Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-22 Footway Group Footway Group AB: Footway Group bygger Nordens största distributionscenter för e-handlare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-23 Footway Group Footway Group AB: Footway Groups valberedning utsedd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-07 Footway Group Footway Group AB: Footway Group förvärvar Stayhard.com Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-31 Footway Group Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q1 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 31 May 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group rapporterar Q1 2022

”Under årets första kvartal har vi tagit ytterligare steg i Footway Groups strategiska plan. Bland annat har fler produktkategorier adderats genom förvärvet av Netlens.com, en e-handelsbutik med försäljning inom kontaktlinser och apoteksprodukter. Vi har också lanserat produktmärkningen ”Community Approved”. Märkningen ger konsumenten information om vilka produkter som har bäst kvalitet baserat på lägst returgrad och få reklamationer. Detta är ett viktigt steg i vår hållbarhetsvision,” säger Daniel Mühlbach, VD. ”Försäljningen av ”Community Approved”-märkta produkter har sedan lanseringen ökat med 5% mer än övriga produkter”

Nettoomsättningen för första kvartalet (Q1) uppgick till 234,4 (341,1) msek, en negativ tillväxt på -31,3%. Försäljningen påverkades av en minskad efterfrågan pga en sen vår och oroligheterna i omvärlden. Försenade inleveranser, till följd av produktions- och logistikproblem hos våra leverantörer, har även haft en betydande påverkan på kvartalets försäljning. Jämförbara produkter, dvs de produkter som erbjudits till försäljning under kvartalet och även under motsvarande period föregående år, växte med 2,3%.

”Trots utmanande tider är det glädjande att se hur butiksägarna för Sportamore, Caliroots, Racketnow, Solestory mfl, har förstärkt sina varumärken och tillsammans med leverantörerna lyft sina butiker till nästa nivå.” säger Daniel Mühlbach, VD 

Under kvartalet beslutade styrelsen om en företrädesemission med avsikten att använda medlen till automatisering av lager, skapa utrymme för fortsatta strategiska förvärv och för att uppnå en balanserad finansieringsstruktur. Utfallet av företrädesemissionen, vilket offentliggjordes efter rapportperiodens slut, innebär att bolaget tillförs 126 msek efter emissionskostnader.

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: footway.com/investors ( http://footway.com/se/investors )

2022-05-20 Footway Group Footway Group AB: Footway Group årsstämmokommuniké 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-25 Footway Group Footway Group AB: Footway Group offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Footway Group Kallelse till årsstämma i Footway Group AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Footway Group Footway Group AB: Footway Group lanserar "Community Approved" Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Footway Group Footway Group AB: Teckningsperioden i Footway Groups företrädesemission inleds idag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Footway Group Footway Group AB: Footway Group förvärvar Grand Shoes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Footway Group Footway Group AB: Footway Group offentliggör prospekt avseende företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Footway Group Footway Group AB: Footway Group har beslutat att justera villkoren i bolagets företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
19 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
23 May 2023 | Årsstämma 2022
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023