Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 Precomp Solutions Ny VD har utsetts i Precomp Solution AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-09 Precomp Solutions Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) den 9 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-09 Precomp Solutions Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Precomp Solutions Precomp Solutions AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Precomp Solutions Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Precomp Solutions Precomp Solutions byter Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-21 Precomp Solutions Precomp Solutions: Bokslutsrapport 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-26 Precomp Solutions Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-05 Precomp Solutions Martin Larsson utnämns till tillförordnad VD för Precomp Solutions AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-01 Precomp Solutions Peter Sprigg slutar som VD och koncernchef för Precomp Solutions AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 1 Sep 2022 | Precomp Solutions

Peter Sprigg slutar som VD och koncernchef för Precomp Solutions AB (publ)

Stig-Arne Blom, styrelseordförande, Precomp Solutions AB:

”Under Peters ledarskap har bolaget haft en positiv utveckling och Peter har varit starkt bidragande till att föra bolaget till dess nuvarande ställning. Peter har på ett framgångsrikt sätt tagit bolaget till en ny nivå med lönsamhet och ekonomisk stabilitet. Peter startade som VD i bolaget samtidigt som pandemin slog till 2020. Han har lett förändringsarbetet i bolaget som inneburit förbättrad lönsamhet och förbättrad produktionsproduktivitet. Trots stora utmaningar gjorde bolaget sitt starkaste resultat någonsin under 2021 och den positiva utvecklingen har fortsatt under 2022. Vi tackar Peter för alla de positiva förändringar som har genomförts i bolaget och vi söker nu en VD som kan ta bolaget vidare på vår tillväxtresa”.

Peter Sprigg, VD och koncernchef, Precomp Solutions AB:

”Jag är mycket, stolt och nöjd, med vad vi tillsammans har åstadkommit under min tid som VD. Det har varit ett privilegium att få leda och utveckla verksamheten och jag vill tacka alla medarbetare för deras insatser under utmanande omständigheter de senaste åren. Precomp är nu väl positionerade för att kunna ta kliv och växa vidare i linjen med utstakade planer som en ledande tillverkare av precisionskomponenter. Min bedömning är nu att det är rätt tid för en ny VD att ta vid och fortsätta arbetet framåt.”.

Ulricehamn 2022-09-01

För ytterligare information, vänligen kontakta

Stig-Arne Blom, Styrelsens ordförande, Precomp Solutions AB (publ), 070-525 16 15

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2022 kl. 09.45 CET.

2022-08-19 Precomp Solutions Precomp Solutions: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023