Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-12-06 Redeye Redeye: Redeye Initiates Coverage of Enzymatica Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica och University of Kent startar studie för att undersöka hur elitidrottare kan förebygga virusinfektioner i de övre luftvägarna Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica and University of Kent launch study to explore prevention of upper respiratory virus infections in elite athletes Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-03 Penser Access Penser Access: Inte helt ute ur coronatunneln - Enzymatica Analyser Visa Stäng
2022-11-02 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q3/2022: En bredare roll för ColdZyme adderar potential för framtiden Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-02 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q3/2022: A broader role for ColdZyme adds potential for the future Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Enzymatica Enzymatica AB: New study confirms ColdZyme stops viruses causing Covid-19 from adhering to human respiratory cells Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-01 Enzymatica Enzymatica AB: Ny studie bekräftar: ColdZyme hindrar virus som orsakar Covid-19 från att fästa vid mänskliga luftvägsceller Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 1 Nov 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Ny studie bekräftar: ColdZyme hindrar virus som orsakar Covid-19 från att fästa vid mänskliga luftvägsceller

Världen har börjat andas lättare när innovativa vaccin nu skyddar miljoner människor över världen från de många smittsamma virus som orsakar Covid-19. Medan luften fortsätter att innehålla virus som hotar de övre luftvägarna söker forskare efter ytterligare sätt att behålla och utveckla de forskningsframsteg som gjorts under de senaste två åren. En studie som publiceras i tidskriften Respiratory Research pekar nu på en betydelsefull och ny dimension av skydd, en som fysiskt hindrar luftburna virus från att infektera.

Enligt forskare vid det medicinska universitetet i Innsbruck stoppar den receptfria munsprayen ColdZyme virus från att fästa mot de mänskliga luftvägarna. Studien lyfter fram ColdZymes förmåga att blockera de senaste omikronvarianterna BA.4 och BA.5, vilket skyddar mänskliga celler från att angripas och infekteras av virus. Detta bygger vidare på tidigare data från samma forskargrupp, som visade att ColdZyme skyddar mot den ursprungliga omikronvarianten BA.1 samt mot andra varianter av SARS-CoV-2.

”Vi har visat att munsprayen ColdZyme blockerar omikronvarianterna BA.4/5 och BA.1 från att infektera mänskliga luftvägsceller i en fullt differentierad cellkultur av bronkiala epitelceller. Resultaten från studien visar att ColdZyme skyddar mot BA.1 och BA.4/5-infektioner, upprätthåller epitelcellernas integritet och att virusmängden minskar avsevärt vid profylaktisk behandling med ColdZyme munspray. Även om resultaten från våra in-vitro 3D-modeller inte kan överföras direkt till effekt in-vivo öppnar det här för den spännande möjligheten att ColdZyme kan användas för att förebygga överföring och spridning av SARS-CoV-2”, säger professor Doris Wilflingseder som är chef för forskargruppen.

”ColdZyme har nu bevisats blockera 11 olika virus i de övre luftvägarna, inklusive flera varianter av SARS-CoV-2. Vi ser det som vår skyldighet mot samhället att fortsätta undersöka dessa resultat för att bekräfta effekten hos människor. ColdZyme skulle mycket väl kunna vara ett enkelt sätt att erbjuda människor ett extra skydd mot omikronvarianter och andra coronavirus, som komplement till rekommenderade vaccin”, säger Claus Egstrand, VD för Enzymatica.

Mer information om studien: ColdZyme® protects airway epithelia from infection with BA.4/5 | Respiratory Research | Full Text (biomedcentral.com) ( https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-022-02223-2 )

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post:claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post:stefan.olsson@enzymatica.com

Enzymatica AB utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkterna baseras på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets första produkt är medicin-teknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på fyra kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintligamarknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North GrowthMarket. För mer information besök www.enzymatica.se.
Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post:certifiedadviser@penser.se.

2022-08-26 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica announces outcome of new rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-26 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica offentliggör utfall i företrädesemissionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica offentliggör tilläggsprospekt Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publishes supplementary prospectus Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme also blocks omicron variants BA.4 and BA.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blockerar även omikronvarianterna BA.4 och BA.5 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 Enzymatica Enzymatica AB: Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission offentliggjort Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-05 Enzymatica Enzymatica AB: Publication of prospectus regarding Enzymatica's rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Penser Access Penser Access: Vändning i sikte - Enzymatica Analyser Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q2/2022: Förbättrad försäljning skapar tillförsikt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q2/2022: Improved sales give confidence for the future Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica's Board of Directors decides on a new rights issue of SEK 74.7 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-19 Enzymatica Enzymatica AB: Styrelsen i Enzymatica beslutar om nyemission om 74,7 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blocks omicron virus - according to new research Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Enzymatica Enzymatica AB: ColdZyme blockerar omikronvirus - enligt ny forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica signs loan agreement with major shareholders Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica tecknar låneavtal med huvudägare Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Bulletin from Annual General Meeting of Enzymatica AB (publ) on 28 April 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den 28 april 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Enzymatica AB: Interim report Q1/2022: Our financial targets remain in place Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-28 Enzymatica Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q1/2022: Våra finansiella mål ligger fast Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Enzymatica Enzymatica AB: Article about ColdZyme acquitted from suspicions of research misconduct Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-11 Enzymatica Enzymatica AB: Artikel om ColdZyme-studie frias från misstankar om oredlighet i forskning Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica's mouth spray to be launched in Turkey Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-04 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymaticas munspray lanseras i Turkiet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisning för 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-31 Enzymatica Enzymatica AB: Enzymatica publishes annual report for 2021 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Enzymatica Notice of Annual General Meeting 2022 in Enzymatica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-28 Enzymatica Kallelse till årsstämma 2022 i Enzymatica AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3