Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-05-15 RLS Global RLS Global AB (publ) Interim Report Q1 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-29 RLS Global RLS Global AB: PRESSMEDDELANDE / PRESS RELEASE Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 RLS Global RLS Global AB: Sårvårdsprodukten ChloraSolv godkänd för den europeiska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-10 RLS Global RLS Global AB: ChloraSolv receives CE marking and is cleared for commercial launch in EU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 RLS Global RLS Global AB: Year-end report 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 RLS Global Delårsrapport januari - september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 RLS Global Läkemedelsverket har godkänt ny klinisk studie av ChloraSolv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 RLS Global Delårsrapport januari - juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-10 RLS Global Anställd och fd anställda förvärvar 462 800 aktier från Optionsprogram 2015-2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-19 RLS Global Tidigare samarbetspartner framställer krav på RLS Global Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-13 RLS Global Kommuniké från årsstämman i RLS Global AB Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-12 RLS Global RLS Global tecknar avtal med ett av världens ledande dentalbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-31 RLS Global Delårsrapport januari - mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-15 RLS Global Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-15 RLS Global RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 RLS Global RLS rekryterar Karin Fischer som ny VD för RLS Global Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 RLS Global Bokslutskommuniké januari - december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 RLS Global Bokslutskommuniké 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 28 Feb 2018 | RLS Global

Bokslutskommuniké 2017

Väsentliga händelser under Q4

»       European Patent Office (EPO) beviljar patentet för ChloraSolv avseende behandling av sår i Europa.

»       Peter Hentschel väljs in som ny styrelseordförande i RLS Global. Peter Hentschel är för närvarande styrelseordförande i det danska sårvårdsbolaget Reapplix AS. Han var tidigare knuten till SCA Hygiene Products och satt i ledningsgruppen för Mölnlycke Health Care med särskilt ansvar för den globala sårvårdsdivisionen.

»       Karin Eliasson väljs in som ny styrelseledamot. Karin Eliasson är sedan 2014 Group Vice President HR & Sustainability på Autoliv och har genom åren haft en rad uppdrag bl a inom PRI Pensionsgaranti, SCA och Telia Sonera.

»       RLS flyttar sitt kontor till Mölndal, mitt i det kluster som omfattar en rad företag inom Life Science och medicinteknik. Delar av FoU verksamheten flyttas in till BioVentureHub för att dra nytta av infrastruktur och expertis som AstraZeneca har byggt upp i Göteborg.

1 januari − 31 december i sammandrag

»       Nettoomsättningen uppgick till 2,3 MSEK (2,9), en minskning med 19 %

»       Totala rörelseintäkter uppgick till 2,6 MSEK (3,2), en minskning med 20 %

»       Rörelseresultatet uppgick till -19,3 MSEK (-13,7)

»       Resultat uppgick till -19,3 MSEK (-13,8)

»       Resultatet per aktie efter utspädning var -0,33 SEK (-0,28)

»       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15,9 MSEK (-13,9)

»       Likvida medel vid årets slut uppgick till 44,9 MSEK (1,9)

»       Soliditeten uppgick till 88 % (27)

»       Bolaget har genomfört en riktad och en företrädesemission vilka före emissionskostnader tillfört Bolaget 70,1 MSEK (16,3)

»       Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0) lämnas för verksamhetsåret

Viktiga händelser efter perioden

»       RLS har granskats av Lloyds (LRQA) med avseende på vårt kvalitetssystem och ISO 13485, med gott resultat.

»       LRQA har även gjort en inspektion av RLS för att granska hur beredda vi är på att hantera både sårvårdsprodukter och klass III produkter, utifrån det Medicintekniska direktivet. Även detta har gått bra.

»       Delar av Dossiern rörande CE registreringen av ChloraSolv har lämnats in till Lloyds i Birmingham för granskning och allt ser ut att gå enligt tidigare kommunicerad plan, med ett förväntat godkännande i slutet av året. Vi väntar nu på en första feedback för att ta nästa steg och träffa engelska Läkemedelsverket MHRA. 

»       BTC Speciality Health Pty Ltd, förnyar registreringarna för Carisolv och Perisolv i Australien och New Zeeland och förbereder för lansering första halvan av 2018.

Hela rapporten biläggs i pdf och ligger även på bolagets hemsida: www.rlsglobal.se 

Handelsplats och Certified Adviser

RLS Globals aktier är sedan 17 maj 2017 noterade på Nasdaq First North och handel sker med kortnamn RLS. Bolagets Certified Advisor är Erik Penser Bank.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som RLS Global AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl 8.30.

2017-11-28 RLS Global Kommuniké från extra bolagsstämma i RLS Global AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-28 RLS Global Delårsrapport januari - september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 RLS Global Tidigareläggande av kvartalsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 RLS Global NYTT DATUM                                                                                    KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RLS GLOBAL AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 RLS Global Nytt datum för extra bolagstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 RLS Global KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RLS GLOBAL AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 RLS Global RLS Global förstärker styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-25 RLS Global Patentgodkännande för ChloraSolv i Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-14 RLS Global RLS Global tecknar utökat distributörsavtal med australienska BTC Health Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-14 RLS Global RLS Global tecknar utökat distributörsavtal med australienska BTC Health Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 RLS Global RLS Global är godkänt för handel på Nasdaq First North-första handelsdag är onsdag 17 maj 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 RLS Global RLS Global är godkänt för handel på Nasdaq First North-första handelsdag är onsdag 17 maj 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 RLS Global RLS Global AB Årsredovisning 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 RLS Global RLS Global AB Årsredovisning 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-10 RLS Global Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 RLS Global RLS Global AB har ingått ett exklusivt distributörsavtal med Biotech Capital Limited (ASX: BTC) helägda dotterbolag BioImpact Pty Ltd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-05 RLS Global RLS Global AB har ingått ett exklusivt distributörsavtal med Biotech Capital Limited (ASX: BTC) helägda dotterbolag BioImpact Pty Ltd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-03 RLS Global RLS Global - Sista dag för handel med BTA är den 6 april 2017 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-17 RLS Global Nyemissionen i RLS Global övertecknades och bolaget tillförs 33,6 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-23 RLS Global RLS Global offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-21 RLS Global Det schweiziska bolaget Regedent tar över den globala lanseringen av Perisolv Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-20 RLS Global Bokslutskommuniké januari-december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-14 RLS Global Riktad nyemission registrerad för RLS Global AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
31 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
13 Jun 2018 | Årsstämma 2017
14 Jun 2018 | Årligutdelning
31 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
30 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
30 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 May 2019 | Årsstämma 2018
31 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
15 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner