Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2021-02-26 Heimstaden Heimstaden AB successfully issues EUR 350m senior unsecured bond Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Heimstaden Heimstaden AB: Year-End Report January-December 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Heimstaden Heimstaden AB: Bokslutskommuniké januari-december 2020 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-28 Heimstaden Heimstaden Establishes Medium Term Note Programme Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Heimstaden Heimstaden Bostad ansluter sig till Science Based Targets initiativet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Heimstaden Heimstaden Bostad Commits to Setting Science Based Targets Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Heimstaden Heimstaden issues senior unsecured subsequent bonds of SEK 1,400 million, announces results from tender offer and gives notice of early redemption of outstanding 2021 notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Heimstaden Heimstaden emitterar ytterligare SEK-obligationer om 1 400 mkr, offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande samt underrättar om förtidsinlösen av utestående 2021-obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-13 Heimstaden Heimstaden considers issuance of subsequent bonds and announces tender offer for outstanding 2021 notes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-13 Heimstaden Heimstaden avser att emittera ytterligare obligationer och offentliggör frivilligt återköpserbjudande av utestående 2021-obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-08 Heimstaden Heimstaden participates in directed share issue by Heimstaden Bostad AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-15 Heimstaden Heimstaden Bostad stärker sin verksamhet med förvärv av dansk fastighetsportfölj Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 15 Dec 2020 | Heimstaden

Heimstaden Bostad stärker sin verksamhet med förvärv av dansk fastighetsportfölj

Portföljen består av 6 237 bostäder och 35 kommersiella enheter geografiskt utspridda i Danmark. HD Ejendomme har en helt integrerad operationell plattform vars struktur liknar Heimstadens, med jämförbara värderingar och en kundcentrerad affärsmodell.

”Vi är väldigt glada att kunna tillkännage förvärvet av en attraktiv portfölj med en stark operationell plattform, och med HD Ejendomme kommer vi markant utvidga vårt geografiska avtryck och operativa räckvidd. Den danska bostadsmarknaden är fortsatt gynnsam med goda ekonomiska utsikter och starka demografiska trender, och med förvärvet manifesterar Heimstaden sin position som Danmarks största bostadsfastighetsbolag,” säger Christian Fladeland, Co-Chief Investment Officer of Heimstaden.

I samband med affären övertar Heimstaden AB samtliga medarbetare från HD Ejendomme och integrerar dem i Heimstaden Danmark. Fastighetsportföljen kommer till fullo att ägas av Heimstaden Bostad AB. 

Transaktionen förväntas vara slutförd tidigt 2021, efter konkurrensmyndighetens godkännande, och kommer att finansieras genom en blandning av skuld och eget kapital, främst från danska bostadsinstitut. Belåningsgraden kommer att hållas i enlighet med Heimstaden Bostads finanspolicy.

Fastighetsportföljen

Portföljen består av 6 237 bostäder (594 400 kvm) och 35 kommersiella enheter (182 700 kvm). Detta inkluderar 357 bostäder under uppförande, som levereras nyckelfärdiga över de kommande 12 månaderna. Bruttohyresintäkter för bostäderna uppgår till SEK 824 Mkr, varav SEK 52 Mkr avser enheter under uppförande.

Transaktionen omfattar också nio tomter avsedda för 73 600 kvm bostäder. HD Ejendomme har en gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och Heimstaden kommer löpande att utvärdera möjligheterna till att utveckla dessa tomter.

Portföljen består huvudsakligen av radhus fördelade över hela Danmark, koncentrerade nära stora och medelstora städer som Odense, Vejle, Horsens, Silkeborg och Randers.

En stor del av portföljen har uppförts under de senaste 20 åren, där en tredjedel uppförts under de senaste tre åren. 10% av bruttohyresintäkterna kommer från reglerade bostäder som byggts före 1992.

De kommersiella enheterna består primärt av lager-, logistik- och enklare industriella fastigheter belägna i samma regioner som bostadsportföljen, vilket skapar operativa synergier. Heimstaden planerar att avyttra dessa fastigheter gradvis över de kommande åren.

Verksamheternas kompatibilitet 

HD Ejendomme är baserat i Odense med en helt integrerad operationell plattform. Bolaget består av ca 85 anställda, inklusive administration, uthyrning, fastighets- och anläggningshanteringstjänster samt expertis inom fastighetsutveckling.

”Bolagen kompletterar varandra väl, såväl geografiskt som organisatoriskt, och man har en gemensam syn på kundservice och värderingsstyrd kultur. Det är en matchning med stor potential, och jag ser fram emot att samarbeta med våra nya kollegor och tillsammans leverera Friendly Homes i Danmark,” säger Michael Byrgesen Hansen, landschef för Heimstaden Danmark.

Innan förvärvet bestod Heimstadens danska portfölj av ca 10 000 bostäder koncentrerade runt huvudstaden och större städer. Heimstaden Danmark har ca 130 anställda baserade i Köpenhamn och Horsens.

Det kombinerade bolaget kommer att leverera en stark plattform för fastighetsförvaltning i hela landet och möjliggöra ytterligare tillväxt förankrad i en värderingsbaserad affärsmodell och långsiktigt investeringsperspektiv.

Koncernchef Patrik Hall kommenterar:

”Heimstaden fortsätter att följa strategin om att växa hållbart och med kvalitet på de europeiska marknaderna. Under 2020 har vi gjort ett antal strategiska förvärv på nya och befintliga marknader, samtidigt som vi byggt upp en organisations styrka och kapacitet.

Det här förvärvet representerar en unik möjlighet att bredda oss med en attraktiv portfölj med bra förvaltning på en av våra existerande marknader, helt i linje med Heimstadens strategi. Med transaktionen kommer Danmark att bli Heimstadens största marknad i relation till värdering med en förbättrad kapacitet för fortsatt tillväxt i Danmark.”

Fakta och nyckeltal

  • Köpeskilling: SEK 16.6 Mdkr (DKK 12.1 Mdkr).
  • Operationell plattform med 85 anställda.
  • 152 fastigheter med 6,237 bostäder (594 400 kvm), varav 357 bostäder är under uppförande med leverans såsom nyckelfärdiga inom 12 månader (34 000 kvm).
  • 35 kommersiella enheter (182 700 kvm).
  • 9 tomter för framtida bostäder om 73 600 kvm.
  • Andel bruttohyresintäkt från reglerade bostäder: 10%.
  • Årlig bruttohyresintäkt, bostäder: SEK 824 Mkr (DKK 601 Mkr).
  • Total årlig bruttohyresintäkt: SEK 938 Mkr (DKK 684 Mkr).
  • SEK 52 Mkr (DKK 38 Mkr) av bruttohyresintäkterna är hänförda till enheter under uppförande.

Rådgivare till Heimstaden Bostad AB var KPMG (strukturering), Gorrissen Federspiel (legal och skatt), Newsec och CBRE (kommersiell) och COWI (teknisk).

2020-12-15 Heimstaden Heimstaden Bostad strengthens platform through acquisition of Danish residential portfolio Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-15 Heimstaden Heimstaden Bostad acquires property portfolio in Mölndal, Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-14 Heimstaden Heimstaden Bostad upgraded to 'BBB' by S&P Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-05 Heimstaden Heimstaden Bostad enters Poland with the acquisition of two build-to-rent projects Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-05 Heimstaden Heimstaden Bostad expanderar till Polen - förvärvar två build-to-rent projekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Heimstaden Heimstaden Bostad utökar portföljen i Eskilstuna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Heimstaden Heimstaden Bostad expands its portfolio in Eskilstuna, Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-03 Heimstaden Heimstaden Bostad acquires property projects in Strängnäs, Sweden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-03 Heimstaden Heimstaden Bostad förvärvar nyproduktionsprojekt i Strängnäs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-01 Heimstaden Heimstaden inleder viktigt samarbete med Rädda Barnen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-11 Heimstaden Heimstaden launches Make Room - a sustainable communication concept Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-10 Heimstaden Heimstaden acquires 673 homes from the Dutch Housing corporation Mooiland Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Heimstaden Heimstaden AB: Delårsrapport januari-september 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Heimstaden Heimstaden AB: Interim report January-September 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-23 Heimstaden Heimstaden strengthens management team and scales up international presence Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-07 Heimstaden Heimstaden har framgångsrikt emitterat obligationer om totalt 1 000 mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-07 Heimstaden Heimstaden successfully issues bonds for a total amount of SEK 1,000 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Heimstaden Heimstaden Bostad förvärvar fastigheter i centrala Linköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-01 Heimstaden Heimstaden Bostad acquires centrally located properties in Linköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Heimstaden Heimstaden Bostad AB forms new joint ventures with Magnolia Bostad and Derome Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-24 Heimstaden Heimstaden Bostad AB bildar nya joint ventures med Magnolia Bostad AB och Derome Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-18 Heimstaden Heimstaden Bostad acquires residential portfolio and establishes operations in Berlin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-18 Heimstaden Heimstaden Bostad förvärvar bostadsportfölj samt etablerar egen förvaltning i Berlin Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Heimstaden Heimstaden AB: Interim report January-June 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Heimstaden Heimstaden AB: Delårsrapport januari-juni 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Heimstaden Heimstaden förvärvar fastigheter i Eskilstuna av Kommunfastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-09 Heimstaden Heimstaden acquires real estate in Eskilstuna from Kommunfastigheter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-08 Heimstaden Heimstaden launches Community Manager program to address involuntary loneliness Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-08 Heimstaden Heimstaden launches Community Manager program to address involuntary loneliness Pressreleaser Visa Stäng
2020-06-04 Heimstaden Heimstaden Bostad AB köper projektfastighet i Sundsvall Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-04 Heimstaden Heimstaden Bostad AB buys project property in Sundsvall Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-28 Heimstaden Announcement from the annual general meeting of Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-28 Heimstaden Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Heimstaden New share issue in Heimstaden's subsidiary Heimstaden Bostad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Heimstaden Nyemission i Heimstadens dotterbolag Heimstaden Bostad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Heimstaden Heimstaden: Delårsrapport januari-mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Heimstaden Heimstaden: Interim report january-march 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-21 Heimstaden Heimstaden: Kallelse till Årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-09 Heimstaden Heimstadens annual report is available on the company's website Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-09 Heimstaden Heimstadens årsredovisning är tillgänglig på bolagets webbplats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-01 Heimstaden Heimstaden Bostad AB acquires 2,023 homes units in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-01 Heimstaden Heimstaden Bostad AB acquires 2,023 homes units in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Heimstaden Heimstaden Bostad AB acquires 142 homes from DamBorg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Heimstaden Heimstaden Bostad AB acquires 142 homes from DamBorg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Heimstaden Heimstaden appoints Eddo Rats as Country Manager in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Heimstaden Heimstaden appoints Eddo Rats as Country Manager in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 Heimstaden Heimstaden Bostad AB köper projektfastighet i Ystad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 Heimstaden Heimstaden Bostad AB buys project property in Ystad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-17 Heimstaden Heimstaden appoints Michael Byrgesen Hansen as Country Manager in Denmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-17 Heimstaden Heimstaden appoints Michael Byrgesen Hansen as Country Manager in Denmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Heimstaden Heimstaden: Bokslutskommuniké januari-december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Heimstaden Heimstaden: Year-end report januari-december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Heimstaden Heimstaden has strengthen the management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Heimstaden Heimstaden has strengthen the management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Heimstaden Heimstaden has issued subsequent SEK 1,000 million perpetual bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Heimstaden Heimstaden har emitterat ytterligare hybridobligationer om SEK 1 000 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-30 Heimstaden Heimstaden considers issuance of hybrid bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-30 Heimstaden Heimstaden överväger emission av hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-09 Heimstaden Heimstaden becomes largest private residential property owner in the Czech Republic Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-09 Heimstaden Heimstaden blir den största privata fastighetsägaren i Tjeckien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Heimstaden Heimstadenen strengthens its management team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Heimstaden Heimstaden stärker sin ledningsgrupp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Heimstaden Heimstaden Bostad AB acquires 599 residential units in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Heimstaden Heimstaden Bostad AB acquires 599 residential units in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Heimstaden Heimstaden appoints Søren Vendelbo Jacobsen as co-CIO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Heimstaden Heimstaden appoints Søren Vendelbo Jacobsen as co-CIO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Heimstaden Folksam and KPA Pension becomes owners in Heimstaden Bostad AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Heimstaden Folksam and KPA Pension becomes owners in Heimstaden Bostad AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-10 Heimstaden Heimstadens nya sällskapsspel uppmuntrar till skärmfritt umgänge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Heimstaden Heimstaden satsar på hållbarhetscoacher för att öka samhörighet och trivsel i studentboenden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 Heimstaden Arve Regland appointed new CFO of Heimstaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 Heimstaden Arve Regland tillsätts som ny CFO för Heimstaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-21 Heimstaden Heimstadens nya hem för mobilen inspirerar till mer medvetet umgänge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Heimstaden Heimstaden Bostad issues hybrid capital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Heimstaden Heimstaden Bostad issues hybrid capital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Heimstaden Heimstaden: Restructures the property portfolio and extends cooperation with Alecta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Heimstaden Heimstaden: Omstrukturerar fastighetsportföjen och utökar samarbete med Alecta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Heimstaden Heimstaden: Interim report january-september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Heimstaden Heimstaden: Delårsrapport januari-september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-30 Heimstaden Heimstaden Bostad lånar tre miljarder kronor av EIB för att bygga prisvärda och energieffektiva bostäder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-09 Heimstaden Heimstaden är som ett av tre fastighetsbolag först ut att godkännas som associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-04 Heimstaden Heimstaden har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om SEK 1 000 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-04 Heimstaden Heimstaden has successfully issued SEK 1,000 million perpetual bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Heimstaden Heimstaden: Delårsrapport januari-juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Heimstaden Heimstaden: Interim report january-june 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Heimstaden Heimstaden AB överväger emission av hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Heimstaden Heimstaden AB considers issuance of hybrid bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-10 Heimstaden Heimstadens CFO Ingvor Sundbom lämnar bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-10 Heimstaden Heimstadens CFO Ingvor Sundbom leaves the company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Heimstaden Heimstaden acquires 772 residential units in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Heimstaden Heimstaden acquires 772 residential units in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Heimstaden Heimstaden offentliggör prospekt samt ansöker om upptagande till handel av dess obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Heimstaden Heimstaden publishes prospectus and applies for admission to trading of its bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Heimstaden Heimstaden: Nytt datum för Halvårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Heimstaden Heimstaden: New date for the Half-Year report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Heimstaden Heimstaden förvärvar lägenheter i Sandviken från Sandvikenhus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Heimstaden Heimstaden har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om SEK 250 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Heimstaden Heimstaden successfully issues subsequent bonds of SEK 250 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 Heimstaden Heimstaden joins the United Nations Global Compact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 Heimstaden Heimstaden joins the United Nations Global Compact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-03 Heimstaden Heimstaden acquires the Dutch management company Vivo Wonen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Heimstaden Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Heimstaden Announcement from the annual general meeting of Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Heimstaden Heimstaden issues bonds and announces early redemption and results from tender offer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Heimstaden Heimstaden emitterar obligationer, offentliggör resultaten av återköpserbjudande samt förtidsinlöser befintliga obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 Heimstaden Heimstaden avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2019-obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 Heimstaden Heimstaden considers issuance of SEK bonds and announces tender offer for the 2019 SEK bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-10 Heimstaden Heimstaden: Interim report january-march 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-10 Heimstaden Heimstaden: Delårsrapport januari-mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Heimstaden Heimstaden offentliggör proforma och prospekt samt ansöker om upptagande till handel av hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Heimstaden Heimstaden publishes pro forma financial statement and prospectus as well as appliesfor admission to trading of hybrid capital securities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Heimstaden Heimstadens årsredovisning är tillgänglig på bolagets webbplats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Heimstaden Heimstadens annual report is available on the company's website Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 Heimstaden Heimstaden: Kallelse till Årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 Heimstaden Heimstaden: Notice of Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Heimstaden Heimstaden: Nytt datum för årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Heimstaden Heimstaden: New date for the Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Heimstaden Heimstaden emitterar hybridobligationer om 2 000 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Heimstaden Heimstaden issues hybrid capital securities in the amount of SEK 2 000 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-01 Heimstaden Heimstaden offentliggör preliminär proforma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-01 Heimstaden Heimstaden publishes preliminary pro forma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 Heimstaden Heimstaden AB förvärvar fastigheter, överlåter fastigheter till Heimstaden Bostad AB och överväger emission av hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 Heimstaden Heimstaden AB acquires properties, transfers properties to Heimstaden Bostad AB and contemplates issuance of hybrid bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 Heimstaden Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad AB, emitterar EUR obligation under existerande EMTN program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Heimstaden Heimstaden: Year-end report januari-december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Heimstaden Heimstaden: Bokslutskommuniké januari-december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-28 Heimstaden Heimstaden köper ytterligare byggprojekt på Islands Brygge i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-11 Heimstaden Heimstaden rekryterar till topposition från Colliers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Heimstaden Heimstadens subsidiary, Heimstaden Bostad, issues multi-tranche inaugural bond under its EMTN programme Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Heimstaden Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad, emitterar sin första multi-tranche obligation under ett nyligen etablerat EMTN program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 Heimstaden Heimstaden Bostad receives preliminary `BBB-' rating from S&P and intends to investigate the possibilities to carry out its first issue in the bond market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 Heimstaden Heimstaden Bostad erhåller preliminär BBB- kreditbetyg från S&P och undersöker möjligheterna att genomföra sin första emission i obligationsmarknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-06 Heimstaden Heimstaden bygger nytt i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Heimstaden Heimstaden växer i Danmark genom förvärv från NREP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Heimstaden Heimstaden grows in Denmark through acquisitions from NREP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Heimstaden CorrectionInterim report january-september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Heimstaden RättelseDelårsrapport januari-september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Heimstaden Heimstaden förvärvar fastigheter i Sandviken Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Heimstaden Heimstaden tillsätter Katarina Skalare som hållbarhetschef Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-26 Heimstaden RättelseIngvor Sundbom tillsätts som ny CFO för Heimstaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Heimstaden Ingvor Sundbom tillsätts som ny CFO för Heimstaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Heimstaden Interim report january-september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Heimstaden Delårsrapport januari-september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-15 Heimstaden Heimstaden Bostad AB has engaged a rating institute and advisory banks Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-15 Heimstaden Heimstaden Bostad AB har anlitat rating institut och rådgivande banker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-12 Heimstaden Heimstaden acquires first property in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-12 Heimstaden Heimstaden gör sin första transaktion i Nederländerna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Heimstaden Heimstaden i joint venture med KPC, bygger i Roskilde Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 Heimstaden Delårsrapport januari-juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-13 Heimstaden Heimstaden acquires first property in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-03 Heimstaden Heimstadenoch Trianon förvärvar fastigheter i Malmö och Lund för 712 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-20 Heimstaden Heimstaden ingår ramavtal med Magnolia om byggande av ca 5 300 bostadslägenheter i Storstockholm och Öresundsregionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Heimstaden Heimstaden förvärvar 803 lägenheter av Gavlegårdarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Heimstaden Heimstaden förvärvar 96 nyproducerade lägenheter i Linköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Heimstaden Heimstaden förvärvar 411 lägenheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Heimstaden Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Heimstaden Delårsrapport januari-mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Heimstaden Heimstaden rekryterar Helge Krogsböl som Chief Operations Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-16 Heimstaden Heimstaden växer ytterligare i Lund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 Heimstaden Heimstaden förvärvar Malmö Studenthus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Heimstaden Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Heimstaden Kallelse till Årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Heimstaden Heimstaden köper två fastigheter i Trelleborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-16 Heimstaden Korrigerad intjäningsförmåga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Heimstaden Heimstaden Bostad köper byggprojekt i Burlövs kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Heimstaden Heimstaden koncernen utökar samarbetet i Heimstaden Bostad AB och fortsätter sin nordiska expansion. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-16 Heimstaden Bokslutskommuniké januari-december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Heimstaden Heimstaden köper ytterligare bostadsfastighet i Valby, Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 Heimstaden Heimstaden köper ytterligare bostadsprojektfastigheter i Valby och på Teglholmen, Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-30 Heimstaden Heimstaden förvärvar sex fastigheter i Gävle av Svedinger Fastigheter AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-24 Heimstaden Heimstaden AB (publ) erhåller ovillkorat aktieägartillskott om 1 700 miljoner NOK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-12 Heimstaden Heimstaden köper två bostadsfastigheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-08 Heimstaden Heimstaden förvärvar delar av Klockaretorpet i Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-22 Heimstaden Heimstaden köper byggprojekt i Horsens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Heimstaden Heimstaden köper nyproduktionsprojekt på Scherfigsvej, Østerbro i Köpenhamn. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 Heimstaden Heimstaden och FastPartner förvärvar fastigheter av varandra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Heimstaden Delårsrapport januari-september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-13 Heimstaden Heimstaden etablerar egen administration i Danmark genom förvärv av Nordic Property Management A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-10 Heimstaden Heimstaden AB koncernens utökning av samarbetet i Heimstaden Bostad AB nu genomfört Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Heimstaden Heimstadenköper nyproduktionsprojekt i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Heimstaden Heimstaden avyttrar sina kommersiella fastigheter i Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 Heimstaden Heimstaden expanderar i Danmark utanför Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-04 Heimstaden Heimstaden köper nyproduktionsprojekt i Lyngby kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Heimstaden Heimstaden köper nyproduktionsprojekt i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Heimstaden Heimstaden AB (publ) emitterar ytterligare företagsobligationer om 400 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Heimstaden Heimstaden undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Heimstaden Delårsrapport januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Heimstaden Heimstaden köper nyproduktionsprojekt i Bagsvaerd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Heimstaden Heimstaden Bostad säljer 192 lägenheter i Hyltebruk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 Heimstaden Heimstaden AB koncernen utökar samarbetet i Heimstaden Bostad AB samt etablerar verksamhet i Norge. Transaktionsvolym uppgår till 29,8 mdr SEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-26 Heimstaden Heimstaden Bostad förvärvar 1 088 lägenheter i Linköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-21 Heimstaden Heimstaden förvärvar 678 lägenheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-15 Heimstaden Heimstaden AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-12 Heimstaden Heimstadenförvärvar 1 601 lägenheter i Umeå och stärker sin position i norra Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Heimstaden Heimstaden AB (publ) emitterar företagsobligationer om 850 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-28 Heimstaden Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-28 Heimstaden Delårsrapport januari-mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Heimstaden Heimstaden expanderar i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-29 Heimstaden Heimstaden expanderar ytterligare i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-24 Heimstaden Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-24 Heimstaden Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-22 Heimstaden Ny varumärkesidentitet för Heimstaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-14 Heimstaden Heimstaden förvärvar Ståhl Fastigheter AB (f.d. Kretia), omfattande ca 90 000 kvm i Uppsala och Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-13 Heimstaden Heimstaden säljer beståndet i Ronneby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-10 Heimstaden Heimstaden gör sitt andra förvärv i Lund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-08 Heimstaden Heimstaden säljer kvarteret Gripen i Norrköping till Magnentus Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Heimstaden Bokslutskommuniké januari-december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-10 Heimstaden Heimstaden förvärvar 3 projektfastigheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-09 Heimstaden Heimstaden gör sitt första förvärv i Västra Götaland genom köp av centralt belägna fastigheter i Falköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-02 Heimstaden Balder, Heimstaden, MKB och Victoria Park har förvärvat bostadsbestånd - ska förverkliga Culture Casbah Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-19 Heimstaden Heimstaden förvärvar 5 bostadsfastigheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-19 Heimstaden Heimstaden gör ytterligare ett kompletterande förvärv i Ystad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-09 Heimstaden Heimstaden förvärvar kvarteret Enen i centrala Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-28 Heimstaden Fem fastighetsbolag och Hyresgästföreningen tecknar ramöverenskommelse om hyresjustering och ökad kravställning i hyressättningssystemet Rätt Hyra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-28 Heimstaden Fem fastighetsbolag och Hyresgästföreningen tecknar ramöverenskommelse om hyresjustering och ökad kravställning i hyressättningssystemet Rätt Hyra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-28 Heimstaden Delårsrapport januari-september 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-28 Heimstaden Delårsrapport januari-september 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-20 Heimstaden Heimstaden gör kompletterande förvärv i Ystad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-20 Heimstaden Heimstaden gör kompletterande förvärv i Ystad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-14 Heimstaden Heimstaden AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-14 Heimstaden Heimstaden AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-06 Heimstaden Heimstaden förvärvar 105 bostadsenheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-06 Heimstaden Malmö byggs samman - fyra samverkande bolag vill förverkliga Culture Casbah i Rosengård Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-29 Heimstaden Heimstadens AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 250 000 000 kr inom ramen för bolagets utestående obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Heimstaden Heimstaden slutför förvärvet av 1 038 lägenheter i Växjö för 735 miljoner. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-14 Heimstaden Heimstaden gör kompletterande köp och förvärvar de centralt belägnafastigheterna Von Conow 46 samt Gotthard 3 i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-09 Heimstaden Heimstaden AB (publ) tillkännager utfall av återköpserbjudande av obligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-01 Heimstaden Återköpserbjudande av obligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-01 Heimstaden Heimstadens sammanslagning med Nordhalla är genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-23 Heimstaden Heimstaden förvärvar 114 bostadsenheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-19 Heimstaden Delårsrapport januari-juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-15 Heimstaden Victoria Park och Nordhalla avser förvärva 1 900 lägenheter i Växjö för drygt 1,5 miljarder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-01 Heimstaden Heimstaden slår samman sin svenska fastighetsportfölj med Nordhallas bestånd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-30 Heimstaden Heimstaden gör sitt första förvärv i Värnamo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-29 Heimstaden Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-29 Heimstaden Delårsrapport januari-mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-14 Heimstaden Heimstaden säljer till Bostadsrättsförening i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-23 Heimstaden Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-11 Heimstaden Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-08 Heimstaden Heimstaden förvärvar 303 lägenheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-08 Heimstaden Heimstaden avyttrar resterande 50 % av CORHEI Fastighets AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Heimstaden Bokslutskommuniké januari-december 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-05 Heimstaden Heimstaden och Hyresgästföreningen sluter överenskommelse om hyresjustering i Norrköping och tecknar avsiktsförklaring avseende förhandlingssamarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-28 Heimstaden Heimstaden och Stefan Attefall ingår strategiskt samarbetsavtal om rådgivning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-04 Heimstaden Heimstaden förvärvar 436 ägarlägenheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-18 Heimstaden Heimstaden förvärvar 40% ägarandel i Gamlebro av Ståhl Invest i Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-17 Heimstaden Heimstaden förstärker ledningen med Kent Persson Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-24 Heimstaden Heimstaden förvärvar fastigheter i Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-13 Heimstaden Delårsrapport januari-september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-09 Heimstaden Heimstaden förvärvar CA-fastigheters bestånd i Karlskrona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-20 Heimstaden Heimstaden och Nordhalla Fastigheter genomför större fastighetstransaktion i centrala Trelleborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-13 Heimstaden Heimstaden gör sitt första förvärv i Lund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-09 Heimstaden Heimstaden bildar nytt bolag inom bostadsproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-08 Heimstaden Heimstaden tecknar ytterligare aktier i Nordhalla Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-21 Heimstaden Delårsrapport januari-juni 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

4 Jan 2017 | Kvartalsutdelning 2016
17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
28 Apr 2017 | Årsstämma 2016
4 Jul 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
4 Oct 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
4 Jan 2018 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
4 Apr 2018 | Kvartalsutdelning
4 Apr 2018 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 Jul 2018 | Kvartalsutdelning
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
4 Oct 2018 | Kvartalsutdelning
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
3 Jan 2019 | Kvartalsutdelning
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
4 Apr 2019 | Kvartalsutdelning
10 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
24 May 2019 | Årsstämma 2018
4 Jul 2019 | Kvartalsutdelning
21 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
3 Oct 2019 | Kvartalsutdelning
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
2 Apr 2020 | Kvartalsutdelning
30 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
8 May 2020 | Årsstämma 2019
28 May 2020 | Årsstämma 2019
2 Jul 2020 | Kvartalsutdelning
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
2 Oct 2020 | Kvartalsutdelning
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
4 Jan 2021 | Kvartalsutdelning
12 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
19 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
8 Apr 2021 | Årsstämma 2020
30 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
13 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
22 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
1 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner