Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-11-25 Lipidor Lipidor publishes interim report for period 1 January - 30 September and Q3 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september och det tredje kvartalet 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Lipidor Lipidor submits new patent application and expands collaboration with Cannassure using Lipidor's AKVANO[®] technology for medicinal cannabis products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-29 Lipidor Lipidor lämnar in en ny patentansökan och utökar samarbetet med Cannassure om medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Lipidor Optionsinnehavare i Lipidor utnyttjar samtliga teckningsoptioner i incitamentsprogrammet 2018/2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Lipidor Warrant holders exercise all warrants in Lipidor's incentive program 2018/2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-30 Lipidor BioStock: Lipidors fas III-studie är godkänd och startredo Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-27 Lipidor Lipidor announces approval to start Phase III clinical study of drug candidate AKP02 for treatment of psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-27 Lipidor Lipidor meddelar godkännande för studiestart av klinisk Fas III-studie av psoriasiskandidaten AKP02 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för H1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Lipidor Lipidor publishes interim report for H1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-06 Lipidor Sommarbrev från Lipidor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 6 Jul 2021 | Lipidor

Sommarbrev från Lipidor

Lipidor har haft ett intensivt första halvår med framgångar inom många områden. I början av året skrev vi licensavtal med Cannassure Therapeutics (topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi), vi lämnade in en ansökan om start av Fas III-studien för vårt kombinationsläkemedel mot psoriasis (AKP02) och vårt dotterbolag Emollivet fick bidrag från Vinnova för att förbereda lansering av djurläkemedel. Mest arbete har jag dock lagt på att förhandla licensavtal för våra två första läkemedelskandidater mot psoriasis.

Det var därför med stor glädje och stolthet Lipidor i förra veckan, den första juli, kunde meddela att vi slutit licensavtal med Menarini Groups dotterbolag RELIFE avseende kommersialisering av våra två läkemedelskandidater, AKP01 och AKP02, mot psoriasis för utvalda marknader. Menarini omsätter ca 40 MRD SEK, har verksamhet i över 100 länder och är, enligt vår uppfattning, en idealisk partner för kommersialiseringen av våra psoriasisläkemedel.

Avtalet innebär att Menarini Group tar över ansvaret för att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja på följande marknader: EU, Turkiet, Storbritannien, Schweiz, OSS-länderna och Balkanländer. Detta innebär att fortsatt arbete och kostnader för AKP01 och för AKP02 efter genomförd Fas III-studie i stort sett tas över av RELIFE. Som ersättning för licensavtalet erhåller Lipidor ett milestolpespaket som kan ge upp till 190 MSEK samt en procentuell royalty av försäljningen om upp till ”teens” på försålda produkter.

Vid signeringen av avtalet utbetalades ett lågt ensiffrigt miljonbelopp i Euro i en sk upfrontbetalning till Lipidor. Nästa milestonebetalning erhålls vid godkänd Fas III studie för AKP02. Ansökan om studiestart lämnades in tidigare under året och vi förväntar oss att kunna leverera studieresultat som visare terapeutisk likvärdighet med marknadsledaren Enstilar under H1 2022. Menarinis marknadslansering inom ramen för avtalet förväntas ske under H2 2023.

Vi har haft en omfattande utvärderingsprocess av licenspartners och i Menarini har vi valt en stark partner med distributionskraft och uthållighet för att etablera projekten på de marknader avtalet omfattar. Lipidor kommer fortsätta arbetet med att utvärdera utlicensiering på andra marknader tillsammans med Menarini och andra möjliga partners.

Reaktionerna på licensavtalet från branschaktörer har varit många och positiva. Redan efter den lyckade Fas III-studien med vår första läkemedelskandidat (AKP01) för behandling av psoriasis märkte vi ett ökande intresse för vår teknologi och med licensavtalet på plats har intresset tilltagit.

För Lipidor innebär avtalet att vi har både medicinskt proof-of-concept (Fas III-studien för AKP01) och kommersiellt proof-of-concept (licensavtalen med Menarini och Cannassure). Med befintlig kassa och milstolpesbetalningarna är Lipidor fullt finansierat för överskådlig tid med befintliga planer och vi har dessutom utrymme för att öka takten i såväl vårt prekliniska som kliniska arbete. Vår ambition är att detta arbete ska resultera i fler licensavtal för några av de över 70 läkemedelssubstanser som vi validerat i vår läkemedelsplattform AKVANO® och ytterst förbättra vardagen för miljontals individer med dermatologiska sjukdomar.

Efter en välbehövlig semester för teamet som bidragit till att skapa Lipidors så här långt viktigaste milstolpe under en i övrigt intensiv vår, ser jag fram emot att i höst återuppta resandet för att fysiskt träffa de aktörer som jag mött digitalt under det senaste året. Vi har många intressanta dialoger att följa upp. Som aktieägare kan du se fram emot en händelserik höst med bland annat uppdateringar om samarbetet med Cannassure, utvecklingen av djurläkemedel inom Emollivet, uppstart av Fas III-studien för AKP02 samt uppdatering av vårt kliniska program.

Trevlig sommar önskar

Ola Holmlund, vd för Lipidor AB

2021-07-06 Lipidor Summer letter from Lipidor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-01 Lipidor Lipidor licensavtal ger Menarini Group-bolaget RELIFE Srl exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja två nya psoriasis läkemedelskandidater med potentiellt värde 70 MEUR Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-01 Lipidor Lipidor AB licence agreement grants Menarini Group company, RELIFE Srl, exclusive rights to register, promote, distribute and market two new psoriasis drug candidates for potential value of MEUR 70 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-08 Lipidor Bulletin from the annual general meeting of Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-24 Lipidor KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-24 Lipidor Lipidor: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Lipidor KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Lipidor AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-07 Lipidor Lipidor: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Lipidor Lipidor publishes interim report for Q1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidor publishes annual report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidor publicerar årsredovisning för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidor's subsidiary Emollivet takes the next step towards launch and receives funding from Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-23 Lipidor Lipidors dotterföretag Emollivet tar nästa steg mot lansering och finansieras av Vinnova Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Lipidor Lipidor - uppdatering om bolagets kliniska Fas III-studie med läkemedelskandidaten AKP02 för behandling av psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-22 Lipidor Lipidor - update on the company's phase III clinical trial of drug candidate AKP02 for treatment of psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Lipidor Lipidor presenterar på Erik Penser Banks Bolagsdag den 11 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Lipidor Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-18 Lipidor Lipidor and Cannassure enter exclusive licensing agreement regarding topical medical cannabis products based on Lipidor's AKVANO[®] technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-18 Lipidor Lipidor och Cannassure tecknar exklusivt licensavtal avseende topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Lipidor Lipidor tecknar samarbetsavtal med kontraktstillverkare för att kunna erbjuda licenstagare möjlighet till GMP- produktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Lipidor Lipidor signs cooperation agreement with contract manufacturer to offer licensees the opportunity for GMP production Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Lipidor Lipidor presents Nomination Committee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-27 Lipidor Lipidor presenterar valberedningen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-19 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för Q3 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-19 Lipidor Lipidor publishes interim report for Q3 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Lipidor Rättelse av pressmeddelande "Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Lipidor Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-14 Lipidor Teckningskurs fastställd för Lipidors teckningsoption av serie TO1 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-07 Lipidor Lipidor byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Lipidor Lipidor strengthens management through strategic hire Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Lipidor Lipidor förstärker ledningen genom en strategisk rekrytering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-30 Lipidor Lipidor announces positive outcome of feasibility study for development of topical medical cannabis products based on the company's AKVANO® technology Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-30 Lipidor Lipidor meddelar positivt utfall av genomförbarhetsstudien för utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter baserade på bolagets AKVANO®-teknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-11 Lipidor Lipidor tillförs 35,0 MSEK genom riktad nyemission om 2,8 miljoner aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-10 Lipidor Lipidor utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-18 Lipidor Correction: Lipidor publishes interim report for H1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-18 Lipidor Lipidor publishes interim report for H1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-18 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för H1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-11 Lipidor Resolutions from Lipidor's Extraordinary General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-11 Lipidor Kommuniké från Lipidors extra bolagsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-10 Lipidor Lipidor tecknar avtal för leverans av kliniskt prövningsmaterial för Fas III studien med AKP02 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Lipidor Lipidor signs agreement with CRO for implementation of Phase III clinical study of drug candidate AKP-02 against Psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Lipidor Lipidor tecknar avtal med CRO för genomförande av klinisk Fas III studie avseende läkemedelskandidaten AKP-02 mot Psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Lipidor Lipidor AB (publ) announces subsidiary Emollivet AB's recruitment of Stina Linge as CEO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Lipidor Lipidor AB (publ) meddelar att dotterföretaget Emollivet AB rekryterat Stina Linge som VD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Lipidor Lipidor: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Lipidor Lipidor: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Lipidor Lipidor AB (publ) formalizes relationship with subsidiary Emollivet AB through license agreement and proposes financing of subsidiary Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 Lipidor Lipidor AB (publ) formaliserar relationen med dotterföretaget Emollivet AB genom licensavtal och föreslår finansiering av dotterföretaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-11 Lipidor Lipidor: Resolutions from Annual General Meeting, 11 June 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-11 Lipidor Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB den 11 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 Lipidor Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-19 Lipidor Lipidor publishes interim report for Q1 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Lipidor Lipidor publishes annual report for 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Lipidor Lipidor publicerar årsredovisning för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Lipidor Lipidor: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Lipidor Lipidor: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Lipidor Lipidor lämnar uppdaterad projektplan - initierar fas III studie avseende AKP02 i egen regi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-07 Lipidor Lipidor presents updated project plan - initiates Phase III study of AKP02 in-house Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Lipidor Stor efterfrågan på Skin Disinfection Spray från Aurena Laboratories i samarbete med Lipidor - snart tillgänglig även hos Apotea Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-04 Lipidor Ny desinfektionsspray från Lipidor och Aurena Laboratories Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-04 Lipidor New disinfection spray from Lipidor and Aurena Laboratories Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-25 Lipidor Lipidor AB re-publishes year-end report for 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-25 Lipidor Lipidor AB om-publicerar bokslutskommunikén för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Lipidor Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-31 Lipidor BioStock: Lipidors vd om studieframgången i fas III Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-24 Lipidor Lipidor meddelar idag positiva resultat från bolagets kliniska fas III-studie av kalcipotriolspray (AKP01) mot psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-24 Lipidor Lipidor announces positive topline results of AKP01 Phase III clinical study using calcipotriol spray against psoriasis Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-02 Lipidor Lipidor AB (publ): KK-stiftelsen finansierar samverkansprojekt för studier av hur läkemedelsformuleringar påverkar hudbarriären Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-17 Lipidor Lipidor AB (publ) uppdaterar tidplan för resultat från pågående fas III-studie - marginell förskjutning av resultatrapportering Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-10 Lipidor Lipidor (Nasdaq First North: LIPI) och Cannassure (TASE:CSURE) ingår avtal om genomförbarhetsstudie och option till licens för utveckling och försäljning av topikala medicinska cannabisprodukter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-10 Lipidor Lipidor (Nasdaq First North: LIPI) and Cannassure (TASE:CSURE) enter a feasibility study and licence option agreement for development and sales of topical medical cannabis products Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
6 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
8 Jun 2021 | Årsstämma 2020
8 Jun 2021 | Extrastämma 2021
9 Jun 2021 | Årligutdelning
24 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
17 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
23 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
5 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner