Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-22 Footway Group Footway Group AB: Footway Group bygger Nordens största distributionscenter för e-handlare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Footway Group Footway Group AB: Footway Groups valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 14 Jul 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q2 2022

”E-handelsmarknaden fortsätter att påverkas av globala logistik- och produktionsutmaningar samtidigt som inflationen är hög och konsumtionen sviktar. En perfekt storm helt enkelt. Som konstaterat redan tidigare i år ser vi att utmaningarna i försörjningskedjan kan få negativa effekter under hela 2022”, säger Daniel Mühlbach, VD. ”Under perioden har vi fortsatt att anpassa oss genom tät dialog med våra leverantörer. Därtill har även kostnadskontroll och optimering av kassaflödet genomsyrat vårt arbete. Ett mycket viktigt arbete för att säkerställa att vi kommer tillbaka till lönsamhet under året.”
Nettoomsättningen för andra kvartalet (Q2) uppgick till 282,5 (387,7) msek, en negativ tillväxt på -27,1%. Försäljningen påverkades negativt av en minskad efterfrågan inom sportsegmentet. Även fortsatta förseningar av inleveranser och uteblivna leveranser, till följd av produktionsproblem och logistikproblem hos våra leverantörer, har haft betydande påverkan på försäljningen.
Under kvartalet har utveckling av gränssnitt skett för att kunna koppla ihop Footway Groups plattform (backend) med externa webblösningar (frontend). Lanseringen av gränssnittet mellan Footway Groups backend och externa webblösningar är ett stort kliv i strategin som tillåter butiker att enklare utveckla och stärka sina varumärken genom att skapa unika kundupplevelser. Den första butiken på Footway Groups plattform som använder gränssnittet är Grandshoes.com.
Efter kvartalets utgång har avtal om förvärv av tillgångarna i Stayhard AB ingåtts. Stayhard.com har sedan starten 2005 försett sin kärnmålgrupp av unga män med casual streetstylemode i Norden. Förvärvet är strategiskt viktigt för att bygga fler butiker på plattformen, men väntas inte ha någon väsentlig påverkan på bolagets resultat eller finansiella ställning.
Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: footway.com/investors ( https://footway.com/se/investors )

2022-07-07 Footway Group Footway Group AB: Footway Group förvärvar Stayhard.com Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-20 Footway Group Footway Group AB: Footway Group årsstämmokommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Footway Group Footway Group AB: Footway Group offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Footway Group Kallelse till årsstämma i Footway Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Footway Group Footway Group AB: Footway Group lanserar "Community Approved" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Footway Group Footway Group AB: Teckningsperioden i Footway Groups företrädesemission inleds idag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Footway Group Footway Group AB: Footway Group förvärvar Grand Shoes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Footway Group Footway Group AB: Footway Group offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Footway Group Footway Group AB: Footway Group har beslutat att justera villkoren i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
19 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
23 May 2023 | Årsstämma 2022
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023