Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-10-28 Ellen Ellen och Designkontoret Silver vinner Guld i Svenska Designpriset 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-19 Ellen Marknadsuppdatering: Ellen AB levererar all time high-försäljning och ett förbättrat resultat för perioden januari till september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-05 Ellen Ellen AB stärker sin produktportfölj med ytterligare en prebiotisk intimvårdsprodukt Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-26 Ellen Ellen offentliggör halvårsrapport, januari - juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-18 Ellen Ellen vinner designpris för förpackningsdesign tillsammans med Designkontoret Silver Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-24 Ellen Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR, Kommuniké från årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 24 May 2022 | Ellen AB

Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR, Kommuniké från årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ)

Vid Ellen Aktiebolags årsstämma i Stockholm den 24 maj 2022 fastställde stämman, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för år 2021, samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman valde enligt valberedningens förslag, omval av Jens Engström, Mikael Lövgren, Cecilia Wolf och Sven Mattsson som styrelseledamöter samt nyval av Charlotta Nilsson som styrelseledamot, för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Jens Engström omvaldes till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Finnhammars Revisionsbyrå AB med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman utsåg Jan Kockum (nyval) till ordförande i valberedningen, Sven Mattsson (omval) och Jens Engström (omval) till ledamot i valberedningen.

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt om styrelse- och revisionsarvoden.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet samt gränser för antalet aktier.

Kontaktperson:
Charlotta Nilsson, vd på Ellen AB
Telefon 08-412 10 00, info@ellen.se

Om Ellen

Ellen är ett svenskt Fem-Tech bolag med ursprung inom forskning och utveckling med en mångårig och unik kunskap inom probiotika och kvinnlig intimhälsa. Ellen tillhandahåller innovativa naturliga premiumprodukter inom intimhälsa. Ellens produkter hjälper till att upprätthålla ett balanserat pH-värde i underlivet genom livets alla faser. Ellen erbjuder bland annat patenterade probiotikaprodukter för att förbättra kvinnors intimhälsa. Produkterna säljs och marknadsförs genom ett globalt nätverk av distributörer samt i egen regi. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se

Bilaga


2022-05-24 Ellen Kommuniké från årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Ellen Kallelse till årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Ellen Ellen Aktiebolag (publ) publicerar årsredovisning för 2021 Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 May 2023 | Årsstämma 2022