverantör av flexibla, miljövänliga lokaler, huvudsakligen för hyresgäster tillhandahållandes samhällstjänster, inom och runt de fyra största städerna i Norge.
 • Det sammanslagna bolaget skulle fortsatt ha ett tydligt åtagande att bli världens mest hållbara fastighetsbolag till 2030.

Attraktiv finansiell profil

 • Med det Förbättrade Erbjudandet förväntar sig SBB att transaktionen kommer vara positivt bidragande till dess kassaflöde från verksamheten per aktie (Eng. Funds From Operations per share) under det första helåret efter fullföljande, med de tidigare offentliggjorda synergierna om cirka 260 miljoner SEK före skatt per år, varav majoriteten utgörs av finansieringssynergier.
 • SBB förblir fokuserad på att upprätthålla en robust balansräkning och anser att det sammanslagna bolaget skulle vara väl positionerad för att uppnå målet om ett kreditbetyg BBB+ på medellång sikt.

SBB:s verkställande direktör, Ilija Batljan, kommenterar det Förbättrade Erbjudandet:

”Vi är av uppfattningen att vi erbjuder det optimala strategiska valet för Entras intressenter och en attraktiv värdering samt tillförlitligt värde för Entras aktieägare.”

”Givet både Entras och SBB:s verksamheter och finansiella profiler anser vi fortsatt att en sammanslagning av de två bolagen vore fördelaktigt för samtliga intressenter. Tillsammans skulle vi bli starkare och även bättre positionerade att erbjuda flexibla och konkurrenskraftiga möjligheter för våra hyresgäster och våra anställda kommer kunna hitta intressanta jobbmöjligheter i en större och mer diversifierad koncern. Vi skulle bli väldigt glada över en sammanslagning med Entra och vi är övertygade om att det sammanslagna bolaget skulle ha en mycket spännande framtid.”

”Det förbättrade erbjudandet utgör ett väldigt attraktivt värdeförslag för Entra, motsvarande en betydande premie jämfört med Entras aktiekurs över olika tidsperioder och fullt värde jämfört med det väsentligt höjda NAV som styrelsen i Entra offentliggjorde tidigare denna månad. Vidare erbjuder transaktionsstrukturen ett tillförlitligt värde till Entras aktieägare.”

”För att underlätta för norska investerare att bli aktieägare i SBB och ytterligare stödja Norge som en kärnmarknad för SBB, avser vi att verka för en dubbelnotering av våra B-aktier på Oslobörsen under 2021.”

tidplan och villkor för erbjudandet

SBB kommer att lämna in en uppdaterad erbjudandehandling avseende det Förbättrade Erbjudandet till Oslobörsen så snart som möjligt. För närvarande förväntas det Förbättrade Erbjudandet kunna påbörjas i början av januari 2021.

SBB bekräftar att man har slutfört sin due diligence-granskning av Entra och följaktligen är det Förbättrade Erbjudandet inte föremål för något due diligence-villkor. Bortsett från detta förväntas villkoren för erbjudandet vara identiska med villkoren i SBB:s erbjudande som lämnades den 27 november 2020. Fullföljandet av det Förbättrade Erbjudandet är fortsatt föremål för andra sedvanliga villkor, inklusive, men inte begränsat till, att minst 90 % accepterar det Förbättrade Erbjudandet.

Beslut om att emittera SBB B-aktier som en del av aktievederlaget kommer att beslutas av SBB:s styrelse med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 27 april 2020 och är därmed inte villkorat av ett eventuellt godkännande av bolagsstämman.

Det kontanta vederlaget i det Förbättrade Erbjudandet kommer att finansieras genom en kombination av likvida medel, tillgängliga kreditlinor samt skuldfinansiering som tillhandahålls på ”certain funds”-basis. Erbjudandet är därmed inte villkorat av några finansieringsvillkor. 

Utbetalning av vederlaget förväntas ske så snart SBB har meddelat att villkoren för det Förbättrade Erbjudandet har uppfyllts eller då SBB beslutar att fullfölja Erbjudandet genom att frånfalla eventuella villkor som inte har uppfyllts. De fullständiga villkoren för det Förbättrade Erbjudandet, inklusive information om hur du accepterar det Förbättrade Erbjudandet samt närmare information om utbetalning av vederlag, kommer att tillhandahållas i en reviderad erbjudandehandling. 

RÅDGIVARE

Arctic Securities, Citigroup Global Markets Europe AG, DNB Markets och Goldman Sachs International agerar finansiella rådgivare till SBB. Arctic Securities agerar även settlementagent för Erbjudandet. Goldman Sachs agerar även som arrangör till brygglånet. Advokatfirmaet Thommessen AS agerar legal rådgivare till SBB avseende norsk rätt och Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare till SBB avseende svensk rätt. Advokatfirmaet Wiersholm AS agerar som norskt legalt ombud till settlementagenten.

Fotnoter

(1) Opåverkad 3-månaders volymvägd genomsnittskurs för Entras aktie om 130,66 NOK den 23 november 2020 (källa: Bloomberg).

(2) Baserat på dagliga stängningskurser, med högsta noterade kursen under perioden före den 23 november 2020 om 165,20 NOK den 7 februari 2020 (källa: Bloomberg).

(3) Opåverkad stängningskurs om 143,70 NOK den 23 november 2020 (källa: Bloomberg).

(4) EPRA NAV om 160 NOK per den 30 september 2020 (källa: Entras offentliggjorda information).

(5) Baserat på rapporterad EPRA NRV om 162 NOK per den 30 september och en värdehöjning motsvarande 23 NOK per aktie, i enlighet med offentliggörandet av Entra den 9 december 2020 (källa: Entras offentliggjorda information).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marika Dimming, Investor Relations hos SBB

Telefon: +46 702 51 66 89

E-post: ir@sbbnorden.se

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2020 kl. 12:00 CET.

