Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-18 Precio Fishbone Precio Fishbone vinner upphandling för Tåg i Bergslagen Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Precio Fishbone Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 1 Rapporter Visa Stäng
2023-04-20 Precio Fishbone Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-03 Precio Fishbone Precio Fishbones Årsredovisning 2022 publicerad Rapporter Visa Stäng
2023-03-17 Precio Fishbone Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Precio Fishbone Precio Fishbone publicerar Bokslutskommuniké för 2022 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 22 Feb 2023 | Precio Fishbone

Precio Fishbone publicerar Bokslutskommuniké för 2022

PRECIO FISHBONE PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2022

PRECIO FISHBONE AB (publ)

  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Januari – december 2022

  Kvartalet oktober – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 72,2 mkr (68,7).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,4 mkr (7,2).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,9 % (10,5%).
 • Resultat efter skatt blev 4,6 mkr (5,2).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,48 kr (0,54).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,4 mkr (6,9) vilket motsvarar 0,91 kr per aktie (0,75).

Helåret januari – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 260,1 mkr (248,6).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 21,6 mkr (23,7).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,3 % (9,5 %).
 • Resultat efter skatt blev 15,9 mkr (17,7).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 1,67 kr (1,87).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 29,2 mkr (28,8) vilket motsvarar 3,18 kr per aktie (3,14)
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2022 besluta om en ordinarie utdelning på 1,30 (1,90) kronor per aktie.

 

Christer Johansson, VD, 073 – 078 80 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Bokslutskommunike-Precio-Fishbone-2022-kort-version.pdf
Precio-Fishbone-Bokslutskommunike-2022 1.pdf
Precio-Fishbone-Bokslutskommunike-2022.pdf

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023 klockan 08:00. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se  08-463 83 00

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, London och Ottawa. Totalt är cirka 250 personer anställda i koncernen. 

2022-11-08 Precio Fishbone Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 3 Rapporter Visa Stäng
2022-08-25 Precio Fishbone Precio Fishbone lämnar delårsrapport för perioden januari - juni 2022 Rapporter Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2