Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-10-28 Ellen Ellen och Designkontoret Silver vinner Guld i Svenska Designpriset 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-19 Ellen Marknadsuppdatering: Ellen AB levererar all time high-försäljning och ett förbättrat resultat för perioden januari till september 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-05 Ellen Ellen AB stärker sin produktportfölj med ytterligare en prebiotisk intimvårdsprodukt Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-26 Ellen Ellen offentliggör halvårsrapport, januari - juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 26 Aug 2022 | Ellen AB

Ellen offentliggör halvårsrapport, januari – juni 2022

Ellen AB (ELN) publicerar idag halvårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022.

FÖRSTA HALVÅRET (2022-01-01 – 2022-06-30)

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11 090 (10 113) KSEK. Summa intäkter uppgick till 11 816 (10 150) KSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -2 137 (-2 204) KSEK
  • Bruttomarginalen för perioden uppgick till 47 (47) procent
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,43 (-0,49) SEK
  • Periodens kassaflöde uppgick till -3 771 (-896) KSEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Den 22 februari informerar Ellen marknaden om att man lanserar en ny design och varumärkesidentitet i maj 2022.
  • Den 24 februari meddelar Ellen marknaden om att man stärker sin produktportfölj och lanserar två uppgraderade veganska intimvårdsprodukter med prebiotika.
  • Den 18 mars informerar Ellen marknaden om att man utökar distributionen av sin produktportfölj i samband med lanseringen av den nya identiteten i maj. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Den 18 augusti informerar Ellen marknaden att man vinner designpris för förpackningsdesign tillsammans med Designkontoret Silver.

VD HAR ORDET

Ellen AB levererar en försäljningstillväxt om 9,7 procent och förbättrar rörelseresultatet med 3,1 procent för första halvåret 2022. Vi lyckas bibehålla bruttomarginalen om 47 procent, detta trots en turbulent omvärld som påverkar kostnadsläget.

Första halvåret har varit händelserikt med stort fokus på implementeringen av Ellens nya uppgraderade varumärkesidentitet och design på den Nordiska marknaden. Den nya designen reflekterar Ellens innovativa, naturliga och pH-balanserande premiumprodukter och har mottagits väl av marknaden och konsumenterna.

Vi har uppdaterat vår hemsida och vår kommunikation i våra digitala kanaler. Vi har intensifierat våra mediainvesteringar och har en stark plan som stöttar lanseringen. Vi har lagt grunden för att möjliggöra en fortsatt fin tillväxt framåt. Jag är stolt över teamet och det gedigna arbete vi tillsammans åstadkommit för att säkerställa denna lansering.

Utveckling per marknad

Lanseringen och implementering av den nya designen samt två nya uppgraderade prebiotiska produkter i maj har resulterat i en försäljningstillväxt om drygt 77 procent i norden när vi stänger första halvåret. Detta är bland annat drivet av ny och utökad distribution hos våra återförsäljare. 

I Tyskland tappar Ellen försäljning med knappt 20 procent. Detta är drivet av utfasningen av den gamla designen i väntan på att den nya designen skall lanseras och implementeras. I skrivande stund pågår arbetet att lansera Ellens nya varumärkesidentitet även i Tyskland. I samband med det har Ellen lyckats att initialt utöka sitt sortiment med ytterligare en produkt hos Rossmann som är Tysklands största drugstorekedja tillsammans med Dm-drogerie markt.  Rossmann är en av Ellens stora och betydande återförsäljare i Tyskland. Den nya designen kommer att implementeras under augusti/september i Rossmanns butiker och online.

Frankrike/Belgien som fortsatt är Ellens största marknad tappar försäljning med drygt 24 procent. Detta är kopplat till längre ledtider och leveransförseningar. Här har vi dock en orderstock och redan lagda inköpsordar som innebär en fin försäljningstillväxt i Frankrike/Belgien när vi stänger 2022.

Utöver våra fokusmarknader ovan ser vi en återhämtning i försäljning på de flesta marknaderna som totalt sett visar på en försäljningstillväxt om 205 procent. En trend som inger goda förhoppningar framåt.

Framtidsutsikter

Jag är ödmjuk inför ett oroligt världsmarknadsläge kopplat till kriget i Ukraina som förutom mänskligt lidande påverkar råvarutillgång, produktionskapacitet med längre ledtider och leveransförseningar, kostnadsökningar etc. Det är svårt att idag se vilka konsekvenserna blir framåt.

Vår ambition är att leverera ”all time high” försäljning och förbättrad marginal 2022 och utsikterna för det ser lovande ut. Vi lanserar ytterligare en uppgraderad nyhet i oktober då vi förstärker portföljen med en prebiotisk after shave & wax gel. Vi har redan nu erhållit bekräftade och positiva listningsbesked från våra stora apotekskedjor i Sverige där nyheten kommer finnas tillgänglig både i butik och online.

Ny och utökad distribution i Tyskland och en fin orderstock för Frankrike/Belgien är redan ett faktum. Det finns förhoppningar om att ytterligare utöka distributionen och försäljningen inom en snar framtid. Vi har en ny, stark organisation med ett bra och dedikerat team på plats. Vi befinner oss på en bra plats med stora möjligheter att utveckla vår affär. Jag ser fram emot fortsättningen.

Charlotta Nilsson
verkställande direktör
Ellen AB

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida: https://ellen.se/finansinformation/halvarsrapport

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 08.00 CEST.

Kontaktperson:
Charlotta Nilsson, vd på Ellen AB
Telefon 08-412 10 00, info@ellen.se  

Om Ellen
Ellen är ett svenskt Fem-Tech bolag med ursprung inom forskning och utveckling med en mångårig och unik kunskap inom probiotika och kvinnlig intimhälsa. Ellen tillhandahåller innovativa naturliga premiumprodukter inom intimhälsa. Ellens produkter hjälper till att upprätthålla ett balanserat pH-värde i underlivet genom livets alla faser. Ellen erbjuder bland annat patenterade probiotikaprodukter för att förbättra kvinnors intimhälsa. Produkterna säljs och marknadsförs genom ett internationellt nätverk av distributörer samt i egen regi. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se

Bilaga


2022-08-18 Ellen Ellen vinner designpris för förpackningsdesign tillsammans med Designkontoret Silver Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-24 Ellen Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR, Kommuniké från årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-24 Ellen Kommuniké från årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Ellen Kallelse till årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-25 Ellen Ellen Aktiebolag (publ) publicerar årsredovisning för 2021 Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 May 2023 | Årsstämma 2022