Om SBB:

SBB grundades i mars 2016 och är det ledande nordiska företaget inom social infrastruktur. SBB:s portfölj består av innehav i Sverige, Norge, Finland och Danmark med ett bruttovärde om 81 miljarder SEK per 30 september 2020. Huvuddelen av inkomsterna genererar SBB från förvaltningen av fastighetsportföljen inom social infrastruktur, som innehåller (i) samhällsfastigheter som äldreboende, skolor och gruppbostäder i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt (ii) hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige. SBB genererar även ytterligare inkomstflöden från fastighetsrenoveringar, fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner. SBB:s affärsmodell är att förvärva och förvalta fastigheter och investera kapital för att effektivt generera hållbar och jämn riskjusterad avkastning. Per den 30 september 2020 stod samhällsfastigheter och hyresreglerade bostadsfastigheter för cirka 78 % respektive 16 % av SBB-koncernens totala portfölj efter bruttovärde. SBB har byggt sin verksamhet baserad på starka relationer med kommuner som är svåra att replikera. SBB tar sitt ansvar gentemot samhället mycket seriöst genom att även utveckla byggrätter för social infrastruktur. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se/ 08-4638300). Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

VIKTIG INFORMATION:

Detta meddelande är inte och utgör inte en del av något erbjudande att sälja, eller en uppmaning om ett erbjudande att förvärva värdepapper i SBB. Distribution av detta meddelande och annan information kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Kopior av detta meddelande framställs inte och får inte distribueras eller skickas till någon jurisdiktion där sådan distribution strider mot tillämpliga lagar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Personer som mottar detta meddelande eller annan sådan information måste informera sig om, och iaktta, sådana restriktioner.

Detta meddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av försäljning av värdepapper till USA. De värdepapper som avses i detta meddelande har inte, och kommer inte, registreras under U.S. Securities Act från 1933 i dess nu gällande lydelse, och får inte erbjudas eller försäljas i USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Informationen i detta meddelande utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt som erbjuder värdepapper till allmänheten kommer publiceras i Storbritannien. Detta meddelande distribueras endast till och riktar sig endast till (i) professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, samt andra personer som lagligen får delges, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern; eller (iii) personer till vilka distribution på annat sätt lagligen kan genomföras.

Detta offentliggörande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden, exempelvis ställningstaganden innehållandes uttryck som ”anser”, ”förutser”, ”väntar”, ”förutser”, ”prognostiserar”, ”får”, ”kan”, ”skulle”, ”kommer”, eller liknande uttryck. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan resultera i avsevärda skillnader mellan faktiskt resultat, finansiell situation, utveckling och prestation av SBB och de som uttryckligen eller underförstått antas i dessa uttalanden. Mot bakgrund av dessa osäkerheter ska läsaren inte fästa tillit vid framåtriktade uttalanden. SBB tar inget ansvar för att uppdatera framåtriktade uttalanden eller för att anpassa dessa till framtida händelser eller utveckling.

Information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta meddelande avser aktierna i Entra ASA, ett norskt bolag, och omfattas av norska informationsgivningsregler, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA. Detta meddelande utgör varken ett erbjudande att förvärva eller en uppmaning om ett erbjudande att sälja aktier i Entra ASA. När Erbjudandet inleds kommer SBB distribuera handlingar för Erbjudandet i enlighet med tillämpliga lagar och aktieägare i Entra ASA bör granska sådana handlingar noggrant.

Erbjudandet kommer framställas i USA i enlighet med Section 14(e) i, och Regulation 14E under U.S. Securities Act från 1933 i dess nu gällande lydelse, och i övrigt enligt norsk lag.

De finansiella rådgivarna till SBB kan dessutom utföra vanlig handel i Entra ASA:s värdepapper, vilket kan inkludera förvärv eller förberedelser att förvärva sådana värdepapper.

Goldman Sachs International har tillstånd från Prudential Regulation Authority och står under tillsyn av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Citigroup Global Markets Europe AG har tillstånd från German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) och Bundesbank. Arctic Securities AS, DNB Markets, Goldman Sachs International och Citigroup Global Markets Europe AG agerar uteslutande för SBB och ingen annan i samband med transaktionen och kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om det är en mottagare av detta meddelande) som kund i förhållande till transaktionen och kommer inte att vara ansvarig mot någon annan än SBB för att tillhandahålla det skydd som kunder hos Arctic Securities AS, DNB Markets, Goldman Sachs International eller Citigroup Global Markets Europe AG erbjuds eller för att ge råd i samband med transaktionen eller något annat arrangemang hänvisat till i detta meddelande.

2020-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces intention to launch a significantly enhanced voluntary tender offer to acquire Entra ASA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar 54,3 procent av aktier och röster i Offentliga Hus i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 54.3 percent of the shares and votes in Offentliga Hus i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förvärvar två samhällsfastigheter i Göteborg från Wallenstam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires two community service properties in Gothenburg from Wallenstam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tillträder finsk portfölj med i huvudsak äldreboenden - förvaltningsresultatet ökar med 136 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB completes the acquisition of Finnish portfolio consisting of mainly elderly care properties - profit from property management increases by SEK 136m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces submission of a focused list of due diligence requirements to the board of directors of Entra ASA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör överlämnandet av en detaljerad due diligence-frågelista till Entra ASA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB completes the acquisition of Sveafastigheter Bostad and resolves on a directed issue of Class B common shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB genomför förvärv av Sveafastigheter Bostad och beslutar om en riktad nyemission av stamaktier av serie B Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Lägger bud på Entra Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB invests SEK 1.2bn in 640 newly built sustainable rent regulated residentials Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB investerar 1,2 mdkr i 640 nybyggda hållbara hyresrätter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB withdraws from Entra ASA offer due to due diligence process Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB DRAR TILLBAKA UPPKÖPSERBJUDADET AVSEENDE ENTRA ASA MED ANLEDNING AV DUE DILIGENCE-PROCESSEN Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB successfully issues a EUR 1.2bn of which a EUR 700 million social bond and a EUR 500 million perpetual bond Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar framgångsrikt 1,2 miljarder euro uppdelat på sociala obligationer om 700 miljoner euro och hybridobligationer om 500 miljoner euro Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces the results of the written procedures instigated on 16 November 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör resultatet av de skriftliga förfarandena som påkallades den 16 november 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB uppdaterar mål om intjäning från fastighetsutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB updates its target regarding income from property development Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P bekräftar SBB:s investment grade rating -SBB ser möjlighet till ratinguppgradering av S&P i samband med Q4 rapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P confirms SBB's investment grade rating - SBB sees the possibility of a rating upgrade of S&P in connection with the Q4 report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB påbörjar due diligence-granskning av Entra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB initiates due diligence of Entra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB strengthens its team of financial advisors with DNB Markets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget stärker sitt team av finansiella rådgivare med DNB Markets Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB inleder det frivilliga offentliga uppköpserbjudandet att förvärva Entra ASA för att skapa den ledande europeiska aktören inom social infrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB launches voluntary offer to acquire Entra ASA to create the leading European social infrastructure player - Publication of combined offer document and exempted document Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s ratingutsikt reviderad till positiv efter offentliggörandet av avsikten att förvärva Entra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's rating outlook revised to positive after the announcement of the intention to acquire Entra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Lägger bud på Entra Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör sin avsikt att lämna ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande att förvärva Entra ASA för att skapa den ledande europeiska aktören inom social infrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces intention to launch a voluntary tender offer to acquire Entra ASA to create the leading European social infrastructure player Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB meddelar att den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0010985713 kommer att förtidsinlösas samt att skriftliga förfaranden påkallas för vissa andra obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces early redemption of the outstanding senior unsecured floating rate notes with ISIN SE0010985713 and further announces that it instigates written procedures for certain other notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and Magnolia Bostad to develop 2,550 rent regulated residentials in Stockholm, Helsingborg and Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Magnolia Bostad utvecklar 2 550 hyresrätter i Stockholm, Helsingborg och Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utökar sitt engagemang i Skellefteå - förvärvar hyresrätter och samhällsfastigheter för 1,3 mdkr samt bygger 1 500 nya lägenheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB expands its involvement with Skellefteå Municipality - acquires rent regulated residentials and community service properties for SEK 1.3bn and builds 1,500 new apartments Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB i Norden - Förvärvar Sveabostäder Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar offentlig kontorsfastighet i Södertälje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB divests public office property in Södertälje Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Sveafastigheter Bostad becomes part of SBB, contributes 6,000 apartments in Greater Stockholm - SBB also makes a directed new share issue of 44.5 million Class B shares at a price of SEK 31.10 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Sveafastigheter Bostad blir en del av SBB, bidrar med 6 000 lägenheter i Stor-Stockholm - SBB gör samtidigt en riktad nyemission på 44,5 miljoner B-aktier till kurs 31,10 kr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Mer värdeökningar att vänta Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - September 2020: Profit after tax SEK 4.15 per class A and B ordinary share Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - september 2020: resultat efter skatt 4,15 kr per stamaktie A och B Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report for January-September 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-september 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB meddelar att den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0010414581 kommer att förtidsinlösas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) announces early redemption of the outstanding senior unsecured floating rate notes with ISIN SE0010414581 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar en portfölj i Finland med i huvudsak äldreboenden och vårdboenden för EUR 222m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires a portfolio in Finland consisting mainly of elderly care and care homes for EUR 222m Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar äldreboende i Öresundsregionen från kommunalt ägda TrelleborgsHem med 17 års kontraktslöptid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires elderly care property in the Öresund region from Trelleborg Municipality with a WAULT of 17 years Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-14 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives positive planning decision for approximately 40,000 sq.m. of BTA residential apartments in Borås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller positivt planbesked för ca 40 000 kvm BTA bostäder i Borås Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has entered into an agreement with Oscar Properties Holding AB to sell a SEK 1.4bn property portfolio including SBB's joint venture Valerum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har tecknat avtal med Oscar Properties om försäljning av fastighetsportfölj för 1,4 mdkr inkl SBB:s joint venture Valerum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells 22 properties through various transactions at an agreed property value of SEK 817 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer genom olika transaktioner 22 fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om 817 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB presenterar strategisk uppdatering av ett antal fokusområden - styrelsens ambition är att föreslå utdelning om 1 krona per stamaktie A och B till årsstämman 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces strategic update regarding a number of focus areas - Board's ambition is to propose a dividend of SEK 1 per A and B ordinary share to the 2021 Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB invests in newly constructed social infrastructure in the Greater Stockholm region with a WAULT of 13 years Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB investerar i nyproducerad social infrastruktur i Storstockholm med 13 års genomsnittlig kontraktslöptid Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and Savana build 409 apartments in Brandbergen, south of Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Savana bygger 409 lägenheter i Brandbergen, söder om Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sets up new business division with focus on government infrastructure Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB startar affärsområde för statlig infrastruktur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB strengthens its collaboration with the Municipality of Boden by investing in new social infrastructure and at the same time signing new 35-year and 25-year lease agreements Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB fördjupar samarbetet med Bodens kommun genom att nyinvestera i social infrastruktur och samtidigt teckna nya 35-åriga och 25-åriga hyresavtal Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB extends lease agreement with Mid Sweden University in Sundsvall, signs ten year Green lease agreement with a rental value of approximately SEK 41.4m per year Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förlänger med Mittuniversitetet i Sundsvall, tecknar 10-årigt grönt avtal med ett hyresvärde om cirka 41,4 mkr per år Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Beslut om stor detaljplan - SBB utvecklar en helt ny stadsdel i centrala Nyköping omfattande 1 600 bostäder, skola samt vård- och omsorg Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Decision taken on large zoning plan - SBB develops a completely new district in Nyköping city center comprising 1,600 homes, schools and elderly care homes Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB meddelar att den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0011725514 kommer att förtidsinlösas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces early redemption of the outstanding senior unsecured floating rate notes with ISIN SE0011725514 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör prospekt för upptagande till handel av nyemitterade stamaktier av serie D på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes prospectus for admission to trading of newly issued Class D shares on Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has resolved on a directed issue of Class D common shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har beslutat om en riktad nyemission av stamaktier av serie D Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and LKAB develops a new police station in Kiruna Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och LKAB utvecklar nytt polishus i Kiruna Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has repaid all Hemfosa Bonds and SEK 3.0bn in secured bank debt - financial costs decrease by SEK 90m Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har återbetalat alla Hemfosa-obligationer och återbetalat 3 mdkr i säkerställd bankskuld - finansiella kostnader minskar med 90 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and Genova are developing cooperation in Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB och Genova utvecklar samarbete i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB förlänger hyresavtal omfattande 14 124 kvm med finska staten fram till fjärde kvartalet 2032 Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB prolongs 14,124 sqm lease with the Finnish government up to Q4 2032 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör resultatet av de frivilliga återköpserbjudandena och de skriftliga förfarandena för de seniora icke säkerställda gröna obligationerna som förfaller 2022 och ställts ut av Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces the result of the tender offers and written procedures for the outstanding SEK denominated senior unsecured floating rate green bonds due 2022 issued by Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces the pricing of a directed Class D share issue and an offering of subordinated notes mandatorily convertible into Class B shares, for an overall amount of SEK 3.4bn Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör prissättningen av en riktad nyemission av D-aktier och ett erbjudande av efterställda konvertibler med tvingande konvertering till B-aktier, till ett totalt belopp om 3,4 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces a proposed directed Class D share issue and an offering of subordinated convertible notes in an expected deal size of approx. SEK 2.6bn Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB överväger en riktad nyemission av D-aktier och ett erbjudande av efterställda konvertibler till ett förväntat belopp om cirka 2,6 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB i Norden - Visar stabilitet och beslutsamhet i Covid-tider Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - June 2020: Net income after tax for the period amounted to SEK 2,595m Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2020: Periodens resultat efter skatt 2 595 mkr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs försäljning för 4,9 mdkr till Nyfosa slutförs idag Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Completion of SBB's sale of properties for SEK 4.9bn to Nyfosa takes place today Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utvecklar nytt polishus i Örnsköldsvik Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB develops a new police station in Örnsköldsvik, Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report for January-June 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-juni 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB signs agreement for the construction of a social infrastructure property in Borlänge with 20-year municipal lease agreements Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tecknar avtal om byggnation av samhällsfastighet i Borlänge med 20-åriga kommunala hyresavtal Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires preschool portfolio in Norway with newly signed 35-year triple-net leases for NOK 4,250m Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar förskoleportfölj i Norge med nytecknade 35-åriga triple-net-avtal för 4 250 MNOK Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces that the Financing Conditions for the voluntary total redemption of the outstanding senior unsecured floating rate bond issued by Hemfosa with ISIN SE0009664337 has been satisfied Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör att Finansieringsvillkoret för inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 utställd av Hemfosa har uppfyllts Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces that its subsidiary Hemfosa tender offer regarding SEK bonds due 2022 and further announces that it instigates a written procedures to amend the Terms and Conditions of the Bonds Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB meddelar att dotterbolaget Hemfosa offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av SEK obligationer som förfaller 2022 och påkallar skriftliga förfaranden för att ändra obligationsvillkoren Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och lokal byggherre bygger hyresrätter och äldreboende i centrala Västerås för SBB:s förvaltning Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB and local property developer build rent regulated residentials and elderly care home in central part of City of Västerås for SBB's own management Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Nyfosa har meddelat att finansieringsvillkoret avseende Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs försäljning för 4,9 mdkr till Nyfosa är uppfyllt Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Nyfosa has announced that the financing condition regarding SBB's sale of properties for SEK 4.9bn to Nyfosa has been resolved Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB initiates a collaboration with Odalen Fastigheter - builds elderly care home in Ängelholm and prepares for new construction in Gothenburg Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB inleder samarbetet med Odalen Fastigheter - bygger äldreboende i Ängelholm och förbereder för nybyggnation i Göteborg Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB meddelar att dotterbolaget Hemfosa Fastigheter AB utnyttjar möjligheten till inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces that its subsidiary Hemfosa Fastigheter AB exercises its call option to voluntary total redemption of the outstanding senior unsecured floating rate bond with ISIN SE0009664337 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB presents new targets Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar nya mål Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has sold two properties with an agreed property value of SEK 281.5m Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer två fastigheter med överenskommet fastighetsvärde om 281,5 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Information inför Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens kapitalmarknadsdag den 17 juni 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Information ahead of SBB's Capital Markets Day on 17 June, 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar offentliga kontor för 4 892 mkr och förvärvar projektfastighet i Göteborg för 400 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells public office buildings for SEK 4,892m and acquires project property in Gothenburg for SEK 400m Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med stabila utsikter, uppgraderar SBB:s business risk-profil till stark Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P affirms SBB's investment grade rating BBB- with stable outlook, placing SBB in the strong business profile category Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells public office buildings for SEK 1,160m Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar offentliga kontor för 1 160 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB extends available credit limits by a further SEK 2bn Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utökar tillgängliga kreditlimiter med ytterligare 2 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB develops a new police station in Sälen, Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utvecklar ny polisstation i Sälen Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB uppdaterar sitt ramverk för grön finansiering, möjlig volym ca 10 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB updates its Green Financing Framework, eligible for green financing instruments totalling approximately SEK 10bn Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer en fastighet med överenskommet fastighetsvärde om 350 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has sold a property with an agreed property value of SEK 350m Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch affirms SBB's investment grade rating BBB- with stable outlook and assigns First-Time Short-Term `F3' rating Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Fitch bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med stabila utsikter och meddelar kort rating F3 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P Global meddelar att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs kort rating är A-3 Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P Global announced today that SBB has been assigned an A-3 Short-term Issuer Credit Rating Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förundersökning nedlagd, Ilija Batljan avskriven från utredning kring påstått insiderbrott Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Preliminary investigation withdrawn, Ilija Batljan dismissed from investigation on alleged insider dealing Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has sold five properties with an agreed property value of SEK 835m Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fem fastigheter med överenskommet fastighetsvärde om 835 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P Global placerar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB på Credit Watch Negative Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P Global places SBB on Credit Watch Negative Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan released Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan frigiven Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan has been detained in custody on alleged insider dealing Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ilija Batljan anhållen för påstått brott mot marknadsmissbrukslagen Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB stärker sin förvaltningsorganisation genom specialisering inom samhällsfastigheter och bostäder Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB strengthens its property management organisation through specialisation in community service properties and residentials Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells 1,259 apartments for SEK 1,500m Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar 1 259 lägenheter för 1 500 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB Q1- Stark kassa, stabila hyresintäkter Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB postpones its Capital Markets Day to 17 June 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget skjuter upp sin kapitalmarknadsdag till 17 juni 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Bulletin from the 2020 Annual General Meeting in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - mars 2020: Resultat efter skatt per stamaktie A och B ökade till 0,94 kr (0,20 kr) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - March 2020: Profit after tax per ordinary share of class A and B increased to SEK 0.94 (0.20) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report for January-March 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-mars 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Fitch bekräftar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s investment grade rating BBB- med stabila utsikter Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch Affirms SBB's investment grade rating BBB- with stable