Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-11-22 Coala Life Coala Life confirms the financial targets Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Coala Life Coala Life bekräftar de finansiella målen Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tre 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life nyckeltal oktober, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala-Life Group AB quarter three 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-16 Coala Life Coala Life October monthly KPI’s USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life ingår konvertibel lånefacilitet om 25 MSEK med befintliga aktieägare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Coala Life Coala Life enters into a convertible loan facility of SEK 25 M with existing shareholders Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life reports monthly key figures for the company’s main market, USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-25 Coala Life Coala Life rapporterar månadsvisa nyckeltal för bolagets huvudmarknad USA Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-24 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Intervju med Coala Lifes VD, Dan Pitulia om förvärvet av Vitrics Management Group Inc och Q2 rapporten Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-22 Coala Life Interview with Coala Life’s CEO, Dan Pitulia on the acquisition of Vitrics Management Group Inc and the Q2 report Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Coala Life Coala-Life Group AB quarter two 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Coala Life Coala Life acquires Vitrics Management for an adjusted purchase price of USD 3.5 million Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-15 Coala Life Coala Life förvärvar Vitrics Management till en justerad köpeskilling om 3,5 miljoner USD Analyser Ladda ner | Visa Stäng
Analyser | 15 Aug 2022 | Coala Life

Coala Life förvärvar Vitrics Management till en justerad köpeskilling om 3,5 miljoner USD

Coala Life har idag slutfört förvärvet av Vitrics Management Group Inc till en köpeskilling om 3,5 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis. Vitrics är ett snabbväxande tjänstebolag inom Remote Patient Monitoring (RPM). Förvärvet är i linje med Coala Lifes strategi, med tydliga sälj- och operativa synergier.

Den 9 juni i år meddelade Coala Life ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Vitrics Management Group Inc (“Vitrics”) för en köpeskilling om 4,5 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis. Due diligence processen och förvärvet var beräknat att slutföras senast 31 juli 2022. Den 29 juli meddelades 14 augusti 2022 som nytt beräknat senaste slutförandedatum av due diligence processen och affären.

Efter genomförd due diligence har Vitrics intäktsredovisning justerats ner och köpeskillingen omförhandlats och Coala Life har vid stängningen av affären idag, den 15 augusti 2022, med egna kontanta medel förvärvat Vitrics för en total kontant likvid om 3,5 miljoner USD.

Vitrics väntas under de första 12 månaderna bidra till Coala Life med en omsättning om 1,5-1,8 miljoner USD och ett positivt resultat. Vitrics har för närvarande 8 aktiva kliniker och bolaget har tydliga sälj- och operativa synergier med Coala Life.

Vitrics grundades år 2021 av läkare och entrepenörer i Houston, Texas, för att erbjuda vårdgivare olika tjänster inom RPM. Vitrics nyckelfärdiga RPM-lösningar inkluderar olika typer av monitoreringstjänster och plattformslösningar för övervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmet, på uppdrag av amerikanska vårdgivare.

“Jag är glad att vi kommit i mål med detta viktiga förvärv. Med Vitrics stärker vi vårt erbjudande inom distansövervakning av patienter med kroniska sjukdomar. Förvärvet möjliggör en snabbare organisk tillväxt framåt. Vi kan snabbare skapa kritisk massa och trovärdighet i USA med en accelererande tillväxt i både den förvärvade och befintliga verksamheten”, säger Dan Pitulia, VD för Coala-Life Group AB.

“Vi är stolta över att gå samman med Coala Life och få möjligheten att accelerera utrullningen av våra tjänster på den snabbväxande, nationella RPM-marknaden. Coala har utvecklat en unik lösning för hjärtpatienter som vi nu kan komplettera vårt erbjudande med”, säger Dr. Gary Spangler, medgrundare av Vitrics Management Group.

2022-07-29 Coala Life Coala Life ändrar beräknat slutförandedatum av förvärv av Vitrics Management till 14 augusti 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-29 Coala Life Coala Life changes the estimated completion date of the acquisition of Vitrics Management to August 14, 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life Rättelse: VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life Correction: CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-18 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Coala Life Coala Life är glada att kunna meddela lanseringen av vår nya hemsida. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-04 Coala Life Coala Life is pleased to announce the launch of our new website. Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Coala Life VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-10 Coala Life CEO buys shares in Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Coala Life Coala Life avser förvärva Vitrics Management, ett USA-bolag verksamt inom patientmonitorering Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Coala Life Coala Life intends to acquire Vitrics Management, a US company active in Remote Patient Monitoring Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Coala Life Bulletin from annual general meeting in Coala-Life Group AB (publ) on 30 May 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-30 Coala Life Stämmokommuniké från årsstämma den 30 maj 2022 i Coala-Life Group AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Coala Life Coala-Life Group AB quarterly report one 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-24 Coala Life Coala-Life Group AB kvartalsrapport ett 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Coala Life Coala Life presenterar Q1 rapport via live webcast Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Coala Life Coala Life presents Q1 report via live webcast Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Coala Life NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-26 Coala Life KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Coala Life Coala Heart Monitor is recommended by the Swedish Medical Technology Product Council for clinical use Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-19 Coala Life Coala Heart Monitor rekommenderas av Medicintekniska Produktrådet för införande i klinisk användning i Sverige Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-15 Coala Life Coala Life receives FDA 510k clearance for remote lung auscultation and enhanced ECG algorithm Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-15 Coala Life Coala Life erhåller FDA 510k godkännande för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Coala Life Coala-Life Group tillförs cirka 150 miljoner kronor genom en företrädesemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-13 Coala Life Coala-Life Group raises SEK 150 million in a rights issue Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022