Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-06-27 Idogen Idogens intervjuas om cellterapi i Trading Direkt Healthcare idag kl 12.00 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Idogen Idogens ledning köper optioner Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 22 Jun 2022 | Idogen

Idogens ledning köper optioner

Totalt köps 1940 000 optioner av 10 personer i bolaget med rätt att köpa aktier i Idogen i juni 2025 med kurs på 0,60 SEK/aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, VD, Idogen AB

Tel: +46 (0) 709 18 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni kl. 08:57 CEST.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB. Kontaktuppgifter: Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm, Email: ca@vatorsec.se.Tel: +46 (0)8-580 065 99

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com .

2022-05-04 Idogen Kommuniké från årsstämma i Idogen AB den 4 maj 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Idogen Idogen publishes interim report for 1 January - 31 March 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Idogen Idogen publicerar delårsrapport för 1 januari - 31 mars 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Idogen BioStock: Idogens studie godkänns i Norge och Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Idogen BioStock: Idogen's study approved in Norway and Sweden Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-13 Idogen Idogen stärker organisationen inför klinisk utvecklingsfas Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Idogen Idogen strengthens the organization before the clinical development phase Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Idogen Idogen receives approval from the Norwegian Medicines Agency, NoMA, for the start of its clinical phase 1/2a study with IDO 8 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Idogen Idogen får godkännande av det norska läkemedelsverket NoMA för start av sin kliniska fas 1/2a-studie med IDO 8 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Idogen Idogen publishes annual report for 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Idogen Idogen offentliggör årsredovisning för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Idogen Idogen signs strategic collaboration agreement with contract research companies Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Idogen Idogen tecknar strategiska samarbetsavtal med kontrakts-forskningsbolag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-29 Idogen Kallelse till årsstämma i Idogen AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Idogen BioStock: Principal investigator on Idogen's clinical study with IDO 8 Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-28 Idogen BioStock: Huvudprövare om Idogens kliniska studie med IDO 8 Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-22 Idogen Idogen updates in connection with the Swedish Medical Products Agency's approval of phase 1/2a study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-22 Idogen Idogen uppdaterar i samband med Läkemedelsverkets godkännande av fas 1/2a studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-22 Idogen BioStock Studio: Idogen får godkänt för fas I/IIa-studie med IDO 8 Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-21 Idogen Idogen får godkännande av Läkemedelsverket för sin kliniska fas 1/2a-studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-21 Idogen Idogen receives approval from the Swedish Medical Products Agency for its clinical phase 1/2a study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-17 Idogen BioStock Studio: Idogen närmar sig klinisk studie Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-14 Idogen BioStock: Leading transplant surgeon about Idogen's cell therapy Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-14 Idogen BioStock: Tongivande transplantationskirurg uttalar sig om Idogens cellterapi Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-24 Idogen Idogen presenterar på Erik Penser Banks Temadag Health Care 24 februari Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-23 Idogen Idogen meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-23 Idogen Idogen announces the last day for trading in BTU and the first day for trading in warrants series TO 5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-23 Idogen Idogen presenterar på Redeye Theme: Regenerative Medicine / Cell Therapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-16 Idogen BioStock Studio: Idogens vd kommenterar emissionsutfallet och nästa viktiga steg Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-15 Idogen Idogen meddelar byte av Certified Adviser till Vator Securities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-15 Idogen Idogen announces change of Certified Adviser to Vator Securities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Idogen Idogen announces outcome of rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Idogen Idogen offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-04 Idogen Sista dag för teckning i Idogens företrädesemission är torsdag den 10 februari 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-01 Idogen BioStock: Emission ska ta Idogens IDO 8 till fas I/IIa Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-27 Idogen Idogen presents the company's technology platform at a scientific congress Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 Idogen Idogen presenterar bolagets teknologiplattform på vetenskaplig kongress Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-27 Idogen BioStock: Idogens vd ser fram emot nästa steg inom blödarsjuka Pressreleaser Visa Stäng
2022-01-20 Idogen Idogen offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-20 Idogen Idogen publishes prospectus due to upcoming rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-20 Idogen Kommuniké från extra bolagsstämma i Idogen AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-20 Idogen Bulletin from the extraordinary general meeting in Idogen AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-19 Idogen Idogen publishes interim report for 1 January - 31 December 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-19 Idogen Idogen publicerar bokslutskommuniké för 1 januari - 31 december 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-11 Idogen Idogen adderar Norge för sin kliniska fas 1/2a-studie och lämnar in en ansökan om godkännande för sin cellterapibehandling IDO 8 till norska läkemedelsverket NoMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-11 Idogen Idogen adds Norway for its clinical phase 1/2a study and submits an application for approval for its cell therapy treatment IDO 8 to the Norwegian Medicines Agency NoMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-22 Idogen BioStock: Idogen uppdaterar kring företrädesemission och utvecklingsstatus Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-22 Idogen Idogen AB uppdaterar kring bolagets senaste nyckelaktiviteter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-21 Idogen BioStock: Idogen ansöker om start av klinisk prövning Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-21 Idogen BioStock: Idogen submits clinical trial application Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-17 Idogen Idogen submits an application to the Swedish Medical Products Agency to initiate a clinical phase 1/2a study of the cell therapy treatment IDO 8 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-17 Idogen Idogen lämnar in ansökan till Läkemedelsverket för godkännande att starta klinisk fas 1/2-studie med cellterapibehandlingen IDO 8 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-17 Idogen Kallelse till extra bolagsstämma i Idogen AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-17 Idogen Idogen genomför en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 50,4 MSEK samt tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén för 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-17 Idogen Idogen carries out a fully guaranteed rights issue of units of approximately SEK 50.4 million and brings forward the announcement of the year-end report for 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-09 Idogen BioStock Studio: Idogen har optimerat IDO 8 inför klinisk fas Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-07 Idogen BioStock: Idogen passerar viktig milstolpe inför klinisk fas Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-07 Idogen BioStock: Idogen has reached milestone in clinical trial preparations Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-06 Idogen Correction of date in press release: "Idogen has successfully completed the optimization of the GMP manufacturing process" sent on 06 December 2021. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-06 Idogen Idogen has successfully completed the optimization of the GMP manufacturing process for the first clinical study with its tolerogenic cell therapy IDO 8 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-06 Idogen Idogen har framgångsrikt slutfört optimeringen av GMP-tillverkningsprocessen för den första kliniska studien med sin tolerogena cellterapi IDO 8 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-01 Idogen Idogen presenterar på Stora Aktiedagen 2 december, 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Idogen Idogen's Nomination Committee proposes re-election of Board of Directors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Idogen Idogens valberedning föreslår omval av styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-23 Idogen Idogen presenterar på Erik Penser Banks Bolagsdag 25 november Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-09 Idogen Idogens investerarträffar i november-december 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 Idogen Idogen utser valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 Idogen Idogen appoints Nomination Committee Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Idogen Idogen AB uppdaterar kring bolagets Q3-rapport samt nyckelaktiviteter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-27 Idogen BioStock Studio: Hög aktivitet under Q3 för Idogen Pressreleaser Visa Stäng
2021-10-26 Idogen Idogen publicerar kvartalsrapport för 1 januari - 30 september 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-26 Idogen Idogen publishes interim report for 1 January - 30 September 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-19 Idogen Idogen ger bolagsuppdatering på BioStock Life Science Summit 20 oktober 2021 kl. 14:20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-08 Idogen Idogen announces outcome of exercise period for Series TO 4 subscription warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-08 Idogen Idogen offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 4 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-01 Idogen The last day for trading in the warrants of series TO 4 in Idogen AB is today, October 1, 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-01 Idogen Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 4 i Idogen AB är idag, den 1 oktober 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-24 Idogen Board of Directors and management of Idogen AB to exercise all of their TO 4 warrants and acquire new shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-24 Idogen Styrelsen och ledningen i Idogen AB utnyttjar samtliga sina teckningsrätter i TO 4 och förvärvar nya aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 Idogen Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 i Idogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-21 Idogen Exercise period for Series TO 4 subscription warrants in Idogen begins today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-15 Idogen Idogen continues to optimize its production method prior to the start of the patient study with IDO 8 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-15 Idogen Idogen fortsätter optimera sin produktionsmetod inför starten av patientstudien med IDO 8 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-31 Idogen Idogen AB belyser höjdpunkter i delårsrapporten för kvartal 2 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Idogen Idogen AB uppdaterar kring bolagets Q2-rapport samt nyckelaktiviteter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-25 Idogen BioStock Studio: Idogens vd kommenterar kvartalsrapporten Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-24 Idogen Idogen publishes interim report for 1 January - 30 June 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-24 Idogen Idogen publicerar kvartalsrapport för 1 Januari - 30 Juni 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Idogen Europeiskt patent beviljat för Idogens cellterapi för hemofili A Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-07 Idogen European patent granted relevant to Idogen's cell therapy for hemophilia A Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-23 Idogen Idogens ledning köper optioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-15 Idogen Idogen presenterar på HC Andersen Capital LIFE SCIENCE seminar 16 juni kl. 12:40 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-09 Idogen Idogen ger bolagsuppdatering på Småbolagsdagen 9 juni kl. 12:00 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-04 Idogen BioStock: Idogen's CEO on World Transplant Day and IDO T against organ rejection Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-04 Idogen BioStock: Idogens vd om World Transplant Day och IDO T mot organavstötning Pressreleaser Visa Stäng
2021-06-01 Idogen Idogen presenterar på Redeye Growth Day 2 juni kl. 13:00 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-26 Idogen Idogen ger bolagsuppdatering på BioStock Summit 27 maj kl. 12:20 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-14 Idogen Idogen AB uppdaterar kring bolagets Q1 rapport samt nyckelprojekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Idogen VD Anders Karlssons anförande från Idogens årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Idogen Kommuniké från årsstämma i Idogen AB den 11 maj 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Idogen Bulletin from the annual general meeting in Idogen AB on May 11, 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Idogen VD Anders Karlsson kommenterar Idogens kvartalsrapport för Januari-Mars 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Idogen BioStock Studio: Idogens vd om Q1-rapporten Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-11 Idogen Idogen publicerar kvartalsrapport för 1 Januari - 31 Mars 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-11 Idogen Idogen publishes interim report for 1 January - 31 March 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-08 Idogen Idogen publicerar årsredovisning för 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 Idogen BioStock-intervju med Åsa Schiött, Idogens Chief Scientific Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 Idogen BioStock interview with Åsa Schiött, Chief Scientific Officer at Idogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-07 Idogen BioStock: Intervju med Idogens CSO Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-01 Idogen Kallelse till årsstämma i Idogen AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Idogen BioStock interview with Rolf Ljung, scientific advisor to Idogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Idogen BioStock-intervju med Rolf Ljung, vetenskaplig rådgivare till Idogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-30 Idogen BioStock: Intervju med prof Rolf Ljung, medlem i Idogens vetenskapliga råd Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-26 Idogen BioStock: Idogen uppmärksammar Rare Disease Day Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-25 Idogen The European Patent Office intends to grant Idogen's patent application relevant to its cell therapy for hemophilia A Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-25 Idogen Europeiska patentverket avser godkänna patent relevant för Idogens cellterapi för hemofili A Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-10 Idogen BioStock Studio: Idogen har händelserikt år framför sig Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-09 Idogen Idogen publicerar bokslutskommuniké för 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-09 Idogen Idogen publishes Year-end report for 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-19 Idogen Idogen rekryterar erfaren CFO till styrelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-18 Idogen BioStock: Idogen startar klinisk studie och accelererar IDO T under 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-17 Idogen Idogen meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 4 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Idogen Idogen: Corfind intervjuar VD Anders Karlsson inför ett spännande 2021 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Idogen Idogen offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-24 Idogen Sista dag för teckning i Idogens företrädesemission är tisdag den 1 december 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-23 Idogen Idogen: Bolagspresentation hos Erik Penser Bank Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-20 Idogen BioStock: Idogen accelererar genom emission Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-16 Idogen BioStock: Idogens vd ser stor potential i bolagets cellterapi Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-12 Idogen Idogen offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-05 Idogen Idogen utser valberedning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Idogen Kommuniké från extra bolagsstämma i Idogen AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Idogen Idogen AB Interim report January 1- September 30, 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Idogen Idogen AB Delårsrapport 1 Januari - 30 September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-19 Idogen BioStock Studio: Idogen genomför emission och växlar upp Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-16 Idogen Kallelse till extra bolagsstämma i Idogen AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-16 Idogen Idogen genomför företrädesemission av units om cirka 34 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-16 Idogen Biostock: Idogens vd kommenterar uppdaterade tidslinjer Pressreleaser Visa Stäng
2020-09-15 Idogen Idogen provides update on timelines for the development of the tolerogenic cell therapy IDO 8 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 Idogen Idogen uppdaterar tidslinjerna i utvecklingen av den tolerogena cellterapin IDO 8 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-09 Idogen Idogen: Corfind intervjuar VD Anders Karlsson: Kort lägesrapport i samband Q2 rapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-26 Idogen BioStock: Idogens vd sammanfattar Q2 och blickar framåt Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-25 Idogen Idogen AB Interim report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-25 Idogen Idogen AB Delårsrapport Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-07 Idogen BioStock: Idogen avancerar mot kliniska studier Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-01 Idogen Idogen appoints Åsa Schiött as new Chief Scientific Officer and Vicki Venizelos as Chief Regulatory Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-01 Idogen Idogen utser Åsa Schiött till ny Chief Scientific Officer och Vicki Venizelos till Chief Regulatory Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-26 Idogen BioStock: Idogen når produktionsmilstolpe Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-18 Idogen Idogen's cell therapy product successfully produced by GMP-certified manufacturing partner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-18 Idogen Idogens cellterapiprodukt nu framgångsrikt producerad hos GMP-certifierad tillverkningspartner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 Idogen Idogen: Corfind intervjuar VD Anders Karlsson om listbytet till First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 Idogen Idogens första handelsdag på Nasdaq First North uppmärksammad vid Times Square i New York Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 Idogen Idogen's first trading day on Nasdaq First North noted at Times Square in New York Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-02 Idogen Idogen has been approved for listing on Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-02 Idogen Idogen har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-26 Idogen BioStock: Idogens vd om listbytet till Nasdaq First North Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-20 Idogen Idogen will be listed on Nasdaq First North Growth Market on June 4, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Idogen Idogen listas på Nasdaq First North Growth Market den 4 juni 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Idogen Idogen determines record date for consolidation of shares Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-20 Idogen Idogen fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Idogen Kommuniké från årsstämma i Idogen AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Idogen Bulletin from the annual general meeting in Idogen AB on May 12, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Idogen Idogen AB Interim report January 1 - March 31, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-12 Idogen Idogen AB Delårsrapport 1 Januari - 31 Mars 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 Idogen BioStock: Idogen arbetar för patienter som saknar behandling Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-08 Idogen Idogen publicerar årsredovisning för 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Idogen Idogen: BioStock-intervju med Professor Jolanda de Vries, Radboud University Medical Center Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Idogen Kallelse till årsstämma i Idogen AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-06 Idogen BioStock: Samarbete med Radboud tar Idogen allt närmare klinik Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-01 Idogen Sista dag för handel med BTA i Idogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-01 Idogen Last day of trading with BTA in Idogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Idogen Idogen receives MEUR 0.55 disbursement from Horizon 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Idogen Idogen erhåller utbetalning om EUR 0,55 miljoner från Horizon 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Idogen Valberedningens nominerar cellterapiexpert till Idogen ABs styrelse Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-30 Idogen Nomination Committee nominates cell therapy expert to Idogen AB's Board of Directors Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Idogen Redeye-intervju med Idogens VD om emissionsutfallet och rekryteringen av ny CMO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Idogen Idogen rekryterar ny Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Idogen Idogen recruits a new Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-20 Idogen BioStock-intervju med Idogens vd om emissionsutfallet och Corona-krisens påverkan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-19 Idogen BioStock: Idogens vd om emissionsutfallet och Corona-krisens påverkan Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-18 Idogen Idogen publishes outcome in rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-18 Idogen Idogen offentliggör utfall i företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Idogen Idogen: Corfind intervjuar VD Anders Karlsson om slutspurten av den pågående företrädesemissionen. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-11 Idogen Sista dag för teckning i Idogens företrädesemission är måndag den 16 mars 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-10 Idogen BioStock: Idogens cellterapi programmerar om immunsystemet Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-06 Idogen Idogen presenterar på Redeye Investor After Work 12 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-03 Idogen BioStock: Idogens vd om den pågående emissionen Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-02 Idogen Idogen: Corfind intervjuar VD Anders Karlsson om pågående emission, hur kapitalet ska disponeras och vägen framåt för bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Idogen Idogen publishes prospectus in connection with the forthcoming rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Idogen Idogen offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-28 Idogen Idogen presenterar på Life Science-dagen 4 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-27 Idogen Idogen presenterar på Redeye Investor After Work 3 mars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Idogen BioStock: Idogen skruvar upp tempot och genomför emission Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-17 Idogen Kommuniké från extra bolagsstämma i Idogen AB den 17 februari 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-17 Idogen Bulletin from the extraordinary general meeting in Idogen AB on February 17, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Idogen Idogen presents at Börsveckans Småbolagsdag February 19, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Idogen Idogen presenterar på Börsveckans Småbolagsdag den 19 februari 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Idogen Idogen presenterar på Biostock Live 13 februari 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Idogen Idogen presents at Biostock Live on February 13, 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Idogen Crown Princess and Prince Daniel visited Idogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Idogen Kronprinsessan och Prins Daniel besökte Idogen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-30 Idogen Biostock intervjuar Idogens VD Anders Karlsson om kvartalsrapport Q4 samt företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Idogen BioStock studiointervju: Idogens vd om emissionen Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-29 Idogen Idogen AB: Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Idogen AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Idogen Idogen AB Year-end report 1 January-31 December 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-29 Idogen Idogen AB Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-28 Idogen Kallelse till extra bolagsstämma i Idogen AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-28 Idogen Idogen AB (publ) announces rights issue of SEK 29 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-28 Idogen Idogen AB (publ) genomför företrädesemission om 29 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-22 Idogen Corfind intervjuar Idogens VD Anders Karlsson om 2019 och framtiden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Idogen Idogen's cell technology successfully advanced to large-scale production Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-16 Idogen Idogens cellteknologi framgångsrikt vidareutvecklad till storskalig produktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-20 Idogen Biostock-artikeln "Spännande 2020 väntar för Idogen" nu publicerad på hemsidan Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Idogen BioStock: Spännande 2020 väntar för Idogen Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Idogen Redeye-intervju: Vad innebär patentansökan för Idogen? Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-16 Idogen Biostock artikel: Idogen patentsöker ny metod för cellterapi efter robusta data Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 Idogen Idogen har lämnat in patentansökan för ny tolerogen cellterapi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-13 Idogen Idogen files patent application for new tolerogenic cell therapy Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-12 Idogen Nordea markets publicerar ny analys av Idogen AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-10 Idogen Valberedning utsedd i Idogen AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022