outlook Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's Annual Report for 2019 is now available in English Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar bestånd av bostadsfastigheter till Kuststaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells a portfolio of residential properties to Kuststaden Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's ambition to sell properties totalling SEK 11 billion during the year remains despite Nyfosa awaiting with its acquisition of SBB properties Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Ambition om försäljningar på 11 mdkr under året kvarstår trots att Nyfosa avvaktar med förvärv från SBB Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has signed new leases with a rental value of approximately SEK 314 million during the contract period Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har tecknat nya avtal med ett hyresvärde om cirka 314 mkr under kontraktstiden Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 50m senior unsecured bond with a term of 20 years Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat EUR 50 miljoner i en 20-årig icke säkerställd obligation Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Notice of Annual General Meeting Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB initiates a collaboration with Stockholms Stadsmission to help mitigate the consequences of the COVID-19 crisis Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB inleder samarbete med Stockholms Stadsmission för att bidra att mildra konsekvenserna av COVID-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB sells a property to Alecta for SEK 460m Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastighet till Alecta för 460 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer i både SBB och Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has bought back bonds in both SBB and Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to SBB's capital markets day 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has decided on an issue of B-shares as consideration when acquiring Hemfosa common shares Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har beslutat om emission av B-aktier som vederlag vid förvärv av stamaktier i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ny storägare i SSM Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB new major owner in SSM Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Realiserar synergier i rekordfart Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar Vision 2030: 100 procent klimatneutrala Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB presents Vision 2030: 100 percent climate neutral Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2019: årets resultat 2,97 kr per stamaktie A och B, utdelningen föreslås höjas med 140 procent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Year-end Report 2019: Earnings per share SEK 2.97, dividend is proposed to increase by 140 percent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens bokslutskommuniké 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's year-end report 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB håller kapitalmarknadsdag den 13 maj 2020 i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB to arrange Capital Markets Day on 13 May 2020 in Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB in first acquisition with a Danish municipality Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB gör första kommunaffären i Danmark Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 750m senior unsecured bond Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 750m Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-06 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB elects to repay a total of SEK 10 billion in secured bank debt as part of its ambition to achieve a BBB+ rating - financial costs decrease by SEK 170 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB väljer att återbetala totalt 10 mdkr i säkerställd bankskuld som del i sin ambition att uppnå en BBB+ rating - finansiella kostnader minskar med 170 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-04 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB innehar efter erbjudandets genomförande 93,5 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB innehar efter erbjudandets genomförande 93,5 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 93.5 percent of the shares in Hemfosa following the offer Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 93.5 percent of the shares in Hemfosa following the offer Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Global Property Research har inkluderat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s B-aktie i GPR 250-index per 23 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Global Property Research has included SBB - Class B to the GPR 250 Index as per 23 January 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 500m perpetual bond with a fixed coupon of 2.624% Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om EUR 500m med en fast kupong på 2,624% Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB elects to repay additional SEK 3.9 billion in secured bank debt as part of its ambition to achieve a BBB+ rating - financial costs decrease by SEK 88 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB väljer att återbetala ytterligare 3,9 mdkr i säkerställd bankskuld som del i sin ambition att uppnå en BBB+ rating - finansiella kostnader minskar med 88 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB elects to repay SEK 1.9 billion in secured bank debt as part of its ambition to achieve a BBB+ rating - financial costs decrease by SEK 50 million Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB väljer att återbetala 1,9 mdkr i säkerställd bankskuld som del i sin ambition att uppnå en BBB+ rating - finansiella kostnader minskar med 50 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces its intention to carry out SEK 11 billion property sales Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör avsikt att genomföra fastighetsförsäljningar om 11 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces outcome of the offer to the shareholders of Hemfosa and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB redovisar utfall och förlänger acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB redovisar utfall och förlänger acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces outcome of the offer to the shareholders of Hemfosa and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls approximately 91.2 percent of the shares in Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls approximately 91.2 percent of the shares in Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB makes an earlier settlement during the extended acceptance period for shareholders accepting the offer for Hemfosa no later than 10 January 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB makes an earlier settlement during the extended acceptance period for shareholders accepting the offer for Hemfosa no later than 10 January 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB tidigarelägger utbetalning av vederlag under den förlängda acceptfristen för aktieägare som accepterar budet för Hemfosa senast den 10 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB tidigarelägger utbetalning av vederlag under den förlängda acceptfristen för aktieägare som accepterar budet för Hemfosa senast den 10 januari 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 87.8 percent of the shares in Hemfosa - SBB declares the offer unconditional and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar 87,8 procent av aktierna i Hemfosa - SBB förklarar erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB controls 87.8 percent of the shares in Hemfosa - SBB declares the offer unconditional and extends the acceptance period Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB kontrollerar 87,8 procent av aktierna i Hemfosa - SBB förklarar erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptfristen Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har ingått avtal om försäljning av 46 fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om drygt 1 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has entered into agreements for the sale of 46 properties for an agreed property value exceeding SEK 1bn Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires 407 apartments from Kävlinge municipality Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 407 lägenheter av Kävlinge kommun Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires 407 apartments from Kävlinge municipality Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB och K2A tecknar avtal om nytt polishus i Västerås med potentiellt hyresvärde om cirka 630 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Swedbank Robur supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har avyttrat aktier i Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has divested shares in Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förfarande för avyttring av SBB:s aktier i Amasten inleds Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Procedure to divest SBB's shares in Amasten initiated Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-18 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SBB i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB har för avsikt att avyttra sina aktier i Amasten och har mottagit förvärvsåtaganden från investerare Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB intends to divest its holding in Amasten and has received acquisition commitments from investors Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör nytt datum för inlösen av utestående eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB announces new date for redemption of outstanding SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-16 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Slutligt resultat av SBBs företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Final result of SBB's rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Preliminärt resultat av SBB:s företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Preliminary result of SBB's rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Reminder of the ending of the acceptance period in SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Påminnelse om acceptfristens utgång i SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Påminnelse om acceptfristens utgång i SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Reminder of the ending of the acceptance period in SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes prospectus and prepares listing of hybrid bonds at Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB included in well-renowned property index Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB inkluderas i välrenommerat fastighetsindex Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond and ICA-handlarnas Förbund supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond och ICA-handlarnas Förbund stödjer SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Länsförsäkringar Fastighetsfond and ICA-handlarnas Förbund supports SBB's public takeover offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives competition clearance for the acquisition of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB receives competition clearance for the acquisition of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes prospectus in connection with the fully guaranteed rights issue of approximately SEK 1.5 billion Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör prospekt i samband med den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 1,5 miljarder kronor Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes offer document in connection with the recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör erbjudandehandling i samband med det rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör erbjudandehandling i samband med det rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB publishes offer document in connection with the recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P: SBB's rating outlook revised to positive on announced acquisition of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s ratingutsikt reviderad till positiv efter offentliggörandet av bud på Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - Skapar Nordens tredje största fastighetsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: UPPDATERAD: Nya telefonnummer till telefonkonferens och webcast i samband med SBBs bud om att förvärva Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: UPDATED: New dial-in numbers to conference call and webcast by SBB in connection with the offer to acquire Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to a conference call and webcast by SBB in connection with the offer to acquire Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med SBBs bud om att förvärva Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces a recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Styrelsen för SBB har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1,5 miljarder kronor Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces a recommended public offer to the shareholders of Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: The Board of Directors of SBB has decided on a fully guaranteed rights issue of approximately SEK 1.5 billion Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB redeems outstanding SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB löser in utestående eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB cancels repurchased SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB annullerar återköpta eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 23 skolfastigheter av Stockholms stad, SISAB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces final tender results for outstanding SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande av utestående eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om 500 mkr med räntemarginal om Stibor 3m plus 0,66 procent Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued senior unsecured bonds of SEK 500m with a floating interest rate of 3 months Stibor plus 0.66 per cent Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - 8 500 mkr i kassan redo att användas Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - September 2019: Cash flow increased by 99 percent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - september 2019: Kassaflödet ökade med 99 procent Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport för januari-september 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to presentation of SBB's interim report for January-September 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående SEK-hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding outstanding SEK denominated perpetual capital securities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has decided on a directed share issue of Class B common shares raising proceeds of approximately SEK 400m Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har beslutat om en riktad nyemission av stamaktier av serie B om cirka 400 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande av utestående eviga SEK-hybridobligationer och emission av nya eviga SEK-hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces final tender results for outstanding SEK perpetual capital securities and issue of new SEK perpetual capital securities Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående SEK-hybridobligationer och avser att emittera nya SEK-hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding outstanding SEK perpetual capital securities and considers issuance of new SEK perpetual capital securities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces final tender results for certain SEK notes Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör information om genomfört återköp av vissa SEK obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför förvärv av samhällsfastigheter i Sverige och Finland Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires social infrastructure properties in Sweden and Finland Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående SEK-obligationer och avser att emittera nya SEK-obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB announces tender offer regarding certain outstanding SEK notes and considers issuance of new SEK notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar aktier och köpoption avseende aktier i Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires shares and a call option concerning shares in Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 1 560 lägenheter samt säljer 50 000 kvm byggrätter i Nyköping till JV med Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 1 560 apartments and sells 50 000 sqm building rights to JV with Amasten Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB satsar på 100 procent förnyelsebar el Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB will use 100 per cent. renewable electricity Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-26 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presents new financial and operational targets and a new dividend policy Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar nya finansiella och operationella mål samt ny utdelningspolicy Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt i samband med upptagandet till handel av bolagets B- och D-aktier på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs aktier SBB B och SBB D noteras på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista och SBB PREF kvarstår på Nasdaq First North Premier Growth Market Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB's shares SBB B and SBB D to be listed on Nasdaq Stockholm's Large Cap-list and SBB PREF to remain on Nasdaq First North Premier Growth Market Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB to list on Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB noteras på Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blir första privata medlem i Sveriges Allmännytta Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB becomes the first private member of Public Housing Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör slutligt utfall i utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om EUR 500m Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued a EUR 500m senior unsecured bond Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör utfall i utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna i SBB samt förlänger acceptfristen Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har räntesäkrat 100 procent av sina lån Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has entered into new swap agreements and now 100 per cent of its loans have a fixed interest rate Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Tillägg till Prospektet avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i SBB med anledning av utbyteserbjudandet offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 37 social infrastructure properties in Finland, Sweden and Norway Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför förvärv av 37 samhällsfastigheter i Finland, Sverige och Norge Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB - NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt så in i Norden Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2019: Periodens resultat efter skatt 933 mkr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Interim Report January - June 2019: Net income after tax for the period amounted to SEK 933m Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Ola Svensson som landschef i Danmark och regionchef för Öresundsregionen Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Prospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i SBB med anledning av utbyteserbjudandet offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför ytterligare förvärv i de nordiska storstadsregionerna Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has successfully issued senior unsecured bonds of EUR 50m and senior unsecured green bonds of SEK 500m Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat icke säkerställda obligationer om EUR 50m samt icke säkerställda gröna obligationer om 500 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires an elderly care home portfolio, where the Municipality of Boden is the main tenant Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires 48,000 sqm residential properties and social infrastructure properties in southern Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 48 000 kvm bostäder och samhällsfastigheter i Skåne Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 24 samhällsfastigheter i Linköping för 950 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB lämnar ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 14 samhällsfastigheter för ca 1,2 mdkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires SEK 1.2bn social infrastructure portfolio Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB stärker ytterligare sin position inom nordiska samhällsfastigheter och svenska hyresrätter Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has signed letters of intent for the acquisition of community service properties in Denmark for a property value of approximately SEK 540m Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har tecknat avsiktsförklaringar avseende förvärv av samhällsfastigheter i Danmark till ett fastighetsvärde om cirka 540 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har framgångsrikt emitterat en icke säkerställd obligation om 500 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger höjt motiverat värde Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - mars 2019: Periodens resultat efter skatt 216 mkr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB etablerar EMTN-program om 2,5 miljarder euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has established a EUR 2.5bn EMTN programme Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BBB- rating med stabila utsikter från S&P Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar äldreboenden, förskolor och vårdfastigheter i Finland för 142 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB acquires elderly care homes, preschools and care properties in Finland for EUR 142m Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens delårsrapport januari-mars 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BBB- rating med stabila utsikter från Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has been assigned a BBB- rating with a stable outlook from Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingår avtal om försäljning av DNB Banks huvudkontor i Oslo till DNB Liv till ett överenskommet nettofastighetsvärde om 4 897 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Fitch Upgrades SBB rating to `BB+` and puts SBB on Rating Watch Positive expecting further upgrade to investment grade Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB is put On CreditWatch Positive, S&P expects it to be investment-grade post issuance of the hybrid Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB considers issue of hybrid bonds denominated in EUR Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB contemplates a directed share issue to support its ambition of reaching an investment-grade rating by optimizing the capital structure as well as to procure additional working capital Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB överväger en riktad emission för att stödja ambitionen att nå investment grade-rating genom att optimera kapitalstrukturen samt för att erhålla ytterligare rörelsekapital Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förlänger räntebindningen på sina lån Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB has completed a directed new share issue of SEK 285m new D-shares Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB uppdaterar mål om belåningsgrad Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Höganäshem och Samhällsbyggnadsbolaget i samarbete, tecknar avtal om 122 lägenheter Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-11 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 367 lägenheter i Stockholmsregionen, varav merparten i Rinkeby/Tensta och Vallentuna Pressreleaser Visa Stäng
2019-03-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB anlitar ABG Sundal Collier som likviditetsgarant Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Detaljplan för 400 bostäder och omsorgsfastighet i Nykvarn lagakraftvunnen Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden S&P höjer utsikterna för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB till BB rating med positiva utsikter Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: S&P has revised SBB rating outlook to a BB rating with a positive outlook Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden - Investment Grade ett troligt betyg till våren Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2018: Resultat per aktie 2,07 kr ger högre utdelning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB, Year-end Report 2018: Earnings per share SEK 2.07 and increasing dividend Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB stärker sin position som Nordens största ägare av LSS-boenden genom fem nya 15-års avtal Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Inbjudan till telefonkonferens och webcast i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens bokslutskommuniké 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Invitation to conference call and webcast presentation of SBB's year-end report 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues senior unsecured green bonds of SEK 500m Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar grön obligation om 500 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommunhuset i Nykvarn byggs om - tecknar 25-årigt hyresavtal med Samhällsbyggnadsbolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s planerade gröna obligation erhåller näst högsta betyg E2 i Green Evaluation från Standard & Poor's Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB's contemplated Green Bond receives second highest score E2 Green Evaluation from Standard & Poor's Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB initiates unique investment in decreasing CO2-emissions by 75% Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB gör en storsatsning för att minska koldioxidutsläppen med 75% Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer utvecklingsfastighet i Norge för 200 MNOK till ett nystartat JV med Martin Mæland Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB announces final tender results regarding outstanding 2018/2019 SEK notes and issue of new SEK notes Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör information om genomfört återköp av 2018/2019 SEK-obligationer och emission av nya SEK-obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-12-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Förtydligande gällande utbyteserbjudande till preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhällsfastigheter i Sundbyberg och Luleå Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende SBB:s partiella offentliga uppköpserbjudande med aktievederlag till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Prospekt avseende inbjudan till teckning av stamaktier av serie D i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB med anledning av utbyteserbjudandet offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avser genomföra ett återköpserbjudande av utestående preferensaktier i Nye Barcode 121 Bidco AS Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB appoints Head of Investor Relations Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tillsätter Head of Investor Relations Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Inbjudan till Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag den 4 december 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Erbjudandehandling avseende SBB:s partiella offentliga uppköpserbjudande med aktievederlag till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) offentliggjord Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingår samarbete med Oscar Properties om utveckling i Karlskrona Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB has repurchased bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Save the date - Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB lämnar ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access:SBB i Norden - Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB offentliggör villkorat förvärv av samtliga stamaktier i Karlbergsvägen 77 samt höjer priset i det partiella offentliga uppköpserbjudandet till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - september 2018: Resultat per aktie 1,31 kr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, Interim Report January - September 2018: Earnings per share SEK 1.31 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB uppdaterar tidplanen för acceptfristens inledning i det offentliga uppköpserbjudandet till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 samt offentliggör rösträttsåtaganden för extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 100 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues hybrid bonds of SEK 100m Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes prospectus and prepares listing of hybrid bonds at Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tecknar slutligt avtal om förvärv av det nya kulturhuset i Skellefteå Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhälls- och bostadsfastigheter i centrala Höganäs Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB and Phoenix has entered into an agreement to issue 18,100,000 shares of class B and repurchase 17,500,000 issued warrants Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB och Phoenix har ingått avtal om emission av 18 100 000 B-aktier och återköp av 17 500 000 teckningsoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 100 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues hybrid bonds of SEK 100m Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden lämnar ett partiellt offentligt uppköpserbjudande med aktievederlag till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolagen i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 1 153 mkr till ett JV med Property AD Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB announces final tender results for certain SEK notes and issue of new SEK notes Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör information om genomfört återköp av vissa SEK obligationer och emission av nya SEK obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående SEK obligationer och avser att emittera ny SEK obligation. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB announces tender offer regarding certain outstanding SEK notes and considers issuance of new SEK notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 13 000 kvm byggrätter i Nyköping till Backastad Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Greg Dingizian har förvärvat 10 miljoner aktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues hybrid bonds of SEK 1,000 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 1 000 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar tre icke-strategiska fastigheter i Sverige och Norge Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger återköp av obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB överväger emission av en hybridobligation Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB considers issue of hybrid bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB har tecknat LOI avseende förvärv av kulturhus och hotell med ett 50-årigt hyresavtal med Skellefteå kommun Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förhandlar om fastighetsförvärv om totalt 2 miljarder kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen: beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access: SBB i Norden - Ett högintensivt kvartal Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, Interim Report January - June 2018: Significant increase in net operating income, Earnings per share SEK 0.67 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari - juni 2018: Stark ökning av driftnetto, Resultat per aktie 0,67 kr Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB establishes a EUR commercial paper programme with a framework of EUR 200m Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar EUR certifikatsprogram med en ram om 200 miljoner euro Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB continues its expansion in Norway through an acquisition of two elderly care homes Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB fortsätter expandera i Norge genom förvärv av två vård- och omsorgsboenden Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Nytt datum för byte av emittent i SBB i Norden AB:s obligation med symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden New date re change of issuer in SBB i Norden AB's outstanding notes with symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar samhälls- och bostadsfastigheter i Stockholm, Oskarshamn och Avesta Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires community service and residential properties in Stockholm, Oskarshamn and Avesta. Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB enters as new issuer of the subsidiary's outstanding notes with symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB träder in som ny emittent under sitt dotterbolags obligation med symbol SBBIN 002 Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Tre fastighetsbolag bildar Studentbostäder i Sverige AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB och K2A utvecklar attraktiva bostäder i Uppsala och Västerås Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kopparstaden och SBB i nytt samarbete genom Kopparstadens köp av byggrätter på Born Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB byter Certified Adviser till Erik Penser Bank Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar grönt ramverk för att kunna emittera gröna obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sets up a Green Framework in order to be able to issue green bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Magnolia Bostad utvecklar hyresrätter i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer byggrätter med positiv resultateffekt om ca 50 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sells building rights with a positive effect on earnings of approximately SEK 50m Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 114 lägenheter i Karlskrona Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Ny årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen: beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB erhåller BB rating med positiva utsikter från Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-30 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB has been assigned a BB rating with a positive outlook from Fitch Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar företagscertifikat om 600 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB issues commercial papers for SEK 600 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Korrigering pressmeddelande: SBB stärker sin position med tre LSS-boenden med 15-åriga hyresavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB stärker sin position med tre LSS-boenden med 15-åriga hyresavtal Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar certifikatsprogram med en ram om 2 000 mkr Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB establishes a commercial paper programme with a framework of SEK 2,000m Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-16 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag AB Högkullen kallar till årsstämma med förslag om inlösen av samtliga utestående preferensaktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden EP Access: SBB i norden - Yieldgap och substansrabatt två drivkrafter framöver Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 135 lägenheter i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) acquires 135 apartments in Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ÅRSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ANNUAL GENERAL MEETING SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, interim report January - March 2018: Strong net operating income despite the long and cold winter; focus on strengthening the financial position Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, delårsrapport januari - mars 2018: Starkt driftnetto trots lång och kall vinter, fortsatt fokus på att stärka den finansiella ställningen Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB acquires elderly care property in Helsinki Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-24 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar äldreboende i Helsingfors Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar två äldreboenden och 193 lägenheter från Karlskronahem Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar hyreslägenheter av allmännyttan i Falun Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB rekryterar Marika Dimming som ansvarig för investerarrelationer och hållbarhet Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB recruits Marika Dimming as Head of Investor relations and Sustainability Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör tilläggsprospekt Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes supplement to prospectus Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer 20 000 kvm BTA byggrätter Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB sells 20,000 sqm GFA building rights Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-10 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB köper bostäder och förskola i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB divests school property in Norway Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar skolfastighet i Norge Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes prospectus and prepares listing of notes at Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publishes Annual Report for 2017 Rapporter Visa Stäng
2018-03-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar årsredovisning för 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB gives notice of annual general meeting with proposal to authorise the Board to implement synthetic repurchases of the company's own shares Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB kallar till årsstämma med förslag om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB skapar intern förvaltningsorganisation, förvärvar förvaltningsbolaget Hestia Sambygg Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB moves property management in-house and purchases the property management company Hestia Sambygg AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB announces final results of the written procedure of the formal voting of the amendments of the terms & conditions of the outstanding hybrid notes Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB meddelar slutligt resultat av skriftligt förfarande avseende omröstning av ändring av villkor för utestående hybridobligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has repurchased bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB issues hybrid bonds for SEK 300 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-21 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar hybridobligationer om 300 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar en senior icke-säkerställd obligation om 250 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-12 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB issues senior unsecured notes for SEK 250 million Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-09 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB initierar skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för utestående hybridobligationer med symbol SAMN 001 Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-02 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has repurchased bonds Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden - Överraskande utdelning och fortsatt substansrabatt Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB's Year-end Report 2017: Strong cashflow results in dividend Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2017: Starka kassaflöden ger utdelning Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förstärker förvaltningsorganisationen med Jonny Göthberg Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har godkänts för listning på Nasdaq First North Premier Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget in Norden AB strengthens its group management and appoints Lars Thagesson as Deputy CEO and Chief Operating Officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-14 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förstärker koncernledningen med Lars Thagesson som vice VD och Chief operating officer Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB issues notes for SEK 300 million at a fixed interest rate of 2.9 percent Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-06 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar obligationer om 300 miljoner kronor med en fast ränta om 2,9 procent Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) gör sitt första förvärv i Finland Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-01 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) tilldelas pris som Årets fastighetsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) issues SEK 750 million notes Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) emitterar obligationer om 750 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):  S&P BB rating gives potential to significantly reduce funding costs Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ): Potential för kraftigt sänkta finansieringskostnader efter S&P:s BB rating Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) updates two of its financial targets: Net LTV below 60% and ICR of at least 1.8 times Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) uppdaterar två av sina finansiella mål: Belåningsgrad lägre än 60% och Räntetäckningsgrad om lägst 1,8 ggr Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-15 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets styrelse har beslutat att genomföra en emission av preferensaktier mot vederlag bestående av preferensaktier i Högkullen Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget säljer byggrätter i Falun till HSB Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Penser Access: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB - En potentiell högutdelare till substansrabatt Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget växer i Norge genom förvärv av Offentlige Bygg AS Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget växer i Norge genom förvärv av Offentlige Bygg AS Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-13 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Arvid Svensson och Compactor förvärvar A-aktier och Kvalitena avyttrar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Moody's analys visar att Samhällsbyggnadsbolagets lågrisktillgångar kunde motivera ett investment grade-betyg i kategorin Kvalitet på tillgångarna Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-08 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget erhåller rating B1 från Moody's Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-07 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-03 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) noterar hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB, interim report January - September 2017: Earnings per share SEK 3.20, continued focus on cash flow, profitability and value creation Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - september 2017: Resultat per aktie 3,20 kr, fortsatt fokus på kassaflöde, lönsamhet och värdeskapande Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-23 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av hybridobligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Kallelse till extra stämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-05 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har ansökt om notering av preferensaktier på Nasdaq First North Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget emitterar ytterligare hybridobligationer om totalt 300 miljoner kronor i en tap issue Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Compactor Fastigheter ökar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-22 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om 400 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget överväger emissioner av en hybridobligation och en senior icke-säkerställd obligation Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, delårsrapport januari - juni 2017: Resultat per aktie 2,93 kr, ett starkt resultat från förvaltning och fastighetsutveckling Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget, interim report January - June 2017: Earnings per share SEK 2.93, a strong result from property management and development Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget kontrollerar efter budpliktsbudets genomförande 78,0 procent av aktierna i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-04 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör utfall i budpliktsbudet till samtliga preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-27 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Tillägg till erbjudandehandlingen offentliggjord samt acceptfristen justerad i Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud på Högkullen Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-20 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden har framgångsrikt emitterat obligationer om 150 miljoner kronor Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) complements the company's financial targets, issues hybrid bonds of MSEK 300 and issues warrants Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-19 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolaget kompletterar bolagets finansiella mål, emitterar hybridobligation med ett värde på 300 Mkr och emitterar teckningsoptioner Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-18 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Samhällsbyggnadsbolagets dotterbolag SBB i Norden offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2017-07-17 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Tillägg till erbjudandehandlingen avseende SBB:s budpliktsbud till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen offentliggjord Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
24 Jun 2019 | Extrastämma 2019
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Årligutdelning
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
14 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Feb 2021 | Extrastämma 2021
30 Mar 2021 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2021 | Årsstämma 2020
27 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
29 Jun 2021 | Kvartalsutdelning
15 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Sep 2021 | Kvartalsutdelning
29 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
29 Dec 2021 | Kvartalsutdelning
30 Mar 2022 | Kvartalsutdelning

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner