Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-24 Redwood Pharma Redwood Pharma tar viktiga steg inför kommersiell tillverkning av sin produkt mot ögontorrhet Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 24 Jan 2023 | Redwood Pharma

Redwood Pharma tar viktiga steg inför kommersiell tillverkning av sin produkt mot ögontorrhet

Redwood Pharma har under 2022 arbetat med att optimera processen och ta fram en teknisk produktionsbatch av RP501. När den nya utrustningen installerats hos kontraktstillverkaren kan bolaget gå vidare med att anpassa produktionsprocessen enligt den internationella kvalitetsstandarden GMP (Good Manufacturing Practices) och skala upp tillverkningen för att kunna bygga upp lager av produkten inför kommande kommersialisering. Parallellt fortsätter Redwood Pharma att förbereda den regulatoriska dokumentationen som krävs för att ansöka om CE-märkning vilket är nödvändigt för att lansera produkten i Europa.

”I slutet av 2022 genomförde vi en testbatch med den optimerade processen för uppskalad produktion av RP501. Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg inför den kommersiella tillverkningen av vår produkt genom att säkerställa att all produktionsutrustning finns på plats”, kommenterar Martin Vidaeus, vd för Redwood Pharma.  

RP501 utvecklas för att bli ett effektivt receptfritt tårersättningsmedel för tillfällig lindring vid ögontorrhet, en sjukdom som drabbar fler än 300 miljoner människor runt om i världen. RP501 bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart omvandlas till en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under lång tid.

Bolaget driver för närvarande en klinisk prövning av RP501 och resultaten förväntas bli tillgängliga under första halvåret 2023.

2023-01-24 Redwood Pharma Redwood Pharma takes important steps towards the commercial production of its dry eye product Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-15 Redwood Pharma Redwood Pharma AB (publ) beslutar om riktad emission av units till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-15 Redwood Pharma Redwood Pharma ingår partnerskap med Nextec Medical för att förbereda RP501 för marknadsintroduktion i Europa Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-15 Redwood Pharma Redwood Pharma enters partnership with Nextec medical in preparation for European market clearance of RP501 Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-14 Redwood Pharma Redwood Pharma: Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-23 Redwood Pharma Utfall i Redwood Pharmas nyemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 Redwood Pharma Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Redwood Pharmas företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 Redwood Pharma Videopresentation av Redwood Pharma på Aktiespararnas Stora Aktiedagen i Göteborg Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-03 Redwood Pharma Inledning av teckningsperiod i Redwood Pharmas företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Redwood Pharma Finwire intervju med Redwood Pharmas VD Martin Vidaeus inför nyemissionen mellan 3-17 november 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-31 Redwood Pharma Redwood Pharma offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-31 Redwood Pharma Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari - september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Redwood Pharma Kommuniké från extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-24 Redwood Pharma Redwood Pharma presenterar på Aktiespararnas Stora Aktiedagen Göteborg den 8 november 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-19 Redwood Pharma Interview with CEO Martin Vidaeus of Redwood Pharma at BioStock Investor Meeting, Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-14 Redwood Pharma Redwood Pharma: Streamed video of CEO Martin Vidaeus presenting at Aktieportföljen Live in Stockholm, Sweden on Oct. 11, 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-03 Redwood Pharma Redwood Pharma to present at AKTIEPORTFÖLJEN LIVE SVERIGE in Stockholm on 11[th] of Oct. 2022 at 14:45 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-27 Redwood Pharma Videopresentation av Redwood Pharma på Aktiespararnas Aktiedagen i Lund den 26 september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-27 Redwood Pharma BioStock Intestor Meeting: Interview with Redwood Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-27 Redwood Pharma Redwood Pharma: BioStock Investor Meeting: Intervju med Redwoord Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-23 Redwood Pharma Rättelse: Redwood Pharma genomför en företrädesemission av units om cirka 33,2 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 Redwood Pharma Presentation by CEO Martin Vidaeus of Redwood Pharma in Stockholm, Sep. 14, 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 Redwood Pharma Redwood Pharma: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REDWOOD PHARMA AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-22 Redwood Pharma Redwood Pharma genomför en företrädesemission av units om cirka 33,2 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-21 Redwood Pharma BioStock Investor Meeting: Redwood Pharma presenterar Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-19 Redwood Pharma Redwood Pharma presenterar på Aktiespararnas Aktiedagen i Lund den 26 september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-08 Redwood Pharma Redwood Pharma presenteras på BioStock Investor Meeting i Stockholm den 14 september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-08 Redwood Pharma Redwood Pharma to present at BioStock Investor Meeting in Stockholm on 14th of Sep. 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-31 Redwood Pharma Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-04 Redwood Pharma Redwood Pharma: UPDATE: LINK - BioStock Life Science Spring Summit, 8 June 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-04 Redwood Pharma Redwood Pharma: UPPDATERING: LÄNK - BioStock Life Science Spring Summit, 8 juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-02 Redwood Pharma Redwood Pharma VD Martin Vidaeus presenterar på BioStock Life Science Spring Summit Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-16 Redwood Pharma CEO Presentation at the Annual General Meeting of Redwood Pharma on May 10, 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-10 Redwood Pharma Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 10 maj 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-10 Redwood Pharma Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-05 Redwood Pharma The first patient has started Redwood Pharma's RP501 treatment for dry eye Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-05 Redwood Pharma Den första patienten har påbörjat Redwood Pharmas RP501-behandling mot torra ögon Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-02 Redwood Pharma Redwood Pharma presenterar på BioStock Life Science Summit i Lund och Stockholm den 8-9 juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-02 Redwood Pharma Redwood Pharma to present at the BioStock Life Science Summit in Lund and Stockholm on 8-9 June 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-08 Redwood Pharma Redwood Pharma to attend ARVO (Denver), the most important global conference in ophthalmology Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-07 Redwood Pharma Redwood Pharma publicerar årsredovisningen för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Redwood Pharma Redwood Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDWOOD PHARMA AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-28 Redwood Pharma Redwood Pharma erhåller godkännande från den österrikiska läkemedelsmyndigheten att inleda klinisk prövning av RP501 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Redwood Pharma Redwood Pharma receives approval from the Austrian drug authority to start RP501 clinical trial Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1