Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-18 Precio Fishbone Precio Fishbone vinner upphandling för Tåg i Bergslagen Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Precio Fishbone Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 1 Rapporter Visa Stäng
2023-04-20 Precio Fishbone Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-03 Precio Fishbone Precio Fishbones Årsredovisning 2022 publicerad Rapporter Visa Stäng
2023-03-17 Precio Fishbone Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Precio Fishbone Precio Fishbone publicerar Bokslutskommuniké för 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-08 Precio Fishbone Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 3 Rapporter Visa Stäng
2022-08-25 Precio Fishbone Precio Fishbone lämnar delårsrapport för perioden januari - juni 2022 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 25 Aug 2022 | Precio Fishbone

Precio Fishbone lämnar delårsrapport för perioden januari – juni 2022

PRECIO FISHBONE LÄMNAR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2022

Under kvartalet har omsättningen ökat med 2 procent för bolaget totalt. Hela ökningen kommer från våra egenutvecklade SaaS-tjänster. Konsultdelens omsättning har minskat något då antalet konsulter i genomsnitt varit färre. 

Kvartalet april – juni 2022

·    Nettoomsättningen uppgick till 67,1 mkr (65,8).
·    Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,0 mkr (7,1).
·    Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,9 % (10,8 %).
·    Resultat efter skatt blev 4,8 mkr (5,6).
·    Vinst per aktie efter skatt blev 0,52 kr (0,61).
·    Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 7,9 mkr (8,6) vilket motsvarar 0,86 kr per aktie (0,93).
·    Årsstämman beslöt att lämna 1,90 (1,90) kr i ordinarie utdelning per aktie i utdelning.

Halvåret januari – juni 2022

·    Nettoomsättningen uppgick till 132,6 mkr (130,0).
·    Rörelseresultatet (EBITA) blev 12,2 mkr (14,1).
·    Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,2 % (10,9 %).
·    Resultat efter skatt blev 9,3 mkr (10,8).
·    Vinst per aktie efter skatt blev 1,02 kr (1,15).
·    Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 15,8 mkr (17,4) vilket motsvarar 1,71 kr per aktie (1,90).

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 klockan 08:00.  

Christer Johansson, christer.johansson@preciofishbone.se , 073-078 80 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio-Fishbone-AB-publ-Delarsrapport-januari-juni-2022-k.pdf
Precio-Fishbone-AB-publ-Delarsrapport-januari-juni-2022.pdf

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, London och Ottawa. Totalt är cirka 250 personer anställda i koncernen.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00

Kommande händelser

22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2