Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 Coala Life Rättelse: Coala-Life Group AB, Kvartalsrapport två 2023. -Bruttoresultatet samt efterföljande resultatmått, 1,4 MSEK bättre efter korrigering. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-15 Coala Life Correction: Coala-Life Group AB, quarter two 2023. -Gross profit and subsequent profit measures, SEK 1.4 million better after correction. Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-11 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-11 Coala Life Coala-Life Group AB quarter two 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-02 Coala Life Emma Strömfelt avgår som styrelseledamot i Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-02 Coala Life Emma Strömfelt resigns as board member of Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-31 Coala Life Extraordinary general meeting held in Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-31 Coala Life Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Coala Life The board of directors of Coala-Life Group AB carries out a directed new share issue of SEK 17 million at a 10-day VWAP without discount, subject to the general meeting’s subsequent approval Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Coala Life Styrelsen i Coala-Life Group AB genomför en riktad nyemission av aktier om 17 miljoner kronor till tiodagars VWAP utan rabatt under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Coala Life KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-11 Coala Life NOTICE TO ATTEND AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Coala Life Coala Life June monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-07 Coala Life Coala Life nyckeltal juni USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-30 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 Coala Life Coala Life nyckeltal maj USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 Coala Life Coala Life May monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Coala Life Coala Life signs an agreement for financing of trade receivables in USA up to 4 million US dollars Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Coala Life Coala Life tecknar avtal om finansiering av kundfordringar i USA upp till 4 miljoner US dollar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Coala Life Coala Life April monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Coala Life Coala Life nyckeltal april USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Coala Life Stämmokommuniké från årsstämma den 16 maj 2023 i Coala-Life Group AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-16 Coala Life Bulletin from annual general meeting in Coala-Life Group AB (publ) on 16 May 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Redeye Redeye: Coala Life - Positive progress, but financial challenges remain Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport ett 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Coala Life Coala-Life Group AB quarter one 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Coala Life Annual Report 2022 – Coala-Life Group AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Coala Life Årsredovisning 2022 – Coala-Life Group AB (publ) Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Coala Life NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Coala Life KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Coala Life Coala Life March monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-14 Coala Life Coala Life nyckeltal mars USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Redeye Redeye: Coala Life - Refilled growth capital and implemented transformation Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Coala Life Coala-Life Group AB Interim Report January - December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Coala Life Coala-Life Group AB Bokslutskommuniké januari-december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Coala Life Coala Life have now signed agreements on extended service for 90% of connected patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Coala Life Coala Life har nu tecknat avtal om utökad tjänst med 90% av anslutna patienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Coala Life Coala Life signs agreements on extended service for a further 30% of connected patients Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Coala Life Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för ytterligare ca 30% av anslutna patienter Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Coala Life Coala Life nyckeltal februari USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Coala Life Coala Life February monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med nya aktier och teckningsoptioner Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-14 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) announces last day of trading in BTUs and first day of trading in new shares and warrants Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) announces outcome of completed rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Coala Life Coala-Life Group offentliggör tillägg till prospekt avseende pågående företrädesemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Coala Life Coala-Life Group publishes supplement to prospectus in respect of ongoing rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Coala Life Coala Life nyckeltal januari USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Coala Life Coala Life January monthly KPI’s USA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) expands guarantee consortium in the ongoing rights issue and updates estimated transaction costs Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-08 Coala Life Coala-Life Group AB (publ) utökar garantikonsortiet i pågående företrädesemission och uppdaterar uppskattade emissionskostnader Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Coala-Life Group offentliggör prospekt i samband med företrädesemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Coala-Life Group publishes prospectus in connection with rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Tomorrow, the subscription period in Coala-Life's rights issue, begins. Subscription undertakings and guarantee commitments amounts to approx. 76.5% of the issue, corresponding to approx. SEK 77.6M. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-06 Coala Life Imorgon inleds teckningsperioden i Coala-Life's företrädesemission. Teckningsförbindelser och garantier uppgår till ca 76,5% av emissionen, motsvarande ca 77,6 MSEK. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-28 Coala Life Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för drygt 40% av anslutna patienter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-28 Coala Life Coala Life signs agreements for extended services for more than 40% of monitored patients Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Coala Life Extraordinary general meeting held in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Coala Life Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 Coala Life Coala Life December monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-12 Coala Life Coala Life nyckeltal december USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life NOTICE TO ATTEND AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life Coala-Life Group intends to carry out a rights issue of units, guaranteed to 75 percent, consisting of new shares and warrants of approximately SEK 101 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-23 Coala Life Coala-Life Group avser att genomföra en företrädesemission av units, garanterad till 75 procent, bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 101 miljoner kronor Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life - utökad tjänst ger högre intäkter i USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life nyckeltal november USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life - expanded service brings higher revenue in the US Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-13 Coala Life Coala Life November monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Coala Life Coala Life bekräftar de finansiella målen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Coala Life Coala Life confirms the financial targets Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life October monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life nyckeltal oktober, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB quarter three 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life enters into a convertible loan facility of SEK 25 M with existing shareholders Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life ingår konvertibel lånefacilitet om 25 MSEK med befintliga aktieägare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life reports monthly key figures for the company’s main market, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life rapporterar månadsvisa nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Intervju med Coala Lifes VD, Dan Pitulia om förvärvet av Vitrics Management Group Inc och Q2 rapporten Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Interview with Coala Life’s CEO, Dan Pitulia on the acquisition of Vitrics Management Group Inc and the Q2 report Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB quarter two 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 17 Aug 2022 | Coala Life

Coala-Life Group AB quarter two 2022

Second quarter 2022

 • Net sales increased to SEK 1.6 M (0.9).
 • EBITDA totaled SEK -40.7 M (-9.0).
 • Operating income totaled SEK -41.4 M (-9.8).
 • Profit after tax was SEK -38.5 M (-9.8).
 • Earnings per share was SEK -0.6 (-4.8).
 • Cash flow from operating activities was SEK -50.9 M (-10.2).

The period, January 1, 2022 – June 30, 2022

 • Net sales increased to SEK 2.4 M (2.2).
 • EBITDA totaled SEK -71.6 M (-22.0).
 • Operating income totaled SEK -73.4 M (-23.6).
 • Profit after tax was SEK -70.1 M (-23.7).
 • Earnings per share was SEK -1.3 (-11.8).
 • Cash flow from operating activities was SEK -86.4 M (-24.5).

Events in the quarter

 • On April 13, the company announced a resolution of a fully guaranteed rights issue of approximately SEK 150 M before transaction costs.
 • On April 15, the company announced that it received FDA 510k clearance for remote lung auscultation and enhanced ECG algorithm.
 • In April, the company reported that the Coala Heart Monitor had been recommended by the Medical Technology Product Council for introduction into clinical use in Sweden.
 • On May 30, the Annual General Meeting of Coala-Life Group AB was held, and Christian Jørgensen was elected as a board member.
 • On June 9, the company announced its intention to acquire Vitrics Management, a USA company engaged in patient monitoring.

Events after the end of the quarter

 • On July 4, the company launched a new website.
 • On July 29, the company announced that the estimated completion date of the acquisition of Vitrics Management was moved back to August 14.
 • On August 15, the company announced that the acquisition of Vitrics Management was completed for a purchase price of USD 3.5 M.

Extract from comments from the CEO, Dan Pitulia

During the spring and summer we have continued to work towards a profitable business in the US market. Our venture into Managed RPM, under the name Qorum Partners, has strengthened its position and business is picking up momentum, largely due to an investment in clinical staff. Coala Heart Monitor received an additional FDA 510k clearance in the US, for remote lung auscultation and new ECG analysis algorithm, and, in Sweden, the Medical Technology Product Council (MTP Council) recommended the use of Coala Heart Monitor in Swedish healthcare for patients with symptoms of atrial fibrillation. Shortly before the release of this report, we were also able to complete the acquisition of Vitrics in the US.

2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Dec 2023 | Extrastämma 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023