Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-23 Rolling Optics Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-23 Rolling Optics Statement from the board of directors of Rolling Optics in response to the public offer from François-Charles Oberthurs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Rolling Optics Comment from the board of directors of Rolling Optics in view of the public offer from François-Charles Oberthur Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Penser Access Penser Access: Nytt produktionssystem på plats - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-11-10 Rolling Optics Rolling Optics: Delårsrapport för perioden januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 10 Nov 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics: Delårsrapport för perioden januari – september 2022

Delårsrapport för perioden januari – september 2022

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Juli-september

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 186 TKR (4 620)
 • Periodens resultat uppgick till -5 377 TKR (-3 304)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 342 TKR (-6 946)
 • Resultat per stamaktie var -0,03 kr (-0,02)
 • Kassan vid periodens utgång uppgick till 45 817 TKR (50 934), varav nettokassa 31 365 TKR
 • Orderingången för perioden uppgick till 8 602 TKR (4 688)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 8 875 TKR (4 133)

Januari-september

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 015 TKR (23 239)
 • Periodens resultat uppgick till -13 245 TKR (-7 468)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -7 918 TKR (-10 270)
 • Resultat per stamaktie var -0,07 kr (-0,05)
 • Kassan vid periodens utgång uppgick till 45 817 TKR (50 934), varav nettokassa 31 365 TKR
 • Orderingången för perioden uppgick till 15 852 TKR (19 925)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 8 875 TKR (4 133)

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 8 augusti tillträdde Otto Drakenberg posten som tillförordnad VD samtidigt som bolagets grundare, tillika chefen för affärsområdet High Security Axel Lundvall utsågs till vice VD.
 • I juli slöts ett avtal med FFW Group ApS om att i förtid slutbetala den revers som är kopplad till Rolling Optics preferensaktier, med innebörden att dessa kommer att lösas in i samband med årsstämman som hålls under 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Under oktober har acceptanstester för Rolling Optics nya produktionssystem, med tryckbredd upp till 1000 mm, genomförts och godkänts. Verksamheten fortsätter nu med att trimma in tillverknings-processerna för att succesivt kunna skala upp produktionskapaciteten.

För rapporten i sin helhet, vänligen besök: https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, CEO Rolling Optics, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 novemberi 2022 kl. 7:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se,www.penser.se

2022-09-01 Penser Access Penser Access: Fokus på intern utveckling - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-08-26 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Rolling Optics Rolling Optics utser Otto Drakenberg till tf verkställande direktör och Axel Lundvall till vice verkställande direktör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-06 Rolling Optics Rolling Optics avser lösa in preferensaktier efter avtal om förtida reversinlösen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Rolling Optics VD Hans-Petter Andersson avser lämna Rolling Optics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB kommuniké från årsstämman 10 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Penser Access Penser Access: Nytt avtal signerat - Rolling Optics Analyser Visa Stäng
2022-05-04 Rolling Optics Rolling Optics utser Fredrik Isaksson till CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Rolling Optics Rolling Optics rapport för perioden januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-03 Rolling Optics Portals lanserar Motus[TM] - en säkerhetstråd byggd på Rolling Optics teknik Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Rolling Optics Rolling Optics tecknar exklusiva utvecklingsavtal och distributörsavtal med Fase Srl - en ledande global leverantör av säkerhetskomponenter till säkerhetspapper Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Rolling Optics Rolling Optics meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-08 Rolling Optics Rolling Optics Holdings Valberedning kompletterar med förslag till ny styrelseledamot Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Rolling Optics Rolling Optics: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROLLING OPTICS HOLDING AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Rolling Optics Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022