Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-06-20 Iconovo BioStock: Iconovo höjer ribban i sina finansiella mål Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 20 Jun 2022 | Iconovo

BioStock: Iconovo höjer ribban i sina finansiella mål

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/06/iconovo-hojer-ribban-i-sina-finansiella-mal/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

2022-05-05 Iconovo BioStock: Iconovo nätverkar på RDD i Orlando Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-01 Iconovo BioStock: Iconovo ser ökat intresse inom inhalationsområdet Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-23 Iconovo BioStock: Iconovo siktar på nya kundavtal under 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-14 Iconovo BioStock: Farmakokinetisk pilotstudie med Iconovos generiska motsvarighet till Symbicort har slutförts Pressreleaser Visa Stäng
2022-02-01 Iconovo BioStock: Iconovo och dess partner gör framsteg i covid-19-projekt Pressreleaser Visa Stäng
2021-12-16 Iconovo BioStock: Iconovos vd blickar tillbaka på ett händelserikt 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-23 Iconovo BioStock: Iconovo tecknar avtal för generisk inhalationsprodukt i Japan Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-15 Iconovo BioStock: Iconovos vd om analytikernas framtidsprognoser Pressreleaser Visa Stäng
2021-11-08 Iconovo BioStock: Iconovos Q3 bäddar för innovativa satsningar Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-24 Iconovo BioStock: Iconovo looks to the US where it now meets quality requirements Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-24 Iconovo BioStock: Iconovo blickar mot USA där man nu uppfyller kvalitetskraven Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-27 Iconovo BioStock: Iconovo's partner explores opportunities in Bangladesh Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-27 Iconovo BioStock: Iconovos partner utforskar möjligheter i Bangladesh Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-16 Iconovo BioStock: Iconovo receives order for nasal Covid-19 vaccine development Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-16 Iconovo BioStock: Iconovo erhåller order för utveckling av nasalt covid-19-vaccin Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-08 Iconovo BioStock: Iconovo participates in vaccine race Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-08 Iconovo BioStock: Iconovo deltar i vaccinkapplöpningen Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-06 Iconovo BioStock: Iconovos vd kommenterar kapitalanskaffningen Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-25 Iconovo BioStock: Iconovo's high aiming business goals Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-25 Iconovo BioStock: Iconovo siktar högt i verksamhetsmålen Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Iconovo BioStock: Respiratorius and Iconovo collaborate on inhalation product for COPD Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Iconovo BioStock: Respiratorius och Iconovo samarbetar kring inhalationsprodukt mot KOL Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-17 Iconovo BioStock: Iconovo's CEO on the extended agreement with Amneal Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-17 Iconovo BioStock: Iconovos vd om det utökade avtalet med Amneal Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-28 Iconovo BioStock: Iconovo presents new inhaler ICOpre at RDD Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-28 Iconovo BioStock: Iconovo visar upp den nya inhalatorn ICOpre på RDD Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-23 Iconovo BioStock: First approved patent in the US for Iconovo's ICOone Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-23 Iconovo BioStock: Första godkända patentet i USA för Iconovos ICOone Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-01 Iconovo BioStock: Iconovo and ISR develop new covid-19 inhalation vaccine Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-01 Iconovo BioStock: Iconovo och ISR tar fram nytt inhalationsvaccin mot Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-16 Iconovo BioStock: Granted ICOone patent in India provides innovative opportunities for Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-16 Iconovo BioStock: Godkänt ICOone patent i Indien ger innovativa möjligheter för Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-23 Iconovo BioStock: Iconovo closed the books on 2020 with good turnover Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-23 Iconovo BioStock: Iconovo avslutade 2020 med goda omsättningssiffror Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-17 Iconovo BioStock: Iconovos vd kommenterar bokslutskommunikén Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-08 Iconovo BioStock: Stora framsteg för Iconovos storsatsning ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-28 Iconovo BioStock: Iconovo aims to reach ambitious goals in 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-28 Iconovo BioStock: Iconovo siktar mot ambitiösa mål under 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-18 Iconovo BioStock: Iconovo has reached several milestones during 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-18 Iconovo BioStock: Iconovo har passerat många milstolpar under 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-23 Iconovo BioStock: Iconovo address maternal health in partnership with Monash University Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-23 Iconovo BioStock: Iconovo samarbete med Monash University riktas mot mödravård Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-09 Iconovo BioStock: Iconovo's collaboration with Stevanato marches on Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-09 Iconovo BioStock: Iconovos samarbete med Stevanato fortsätter avancera Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-04 Iconovo BioStock: Q3 report confirms steady progress for Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-04 Iconovo BioStock: Q3-rapporten vittnar om stadiga framsteg för Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-28 Iconovo Penser Access: Iconovo - Tydliggörande kring Symbicort projektet Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-09 Iconovo BioStock: Increased market potential for Iconovo's inhalation platforms Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-09 Iconovo BioStock: Ökad marknadspotential för Iconovos inhalationsplattformar Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-24 Iconovo BioStock: Iconovo intensifies global business development Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-24 Iconovo BioStock: Iconovo intensifierar den globala affärsutvecklingen Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-20 Iconovo Penser Access: Iconovo - Nytt partneravtal med BNC Korea Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 Iconovo BioStock: Deal gives Iconovo long-term revenue potential Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 Iconovo BioStock: Avtal ger Iconovo långsiktig intäktspotential Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 Iconovo BioStock: Iconovo adds business development experience with new CEO Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 Iconovo BioStock: Iconovos nya vd tillför affärsutvecklingsperspektiv Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-26 Iconovo BioStock: Iconovo strengthens international intellectual property Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-26 Iconovo BioStock: Iconovo stärker sin internationella IP-portfölj Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Iconovo BioStock: Iconovo in collaboration with Malmö University Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Iconovo BioStock: Iconovo i samarbete med Malmö Universitet Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-27 Iconovo BioStock: Iconovo's ICOcap inhaler receives CE marking Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-27 Iconovo BioStock: Iconovos ICOcap-inhalator erhåller CE-märkning Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-11 Iconovo Penser Access: Iconovo - Amneal är tillbaka Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Iconovo BioStock: New partnership adds support to development of Iconovo's Symbicort generic Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Iconovo BioStock: Iconovos generiska Symbicort-projekt bibehåller fart genom nytt partnerskap Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-21 Iconovo BioStock: Analysts see high value in Iconovo's business Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-21 Iconovo BioStock: Analytiker ser högt värde i Iconovos verksamhet Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-02 Iconovo BioStock: Iconovo boosts patent protection for ICOone Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-02 Iconovo BioStock: Iconovo utökar patentskyddet för ICOone Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Iconovo AB publ Iconovos engångsinhalator ICOone får positivt patentbesked Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Iconovo BioStock: World TB Day: Iconovo's ICOone platform in the spotlight Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Iconovo BioStock: Iconovos plattform i fokus under Världstuberkulosdagen Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-23 Iconovo BioStock: Iconovo marginally impacted by Coronavirus pandemic Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-23 Iconovo BioStock: Corona har endast begränsad påverkan på Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 Iconovo AB publ Iconovos blivande VD tecknar optioner Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-19 Iconovo AB publ Iconovo ser begränsad påverkan av covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-18 Iconovo BioStock: High potential with Iconovo's new inhalation platform ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-18 Iconovo BioStock: Stor potential i Iconovos nya inhalationsplattform ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-13 Iconovo AB publ Iconovo får positivt besked från Europeiska Patentorganisationen Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-11 Iconovo AB publ Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Iconovo BioStock: Iconovos årsrapport visar på kraftigt avancemang Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-17 Iconovo Penser Access: Iconovo - Stor potential vid rätt samarbetspartner Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-14 Iconovo AB publ Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Iconovo BioStock: Videointervju med Iconovos vd från LSX World Congress Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Iconovo AB publ KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Iconovo AB publ Orest Lastow övergår till att bli bolagets CTO och Johan Wäborg anställs som ny VD för Iconovo AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-07 Iconovo BioStock: Iconovo siktar på fler inhalationsinnovationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Iconovo Iconovo: BioStock: Sprayinhalatorer en stor klimatbov enligt ny studie Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-28 Iconovo AB publ ICONOVO AB CARRIES OUT A DIRECTED SHARE ISSUE AND RAISES SEK 60 MILLION BEFORE ISSUE COSTS Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-28 Iconovo AB publ ICONOVO AB GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OCH TILLFÖRS 60 MILJONER KRONOR FÖRE EMISSIONSKOSTNADER Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Iconovo AB publ Iconovo har erhållit godkänt patent i Japan Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Iconovo AB publ Iconovo has been granted ICOres patent in Japan Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Iconovo BioStock: Iconovo träffade innovationsbolag på BIO-Europe Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 Iconovo AB publ VALBEREDNING UTSEDD Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Iconovo AB publ ICONOVO OCH CRYSTECPHARMA SAMARBETAR I UTVECKLING AV INNOVATIVA INHALATORPRODUKTER Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Iconovo AB publ ICONOVO AND CRYSTECPHARMA TO COLLABORATE IN DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INHALER PRODUCTS Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-28 Iconovo Penser Access: Iconovo - Tar klivet in i USA genom ny plattform Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Iconovo AB publ DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Iconovo AB publ ICONOVO AB (PUBL) MAKES A SIGNIFICANT INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF A NEW INHALATION PLATFORM Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Iconovo AB publ ICONOVO AB (PUBL) STORSATSAR PÅ UTVECKLING AV EN NY INHALATIONSPLATTFORM Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-19 Iconovo Penser Access: Iconovo - Positiv klinisk studie Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-16 Iconovo AB publ DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-10 Iconovo AB publ Positivt resultat från klinisk studie med ICOres Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-14 Iconovo AB publ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Iconovo AB publ Roger Lassing stärker försäljningen och affärsutvecklingen på Iconovo som ny VP Business Development Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-25 Iconovo AB publ Iconovo får positivt besked från Europeiska Patentorganisationen Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-30 Iconovo AB publ Iconovo AB (publ) får första miljonorder från japanska TOA Pharmaceuticals Co. Ltd. Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-12 Iconovo Penser Access: Iconovo - Kliver upp i värdekedjan Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-09 Iconovo AB publ Iconovo AB publ : DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-11-08 Iconovo AB publ Iconovo: kundprojekt blir framflyttat tre till sex månader Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-31 Iconovo AB publ Iconovo AB publ: Valberedning utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-30 Iconovo AB publ BREDDAT ERBJUDANDE MED EGEN UTVECKLING Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-15 Iconovo AB publ ICONOVO TECKNAR AVTAL MED MCMASTER UNIVERSITY AVSEENDE UTVECKLING AV VACCIN MOT TUBERKULOS Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-13 Iconovo Penser Access: Iconovo - En välsignelse från Italien Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-10 Iconovo AB publ Viktiga leveranser gav positivt resultat Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-03 Iconovo AB publ Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget har skrivit avtal med det multinationella företaget Stevanato Group, rörande tillverkning och internationell marknadsföring av ICOcap. Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 Iconovo Penser Access: Iconovo - Stor uppsida för ett riskminimerande forskningsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 Iconovo AB publ Mikael Ekström ny VP Development på Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-16 Iconovo AB publ Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Iconovo AB publ Förslag om ny styrelseledamot i Iconovo AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-23 Iconovo AB publ ICONOVO UTSER ERIK PENSER BANK TILL LIKVIDITETSGARANT Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-19 Iconovo AB publ Iconovo AB publ :DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-04-18 Iconovo AB publ Iconovo AB (publ) inleder samarbete om utveckling av bolagets produktplattform ICOone med japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-16 Iconovo AB publ Kallelse till Årsstämma i Iconovo AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

15 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3