Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-07 Irisity Irisity AB: Irisity delivers advanced video analytics solution to a government organization in Singapore. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Irisity Nomination Committee appointed in Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-07 Irisity Valberedning utsedd i Irisity AB (publ). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Penser Access Penser Access: Flertalet utmaningar framöver - Irisity Analyser Visa Stäng
2022-11-11 Irisity Irisity AB (publ) reports a quarter impacted by quarterly sales fluctuations. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Irisity Irisity AB (publ) rapporterar ett kvartal påverkat av försäljningsfluktuationer. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Irisity Irisity AB: Irisity has signed an MOU with NEXT50, an Abu Dhabi-based technology company. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Irisity Irisity AB: Irisity upptar lånefacilitet om upp till 20 MSEK för att stärka rörelsekapitalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Irisity Irisity AB: Irisity takes out a loan facility of up to SEK 20 million to strengthen working capital. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Finansiell uppdatering inför rapportering av tredje kvartalet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Financial update before reporting the third quarter. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-27 Irisity Irisity AB: Marcus Bäcklund slutar som VD för Irisity under 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 27 Oct 2022 | Irisity

Irisity AB: Marcus Bäcklund slutar som VD för Irisity under 2023.

Under Marcus ledarskap har Irisity haft en stark utveckling och blivit en ledande internationell aktör inom AI-baserad analys för säkerhet.

Styrelsen inleder nu rekryteringsprocessen för att finna en ny VD. Marcus kommer att kvarstå som VD till dess att en ny VD rekryterats och kommer att aktivt bistå bolaget under denna övergångsperiod.

”Marcus lade, tillsammans med sitt team, grunden till den strategiska inriktning som tillsammans med det viktiga förvärvet av Agent VI tagit Irisity till den nuvarande starka internationell position bolaget har. En utveckling som möjliggjorts genom Marcus starka drivkraft och engagemang. Jag och alla i styrelsen vill varmt tacka Marcus för hans värdefulla insatser för Irisity och för hans ansvarstagande att göra övergången till en ny ledare för bolaget så smidig som möjligt”, säger Lennart Svantesson, styrelseordförande i Irisity.

Styrelsen för Irisity har samtidigt tillsammans med Marcus och ledningen lagt fast en fokuserad strategi mot de tre vertikalerna; Education, Rail, och Monitoring Centers för att ytterligare öka bolagets konkurrenskraft och tillväxt. Inom dessa vertikaler fortsätter Irisity att utveckla lösningar baserade på bolagets avancerade algoritmer i kombination med teknologier som anonymisering och ”embedded”-kameralösningar. Styrelsen ser mycket positivt på potentialen som frigörs genom denna fokuserade strategi, fortsätter Lennart Svantesson. 

”Jag är stolt över vad vi åstadkommit tillsammans under mina snart sex år med Irisity. Vi har vuxit kraftigt, både organiskt och genom förvärv, och gjort intåg på nya marknader som gett oss en tydligare och starkare internationell position. Jag ser fortsatt stor potential framledes, så för mig är det lika naturligt som viktigt att det nu blir en bra stafettväxling. Jag fullföljer mitt engagemang fullt ut tills en ny VD är på plats och överlämning har skett”, säger Marcus Bäcklund VD på Irisity.

Irisity AB (publ)

Lennart Svantesson, Styrelseordförande

‭+46 73-311 00 11‬

Marcus Bäcklund, VD

+46733 80 17 80

Denna information är information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, kl 08:00 CET den 27 oktober 2022.

About Irisity

Irisity AB (publ) is a world-leader in AI-powered video analytics solutions for enhanced safety and security. As of October 13, 2021, Agent Vi is part of Irisity. Founded in 2006, Irisity has offices in Sweden (HQ), Israel, North and South America, UAE, Denmark, Japan and Singapore. The combined company is serving a network of integrators, distributors, and technology partners globally.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS, Certified Adviser: Erik Penser Bank AB +46 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se

2022-10-27 Irisity Irisity AB: Marcus Bäcklund will step down as CEO of Irisity in 2023. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-20 Irisity Irisity AB: Irisity recruits João Paulo Souza as Sales Director CALA. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-19 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for large healthcare innovator in the Netherlands. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-16 Irisity Irisity AB: Irisity launches IRIS+, a next-generation analytics platform. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-15 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for the Parliament of Romania. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-12 Irisity Irisity AB: Irisity recruits Nagata Yohei as Sales Director Northeast Asia. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Irisity Irisity AB: Irisity recruits David Hansson as new VP R&D Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: Organisk tillväxt accelererar - Irisity Analyser Visa Stäng
2022-08-16 Penser Access Penser Access: Intervju med Irisity - Erik Penser Bank - 15 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-12 Irisity Irisity AB (publ) levererar tillväxt med stärkta marginaler och förbättrad lönsamhet. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-12 Irisity Irisity AB (publ) delivers growth with strengthened margins and improved profitability. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-21 Irisity Irisity AB: Irisity brings its school safety solution to Google Cloud Marketplace Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-05 Irisity Irisity AB: Irisity recruits Anna Anderström as new CFO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-27 Irisity Irisity AB: Irisity launches its new Irisity Partner Program. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-17 Irisity Irisity AB: Irisity has been granted a strategic patent in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Penser Access Penser Access: Kapitalmarknadsdag sätter tempot framöver - Irisity Analyser Visa Stäng
2022-05-16 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for Mobotix. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-13 Irisity Irisity AB: Irisity delivers video analytics for major government agency in Uruguay. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Irisity Irisity AB (publ) bjuder in till kapitalmarknadsdag den 20 maj 2022. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Irisity Irisity AB (publ) delivers a good start to the year with continued strong growth. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Irisity Irisity AB (publ) levererar en bra start på året med fortsatt stark tillväxt. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Irisity Irisity AB: Rom Mendel has been elected new member of Irisity's board Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Irisity Kommuniké från årsstämma i Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Irisity Bulletin from Annual General Meeting in Irisity AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Irisity Irisity AB: NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Irisity Irisity AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022