Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2020-05-28 Heimstaden Announcement from the annual general meeting of Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 28 May 2020 | Heimstaden

Announcement from the annual general meeting of Heimstaden AB (publ)

The annual general meeting mainly resolved upon the following in accordance with presented proposals.

  • The meeting resolved to adopt the presented income statement and balance sheet as well as the presented consolidated income statement and consolidated balance sheet.

  • The meeting resolved to, in accordance with the board of directors proposal, allocate the profit in accordance with the following. Of the profit to the disposal of the meeting, SEK 17,906,033,955, SEK 20 per preference share shall be paid in dividend, amounting to in total SEK 46,875,000. The remaining amount, SEK 17,859,185,955, shall be carried forward. Payment of dividend to the holders of preference shares shall occur quarterly with SEK 5 at each payment occasion and record dates for the dividend payments was resolved upon in accordance with the articles of association and are 5 July 2020, 5 October 2020, 5 January 2021 and 5 April 2021.

  • The meeting resolved to discharge the members of the board of directors and the CEO of liability for the administration of the company’s affairs.

  • The meeting resolved that no board fee shall be payable to the chairman of the board of directors or the other members of the board of directors. The meeting moreover, resolved that fee to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices.

  • The meeting resolved that the board of directors shall consist of four members and no deputy members. The meeting resolved to re-elect Ivar Tollefsen, John Giverholt, Magnus Nordholm and Patrik Hall as members of the board of directors for the period up until the end of the next annual general meeting.

  • The meeting resolved that the number of auditors shall be two. The meeting moreover, resolved to re-elect the registered auditing firm Ernst & Young Aktiebolag and Ingemar Rindstig as auditors for the period up until the end of the next annual general meeting. Ernst & Young Aktiebolag has informed that Peter von Knorring will continue to be the auditor in charge.

2020-05-28 Heimstaden Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Heimstaden New share issue in Heimstaden's subsidiary Heimstaden Bostad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-13 Heimstaden Nyemission i Heimstadens dotterbolag Heimstaden Bostad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Heimstaden Heimstaden: Delårsrapport januari-mars 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-30 Heimstaden Heimstaden: Interim report january-march 2020 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-21 Heimstaden Heimstaden: Kallelse till Årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-09 Heimstaden Heimstadens annual report is available on the company's website Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-09 Heimstaden Heimstadens årsredovisning är tillgänglig på bolagets webbplats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-01 Heimstaden Heimstaden Bostad AB acquires 2,023 homes units in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-01 Heimstaden Heimstaden Bostad AB acquires 2,023 homes units in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Heimstaden Heimstaden Bostad AB acquires 142 homes from DamBorg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Heimstaden Heimstaden Bostad AB acquires 142 homes from DamBorg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Heimstaden Heimstaden appoints Eddo Rats as Country Manager in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Heimstaden Heimstaden appoints Eddo Rats as Country Manager in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 Heimstaden Heimstaden Bostad AB köper projektfastighet i Ystad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-24 Heimstaden Heimstaden Bostad AB buys project property in Ystad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-17 Heimstaden Heimstaden appoints Michael Byrgesen Hansen as Country Manager in Denmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-17 Heimstaden Heimstaden appoints Michael Byrgesen Hansen as Country Manager in Denmark Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Heimstaden Heimstaden: Bokslutskommuniké januari-december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-14 Heimstaden Heimstaden: Year-end report januari-december 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Heimstaden Heimstaden has strengthen the management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-07 Heimstaden Heimstaden has strengthen the management Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Heimstaden Heimstaden has issued subsequent SEK 1,000 million perpetual bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-05 Heimstaden Heimstaden har emitterat ytterligare hybridobligationer om SEK 1 000 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-30 Heimstaden Heimstaden considers issuance of hybrid bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-30 Heimstaden Heimstaden överväger emission av hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-09 Heimstaden Heimstaden becomes largest private residential property owner in the Czech Republic Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-09 Heimstaden Heimstaden blir den största privata fastighetsägaren i Tjeckien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Heimstaden Heimstadenen strengthens its management team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-07 Heimstaden Heimstaden stärker sin ledningsgrupp Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Heimstaden Heimstaden Bostad AB acquires 599 residential units in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Heimstaden Heimstaden Bostad AB acquires 599 residential units in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Heimstaden Heimstaden appoints Søren Vendelbo Jacobsen as co-CIO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Heimstaden Heimstaden appoints Søren Vendelbo Jacobsen as co-CIO Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Heimstaden Folksam and KPA Pension becomes owners in Heimstaden Bostad AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-18 Heimstaden Folksam and KPA Pension becomes owners in Heimstaden Bostad AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-10 Heimstaden Heimstadens nya sällskapsspel uppmuntrar till skärmfritt umgänge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Heimstaden Heimstaden satsar på hållbarhetscoacher för att öka samhörighet och trivsel i studentboenden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 Heimstaden Arve Regland appointed new CFO of Heimstaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-22 Heimstaden Arve Regland tillsätts som ny CFO för Heimstaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-21 Heimstaden Heimstadens nya hem för mobilen inspirerar till mer medvetet umgänge Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Heimstaden Heimstaden Bostad issues hybrid capital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-12 Heimstaden Heimstaden Bostad issues hybrid capital Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Heimstaden Heimstaden: Restructures the property portfolio and extends cooperation with Alecta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Heimstaden Heimstaden: Omstrukturerar fastighetsportföjen och utökar samarbete med Alecta Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Heimstaden Heimstaden: Interim report january-september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-25 Heimstaden Heimstaden: Delårsrapport januari-september 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-30 Heimstaden Heimstaden Bostad lånar tre miljarder kronor av EIB för att bygga prisvärda och energieffektiva bostäder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-09 Heimstaden Heimstaden är som ett av tre fastighetsbolag först ut att godkännas som associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta Pressreleaser Visa Stäng
2019-09-04 Heimstaden Heimstaden har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om SEK 1 000 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-04 Heimstaden Heimstaden has successfully issued SEK 1,000 million perpetual bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Heimstaden Heimstaden: Delårsrapport januari-juni 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Heimstaden Heimstaden: Interim report january-june 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Heimstaden Heimstaden AB överväger emission av hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-23 Heimstaden Heimstaden AB considers issuance of hybrid bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-10 Heimstaden Heimstadens CFO Ingvor Sundbom lämnar bolaget Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-10 Heimstaden Heimstadens CFO Ingvor Sundbom leaves the company Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Heimstaden Heimstaden acquires 772 residential units in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Heimstaden Heimstaden acquires 772 residential units in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Heimstaden Heimstaden offentliggör prospekt samt ansöker om upptagande till handel av dess obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Heimstaden Heimstaden publishes prospectus and applies for admission to trading of its bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Heimstaden Heimstaden: Nytt datum för Halvårsrapport Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-03 Heimstaden Heimstaden: New date for the Half-Year report Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Heimstaden Heimstaden förvärvar lägenheter i Sandviken från Sandvikenhus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Heimstaden Heimstaden har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om SEK 250 miljoner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Heimstaden Heimstaden successfully issues subsequent bonds of SEK 250 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 Heimstaden Heimstaden joins the United Nations Global Compact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-18 Heimstaden Heimstaden joins the United Nations Global Compact Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-03 Heimstaden Heimstaden acquires the Dutch management company Vivo Wonen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Heimstaden Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-24 Heimstaden Announcement from the annual general meeting of Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Heimstaden Heimstaden issues bonds and announces early redemption and results from tender offer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Heimstaden Heimstaden emitterar obligationer, offentliggör resultaten av återköpserbjudande samt förtidsinlöser befintliga obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 Heimstaden Heimstaden avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2019-obligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-13 Heimstaden Heimstaden considers issuance of SEK bonds and announces tender offer for the 2019 SEK bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-10 Heimstaden Heimstaden: Interim report january-march 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-10 Heimstaden Heimstaden: Delårsrapport januari-mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Heimstaden Heimstaden offentliggör proforma och prospekt samt ansöker om upptagande till handel av hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-06 Heimstaden Heimstaden publishes pro forma financial statement and prospectus as well as appliesfor admission to trading of hybrid capital securities Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Heimstaden Heimstadens årsredovisning är tillgänglig på bolagets webbplats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-30 Heimstaden Heimstadens annual report is available on the company's website Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 Heimstaden Heimstaden: Kallelse till Årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-15 Heimstaden Heimstaden: Notice of Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Heimstaden Heimstaden: Nytt datum för årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-05 Heimstaden Heimstaden: New date for the Annual General Meeting Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Heimstaden Heimstaden emitterar hybridobligationer om 2 000 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-04 Heimstaden Heimstaden issues hybrid capital securities in the amount of SEK 2 000 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-01 Heimstaden Heimstaden offentliggör preliminär proforma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-01 Heimstaden Heimstaden publishes preliminary pro forma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 Heimstaden Heimstaden AB förvärvar fastigheter, överlåter fastigheter till Heimstaden Bostad AB och överväger emission av hybridobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-27 Heimstaden Heimstaden AB acquires properties, transfers properties to Heimstaden Bostad AB and contemplates issuance of hybrid bonds Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-27 Heimstaden Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad AB, emitterar EUR obligation under existerande EMTN program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Heimstaden Heimstaden: Year-end report januari-december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-15 Heimstaden Heimstaden: Bokslutskommuniké januari-december 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-28 Heimstaden Heimstaden köper ytterligare byggprojekt på Islands Brygge i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-11 Heimstaden Heimstaden rekryterar till topposition från Colliers Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Heimstaden Heimstadens subsidiary, Heimstaden Bostad, issues multi-tranche inaugural bond under its EMTN programme Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Heimstaden Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad, emitterar sin första multi-tranche obligation under ett nyligen etablerat EMTN program Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 Heimstaden Heimstaden Bostad receives preliminary `BBB-' rating from S&P and intends to investigate the possibilities to carry out its first issue in the bond market Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-15 Heimstaden Heimstaden Bostad erhåller preliminär BBB- kreditbetyg från S&P och undersöker möjligheterna att genomföra sin första emission i obligationsmarknaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-06 Heimstaden Heimstaden bygger nytt i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Heimstaden Heimstaden växer i Danmark genom förvärv från NREP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Heimstaden Heimstaden grows in Denmark through acquisitions from NREP Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Heimstaden CorrectionInterim report january-september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-31 Heimstaden RättelseDelårsrapport januari-september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Heimstaden Heimstaden förvärvar fastigheter i Sandviken Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-29 Heimstaden Heimstaden tillsätter Katarina Skalare som hållbarhetschef Pressreleaser Visa Stäng
2018-10-26 Heimstaden RättelseIngvor Sundbom tillsätts som ny CFO för Heimstaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Heimstaden Ingvor Sundbom tillsätts som ny CFO för Heimstaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Heimstaden Interim report january-september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-26 Heimstaden Delårsrapport januari-september 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-15 Heimstaden Heimstaden Bostad AB has engaged a rating institute and advisory banks Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-15 Heimstaden Heimstaden Bostad AB har anlitat rating institut och rådgivande banker Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-12 Heimstaden Heimstaden acquires first property in the Netherlands Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-12 Heimstaden Heimstaden gör sin första transaktion i Nederländerna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Heimstaden Heimstaden i joint venture med KPC, bygger i Roskilde Pressreleaser Visa Stäng
2018-08-22 Heimstaden Delårsrapport januari-juni 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-13 Heimstaden Heimstaden acquires first property in Germany Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-03 Heimstaden Heimstadenoch Trianon förvärvar fastigheter i Malmö och Lund för 712 Mkr Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-20 Heimstaden Heimstaden ingår ramavtal med Magnolia om byggande av ca 5 300 bostadslägenheter i Storstockholm och Öresundsregionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Heimstaden Heimstaden förvärvar 803 lägenheter av Gavlegårdarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Heimstaden Heimstaden förvärvar 96 nyproducerade lägenheter i Linköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-03 Heimstaden Heimstaden förvärvar 411 lägenheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Heimstaden Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Heimstaden Delårsrapport januari-mars 2018 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Heimstaden Heimstaden rekryterar Helge Krogsböl som Chief Operations Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-16 Heimstaden Heimstaden växer ytterligare i Lund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-27 Heimstaden Heimstaden förvärvar Malmö Studenthus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Heimstaden Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Heimstaden Kallelse till Årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-20 Heimstaden Heimstaden köper två fastigheter i Trelleborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-16 Heimstaden Korrigerad intjäningsförmåga Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Heimstaden Heimstaden Bostad köper byggprojekt i Burlövs kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Heimstaden Heimstaden koncernen utökar samarbetet i Heimstaden Bostad AB och fortsätter sin nordiska expansion. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-16 Heimstaden Bokslutskommuniké januari-december 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Heimstaden Heimstaden köper ytterligare bostadsfastighet i Valby, Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-08 Heimstaden Heimstaden köper ytterligare bostadsprojektfastigheter i Valby och på Teglholmen, Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-30 Heimstaden Heimstaden förvärvar sex fastigheter i Gävle av Svedinger Fastigheter AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-24 Heimstaden Heimstaden AB (publ) erhåller ovillkorat aktieägartillskott om 1 700 miljoner NOK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-12 Heimstaden Heimstaden köper två bostadsfastigheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-01-08 Heimstaden Heimstaden förvärvar delar av Klockaretorpet i Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-22 Heimstaden Heimstaden köper byggprojekt i Horsens Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-10 Heimstaden Heimstaden köper nyproduktionsprojekt på Scherfigsvej, Østerbro i Köpenhamn. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-31 Heimstaden Heimstaden och FastPartner förvärvar fastigheter av varandra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-27 Heimstaden Delårsrapport januari-september 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-13 Heimstaden Heimstaden etablerar egen administration i Danmark genom förvärv av Nordic Property Management A/S Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-10 Heimstaden Heimstaden AB koncernens utökning av samarbetet i Heimstaden Bostad AB nu genomfört Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Heimstaden Heimstadenköper nyproduktionsprojekt i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-29 Heimstaden Heimstaden avyttrar sina kommersiella fastigheter i Uppsala Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-22 Heimstaden Heimstaden expanderar i Danmark utanför Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-04 Heimstaden Heimstaden köper nyproduktionsprojekt i Lyngby kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Heimstaden Heimstaden köper nyproduktionsprojekt i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Heimstaden Heimstaden AB (publ) emitterar ytterligare företagsobligationer om 400 miljoner SEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Heimstaden Heimstaden undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-22 Heimstaden Delårsrapport januari-juni 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Heimstaden Heimstaden köper nyproduktionsprojekt i Bagsvaerd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-30 Heimstaden Heimstaden Bostad säljer 192 lägenheter i Hyltebruk Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-27 Heimstaden Heimstaden AB koncernen utökar samarbetet i Heimstaden Bostad AB samt etablerar verksamhet i Norge. Transaktionsvolym uppgår till 29,8 mdr SEK. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-26 Heimstaden Heimstaden Bostad förvärvar 1 088 lägenheter i Linköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-21 Heimstaden Heimstaden förvärvar 678 lägenheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-15 Heimstaden Heimstaden AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-12 Heimstaden Heimstadenförvärvar 1 601 lägenheter i Umeå och stärker sin position i norra Sverige Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-12 Heimstaden Heimstaden AB (publ) emitterar företagsobligationer om 850 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-28 Heimstaden Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-28 Heimstaden Delårsrapport januari-mars 2017 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-04-27 Heimstaden Heimstaden expanderar i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-29 Heimstaden Heimstaden expanderar ytterligare i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-24 Heimstaden Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-24 Heimstaden Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-22 Heimstaden Ny varumärkesidentitet för Heimstaden Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-14 Heimstaden Heimstaden förvärvar Ståhl Fastigheter AB (f.d. Kretia), omfattande ca 90 000 kvm i Uppsala och Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-13 Heimstaden Heimstaden säljer beståndet i Ronneby Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-10 Heimstaden Heimstaden gör sitt andra förvärv i Lund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-08 Heimstaden Heimstaden säljer kvarteret Gripen i Norrköping till Magnentus Pressreleaser Visa Stäng
2017-02-17 Heimstaden Bokslutskommuniké januari-december 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-10 Heimstaden Heimstaden förvärvar 3 projektfastigheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-09 Heimstaden Heimstaden gör sitt första förvärv i Västra Götaland genom köp av centralt belägna fastigheter i Falköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2017-01-02 Heimstaden Balder, Heimstaden, MKB och Victoria Park har förvärvat bostadsbestånd - ska förverkliga Culture Casbah Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-19 Heimstaden Heimstaden förvärvar 5 bostadsfastigheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-19 Heimstaden Heimstaden gör ytterligare ett kompletterande förvärv i Ystad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-09 Heimstaden Heimstaden förvärvar kvarteret Enen i centrala Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-28 Heimstaden Fem fastighetsbolag och Hyresgästföreningen tecknar ramöverenskommelse om hyresjustering och ökad kravställning i hyressättningssystemet Rätt Hyra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-28 Heimstaden Fem fastighetsbolag och Hyresgästföreningen tecknar ramöverenskommelse om hyresjustering och ökad kravställning i hyressättningssystemet Rätt Hyra Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-28 Heimstaden Delårsrapport januari-september 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-28 Heimstaden Delårsrapport januari-september 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-20 Heimstaden Heimstaden gör kompletterande förvärv i Ystad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-20 Heimstaden Heimstaden gör kompletterande förvärv i Ystad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-14 Heimstaden Heimstaden AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-14 Heimstaden Heimstaden AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-06 Heimstaden Heimstaden förvärvar 105 bostadsenheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-06 Heimstaden Malmö byggs samman - fyra samverkande bolag vill förverkliga Culture Casbah i Rosengård Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-29 Heimstaden Heimstadens AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 250 000 000 kr inom ramen för bolagets utestående obligationslån Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-23 Heimstaden Heimstaden slutför förvärvet av 1 038 lägenheter i Växjö för 735 miljoner. Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-14 Heimstaden Heimstaden gör kompletterande köp och förvärvar de centralt belägnafastigheterna Von Conow 46 samt Gotthard 3 i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-09 Heimstaden Heimstaden AB (publ) tillkännager utfall av återköpserbjudande av obligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-01 Heimstaden Återköpserbjudande av obligation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-01 Heimstaden Heimstadens sammanslagning med Nordhalla är genomförd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-23 Heimstaden Heimstaden förvärvar 114 bostadsenheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-19 Heimstaden Delårsrapport januari-juni 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-15 Heimstaden Victoria Park och Nordhalla avser förvärva 1 900 lägenheter i Växjö för drygt 1,5 miljarder Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-01 Heimstaden Heimstaden slår samman sin svenska fastighetsportfölj med Nordhallas bestånd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-30 Heimstaden Heimstaden gör sitt första förvärv i Värnamo Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-29 Heimstaden Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-29 Heimstaden Delårsrapport januari-mars 2016 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-04-14 Heimstaden Heimstaden säljer till Bostadsrättsförening i Malmö Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-23 Heimstaden Kallelse till årsstämma Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-11 Heimstaden Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-08 Heimstaden Heimstaden förvärvar 303 lägenheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-08 Heimstaden Heimstaden avyttrar resterande 50 % av CORHEI Fastighets AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Heimstaden Bokslutskommuniké januari-december 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-05 Heimstaden Heimstaden och Hyresgästföreningen sluter överenskommelse om hyresjustering i Norrköping och tecknar avsiktsförklaring avseende förhandlingssamarbete Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-28 Heimstaden Heimstaden och Stefan Attefall ingår strategiskt samarbetsavtal om rådgivning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2016-01-04 Heimstaden Heimstaden förvärvar 436 ägarlägenheter i Köpenhamn Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-18 Heimstaden Heimstaden förvärvar 40% ägarandel i Gamlebro av Ståhl Invest i Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-17 Heimstaden Heimstaden förstärker ledningen med Kent Persson Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-24 Heimstaden Heimstaden förvärvar fastigheter i Norrköping Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-13 Heimstaden Delårsrapport januari-september 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-09 Heimstaden Heimstaden förvärvar CA-fastigheters bestånd i Karlskrona Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-20 Heimstaden Heimstaden och Nordhalla Fastigheter genomför större fastighetstransaktion i centrala Trelleborg Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-13 Heimstaden Heimstaden gör sitt första förvärv i Lund Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-09 Heimstaden Heimstaden bildar nytt bolag inom bostadsproduktion Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-08 Heimstaden Heimstaden tecknar ytterligare aktier i Nordhalla Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-21 Heimstaden Delårsrapport januari-juni 2015 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

4 Jan 2017 | Kvartalsutdelning 2016
17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
28 Apr 2017 | Årsstämma 2016
4 Jul 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
4 Oct 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
4 Jan 2018 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
4 Apr 2018 | Kvartalsutdelning
4 Apr 2018 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 Jul 2018 | Kvartalsutdelning
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
4 Oct 2018 | Kvartalsutdelning
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
3 Jan 2019 | Kvartalsutdelning
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
4 Apr 2019 | Kvartalsutdelning
10 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
24 May 2019 | Årsstämma 2018
4 Jul 2019 | Kvartalsutdelning
21 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
3 Oct 2019 | Kvartalsutdelning
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
2 Apr 2020 | Kvartalsutdelning
30 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
8 May 2020 | Årsstämma 2019
28 May 2020 | Årsstämma 2019
2 Jul 2020 | Kvartalsutdelning
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
2 Oct 2020 | Kvartalsutdelning
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
4 Jan 2021 | Kvartalsutdelning
19 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner