Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-18 Precio Fishbone Precio Fishbone vinner upphandling för Tåg i Bergslagen Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Precio Fishbone Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 1 Rapporter Visa Stäng
2023-04-20 Precio Fishbone Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-03 Precio Fishbone Precio Fishbones Årsredovisning 2022 publicerad Rapporter Visa Stäng
2023-03-17 Precio Fishbone Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Precio Fishbone Precio Fishbone publicerar Bokslutskommuniké för 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-08 Precio Fishbone Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 3 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 8 Nov 2022 | Precio Fishbone

Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 3

PRECIO FISHBONE LÄMNAR DELÅRSRAPPORT FÖR KVARTAL 3

En omsättningsökning på 9,5 % och ett EBITA-resultat som ökat med 31 % jämfört med förra året är givetvis mycket positivt. Prenumerationsintäkter från SaaS-tjänsterna kompenserar för semesteruttag men det tredje kvartalet ändå vårt svagaste vilket syns på EBITA-marginalen som är 5,6 % (4,7 %).

Kvartalet juli – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 55,3 mkr (50,5).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 3,1 mkr (2,4).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 5,6 % (4,7 %).
 • Resultat efter skatt blev 2,5 mkr (1,8).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,20 kr (0,18).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,0 mkr (4,5) vilket motsvarar 0,55 kr per aktie (0,49).

Delåret januari – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 187,9 mkr (180,5).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 15,2 mkr (16,5).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1 % (9,1 %).
 • Resultat efter skatt blev 11,3 mkr (12,6).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 1,20 kr (1,33).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 20,8 mkr (22,0) vilket motsvarar 2,27 kr per aktie (2,39).

 

Christer Johansson, VD, 073-078 80 40

 Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 8 november 2022 klockan 08:00. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio-Fishbone-AB-publ-Delarsrapport-januari-september-202 .pdf
Precio-Fishbone-AB-publ-Delarsrapport-januari-september-2022.pdf

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, London och Ottawa. Totalt är cirka 250 personer anställda i koncernen. 

2022-08-25 Precio Fishbone Precio Fishbone lämnar delårsrapport för perioden januari - juni 2022 Rapporter Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2