Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-10-28 Ellen Ellen och Designkontoret Silver vinner Guld i Svenska Designpriset 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-19 Ellen Marknadsuppdatering: Ellen AB levererar all time high-försäljning och ett förbättrat resultat för perioden januari till september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 19 Oct 2022 | Ellen AB

Marknadsuppdatering: Ellen AB levererar all time high-försäljning och ett förbättrat resultat för perioden januari till september 2022

Ellen AB redovisar en nettoomsättning om 17 060 (13 720) KSEK för de nio första månaderna 2022 vilket är all time high-nivå och innebär en försäljningstillväxt om 24,4 procent jämfört med motsvarande period 2021. EBITDA förbättrades med 22,4%, motsvarande en ökning om 997 KSEK till -3 446 (-4 443) KSEK medan bruttomarginalen ligger oförändrad på 48 (48) procent.

Ellen AB publicerar inga kvartalsrapporter. Detta är en kort marknadsuppdatering för att belysa resultat och utveckling för perioden januari till september 2022.

Ellens egna marknader bestående av Norden, som idag inkluderar Sverige och Norge, samt Tyskland, fortsätter driva en stark tillväxt. Jämfört med motsvarande period föregående år levererar Norden (Sverige och Norge), en tillväxt på +49 procent och Tyskland, som vuxit till att bli Ellens största marknad, har en tillväxt på +13 procent.

Den näst största marknaden, Frankrike/Belgien, tappar något i försäljning, -12,1 procent för perioden. Ellen har under andra och tredje kvartalet drabbats av produktionsförseningar vilket medfört längre ledtider och försenade leveranser som påverkat försäljningen framförallt till Frankrike/Belgien men även Tyskland.  Volymerna är framflyttade och om inget oförutsett händer väntas en återhämtning av den franska/belgiska försäljningen som pekar på tillväxt innan årets slut.

Utöver ovan fokusmarknader som står för knappt 83 procent av periodens omsättning, ser Ellen en uppåtgående trend på flertalet av marknaderna som totalt sett visar på en försäljningstillväxt om +229 procent.

Perioden har varit intensiv och händelserik, framförallt kopplat till lanseringen och implementeringen av Ellens nya uppgraderade varumärkesidentitet och design på den Nordiska marknaden, samt i Tyskland där arbetet fortfarande är pågående. Den svenska hemsidan och de digitala kanalerna har uppdaterats i enlighet med den nya varumärkesidentiteten och ett flertal starka marknadsaktiviteter har genomförts. Ellen har även lanserat tre uppgraderade veganska produkter med förbättrade formuleringar där bland annat prebiotika adderats.

Global oro och osäkerheter fortsätter att prägla vår omvärld. Det innebär utmanande tider för alla bolag, inklusive Ellen. Kostnadsökningar, råvarubrist, produktionsförseningar, längre leveranstider är några av faktorerna som påverkar ekonomin. Ellens ledning arbetar ständigt med att parera dessa utmaningar och följer noga utvecklingen.

.

”Förutom att driva försäljningstillväxt är det viktigt för Ellen att säkerställa lönsamhet framöver. Vi befinner oss på en orolig världsmarknad som påverkar både samhället i stort liksom företag och dess möjlighet att bedriva en opåverkad affärsverksamhet. Utmaningar kopplat till bland annat inflation och extrema kostnadsökningar innebär kraftiga påfrestningar på hela värdekedjan och påverkar våra marginaler. Vi har ett nära samarbete och god dialog med våra producenter kring dessa frågeställningar och arbetar dagligen med att minimera och motverka riskerna”.

”Det är glädjande att se att det målmedvetna arbete som pågått under en tid nu börjar ge resultat. Att landa ett resultat med kraftigt förbättrad försäljning, förbättrat rörelseresultat och bibehållen bruttomarginal känns mycket bra i dessa oroliga och utmanande tider. Vår ambition har hela tiden varit att leverera en ”all time high” försäljning för 2022. Förutsättningarna för det ser fortsatt goda ut och jag ser fram emot att fortsätta den här resan tillsammans med teamet”, säger Charlotta Nilsson, VD i Ellen AB.

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2022, kl. 10.40 CET.

Bilaga


2022-09-05 Ellen Ellen AB stärker sin produktportfölj med ytterligare en prebiotisk intimvårdsprodukt Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-26 Ellen Ellen offentliggör halvårsrapport, januari - juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-18 Ellen Ellen vinner designpris för förpackningsdesign tillsammans med Designkontoret Silver Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-24 Ellen Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR, Kommuniké från årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-24 Ellen Kommuniké från årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Ellen Kallelse till årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Ellen Ellen Aktiebolag (publ) publicerar årsredovisning för 2021 Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 May 2023 | Årsstämma 2022