Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-09-24 Iconovo BioStock: Iconovo looks to the US where it now meets quality requirements Pressreleaser Visa Stäng
2021-09-24 Iconovo BioStock: Iconovo blickar mot USA där man nu uppfyller kvalitetskraven Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-27 Iconovo BioStock: Iconovo's partner explores opportunities in Bangladesh Pressreleaser Visa Stäng
2021-08-27 Iconovo BioStock: Iconovos partner utforskar möjligheter i Bangladesh Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-16 Iconovo BioStock: Iconovo receives order for nasal Covid-19 vaccine development Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-16 Iconovo BioStock: Iconovo erhåller order för utveckling av nasalt covid-19-vaccin Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 16 Jul 2021 | Iconovo

BioStock: Iconovo erhåller order för utveckling av nasalt covid-19-vaccin

Läs hela artikeln på biostock.se:
https://www.biostock.se/2021/07/iconovo-erhaller-order-for-utveckling-av-nasalt-covid-19-vaccin/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

2021-07-08 Iconovo BioStock: Iconovo participates in vaccine race Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-08 Iconovo BioStock: Iconovo deltar i vaccinkapplöpningen Pressreleaser Visa Stäng
2021-07-06 Iconovo BioStock: Iconovos vd kommenterar kapitalanskaffningen Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-25 Iconovo BioStock: Iconovo's high aiming business goals Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-25 Iconovo BioStock: Iconovo siktar högt i verksamhetsmålen Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Iconovo BioStock: Respiratorius and Iconovo collaborate on inhalation product for COPD Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-21 Iconovo BioStock: Respiratorius och Iconovo samarbetar kring inhalationsprodukt mot KOL Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-17 Iconovo BioStock: Iconovo's CEO on the extended agreement with Amneal Pressreleaser Visa Stäng
2021-05-17 Iconovo BioStock: Iconovos vd om det utökade avtalet med Amneal Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-28 Iconovo BioStock: Iconovo presents new inhaler ICOpre at RDD Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-28 Iconovo BioStock: Iconovo visar upp den nya inhalatorn ICOpre på RDD Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-23 Iconovo BioStock: First approved patent in the US for Iconovo's ICOone Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-23 Iconovo BioStock: Första godkända patentet i USA för Iconovos ICOone Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-01 Iconovo BioStock: Iconovo and ISR develop new covid-19 inhalation vaccine Pressreleaser Visa Stäng
2021-04-01 Iconovo BioStock: Iconovo och ISR tar fram nytt inhalationsvaccin mot Covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-16 Iconovo BioStock: Granted ICOone patent in India provides innovative opportunities for Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2021-03-16 Iconovo BioStock: Godkänt ICOone patent i Indien ger innovativa möjligheter för Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-23 Iconovo BioStock: Iconovo closed the books on 2020 with good turnover Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-23 Iconovo BioStock: Iconovo avslutade 2020 med goda omsättningssiffror Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-17 Iconovo BioStock: Iconovos vd kommenterar bokslutskommunikén Pressreleaser Visa Stäng
2021-02-08 Iconovo BioStock: Stora framsteg för Iconovos storsatsning ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-28 Iconovo BioStock: Iconovo aims to reach ambitious goals in 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-28 Iconovo BioStock: Iconovo siktar mot ambitiösa mål under 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-18 Iconovo BioStock: Iconovo has reached several milestones during 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2021-01-18 Iconovo BioStock: Iconovo har passerat många milstolpar under 2020 Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-23 Iconovo BioStock: Iconovo address maternal health in partnership with Monash University Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-23 Iconovo BioStock: Iconovo samarbete med Monash University riktas mot mödravård Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-09 Iconovo BioStock: Iconovo's collaboration with Stevanato marches on Pressreleaser Visa Stäng
2020-12-09 Iconovo BioStock: Iconovos samarbete med Stevanato fortsätter avancera Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-04 Iconovo BioStock: Q3 report confirms steady progress for Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2020-11-04 Iconovo BioStock: Q3-rapporten vittnar om stadiga framsteg för Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-28 Iconovo Penser Access: Iconovo - Tydliggörande kring Symbicort projektet Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-09 Iconovo BioStock: Increased market potential for Iconovo's inhalation platforms Pressreleaser Visa Stäng
2020-10-09 Iconovo BioStock: Ökad marknadspotential för Iconovos inhalationsplattformar Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-24 Iconovo BioStock: Iconovo intensifies global business development Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-24 Iconovo BioStock: Iconovo intensifierar den globala affärsutvecklingen Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-20 Iconovo Penser Access: Iconovo - Nytt partneravtal med BNC Korea Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 Iconovo BioStock: Deal gives Iconovo long-term revenue potential Pressreleaser Visa Stäng
2020-08-18 Iconovo BioStock: Avtal ger Iconovo långsiktig intäktspotential Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 Iconovo BioStock: Iconovo adds business development experience with new CEO Pressreleaser Visa Stäng
2020-07-09 Iconovo BioStock: Iconovos nya vd tillför affärsutvecklingsperspektiv Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-26 Iconovo BioStock: Iconovo strengthens international intellectual property Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-26 Iconovo BioStock: Iconovo stärker sin internationella IP-portfölj Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Iconovo BioStock: Iconovo in collaboration with Malmö University Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-29 Iconovo BioStock: Iconovo i samarbete med Malmö Universitet Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-27 Iconovo BioStock: Iconovo's ICOcap inhaler receives CE marking Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-27 Iconovo BioStock: Iconovos ICOcap-inhalator erhåller CE-märkning Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-11 Iconovo Penser Access: Iconovo - Amneal är tillbaka Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Iconovo BioStock: New partnership adds support to development of Iconovo's Symbicort generic Pressreleaser Visa Stäng
2020-05-06 Iconovo BioStock: Iconovos generiska Symbicort-projekt bibehåller fart genom nytt partnerskap Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-21 Iconovo BioStock: Analysts see high value in Iconovo's business Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-21 Iconovo BioStock: Analytiker ser högt värde i Iconovos verksamhet Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-02 Iconovo BioStock: Iconovo boosts patent protection for ICOone Pressreleaser Visa Stäng
2020-04-02 Iconovo BioStock: Iconovo utökar patentskyddet för ICOone Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-27 Iconovo AB publ Iconovos engångsinhalator ICOone får positivt patentbesked Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Iconovo BioStock: World TB Day: Iconovo's ICOone platform in the spotlight Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-24 Iconovo BioStock: Iconovos plattform i fokus under Världstuberkulosdagen Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-23 Iconovo BioStock: Iconovo marginally impacted by Coronavirus pandemic Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-23 Iconovo BioStock: Corona har endast begränsad påverkan på Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-20 Iconovo AB publ Iconovos blivande VD tecknar optioner Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-19 Iconovo AB publ Iconovo ser begränsad påverkan av covid-19 Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-18 Iconovo BioStock: High potential with Iconovo's new inhalation platform ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-18 Iconovo BioStock: Stor potential i Iconovos nya inhalationsplattform ICOpre Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-13 Iconovo AB publ Iconovo får positivt besked från Europeiska Patentorganisationen Pressreleaser Visa Stäng
2020-03-11 Iconovo AB publ Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-19 Iconovo BioStock: Iconovos årsrapport visar på kraftigt avancemang Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-17 Iconovo Penser Access: Iconovo - Stor potential vid rätt samarbetspartner Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-14 Iconovo AB publ Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-12 Iconovo BioStock: Videointervju med Iconovos vd från LSX World Congress Pressreleaser Visa Stäng
2020-02-10 Iconovo AB publ KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-10 Iconovo AB publ Orest Lastow övergår till att bli bolagets CTO och Johan Wäborg anställs som ny VD för Iconovo AB Pressreleaser Visa Stäng
2020-01-07 Iconovo BioStock: Iconovo siktar på fler inhalationsinnovationer Pressreleaser Visa Stäng
2019-12-17 Iconovo Iconovo: BioStock: Sprayinhalatorer en stor klimatbov enligt ny studie Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-28 Iconovo AB publ ICONOVO AB CARRIES OUT A DIRECTED SHARE ISSUE AND RAISES SEK 60 MILLION BEFORE ISSUE COSTS Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-28 Iconovo AB publ ICONOVO AB GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OCH TILLFÖRS 60 MILJONER KRONOR FÖRE EMISSIONSKOSTNADER Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Iconovo AB publ Iconovo har erhållit godkänt patent i Japan Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-19 Iconovo AB publ Iconovo has been granted ICOres patent in Japan Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-18 Iconovo BioStock: Iconovo träffade innovationsbolag på BIO-Europe Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-08 Iconovo AB publ VALBEREDNING UTSEDD Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Iconovo AB publ ICONOVO OCH CRYSTECPHARMA SAMARBETAR I UTVECKLING AV INNOVATIVA INHALATORPRODUKTER Pressreleaser Visa Stäng
2019-11-05 Iconovo AB publ ICONOVO AND CRYSTECPHARMA TO COLLABORATE IN DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INHALER PRODUCTS Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-28 Iconovo Penser Access: Iconovo - Tar klivet in i USA genom ny plattform Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Iconovo AB publ DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Iconovo AB publ ICONOVO AB (PUBL) MAKES A SIGNIFICANT INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF A NEW INHALATION PLATFORM Pressreleaser Visa Stäng
2019-10-25 Iconovo AB publ ICONOVO AB (PUBL) STORSATSAR PÅ UTVECKLING AV EN NY INHALATIONSPLATTFORM Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-19 Iconovo Penser Access: Iconovo - Positiv klinisk studie Pressreleaser Visa Stäng
2019-08-16 Iconovo AB publ DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2019 Pressreleaser Visa Stäng
2019-07-10 Iconovo AB publ Positivt resultat från klinisk studie med ICOres Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-14 Iconovo AB publ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-02-04 Iconovo AB publ Roger Lassing stärker försäljningen och affärsutvecklingen på Iconovo som ny VP Business Development Pressreleaser Visa Stäng
2019-01-25 Iconovo AB publ Iconovo får positivt besked från Europeiska Patentorganisationen Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-30 Iconovo AB publ Iconovo AB (publ) får första miljonorder från japanska TOA Pharmaceuticals Co. Ltd. Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-12 Iconovo Penser Access: Iconovo - Kliver upp i värdekedjan Pressreleaser Visa Stäng
2018-11-09 Iconovo AB publ Iconovo AB publ : DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-11-08 Iconovo AB publ Iconovo: kundprojekt blir framflyttat tre till sex månader Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-31 Iconovo AB publ Iconovo AB publ: Valberedning utsedd Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-30 Iconovo AB publ BREDDAT ERBJUDANDE MED EGEN UTVECKLING Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-15 Iconovo AB publ ICONOVO TECKNAR AVTAL MED MCMASTER UNIVERSITY AVSEENDE UTVECKLING AV VACCIN MOT TUBERKULOS Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-13 Iconovo Penser Access: Iconovo - En välsignelse från Italien Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-10 Iconovo AB publ Viktiga leveranser gav positivt resultat Pressreleaser Visa Stäng
2018-07-03 Iconovo AB publ Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget har skrivit avtal med det multinationella företaget Stevanato Group, rörande tillverkning och internationell marknadsföring av ICOcap. Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 Iconovo Penser Access: Iconovo - Stor uppsida för ett riskminimerande forskningsbolag Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-21 Iconovo AB publ Mikael Ekström ny VP Development på Iconovo Pressreleaser Visa Stäng
2018-05-16 Iconovo AB publ Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-27 Iconovo AB publ Förslag om ny styrelseledamot i Iconovo AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-23 Iconovo AB publ ICONOVO UTSER ERIK PENSER BANK TILL LIKVIDITETSGARANT Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-19 Iconovo AB publ Iconovo AB publ :DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2018 Rapporter Visa Stäng
2018-04-18 Iconovo AB publ Iconovo AB (publ) inleder samarbete om utveckling av bolagets produktplattform ICOone med japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. Pressreleaser Visa Stäng
2018-04-16 Iconovo AB publ Kallelse till Årsstämma i Iconovo AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

16 May 2018 | Årsstämma 2017
10 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
15 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Årligutdelning
16 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
11 Mar 2020 | Extrastämma 2020
8 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
11 May 2020 | Årligutdelning
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
17 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 May 2021 | Årsstämma 2020
20 May 2021 | Årligutdelning
20 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
28 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
18 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
29 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
17 May 2022 | Årsstämma 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner