Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-06 Redeye Redeye: Redeye Initiates Coverage of Enzymatica Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica och University of Kent startar studie för att undersöka hur elitidrottare kan förebygga virusinfektioner i de övre luftvägarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica and University of Kent launch study to explore prevention of upper respiratory virus infections in elite athletes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Penser Access Penser Access: Inte helt ute ur coronatunneln - Enzymatica Analyser Visa Stäng
Analyser | 3 Nov 2022 | Enzymatica

Penser Access: Inte helt ute ur coronatunneln – Enzymatica

Q3-rapporten
Nettoomsättning för Q3 uppgick till 18,5 mkr (15,4) med ett rörelseresultat för kvartalet på -15,9mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 mkr (-16,2). Bolaget noterar en försäljningsökning för kvartalet om 20%, dock mot ett utav pandemin försäljningsmässigt pressat jämförelsekvartal.

Forskningsstudie presenterad
Den 31 oktober publicerades en studie från det medicinska universitetet i Innsbruck som visar att i 3D-printade cellmodeller (in-vitro) så kan ColdZyme blockera olika omikronvarianter av covidvirus. Enzymatica avser att gå vidare med kliniska studier för att bekräfta resultaten in-vivo. Bolaget uppger att de är i slutfasen utav planeringen av dessa. Enzymatica avser att inom kort återkomma med mer information.
 
Inte helt ute ur coronatunneln
Vi har redan prognostiserat en vändning under 2022, däremot nödgas vi att justera ned våra estimat för försäljning och EBIT på grund av den något svagare rapporten jämfört med våra förväntningar. Vi ser ett nytt motiverat värde på 5,30–5,50 kr per aktie (7,30 – 7,50).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 03-11-2022 kl. 09:14: https://docs.penser.se/a/3250/Enzymatica_Inte_helt_ute_ur_coronatunneln.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2022-11-02 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q3/2022: En bredare roll för ColdZyme adderar potential för framtiden Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q3/2022: A broader role for ColdZyme adds potential for the future Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Enzymatica Enzymatica AB: New study confirms ColdZyme stops viruses causing Covid-19 from adhering to human respiratory cells Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Enzymatica Enzymatica AB: Ny studie bekräftar: ColdZyme hindrar virus som orsakar Covid-19 från att fästa vid mänskliga luftvägsceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica announces outcome of new rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica offentliggör tilläggsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publishes supplementary prospectus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme also blocks omicron variants BA.4 and BA.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blockerar även omikronvarianterna BA.4 och BA.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 Enzymatica Enzymatica AB: Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission offentliggjort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 Enzymatica Enzymatica AB: Publication of prospectus regarding Enzymatica's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Penser Access Penser Access: Vändning i sikte - Enzymatica Analyser Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q2/2022: Förbättrad försäljning skapar tillförsikt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q2/2022: Improved sales give confidence for the future Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica's Board of Directors decides on a new rights issue of SEK 74.7 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Styrelsen i Enzymatica beslutar om nyemission om 74,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blocks omicron virus - according to new research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blockerar omikronvirus - enligt ny forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica signs loan agreement with major shareholders Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica tecknar låneavtal med huvudägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Bulletin from Annual General Meeting of Enzymatica AB (publ) on 28 April 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den 28 april 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q1/2022: Our financial targets remain in place Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q1/2022: Våra finansiella mål ligger fast Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Enzymatica Enzymatica AB: Article about ColdZyme acquitted from suspicions of research misconduct Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Enzymatica Enzymatica AB: Artikel om ColdZyme-studie frias från misstankar om oredlighet i forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica's mouth spray to be launched in Turkey Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymaticas munspray lanseras i Turkiet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publishes annual report for 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Enzymatica Notice of Annual General Meeting 2022 in Enzymatica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Enzymatica Kallelse till årsstämma 2022 i Enzymatica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3