Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-28 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya appoints Peter Wallin as Chief Operating Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-28 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya rekryterar Peter Wallin som ny COO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 28 May 2020 | Oboya Horticulture Industries

Oboya Horticulture Industries: Oboya rekryterar Peter Wallin som ny COO

Den första juni tillträder Peter Wallin tjänsten som Chief Operating Officer (COO) hos Oboya där han rapporterar direkt till Martin Dahlberg, VD. Med över tjugo års erfarenhet av affärsutveckling och effektivisering av produktion, logistik och leveranskedjor kommer Peter Wallin ansvara för koncernens hela leveransflöde. Han för med sig stor kunskap från ledande interima chefs-roller inom bland annat fordonsindustrin, tågunderhåll och plastindustrin. Peter har haft personalansvar upp till 500 personer och med gott ledarskap lyckats realisera betydande effektiviseringar genom att bland annat implementera LEAN.

”Det är med stor glädje vi välkomnar Peter Wallin till vårt team. Peter har en gedigen erfarenhet från olika branscher vilket vi ser kommer bidra mycket positivt i vårt arbete med att effektivisera den operativa verksamheten”, säger Martin Dahlberg, VD för Oboya Horticulture Industries AB. ”Peters erfarenhet från implementering av LEAN blir ett välkommet tillskott i vår strävan efter ständiga förbättringar.”

”Jag ser fram emot möjligheten att få bidra till Oboyas utveckling mot ett av de ledande globala företagen inom odlingsindustrin. Det kommer bli både spännande, utmanande och roligt. Oboya har alla förutsättningar att bli riktigt stora inom branschen. Produkterna och verksamheten ligger helt rätt i tiden där allt pekar på människors ytterligare medvetenhet kring odling på miljösmarta sätt, lokalproduktion och hälsa i stort. Jag kommer göra mitt allra bästa för att säkerställa en så effektiv leveranskedja som möjligt”, säger Peter Wallin.

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se
 

För mer information
Martin Dahlberg, CEO Oboya Horticulture Industries AB (publ) 
Tel: + 46 76 571 88 88 
E-post: martin.dahlberg@oboya.se 
Webplats: oboya.se

 

Om Oboya Horticulture Industries AB 

Oboya Horticulture Industries AB (publ) vision är att bli världsledande totalleverantör av produkter och tjänster till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling. Företaget ska växa med lönsamhet, både organiskt och via förvärv. Läs mer om Oboya på www.oboya.se.                                                                                                                                 

2020-05-20 Oboya Horticulture Industries Kommuniké från Oboya Horticulture Industries AB:s årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB: DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2020, KOMPLETTERING Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: INTERIM REPORT JAN-MAR 2020 (IN SWEDISH) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB: DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboyas lägesuppdatering med anledning av COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-29 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya's status update related to COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB PUBLISHES THE ANNUAL REPORT FOR 2019 (IN SWEDISH) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya recruits new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-24 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya rekryterar ny CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya appoints new CEO for the subsidiary COFA Plastics AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-22 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya tillsätter ny dotterbolags-VD i COFA Plastics AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-21 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboyas lägesuppdatering med anledning av COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya's status update related to COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-01 Mangold Insight Oboya - Odling i turnaround Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-31 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya's status update related to COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboyas dotterbolag i Danmark ansöker om konkurs och tar nedskrivningar på 54 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya's subsidiary in Denmark files for bankruptcy and takes write-downs of SEK 54 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboyas lägesuppdatering med anledning av COVID-19 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya utser Martin Dahlberg till ny VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya appoints Martin Dahlberg as new CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-17 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya ökar försäljningen av miljövänliga odlingsprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-17 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya increases sales of environmentally friendly cultivation products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-17 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya förstärker ledningsgruppen med COO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-17 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya strengthens management team with COO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-12 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Huvudägarens överbelåning av värdespapperskredit är reglerad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-11 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Huvudägaren avyttrar aktier på grund av överbelåning av värderspapperskredit Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya och Aureum Life bildar nytt samriskbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya and Aureum Life establish a new joint-venture company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Bokslutskommuniké 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya is investing in urban cultivation in the Scandinavian market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-12 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya genomför satsningar mot stadsodlingar på den skandinaviska marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-21 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries: Oboya lanserar nytt produktsortiment inom växtbelysning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-06 Oboya Horticulture Industries Sista dag för handel med BTA B i Oboya Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-05 Oboya Horticulture Industries Oboya tecknar ramavtal med Aureum Life AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-05 Oboya Horticulture Industries Oboya signs a framework agreement with Aureum Life AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-25 Oboya Horticulture Industries Oboya genomför riktad kvittningsemission till garanter i företrädesemissionen som fulltecknades Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-20 Oboya Horticulture Industries Oboya ökar produktionskapacitet och genomför effektivisering av organisationen i Polen Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-20 Oboya Horticulture Industries Oboya increases production capacity and streamlines the organization in Poland Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Oboya Horticulture Industries Oboyas företrädesemission fulltecknad Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-13 Oboya Horticulture Industries Oboya receives orders for cultivation products of SEK 18.5 million spread over two years Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-13 Oboya Horticulture Industries Oboya får order på odlingsprodukter om 18,5 MSEK fördelat över två år Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 Oboya Horticulture Industries Oboya signs strategic framework agreement in China Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 Oboya Horticulture Industries Oboya tecknar strategiskt ramavtal i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-30 Oboya Horticulture Industries Idag inleds teckningsperioden i Oboyas företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Oboya Horticulture Industries Oboya offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-24 Oboya Horticulture Industries Oboya genomför flytt av verksamhet och lager som innebär en årlig kostnadsbesparing om 5,0 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-24 Oboya Horticulture Industries Oboya carries out relocation of operations and warehouses, which entails an annual cost saving of SEK 5.0 million Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-22 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Delårsrapport januari – september 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-17 Oboya Horticulture Industries Oboya invests for a sustainable future - increased sales of environmentally friendly cultivation products Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-17 Oboya Horticulture Industries Oboya investerar för hållbar framtid – ökad försäljning av miljövänliga odlingsprodukter Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-14 Oboya Horticulture Industries Oboya får order på blomster- och logistikvagnar om 4,2 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-14 Oboya Horticulture Industries Oboya receives orders for flower- and logistics trolleys of SEK 4,2 million Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-09 Oboya Horticulture Industries Oboya genomför företrädesemission om 41,2 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-05 Oboya Horticulture Industries Oboya sells production property in China and releases SEK 38.4 million Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-05 Oboya Horticulture Industries Oboya säljer produktionsfastighet i Kina och frigör 38,4 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 Oboya Horticulture Industries Oboya receives order for flower- and logistics trolleys in China Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-28 Oboya Horticulture Industries Oboya får order på blomster- och logistikvagnar i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-23 Oboya Horticulture Industries Oboyas styrelseordförande avgår på grund av hälsoskäl Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-23 Oboya Horticulture Industries Oboya's chairman resigns due to health reasons Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-21 Oboya Horticulture Industries Oboya receives an order in Poland Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-21 Oboya Horticulture Industries Oboya får en order i Polen Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-20 Oboya Horticulture Industries Oboya får en viktig order i USA Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-20 Oboya Horticulture Industries Oboya receives an important order in USA Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-15 Oboya Horticulture Industries Kommuniké från extra bolagsstämma i Oboya Horticulture Industries AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-09 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Delårsrapport april – juni 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-05 Oboya Horticulture Industries Oboya announces earlier publication of interim report, Q2 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-05 Oboya Horticulture Industries Oboya tidigarelägger publicering av delårsrapport, kvartal 2 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-29 Oboya Horticulture Industries Kallelse till extra bolagsstämma i Oboya Horticulture Industries AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-02 Oboya Horticulture Industries Oboya's principal owner Robert Wu requests conversion of all his A-shares to B-shares Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-02 Oboya Horticulture Industries Oboyas huvudägare Robert Wu begär omvandling av samtliga sina A-aktier till B-aktier Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-23 Oboya Horticulture Industries Oboya inleder försäljning av produktionsanläggning och mark i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-23 Oboya Horticulture Industries Oboya initiate sales of production facility and land in China Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-22 Oboya Horticulture Industries Oboya får en ny order på odlingskrukor i Finland Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-22 Oboya Horticulture Industries Oboya receives a new order of cover pots in Finland Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-21 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Delårsrapport Q3 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-11-07 Oboya Horticulture Industries Oboya signs major strategic cooperation agreement in China Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-07 Oboya Horticulture Industries Oboya tecknar större strategiskt samarbetsavtal i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-01 Oboya Horticulture Industries Oboya participates in China International Import Expo Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-01 Oboya Horticulture Industries Oboya deltar i China International Import Expo Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Oboya Horticulture Industries Oboya har presentation på Aktiedagen i Stockholm Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Oboya Horticulture Industries Oboya får order på blomstervagnar i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-04 Oboya Horticulture Industries Oboya receives order on flower trolleys in China Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 Oboya Horticulture Industries Oboya fördjupar samarbetet med RRS på konsumentmarknaden i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-30 Oboya Horticulture Industries Oboya deepens cooperation with RRS in the consumer market in China Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-27 Oboya Horticulture Industries Oboya receives several orders on substrates in China Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-27 Oboya Horticulture Industries Oboya får flera order på substrater i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-21 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Delårsrapport januari-juni 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-08-14 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Board member decides to resign Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-14 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Styrelseledamot avgår på egen begäran Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-01 Oboya Horticulture Industries Oboya utser Per-Anders Östby till Director EMEA Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-01 Oboya Horticulture Industries Oboya appoints Per-Anders Östby to Director EMEA Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-27 Oboya Horticulture Industries Oboya får en ny stororder i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-27 Oboya Horticulture Industries Oboya receives a new major order in China Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-12 Oboya Horticulture Industries Oboya lanserar ny e-handelsplattform med samarbetspartner i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-12 Oboya Horticulture Industries Oboya launches a new e-commerce platform with partner in China Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-18 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Oboya receives new greenhouse order in China Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-18 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Oboya tar ny växthusorder i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-15 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Oboya tar flera nya order i Polen Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-15 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Oboya receives several new orders in Poland Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-07 Oboya Horticulture Industries Oboya receives new order in China Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-07 Oboya Horticulture Industries Oboya tar ny order i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-22 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Kommuniké från Oboya Horticulture Industries AB:s årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-22 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Oboya utser Robert Wu till ny VD och koncernchef Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-22 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Oboya appoints Robert Wu as new CEO Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-22 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Delårsrapport januari-mars 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-05-04 Oboya Horticulture Industries Oboya signs broad cooperation agreement with HCH Ventures and RRS of Haier Group and Tus Holdings Sino-Italy Investments Co Ltd Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-04 Oboya Horticulture Industries Oboya tecknar ett brett samarbetsavtal med HCH Ventures och RRS i Haier Group samt med Sino-Italy Investments Co Ltd i Tus Holdings Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-25 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB publicerar årsredovisningen för 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-18 Oboya Horticulture Industries Kallelse till årsstämma i Oboya Horticulture Industries AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-05 Oboya Horticulture Industries Oboya växer och tar order i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-05 Oboya Horticulture Industries Oboya grows and receives new order in China Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-02 Oboya Horticulture Industries Oboya fick besök av International Garden Centre Association Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-02 Oboya Horticulture Industries Oboya was visited by the International Garden Center Association Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-28 Oboya Horticulture Industries Oboya etablerar nytt bolag i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-28 Oboya Horticulture Industries Oboya establishes a new company in China Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-22 Oboya Horticulture Industries Oboya Horticulture Industries AB: Bokslutskommuniké 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-01 Oboya Horticulture Industries Oboya participates in several exhibitions Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-01 Oboya Horticulture Industries Oboya deltar i flera mässor Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-19 Oboya Horticulture Industries Oboya får order i Brasilien och Nederländerna Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-19 Oboya Horticulture Industries Oboya received orders from Brazil and Netherlands Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 Oboya Horticulture Industries Oboya etablerar innovations- och teknikcenter i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-16 Oboya Horticulture Industries Oboya establishes innovation and technology center in China Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-15 Oboya Horticulture Industries Oboya har tilldelats utmärkelse i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-15 Oboya Horticulture Industries Oboya has been awarded in China Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-11 Oboya Horticulture Industries Oboya etablerar nytt bolag i Holland Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-11 Oboya Horticulture Industries Oboya establishes a new company in the Netherlands Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-10 Oboya Horticulture Industries Oboya etablerar joint venture-bolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-10 Oboya Horticulture Industries Oboya establish Joint Venture Company Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-04 Oboya Horticulture Industries Oboya förvärvar COFA Plastics AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-04 Oboya Horticulture Industries Oboya acquires COFA Plastics AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-12 Oboya Oboya Horticulture change OTC list to Nasdaq First North and publish company description Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-12 Oboya Oboya Horticulture genomför listbyte till Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 Oboya Oboya Horticulture fullföljer förvärv av produktionsfastighet i Polen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-24 Oboya Oboya Horticulture nominerad till årets gasellföretag i Polen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-24 Oboya Oboya Horticulture nominated for Gazelle Company 2017 in Poland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Oboya Delårsrapport januari - september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-24 Oboya Oboya Horticulture Industries AB - Omvandling av BTA till aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-18 Oboya Oboya Horticulture tar flera order i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-18 Oboya Oboya Horticulture receives several orders in China Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-16 Oboya Flaggningsmeddelande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-13 Oboya Oboya Horticulture Industries företrädesemission fulltecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-18 Oboya Oboya Horticulture Industries AB offentliggör prospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-07 Oboya Kommuniké från Oboya Horticulture Industries AB:s extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-06 Oboya Oboya har tecknat exklusivt återförsäljaravtal med COMPO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-06 Oboya Oboya has signed exclusive distribution agreement with COMPO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Oboya Oboyas dotterbolag tar order i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-24 Oboya Oboya ansöker om listbyte till Nasdaq First North Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Oboya Oboya fortsätter att investera i Kina och startar bolag inom Agriculture Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Oboya Kallelse till extra bolagsstämma i Oboya Horticulture Industries AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-16 Oboya Oboya Horticulture förvärvar produktionsfastighet i Polen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-02 Oboya Delårsrapport januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-31 Oboya Tidigareläggning av halvårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-19 Oboya Kommuniké från årsstämma i Oboya Horticulture Industries AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-11 Oboya Oboya Horticulture inleder samarbete med PlantPaper avseende försäljning i Kina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-10 Oboya Delårsrapport januari-mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Oboya Tidigareläggning av delårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-25 Oboya Årsredovisning 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 May 2018 | Årsstämma 2017
22 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årligutdelning
21 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Extrastämma 2019
21 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
20 May 2020 | Årsstämma 2019
20 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
22 May 2020 | Årligutdelning
20 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
20 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner