Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-02-11 Saxlund Saxlund tecknar exklusivt avtal för service och eftermarknad Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-29 Saxlund Dotterbolag i Tyskland tecknar två kontrakt till värde av ca 3,2 MEUR Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 29 Jan 2020 | Saxlund Group

Dotterbolag i Tyskland tecknar två kontrakt till värde av ca 3,2 MEUR

DOTTERBOLAG I TYSKLAND TECKNAR TVÅ KONTRAKT TILL VÄRDE AV CA 3,2 MEUR

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Gmbh, har den 29 januari tecknat två separata kontrakt med Martin GmbH och Küttner Martin GmbH (Joint Venture (”JV”) mellan Küttner GmbH och Martin GmbH) för leverans av materialhanteringsutrustning för inmatning av avloppsslam för förbränning. Sammanlagt kontraktsvärde är ca 3,2 MEUR (33,7 MSEK).

Saxlund kommer leverera ett materialhanteringssystem som till större delen består av Saxlunds unika pump för transport av rötslam. Totalt kommer fyra pumpar levereras tillsammans med silos för förvaring. Vanligtvis brukar den här typen av anläggning levereras av Saxlund till vattenreningsverk. Tyskland har antagit en lag rörande fosforåtervinning från avloppsslam som kommer att öka antalet anläggningar där avloppsslam ska förbrännas, vilket kommer öppna upp för fler leveranser av Saxlunds materilhanteringsutrustning.

-Saxlund är stolta och glada för de två kontrakten och tycker det ska bli spännande att få arbeta med Martin och Küttner Martin. Küttner och Martin har bildat ett JV, Küttner Martin GmbH, för att driva projekt för förbränning av avloppsslam och därför känns det extra kul att ett specialistbolag valt våra produkter. Vi ser det som en stämpel för den höga kvalité som Saxlunds produkter håller. Kärnan i Saxlunds leverans är Saxlunds unika pump för avloppsslam, säger Remo Schulz, CEO Saxlund International GmbH.

-Jättespännande projekt och oerhört kul att få förtroendet av Martin och Küttner Martin att få vara med och leverera till dessa två prestigeprojekt. Saxlund har en unik produkt i vår pump för slam, egen design och konstruktion, som ger möjligheten till att få vara med och levererar till projekt för förbränning av avloppsslam, säger Stefan Wallerman, VD Saxlund Group AB.

För mer information, v.v. kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmedelande 200129.pdf

Saxlund i korthet

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag – teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se .

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020 kl 08:45 (CET).

2020-01-03 Saxlund Tilldelningsbeslut överklagat Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Saxlund Dotterbolag i Sverige erhåller tilldelningsbeslut till värde av ca 34 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Saxlund Delårsrapport januari - september 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-10-29 Saxlund Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 5,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Saxlund Styrelseledamot ökar sitt innehav i bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-01 Saxlund Styrelseordförande och styrelseledamot ökar sina innehav i bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-18 Saxlund Ägarförändring i Saxlund Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Saxlund Rättelse: Ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Saxlund Delårsrapport januari - juni 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-08-26 Saxlund Ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-08 Saxlund Återkallat tilldelningsbeslut Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-10 Saxlund Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 9,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-05 Saxlund Dotterbolag i UK tecknar kontrakt värt ca 5,1 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-04 Saxlund Dotterbolag i Sverige erhåller tilldelningsbeslut Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-19 Saxlund Ny styrelsesammansättning Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-18 Saxlund Stämmokommuniké Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-17 Saxlund Dotterbolag i UK säkrar kontrakt till värde av ca 1,7 MGBP Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-05 Saxlund Rättelse: Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Saxlund Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-05-29 Saxlund Delårsrapport Januari - mars 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-05-17 Saxlund Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-15 Saxlund Flytt av stämma och ändrat datum för ÅR Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 Saxlund Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 Saxlund Rättelse angående datum för ÅR Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-12 Saxlund Flytt av stämma och kvartalsrapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Saxlund Stämmokommuniké Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-26 Saxlund Bokslutskommuniké Januari - december 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-21 Saxlund Saxlund: Fel veckodag i kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 Saxlund Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 Saxlund Saxlunds styrelse föreslås utökas på extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-15 Saxlund Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 Saxlund Stämmokommuniké - Saxlund Group AB beslutar om företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Saxlund Delårsrapport Januari - september 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-10-10 Saxlund Saxlund säkerställer finansiering från största ägarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Saxlund Delårsrapport Januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Saxlund Dotterbolaget Saxlund International Ltd tecknar kontrakt till värde av ca 6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Saxlund Dotterbolag Saxlund International GmbH tecknar kontrakt till värde av ca 14 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Saxlund Delårsrapport Januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Saxlund Stämmokommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Saxlund Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 Saxlund Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-04 Saxlund Dotterbolag Saxlund Sweden AB tecknar kontrakt till värde av ca 7,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Saxlund Bokslutskommuniké Januari - december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 Saxlund Saxlund Group AB, dotterbolag Saxlund Sweden AB tecknar kontrakt till värde av ca 8,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-20 Saxlund Förändring i styrelsen i Saxlund Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Saxlund Saxlund Sweden AB, namnbyte genomfört av svenskt dotterbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-16 Saxlund Saxlund Group AB, dotterbolag Hotab Biosystem AB tecknar kontrakt till värde av ca 4 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-09 Saxlund Saxlund Group, ändrat datum för bokslutskommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Saxlund Saxlund Group, dotterbolag Hotab Biosystem tecknar kontrakt till värde av ca 18 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Saxlund Delårsrapport Januari - september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-05 Saxlund Ny hemsida lanseras Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-01 Saxlund Ny CFO presenteras Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Saxlund Kostnadsbesparing påbörjas - avtal med vice VD/ CFO avbryts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Saxlund Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Saxlund Fortsatt lönsamhetsförbättring i fokus. Verksamheten i det tidigare Pilum-bolaget Envipower AB avvecklas genom att försättas i konkurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Pilum Pilum AB: Namnändring genomförd till Saxlund Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-14 Pilum Pilum u.ä.t. Saxlund Group företrädesemission genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 Pilum Pilum AB u.ä.t Saxlund Group AB: dotterbolag i England tecknar två nya kontrakt till värde av ca 1 MEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Pilum Pilum AB u.n.ä Saxlund Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Pilum Pilum, u.ä.t Saxlund Group , dotterbolag Hotab Biosystem tecknar kontrakt till värde av ca 6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Pilum Stämmokommuniké - Pilum beslutar om företrädesemission och byter namn till Saxlund Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Pilum Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-12 Pilum Pilum offentliggör årsredovisningen 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Pilum Kallelse till årsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Pilum Styrelsen för Pilum föreslår nyemission om 64 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-22 Pilum Dotterbolaget Saxlund International tecknar kontrakt till värde av ca 1,2 MEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Pilum Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Pilum Pilums tyska dotterbolag Saxlund International GmbH tecknar kontrakt till värde av ca 700 KEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-07 Pilum Apportemission registrerad och rättelse av uttalande avseende rörelsekapital i Delårsrapport januari - juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-01 Pilum Ny organisation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-31 Pilum Delårsrapport januari - juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-31 Pilum Pilum tillträder förvärv och beslutar om avstämningsdag för sammanläggning av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-26 Pilum Pilum offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av förvärvet av Saxlund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-22 Pilum Trentions bolagsstämma godkänner överlåtelse av samtliga aktier i Saxlund till Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-30 Pilum Kommuniké från årsstämma, tillika andra kontrollstämma i Pilum den 30 juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-09 Pilum Pilum offentliggör årsredovisning 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Pilum Kallelse till årsstämma, tillika andra kontrollstämma, i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Pilum Delårsrapport januari - mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Pilum Pilum ingår avtal med största aktieägaren om förvärv av Saxlund International Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-20 Pilum Pilum senarelägger delårsrapport januari - mars 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-09 Pilum Pilum genomför riktad nyemission om 3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-26 Pilum Pilum senarelägger årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 Pilum Pilum offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-11 Pilum Pilum offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 Pilum Kommuniké från extra bolagsstämma i Pilum den 4 mars 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-02 Pilum Rättelse av bokslutskommuniké 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-23 Pilum Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-03 Pilum Kallelse till extra bolagsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-03 Pilum Pilum genomför företrädesemission om 11,2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-19 Pilum Ackordsbeslut för Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-29 Pilum Beslut om ackordsförhandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-03 Pilum Envipower satsar i Baltikum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-02 Pilum Offentligt ackord inleds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-17 Pilum Ackordsförslag utskickat till fordringsägare i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-12 Pilum Bolagsstämmokommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-11 Pilum Delårsrapport januari - september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-09 Pilum Kallelse till extra bolagsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-01 Pilum Företagsrekonstruktion i Pilum fortsätter enligt plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-15 Pilum Företagsrekonstruktion beviljad för Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-11 Pilum Pilum Envipower teckning order med LKAB i Kiruna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-11 Pilum Pilum ansöker om företagsrekonstruktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-08 Pilum Styrelseledamoten Marianne Lilja Wittbom lämnar styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-08 Pilum Pilums dotterbolag Pilum Industrifilter ansöker om konkurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-04 Pilum Pilum: EP Access - Kostnaderna tynger koncernen Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-31 Pilum Delårsrapport januari - juni 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-24 Pilum Pilum: EP Access - Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-20 Pilum Företagsrekonstruktion beviljad för dotterbolaget Pilum Industrifilter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-18 Pilum Pilums dotterbolag Pilum Industrifilter ansöker om företagsrekonstruktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-14 Pilum Pilum senarelägger halvårsrapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-16 Pilum Pilum levererar ny slangfilteranläggning till Vattenfall Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-09 Pilum Nyemissionen i Pilum övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-04 Pilum Alfa Laval väljer Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-21 Pilum Pilum offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-08 Pilum Bolagsstämmokommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 Pilum Pilum Delårsrapport januari - mars 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-28 Pilum Fortum i Värtan väljer Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-16 Pilum Pilum offentliggör årsredovisning 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 Pilum Kallelse till årsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 Pilum Pilum genomför företrädesemission om cirka 21 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
8 May 2018 | Årsstämma 2017
8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
9 May 2018 | Årligutdelning
21 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
13 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Årsstämma 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årligutdelning
29 May 2019 | Årsstämma 2018
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
18 Jun 2019 | Årsstämma 2018
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
13 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
4 Jun 2020 | Årsstämma 2019
5 Jun 2020 | Årligutdelning
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
17 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner