Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-18 Precio Fishbone Precio Fishbone vinner upphandling för Tåg i Bergslagen Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Precio Fishbone Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 1 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 4 May 2023 | Precio Fishbone

Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 1

PRECIO FISHBONE LÄMNAR DELÅRSRAPPORT FÖR KVARTAL 1

En mycket bra start på året både för våra SaaS-tjänster och konsultverksamheten har inneburit en organisk tillväxt på 15 procent och en motsvarande ökning av EBITA-resultatet jämfört med samma kvartal förra året. Omsättningsmässigt är det vårt bästa kvartal hittills.

PRECIO FISHBONE AB (publ)

KVARTALSRAPPORT

Januari – mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 75,3 mkr (65,5).
  • Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,1 mkr (6,2).
  • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,4 % (9,4%).
  • Resultat efter skatt blev 5,5 mkr (4,6)
  • Vinst per aktie efter skatt blev 0,54 kr (0,48).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 9,2 mkr (7,9) vilket motsvarar 1,00 kr per aktie (0,86).
  • Årsstämman den 20 april beslöt om en ordinarie utdelning om 1,30 kr per aktie (1,90).

Under början på 2023 har vi fortsatt haft ett bra affärsläge för både våra SaaS-tjänster och för Digital Journey, som är samlingsnamnet för konsultverksamheten. Omsättningen är på en rekordnivå och vi har fortsatt en generellt god orderingång även om vi känner av en ökad priskonkurrens och uppskjutna investeringsbeslut inom en del kundsegment.   

Vi har ökat EBITA-resultatet under kvartalet men EBITA-marginalen är på samma nivå som förra året och under vår målsättning. Vår huvudstrategi för att nå bättre marginaler är att växa men vi har också startat aktiviteter för att sänka våra kostnader. Det gäller främst IT-kostnader och lokalkostnader. Vi har ännu inte haft några effekter av dessa åtgärder men under det andra halvåret i år räknar vi med att vi har åstadkommit kostnadssänkningar.

 

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 klockan 8:00.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se

Christer Johansson, VD, 073 – 078 80 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio-Fishbone-DelarsrapportQ1-2023-kort-version.pdf
Precio-Fishbone-DelarsrapportQ1-2023 1.pdf
Precio-Fishbone-DelarsrapportQ1-2023.pdf

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, Oslo, London och Ottawa. Totalt är cirka 260 personer anställda i koncernen.

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl egna mjukvaruprodukter som paketerade och skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Solutions Partner inom fyra områden.

2023-04-20 Precio Fishbone Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-03 Precio Fishbone Precio Fishbones Årsredovisning 2022 publicerad Rapporter Visa Stäng
2023-03-17 Precio Fishbone Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-22 Precio Fishbone Precio Fishbone publicerar Bokslutskommuniké för 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-08 Precio Fishbone Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 3 Rapporter Visa Stäng
2022-08-25 Precio Fishbone Precio Fishbone lämnar delårsrapport för perioden januari - juni 2022 Rapporter Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2