Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-02-01 Footway Group Footway Group AB: Footway Group genomför åtgärder för förbättrad likviditet och gör en extraordinär nedskrivning av varulager Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Footway Group Footway Group AB: Footway Group bygger Nordens största distributionscenter för e-handlare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Footway Group Footway Group AB: Footway Groups valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 23 Nov 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Groups valberedning utsedd

Valberedningen består av:
Klas Bonde, företräder Daniel Mühlbach
Rutger Arnhult, företräder M2-gruppen
Helene Willberg, styrelseordförande Footway Group
Sten Dahlstrand, oberoende ledamot 
Klas Bonde, som företräder den till röstandelar störste ägaren, är valberedningens ordförande. Medlemmarna i valberedningen företräder aktieägare som tillsammans representerar ca 50 procent av totalt antal röster i Footway Group.
Information avseende valberedningens arbete finns tillgängligt på www.footway.com/investors. Aktieägare som önskar föreslå kandidater för val till styrelsen i Footway Group ska skicka förslaget skriftligen till ir@footway.comeller till ”Årsstämma”, Box 1292, 164 29 Kista, Sverige.

2022-10-14 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Footway Group Footway Group AB: Footway Group förvärvar Stayhard.com Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Footway Group Footway Group AB: Footway Group årsstämmokommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Footway Group Footway Group AB: Footway Group offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Footway Group Kallelse till årsstämma i Footway Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Footway Group Footway Group AB: Footway Group lanserar "Community Approved" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Footway Group Footway Group AB: Teckningsperioden i Footway Groups företrädesemission inleds idag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Footway Group Footway Group AB: Footway Group förvärvar Grand Shoes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Footway Group Footway Group AB: Footway Group offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Footway Group Footway Group AB: Footway Group har beslutat att justera villkoren i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
19 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
23 May 2023 | Årsstämma 2022
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023