Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-17 Saxlund Bokslutskommuniké 2020 Rapporter Visa Stäng
2021-01-29 Saxlund Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 18,9 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-11 Saxlund Saxlund tecknar exklusivt avtal för service och eftermarknad Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-29 Saxlund Dotterbolag i Tyskland tecknar två kontrakt till värde av ca 3,2 MEUR Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-03 Saxlund Tilldelningsbeslut överklagat Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-20 Saxlund Dotterbolag i Sverige erhåller tilldelningsbeslut till värde av ca 34 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-27 Saxlund Delårsrapport januari - september 2019 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 27 Nov 2019 | Saxlund Group

Delårsrapport januari – september 2019

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

Tredje kvartalet, juli – september 2019

 • Nettoomsättning uppgår till 53 530 (34 261) KSEK.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -5 933 (-58 710) KSEK. Resultatet har belastats med ca 1 000 KSEK avseende fasta kostnader och som har avvecklats.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 272 (-60 573) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-2,34) SEK före och efter utspädning.

Niomånadersperioden januari – september 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 150 920 (164 338) KSEK.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -15 660 (-85 206) KSEK. Resultatet har belastats med ca 6 300 KSEK avseende fasta kostnader som har avvecklats.
 • Resultat efter skatt uppgick till -18 824 (-90 765) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,74 (-3,54) SEK före och efter utspädning.

Väsentliga händelser i det tredje kvartalet

 • Dotterbolaget Saxlund International Holding AB tecknade en ny order på ca 9 500 KSEK under juli månad.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

 • Dotterbolaget Saxlund International Holding AB tecknade en ny order till Setra på ca 5 500 KSEK under november månad.

VD:s kommentar

Saxlund har under tredje kvartalet förbättrat rörelseresultat, rensat från nedskrivningar, för perioden med ca 20 000 KSEK i jämförelse med samma period 2018, vilket är glädjande. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA, -3 191 KSEK för perioden) har förbättrats för varje kvartal under 2019, och jag förväntar mig att trenden kommer att fortsätta. Avskrivningar var dock högre för kvartalet (ca 1 700 KSEK), till följd av effekter av IFRS 16, i jämförelse med kvartal ett och två 2019.

Saxlund fortsätter att jobba på kostnadsbesparingar och har under 2019 avvecklat kostnader på ca 6 300 KSEK. Gruppen kommer därmed stå väl rustad inför 2020 med en långt lägre kostnadsbas än tidigare och med en tillfredställande orderbok. Saxlund, som har varit under en omställning de senaste åren, kommer med full kraft arbeta för en långsiktig lönsamhet.

Orderboken har utvecklats positivt under kvartalet, med en större order från Setra. Det finns flertalet positiva indikationer på att Saxlund kommer att ytterligare fylla på orderboken under den närmaste tiden. Den tyska lagen om återvinning av fosfor, som kräver att varje vattenreningsverk i Tyskland med en reningskapacitet för fler än 50 000 personekvivalenter kommer behöva återvinna fosfor, öppnar upp en ny marknad för Saxlunds materialhanteringsutrustning. Lagen kommer att driva på mot förbränning av avloppsslam för återvinning av fosfor och Saxlunds lösning med vår unika slampump, med utmärkt driftsäkerhet, har stor potential att vinna projekt inom denna spännande nya marknad för Saxlunds produkter. Det finns ca 500 sådana reningsverk i Tyskland. Den omställningen kommer att behöva göras senast 2023.  

Saxlund kommer under 2020 att koncentrera verksamheten för att ytterligare fokusera på service och eftermarknad. Saxlund har en stor installerad bas med ca 3 000 anläggningar i drift över hela världen som ger en stor potential för att det ska lyckas. Styrelse och ledning har tagit beslut att försäljning av projekt ska koncentreras mot projekt där leveransinnehållet består av egenutvecklade produkter, vilket kommer att lyfta service och eftermarknad ytterligare på några års sikt.

Marknaden för Saxlund ser oerhört spännande ut framgent, drivet av klimatförändringsdebatten, lagstiftning för fosforåtervinning och lägre partikelutsläpp samt omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

 • Dotterbolaget Saxlund International Holding AB tecknade en ny order till Setra på ca 5 500 KSEK under november månad.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké och delårsrapport för oktober – december 2019 19 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 november 2019

Kenneth Eriksson
Styrelseordförande

William Heigard
Styrelseledamot                                

Svante Carlsson
Styrelseledamot

Alexander Leppänen
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av

Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Delarsrapport Q3 2019.pdf

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se .

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 kl 8:45 CET.

2019-10-29 Saxlund Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 5,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-16 Saxlund Styrelseledamot ökar sitt innehav i bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-01 Saxlund Styrelseordförande och styrelseledamot ökar sina innehav i bolaget Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-18 Saxlund Ägarförändring i Saxlund Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Saxlund Rättelse: Ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-27 Saxlund Delårsrapport januari - juni 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-08-26 Saxlund Ny CFO Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-08 Saxlund Återkallat tilldelningsbeslut Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-10 Saxlund Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 9,5 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-05 Saxlund Dotterbolag i UK tecknar kontrakt värt ca 5,1 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-04 Saxlund Dotterbolag i Sverige erhåller tilldelningsbeslut Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-19 Saxlund Ny styrelsesammansättning Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-18 Saxlund Stämmokommuniké Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-17 Saxlund Dotterbolag i UK säkrar kontrakt till värde av ca 1,7 MGBP Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-05 Saxlund Rättelse: Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-06-04 Saxlund Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-05-29 Saxlund Delårsrapport Januari - mars 2019 Rapporter Visa Stäng
2019-05-17 Saxlund Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-15 Saxlund Flytt av stämma och ändrat datum för ÅR Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-30 Saxlund Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-29 Saxlund Rättelse angående datum för ÅR Pressreleaser Visa Stäng
2019-04-12 Saxlund Flytt av stämma och kvartalsrapport Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-27 Saxlund Stämmokommuniké Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-26 Saxlund Bokslutskommuniké Januari - december 2018 Rapporter Visa Stäng
2019-02-21 Saxlund Saxlund: Fel veckodag i kallelse till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 Saxlund Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-08 Saxlund Saxlunds styrelse föreslås utökas på extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-15 Saxlund Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-28 Saxlund Stämmokommuniké - Saxlund Group AB beslutar om företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-27 Saxlund Delårsrapport Januari - september 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-10-10 Saxlund Saxlund säkerställer finansiering från största ägarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-21 Saxlund Delårsrapport Januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Saxlund Dotterbolaget Saxlund International Ltd tecknar kontrakt till värde av ca 6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-23 Saxlund Dotterbolag Saxlund International GmbH tecknar kontrakt till värde av ca 14 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Saxlund Delårsrapport Januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Saxlund Stämmokommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Saxlund Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-06 Saxlund Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-04 Saxlund Dotterbolag Saxlund Sweden AB tecknar kontrakt till värde av ca 7,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Saxlund Bokslutskommuniké Januari - december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-21 Saxlund Saxlund Group AB, dotterbolag Saxlund Sweden AB tecknar kontrakt till värde av ca 8,5 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-20 Saxlund Förändring i styrelsen i Saxlund Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-01 Saxlund Saxlund Sweden AB, namnbyte genomfört av svenskt dotterbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-16 Saxlund Saxlund Group AB, dotterbolag Hotab Biosystem AB tecknar kontrakt till värde av ca 4 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-09 Saxlund Saxlund Group, ändrat datum för bokslutskommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Saxlund Saxlund Group, dotterbolag Hotab Biosystem tecknar kontrakt till värde av ca 18 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Saxlund Delårsrapport Januari - september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-05 Saxlund Ny hemsida lanseras Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-01 Saxlund Ny CFO presenteras Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Saxlund Kostnadsbesparing påbörjas - avtal med vice VD/ CFO avbryts Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Saxlund Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-25 Saxlund Fortsatt lönsamhetsförbättring i fokus. Verksamheten i det tidigare Pilum-bolaget Envipower AB avvecklas genom att försättas i konkurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Pilum Pilum AB: Namnändring genomförd till Saxlund Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-14 Pilum Pilum u.ä.t. Saxlund Group företrädesemission genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-01 Pilum Pilum AB u.ä.t Saxlund Group AB: dotterbolag i England tecknar två nya kontrakt till värde av ca 1 MEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Pilum Pilum AB u.n.ä Saxlund Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Pilum Pilum, u.ä.t Saxlund Group , dotterbolag Hotab Biosystem tecknar kontrakt till värde av ca 6 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Pilum Stämmokommuniké - Pilum beslutar om företrädesemission och byter namn till Saxlund Group Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-04 Pilum Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-12 Pilum Pilum offentliggör årsredovisningen 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Pilum Kallelse till årsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-04 Pilum Styrelsen för Pilum föreslår nyemission om 64 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-22 Pilum Dotterbolaget Saxlund International tecknar kontrakt till värde av ca 1,2 MEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Pilum Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-22 Pilum Pilums tyska dotterbolag Saxlund International GmbH tecknar kontrakt till värde av ca 700 KEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-07 Pilum Apportemission registrerad och rättelse av uttalande avseende rörelsekapital i Delårsrapport januari - juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-01 Pilum Ny organisation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-31 Pilum Delårsrapport januari - juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-31 Pilum Pilum tillträder förvärv och beslutar om avstämningsdag för sammanläggning av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-26 Pilum Pilum offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av förvärvet av Saxlund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-22 Pilum Trentions bolagsstämma godkänner överlåtelse av samtliga aktier i Saxlund till Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-30 Pilum Kommuniké från årsstämma, tillika andra kontrollstämma i Pilum den 30 juni 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-09 Pilum Pilum offentliggör årsredovisning 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Pilum Kallelse till årsstämma, tillika andra kontrollstämma, i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Pilum Delårsrapport januari - mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-31 Pilum Pilum ingår avtal med största aktieägaren om förvärv av Saxlund International Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-20 Pilum Pilum senarelägger delårsrapport januari - mars 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-09 Pilum Pilum genomför riktad nyemission om 3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-26 Pilum Pilum senarelägger årsstämman Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-07 Pilum Pilum offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-11 Pilum Pilum offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-04 Pilum Kommuniké från extra bolagsstämma i Pilum den 4 mars 2016 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-02 Pilum Rättelse av bokslutskommuniké 2015 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-23 Pilum Bokslutskommuniké 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-03 Pilum Kallelse till extra bolagsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-03 Pilum Pilum genomför företrädesemission om 11,2 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-19 Pilum Ackordsbeslut för Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-29 Pilum Beslut om ackordsförhandling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-03 Pilum Envipower satsar i Baltikum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-02 Pilum Offentligt ackord inleds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-17 Pilum Ackordsförslag utskickat till fordringsägare i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-12 Pilum Bolagsstämmokommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-11 Pilum Delårsrapport januari - september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-09 Pilum Kallelse till extra bolagsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-01 Pilum Företagsrekonstruktion i Pilum fortsätter enligt plan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-15 Pilum Företagsrekonstruktion beviljad för Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-11 Pilum Pilum Envipower teckning order med LKAB i Kiruna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-11 Pilum Pilum ansöker om företagsrekonstruktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-08 Pilum Styrelseledamoten Marianne Lilja Wittbom lämnar styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-08 Pilum Pilums dotterbolag Pilum Industrifilter ansöker om konkurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-04 Pilum Pilum: EP Access - Kostnaderna tynger koncernen Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-31 Pilum Delårsrapport januari - juni 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-24 Pilum Pilum: EP Access - Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion Pressreleaser Visa Stäng
2015-08-20 Pilum Företagsrekonstruktion beviljad för dotterbolaget Pilum Industrifilter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-18 Pilum Pilums dotterbolag Pilum Industrifilter ansöker om företagsrekonstruktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-14 Pilum Pilum senarelägger halvårsrapporten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-16 Pilum Pilum levererar ny slangfilteranläggning till Vattenfall Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-09 Pilum Nyemissionen i Pilum övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-04 Pilum Alfa Laval väljer Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-21 Pilum Pilum offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-08 Pilum Bolagsstämmokommuniké Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 Pilum Pilum Delårsrapport januari - mars 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-28 Pilum Fortum i Värtan väljer Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-16 Pilum Pilum offentliggör årsredovisning 2014 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 Pilum Kallelse till årsstämma i Pilum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-07 Pilum Pilum genomför företrädesemission om cirka 21 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
8 May 2018 | Årsstämma 2017
8 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
9 May 2018 | Årligutdelning
21 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
13 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Årsstämma 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årligutdelning
29 May 2019 | Årsstämma 2018
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
18 Jun 2019 | Årsstämma 2018
27 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
13 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
4 Jun 2020 | Årsstämma 2019
5 Jun 2020 | Årligutdelning
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
4 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
17 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
29 Apr 2021 | Årsstämma 2020
30 Apr 2021 | Årligutdelning
11 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
10 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
16 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
28 Apr 2022 | Årsstämma 2021
28 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
29 Apr 2022 | Årligutdelning
11 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022