Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-28 Navigo Invest Navigo Invest AB: Navigos försäljning av innehavet Mechanum till Kemphanen Invest AB är slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-10 Navigo Invest Navigo Invest AB: "Förvärvet av Sisource är en milstolpe för Navigo Invests navbolag Chemgroup Holding" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Navigo Invest Navigo Invest AB: Navigos navbolag Chemgroup Holding förvärvar Sisource - stärker kunderbjudandet inom kemikaliehantering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-15 Pegroco Invest Pegroco Invest AB byter namn till Navigo Invest AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-01 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos intressebolag Alelion bidrar till innovativ flygteknik som partner till SAAB och LTU Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Pegroco Invest Kommuniké från årsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör Delårsrapport Q1 för 2023: Nya navbolag och starkt totalresultat Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Pegroco Invest Inbjudan till webbsänd presentation i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q1-2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos Navbolag Vinga bygger ett ledande nordiskt finanshus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 4 May 2023 | Navigo Invest

Pegroco Invest: Pegrocos Navbolag Vinga bygger ett ledande nordiskt finanshus

Vinga hjälper små och medelstora bolag med finansieringslösningar, med betoning på obligationer och annan skuldfinansiering. Grundarna har sitt ursprung i Småland men har varit verksamma på västkusten i 13 år. Precis som för Pegroco är hemmabasen Göteborg.

[Ola Nilsson vd Vinga Corporate Finance] Ola Nilsson, vd Vinga Corporate Finance.

– Vi vill förstärka profileringen som ett västkustbolag och Vinga (fyr) är ett namn som är relaterat till västkusten. Dessutom ser vi namnet som en symbol för framåtanda och entreprenörskap. Vinga är ett landmärke som i hundratals år väglett entreprenöriella sjöfarare som odlat Sveriges stolta handelstradition med omvärlden, säger Ola Nilsson och tillägger:

– Vi vill signalera att vi har fingrarna i myllan men också att vi är utåtblickande och vill vägleda våra kunder mot fortsatt tillväxt.

Vinga grundades 2010 av entreprenören Tom Olander. Tre år senare utökades erbjudandet när bolaget började strukturera kapitalresningar åt små och medelstora bolag. Ola Nilsson som alltså är vd inom grenen Corporate Finance kom in i bilden efter att ha träffat en av huvudägarna, Göran Johansson. Då med ett tydligt mandat att skapa egna finansieringsprodukter. Då reste bolaget 300 miljoner kronor per år, vilket på nio år har tiodubblats till omkring 3 miljarder kronor.

– På den tiden höll vi på mer med korta finansieringar där en stor del var direktlån med upp till 6-12 månaders löptid. Sedan började vi titta på företagsobligationer. Norge var här en föregångare med shipping och oljeindustrin som reste mycket obligationer. 

Detta blev en succé och produkterna utvecklades med längre löptider, med större belopp och med större flexibilitet. Idag är det omkring 30-300 miljoner i varje transaktion där sweetspoten ligger på 100-150 miljoner per transaktion. 

– Idag erbjuder vi även aktieemissioner, konvertibler och hybridfinansieringar, alltså ett mycket bredare produktutbud.

[Vd Tom Olander] Vd Tom Olander.

Med ett stigande ränteläge beskrivs kapitalet som ganska dyrt.

– Det bromsar en del investeringar men samtidigt finns det mycket kapital som behöver placeras, så det dyker upp många möjligheter i detta finansiella klimat. Många organisationer är villiga att ta risk och ser uppsidan med att investera.

Vinga är inriktade på high yield och nischade mot små och medelstora bolag och transaktioner. Därmed konkurrerar de inte med bankerna. 

– Det är vanligt att man kombinerar obligationer med ett banklån för att få en bra snittränta på sin finansiering. Det kan också plocka bort behovet av nytt eget kapital. 

Ola Nilsson har en bakgrund som affärscontroller inom ABB-koncernen och CFO på ett it-bolag men också som CFO i ett bolag inom solenergisektorn. Han har bred erfarenhet av att köpa och sälja bolag, göra omstruktureringar och jobba med tillväxtbolag.

Vad är det främsta som du har lärt dig från den tiden och tar med dig till kunderna?

– Att ha en bakgrund inom operativ verksamhet har gett mig djupare förståelse för hur det går till i verksamheter med kapitalbehov och i dess styrelser. Det perspektivet har jag stor nytta av när jag diskuterar med bolag som behöver resa kapital, men även när jag pratar med investerare då det kan vara personer som tidigare har drivit bolag. Jag har en bred grund att stå på. Många som jobbar inom finans har bara jobbat inom just finans.

Hur ser du på obligationer som finansieringsform?

– De är här för att stanna! Det finns de som har längre löptider och är större än vad vi hanterar, men obligationer är ett internationellt instrument som sedan länge har en naturlig plats på kapitalmarknaden.

…och gröna obligationer specifikt?

– Gröna obligationer kommer bli en hygienfaktor. För bolag inom förnybar energi är det naturligt att ge ut gröna obligationer men sedan har vi även andra sektorer, till exempel fastighetsbolag som kan bygga på ett grönt och hållbart sätt. De kan också ge ut certifierade gröna obligationer. Det tillsammans med ESG-certifiering är heta trender just nu, säger Ola och utvecklar:

– Har man en grön och en icke-grön obligation med liknande villkor så föredrar investerare det som är grönt. Det är mer attraktivt. Avkastningen blir inte mycket lägre, men det är lättare att ta in kapital och bättre för bolagen ur marknadsföringssynpunkt.

Bland emittenterna har fastighetsbranschen utgjort det största kundsegmentet. Inom corporate finance har Vinga växt mycket i Danmark och har bland annat bearbetat Köpenhamn, där man växt med hjälp av goda referenskunder. Inom grenen Securities bedriver Vinga även finansiella tjänster via kontor i till exempel Stockholm, Helsingfors och Zürich. 

Hur tror du att verksamheten har förändrats om fem år?

– Just nu är vi den enda renodlade aktören med vårt erbjudande mot SME-marknaden och vi har goda möjligheter att ta större positioner och blicka mer internationellt. Fler förvärv kan också bli aktuella. 

”Vi har goda möjligheter att ta större positioner och blicka mer internationellt.”

Är företagsaffärer för onoterat ett aktuellt område att växa inom?

– Ja, vi är redan idag med och finansierar förvärv, men vill också utveckla verksamheten inom IPO- och M&A-områdena. Då kommer vi i högre grad kunna vara delaktiga och hjälpa våra kunder till ett lyckat slutresultat. När bolag noteras, slås ihop och konsolideras finns det synergier i att kunna erbjuda även sådan rådgivning. 

Vad betyder det för er att ingå i Pegroco?

– Vi blir en del av ett större sammanhang. Som investeringsbolag behövs det kapital i många lägen. När vi genomför finansieringen blir vi en katalysator för att generera mer kapital till moderbolaget så de kan fortsätta att utveckla sin bolagsportfölj. Därmed blir värdet på bolagen större och på sikt betyder det också att man kan låna mer, säger Ola och fortsätter:

– Vi ser det som en riktigt bra sammanslagning. Med tillgång till mer kapital och ett större nätverk kan både vi och Pegroco växa snabbare. Om ett systerbolag vill göra förvärv, då kan de låna genom finansiering via oss och därmed hålls pengarna inom paraplyet. En annan positiv effekt är att riskspridningen i deras portfölj, som i huvudsak består av industribolag, blir bättre. 

Pegroco har också som mål att börsnotera sig i år.

– Det är också en möjlighet för oss att få tillgång till mer tillväxtkapital. Det kan också skapa nya affärsmöjligheter genom att det genererar ett större intresse för vår verksamhet, avslutar Ola Nilsson.

2023-05-04 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik offentliggör Delårsrapport Q1: Lönsam tillväxt och god kassagenerering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-01 Pegroco Invest Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-30 Pegroco Invest Pegroco Invest publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco meddelar förändrad valberedning inför årsstämman 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos tillträder förvärvet av JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Pegroco Invest Kommuniké från extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-07 Pegroco Invest Pegroco Invest AB förvärvar JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-07 Pegroco Invest Kallelse till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-28 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos offentliggör Bokslutskommuniké för 2022: Fortsätter leverera på vår strategiska resa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-27 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Power Mining Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco avyttrar Mechanum Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-03 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco förvärvar Geogruppen i Göteborg AB - etablerar nytt navbolag Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-23 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco avyttrar innehavet eSite Power Systems Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco förvärvar Chemgroup Scandinavia - etablerar nytt navbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-06 Pegroco Invest Pegroco Invest: Calormet vände till vinst - siktar nu på de stora kontrakten Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik avser förvärva Power Mining och etablera sig i Finland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-09 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegroco ingår avsiktsförklaring med ambitionen att förvärva JOOL Capital Partner ABs finansverksamhet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Pegroco Invest Inbjudan till webbsänd presentation i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q3-2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Pegroco Invest Valberedningen utsedd inför Pegroco Invest AB:s årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör delårsrapport Q3: Stark finansiell utveckling och framflyttade marknadspositioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Berg & Betongförstärkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-19 Pegroco Invest Ändrat antal aktier och röster i Pegroco Invest efter att ledningen tecknar aktier Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-30 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av Snemyr Betongsprøyting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk Bergteknik förvärvar Berg & Betongförstärkning - stärker erbjudandet ytterligare inom grundförstärkning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 Pegroco Invest Pegroco Invest: TK Elevator förvärvar Nordic Lift Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-07 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos försäljning av portföljbolaget Nordic Lift till TK Elevator Sweden AB är slutförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Pegroco Invest Pegroco Invest AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Pegroco Invest Inbjudan till telekonferens i samband med Pegroco Invest ABs delårsrapport Q2-2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-29 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik tillträder förvärvet av TSB Borrentreprenad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Pegroco Invest Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik offentliggör delårsrapport Q2: Fortsatt stark organisk tillväxt inom alla segment Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Sep 2024 | Kvartalsutdelning
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
27 Dec 2024 | Kvartalsutdelning
28 Mar 2025 | Kvartalsutdelning