Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-07-14 Exsitec Holding Correction: Exsitec Holding AB (publ) Interim report, January - June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Exsitec Holding Rättelse: Exsitec Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) Interim report, January - June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Invitation to the presentation of Exsitec's Quarterly Report Q2 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Inbjudan till digital presentation i samband med kvartalsrapport för Q2 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Exsitec Holding Kommuniké från årsstämma i Exsitec Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Exsitec Holding Report from the Annual General Meeting of Exsitec Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport för första kvartalet 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 28 Apr 2023 | Exsitec Holding

Exsitec Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport för första kvartalet 2023

Januari – mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 201 MSEK (164) vilket motsvarar en ökning med 23 % jämfört med samma period föregående år 
  • Justerad EBITA ökade till 43 MSEK (34) vilket innebär en justerad EBITA-marginal om 21,3 % (20,7 %)
  • Rörelseresultatet ökade till 32 MSEK (28)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,82 SEK (1,64) respektive 1,75 SEK (1,58) 
  • Återkommande nettointäkter från programvara LTM uppgick till 119 MSEK (86)
  • Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 525 (430)

Se fullständig rapport bifogad.

Rapporten redovisas i en webbsändning den 28:e april klockan 10.00, länk till sändningen återfinns på Exsitecs hemsida under finansiella rapporter .

2023-04-28 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) Interim report, January - March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Exsitec Holding Correction: Exsitec Holding AB (publ): Invitation to the presentation of Exsitec's Quarterly Report Q1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Inbjudan till digital presentation i samband med kvartalsrapport för Q1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Invitation to the presentation of Exsitec's Quarterly Report Q1 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Exsitec Holding Exsitec Holding AB:s (publ) årsredovisning för 2022 offentliggjord Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-30 Exsitec Holding Exsitec Holding AB:s (publ) Annual Report for 2022 has been published Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 Exsitec Holding Rättelse: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Exsitec Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-28 Exsitec Holding KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Exsitec Holding AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Exsitec Holding Ny vd i norge för Exsitec Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-22 Exsitec Holding Ny daglig leder i Exsitec AS Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-28 Exsitec Holding Exsitec utsedd till Medius Årets Partner 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) Year-end Report 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Invitation to webcast for the presentation of Year end report, 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Inbjudan till digital presentation i samband med bokslutskommuniké 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-30 Exsitec Holding IT-konsultbolaget Exsitec utsedd till Årets Partner av Visma Software Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-02 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB förvärvar kundbas från branschkollegan Amesto Solutions AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 Exsitec Holding Exsitec och Visma i nytt avtal - Exsitec första partner att leverera Control Edge Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB har förvärvat beslutsstödsspecialisten Vimur AB Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) Interim report, July - September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-21 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Inbjudan till digital presentation i samband med kvartalsrapporten för Q3 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-23 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ) valberedning inför årsstämman 2023 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-13 Exsitec Holding Exsitec Holding AB (publ): Dotterbolaget iAdvice ApS avyttrar verksamhetsgren Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

16 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
4 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024