Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-10-15 Integrum Integrum AB: Integrum Appoints Thomas Dugan as President, US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-30 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Integrum Integrum AB: Interim report May - July 2021: Increased net sales of 79% compared to same period previous year TSEK 12 882 (7 214). Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Integrum Integrum AB: Delårsrapport maj - juli 2021: Ökad nettoomsättning om 79% jämfört med motsvarande period föregående år 12 882 (7 214) KSEK Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 2 Sep 2021 | Integrum

Integrum AB: Delårsrapport maj – juli 2021: Ökad nettoomsättning om 79% jämfört med motsvarande period föregående år 12 882 (7 214) KSEK

Första kvartalet: Maj – juli 2021

  • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 12 882 (7 214) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 15 937 (7 276) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till -14 751 (-10 357) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 186 (-3 080) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till 1 228 (-3 334) KSEK

 

María López – CEO:

Vi verkar på en stor och lågt penetrerad marknad där en av våra utmaningar är att skapa medvetenhet om fördelarna med OPRA[TM] Implant System jämfört med traditionella system.

Det här kvartalet ökar vi tillgängligheten av våra behandlingar genom ökat antal sjukhus inom OPRA[TM] nätverket samt underlättar för patienterna att hitta sjukhusen där behandlingarna utförs med hjälp av digitala initiativ som ”Find a Center”.

Vi genomför en lyckad riktad emission som möjliggör att vi kan accelerera vår kommersialiseringsstrategi och positionera oss väl för framtiden.

Vårt fokus är tillväxt och speciellt i USA, som står för 70% av försäljningen. Bolaget hade ett starkt första kvartal med en försäljningsökning på 79% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen på vår viktigaste marknad USA ökade med 64%. Samarbetet med Onkos Surgical utvecklas väl, vilket stärker vår närvaro och möjligheter till ökad marknadspenetration. Ett exempel är att sju av de kliniker Onkos Surgical har avtal med, varav flera mycket välrenommerade, har genomfört sina första operationer.

Den globala marknaden är fortsatt påverkad av pandemins effekter samtidigt som vi ser en trend mot mer normala aktivitetsnivåer på sjukhusen.

Det är glädjande att Integrums försäljningsintäkter, sett över en rullande 12 månaders period, nu närmar sig 50 MSEK. Under det senaste året har rörelseresultatet förbättrats betydligt och det fortsätter att stärkas. Med en bruttomarginal på 81% i kvartalet nådde vi en positiv EBIT på 3,9%, rensat från valutaeffekter.

I mitten av juni genomfördes en mycket lyckad riktad emission och Bolaget tillfördes totalt 121 MSEK. Genom emissionen tillkom ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Didner & Gerge Fonder, Stena Finans, Vasastaden Holding och Consensus Fonder. 

Detta ger oss möjlighet att skala upp specifika funktioner i organisationen samt fortsätta investeringar för att driva och utveckla vår tillväxtstrategi med fokus på USA. Vi lägger grunden för morgondagen och ser med stor tillförsikt framtiden an.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2021 kl. 08:30 CET

2021-09-02 Integrum Integrum AB: Integrum publicerar årsredovisning 2020/21 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-01 Integrum Integrum AB: More hospitals are joining the OPRA™ network, meeting a greatly increased interest in bone-anchored prostheses. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-30 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-19 Integrum Integrum AB: Max Ortiz Catalán appointed Professor of Bionics, Department of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Integrum Integrum AB: Oslo University Hospital (Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus) announces the introduction of a bone-anchored prosthetics program with the OPRA™ Implant System. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-30 Integrum Integrum AB appoints Magnus Lindholm M.Sc., Mechanical Engineering, as R&D Manager. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-22 Integrum Integrum AB: Integrum and Garwood Medical Devices Discuss Commercial Collaboration to Conduct Joint Research to Expand Treatment Indications for the OPRA™ Implant System. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Integrum Integrum AB: Integrum har genomfört en riktad nyemission om 2 200 000 B-aktier och tillförs härigenom cirka 121 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Integrum Integrum AB: Integrum has carried out a directed issue of 2,200,000 series B shares, raising proceeds of approximately SEK 121 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Integrum Integrum AB: Integrum avser att genomföra en riktad nyemission av B-aktier om cirka 120 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Integrum Integrum AB: Integrum intends to carry out a directed issue of series B shares of approximately SEK 120 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-11 Integrum Integrum AB har delgivits beslut från Tillväxtverket om återkrav på stöd vid korttidsarbete. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-31 Integrum Integrum AB: Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2020 - 30 april 2021. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-27 Integrum Integrum AB (publ) tidigarelägger Bokslutskommunikén från den 10 juni till den 31 maj 2021. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-01 Integrum Integrum AB: Center of Rehabilitation, UMCG Groningen, the Netherlands, introduces the OPRA™ Implant System and Targeted Muscle Reinnervation (TMR). Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-15 Integrum Integrum AB: To increase awareness of the availability of the OPRA™[ ]Implant System among specialists and patients, Integrum launches the "Find a Center" campaign. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-12 Integrum Integrum AB: Integrum signs an agreement with the Center of Rehabilitation, University Medical Center, Groningen to become the first Neuromotus™ Teaching Center in the world. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Integrum Integrum AB: Art Clinic, Center of Excellence in the Nordic countries, has treated its first patient with Integrum's OPRA™ Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2020- 31 januari 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-03 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2020- 31 januari 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-23 Integrum Integrum AB: BG Klinik Tübingen, among the first in Germany to treat thumb amputees with Integrum's OPRA[™]Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Integrum Integrum AB: The collaboration with Onkos is paving the way for further growth in the US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-26 Integrum Integrum AB: Biostock Studio: After receiving the PMA, Integrum looks to the future with confidence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Integrum Integrum AB granted PMA (premarket approval) by the FDA for the OPRA[™]Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Integrum Integrum AB: Dr. Rickard Brånemark and Magnus Niska to Appear on TV4 Nyhetsmorgon, Saturday, December 19[th], 09:20. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-16 Integrum Integrum AB: New Center for Bionics and Pain Research; CBPR, established in Gothenburg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-02 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2020 - 31 oktober 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Integrum Integrum AB: Integrum's e-OPRA™ Implant System awarded Best of What's New Award from Popular Science Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Integrum Integrum AB: Integrum's OPRA™ Implant System now offered at a leading academic medical center in North Carolina Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-02 Integrum Integrum AB: Art Clinic is establishing a Center of Excellence for Integrum's OPRA[TM] Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-30 Integrum Integrum AB: Integrum's OPRA™ Implant System now available at Froedtert & the Medical College of Wisconsin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-20 Integrum Integrum AB: BioStock Studio: Integrum har en monopolsituation i USA Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-13 Integrum Integrum AB: BioStock: Amerikanska aktiviteter ska driva tillväxt för Integrum Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-12 Integrum Integrum AB: Integrum's OPRA™ Implant System now offered at University of Southern California, Keck Medical Center of USC, California, USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-30 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Integrum Integrum AB: Integrum granted US patent for attachment device allowing natural wrist rotation for bone-anchored prostheses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-21 Integrum Integrum AB: Correction: Memorial Hermann Orthopedic and Spine Hospital, Texas, USA, introduces Osseointegration Program with Integrum's OPRA™ Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-18 Integrum Integrum AB: Memorial Hermann Orthopaedic and Spine Hospital, Texas, USA, introduces Osseointegration Program with Integrum's OPRA™ Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-02 Integrum Integrum AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01-2020-04-30 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-26 Integrum Integrum AB: Integrum's expansion in US continues with new Osseointegration Center at Emory Healthcare, Georgia Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-24 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2020 - 31 juli 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Integrum Rättelse. Felaktig rapportangivelse i tidigare release.  Integrum AB (publ) tidigarelägger Q1-rapporten från den 2 september till den 24 augusti 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Integrum Integrum AB (publ) tidigarelägger Q2-rapporten från den 2 september till den 24 augusti 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Integrum Integrum AB: BioStock: Integrum inväntar viktig milstolpe på väg mot kommersiellt genombrott Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-20 Integrum Integrum AB appoints James Sheridan as Head of Sales and Marketing EMEA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Integrum Integrum AB: The OPRA™️ Implant System Revitalizes People with Amputation at St.Luke's Medical Center in Denver, Colorado Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-08 Integrum Integrum AB: Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2019 - 30 april 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-04 Integrum Integrum AB: Clinical report shows effective long term performance of the e-OPRA™ Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-22 Integrum Integrum AB announces changes to management team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-20 Integrum Bolagsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-07 Integrum Integrum AB: Integrum expands in Australia with a new center in Sydney Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-01 Integrum Integrum AB: FDA Approval of subcontractor for Axor II [TM] Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-27 Integrum Kallelse till extra bolagsstämma i Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 Integrum Integrum AB: Integrums styrelse föreslår en riktad nyemission om 4 MSEK. Bolaget ser på grund av Covid-19 en kortsiktigt minskad efterfrågan på bolagets produkter och ett kostnadsbesparingsprogram är sjösatt. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-02 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31 januari 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-21 Integrum Integrum AB: Integrum Partners with Onkos Surgical to Further Drive US Market for Bone-Anchored Prosthetics Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-20 Integrum Integrum AB: Presbyterian St. Luke's Medical Center Introduces Osseointegration Program with OPRA[TM] Implant System Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-02 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31oktober 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-27 Integrum Integrum AB: Integrum har genomfört en riktad nyemission om 9,2 miljoner kronor för att vidare expandera säljinsatserna på USA marknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-21 Integrum Integrum AB: OPRA™ Bone anchored prosthesis now available at Johns Hopkins Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-09 Integrum Integrum AB appoints Dennis Baecklund as Chief Financial Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-01 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-16 Integrum Integrum AB: Punkt 14 - Styrelsens beslutsförslag om godkännande av ersättning till närstående person Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-16 Integrum Integrum AB: Förslag till beslut om val av styrelse (punkt 11) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Integrum Integrum AB: Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31 juli 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Integrum Integrum AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01-2019-04-30 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-28 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-31 Integrum Integrum AB: Integrum is expanding in US Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-16 Integrum Integrum AB: Integrum Continues to Strengthen its Position as the Leader in Osseointegration at the Amputee Coalitions National Conference 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-09 Integrum Integrum AB: Neuromotus™ nominated for Svea Priset 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-05 Integrum The first dexterous and sentient hand prosthesis has been successfully implanted Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Integrum New study shows Integrum's OPRA™ Implant System to be safe and durable method to treat thumb amputees Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-28 Integrum Come and meet Carol & Rick, limb loss patients now benefitting from Integrum's bone anchored implant system, at AAOS 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 Integrum Integrums ordförande - Dr Rickard Brånemark - anställd som forskare vid MIT Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-16 Integrum Integrum appoints Blake E. Pokress as Vice President of North America Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Integrum Integrum collaborating with Chalmers to develop new artificial joint to restore wrist-like movements to forearm amputees Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Integrum Integrum presenterar delårsrapport för maj-oktober den 5 december 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-21 Integrum Integrum collaboration project awarded research grant forneuromuscular control of robotic leg prostheses Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 Integrum Meet Integrum at ISPO Sweden 15-16 November 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-14 Integrum Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-13 Integrum Integrum receives prestigious award Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-24 Integrum Nyemissionen i Integrum kraftigt övertecknad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-12 Integrum Första operationen i Tyskland med Integrums OPRA™ implantat Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-12 Integrum First surgery in Germany with the OPRA™ implant system Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Integrum Integrum offentliggör prospekt och bjuder in till investerarträffar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-21 Integrum Integrum AB: Delårsrapport 1 maj 2018 - 31 juli 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-09-14 Integrum Aktieägarens förslag till beslut på bolagsstämma presenteras senast vid årsstämman Pressreleaser Visa Stäng
2018-09-03 Integrum Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30 publiceras Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-23 Integrum Integrum AB: Integrum föreslår fullt säkerställd företrädesemission om 25 MSEK Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-13 Integrum Integrum AB: Rutger Barrdahl har utsetts till tf VD för Integrum AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-09 Integrum Integrum AB: Sahlgrenska Universitetssjukhuset återupptar behandlingar med Integrums implantat Pressreleaser Visa Stäng
2018-06-25 Integrum Integrum AB: Bokslutskommuniké 1 maj 2017 - 30 april 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-31 Integrum Integrum AB: Integrum fördjupar samarbetet med Europas största universitetssjukhus Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-03 Integrum Förtydligande om Integrums relation till Sahlgrenska Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-26 Integrum Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 31 januari 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-03-16 Integrum Integrum tecknar ramavtal med det amerikanska försvarsdepartementet Pressreleaser Visa Stäng
2018-03-14 Integrum Thomas Nortoft lämnar Integrums styrelse Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-23 Integrum Carl Ekvall har utsetts till ny VD för Integrum AB Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-15 Integrum Kommentar avseende pågående utredning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Pressreleaser Visa Stäng
2018-02-09 Integrum Anmälan från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Läkemedelsverket Pressreleaser Visa Stäng
2018-01-01 Integrum Braanemark Medical AB uppgår genom fusion i Pericardium AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-12-18 Integrum Integrums delårsrapport 1 augusti 2017 - 31 oktober 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-12-11 Integrum Rickard Brånemark har tilldelats Dr Per Uddén Stipendiet 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-30 Integrum USA:s främsta militärsjukhus har genomfört fem operationer på två dagar Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-19 Integrum Blockaffär i Integrum AB Pressreleaser Visa Stäng
2017-11-17 Integrum Integrum uppmärsammas av Frankrikes president Emmanuel Macron och Stefan Löfven Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-30 Integrum Byte av ordförande i Integrum Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-27 Integrum Integrums tankestyrda proteser har stor framgång på forskningssidan i USA Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-25 Integrum Första ordern från amerikanska försvarsdepartementet Pressreleaser Visa Stäng
2017-10-09 Integrum Integrum har tecknat ett avtal med en ny leverantör av proteskomponenter Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-25 Integrum Årsstämmokommuniké - Integrum AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-25 Integrum Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 30 juli 2017 Rapporter Visa Stäng
2017-09-19 Integrum Träffa Integrum på aktiedagen i Malmö den 27 september Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-19 Integrum Träffa Integrum på aktiedagen i Malmö den 27 september Pressreleaser Visa Stäng
2017-09-07 Integrum Integrum utökar den kommersiella organisationen i USA Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-28 Integrum Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30 publiceras Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-25 Integrum Kallelse till årsstämma i Integrum AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2017-08-14 Integrum Integrum har erhållit en utbetalning på 5,3 miljoner kronor från EU programmet Horizon 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Integrum Integrum expanderar i Kina Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Integrum Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2016 - 30 april 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-30 Integrum Integrums bokslutskommuniké 1 maj 2016 - 30 april 2017 Pressreleaser Visa Stäng
2017-06-02 Integrum Belgien behandlar sina första patienter med Integrums tumproteser Pressreleaser Visa Stäng
2017-05-23 Integrum Integrums första leverans till Ottobock i USA Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

26 Mar 2018 | Kvartalsrapport 2017-Q3
25 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Sep 2018 | Årsstämma 2017
24 Sep 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Sep 2018 | Årligutdelning
17 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
4 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2018-Q3
10 Jun 2019 | Bokslutskommuniké 2019
2 Sep 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q1
25 Sep 2019 | Årligutdelning
30 Sep 2019 | Årsstämma 2019
2 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
20 Apr 2020 | Extrastämma 2020
8 Jun 2020 | Bokslutskommuniké 2020
3 Mar 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
31 May 2021 | Bokslutskommuniké 2021
10 Jun 2021 | Bokslutskommuniké 2021
2 Sep 2021 | Kvartalsrapport 2022-Q1
9 Sep 2021 | Årligutdelning
2 Dec 2021 | Kvartalsrapport 2022-Q2
2 Mar 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Jun 2022 | Bokslutskommuniké 2022

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner