Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-08-15 CAG Group CAG Group AB: CAG Delårsrapport, april - juni 2023: Fortsatt god vinstutveckling Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-08 CAG Group CAG Group AB: Inbjudan till presentation av CAG:s kvartalsrapport för april - juni 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-08 CAG Group CAG Group AB: CAG Ateles tecknar avtal med Engelsons AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-31 Penser Access Penser Access: Utnyttjar sin finansiella ställning och förvärvar Etendo - CAG Group Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 31 May 2023 | CAG Group

Penser Access: Utnyttjar sin finansiella ställning och förvärvar Etendo – CAG Group

Förvärvet förstärker CAGs erbjudande inom e-handelslösningar
Etendo är specialiserade på att utveckla e-handelslösningar på plattformarna Adobe Magento och WordPress. Bolaget kommer att integreras med CAG Ateles, som är CAG-koncernens e-handelsbolag, och kommer att komplettera med både kunskap och kunder. Genom förvärvet stärker CAG Ateles sin organisation med nyckelkompetenser inom både kund- och teknikområdet. Förvärvet bidrar även med flera intressanta kunder, som exempelvis Pantamera, Packoplock och Weibulls, vilket skapar korsförsäljningsmöjligheter och intäktssynergier.

Förväntas omsätta ungefär 1 % av CAG-koncernen under 2023
Under 2022 omsatte Etendo 8,2 mkr och förväntas under 2023 addera ungefär 1 % i årstakt till CAG. Förvärvet finansieras kontant och de betalade 5,7x EV/EBIT, vilket är lägre än CAG själva. Under 2021 och 2022 har Etendo haft en rörelsemarginal på omkring 12 % och bidrar därmed positivt till koncernen. Vi förväntar oss att Etendo kan höja marginalen ytterligare genom integrationen med CAG Ateles, då det medför kostnadssynergier genom delade lokaler och övriga koncerngemensamma funktioner.
 
Utnyttjar sin starka finansiella ställning
Vi ser positivt på att CAG utnyttjar sin starka finansiella ställning genom ett förvärv. Nettoskuldberäkningen nedan utgår från nettoskulden vid utgången av Q1 justerat med utdelningen i maj. Även om vi ser förvärvet som positivt är påverkan på prognoserna begränsat och vi lämnar därför våra estimat oförändrade (tillträdet kommer att ske den 1 juni, och påverkan på omsättningen är därmed mindre än 1 %). Vi ser också positivt på att förslaget till förvärvet kommer direkt från ledningen i CAG Ateles.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 31-05-2023 kl. 07:50: https://docs.penser.se/a/3783/CAG_Forvarvar_Etendo.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://epaccess.penser.se/

2023-05-30 CAG Group CAG Group AB: CAG förvärvar Etendo inom utveckling av e-handelslösningar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 CAG Group Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 4 maj 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 CAG Group CAG Group AB: CAG presenterar på Redeye Consulting Event 11 maj 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Penser Access Penser Access: Stark inledning av året - CAG Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 Penser Access Penser Access: Ytterligare ett starkt kvartal - CAG Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-25 CAG Group CAG Group AB: Stark vinsttillväxt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 CAG Group CAG Group AB: Inbjudan till presentation av CAG:s kvartalsrapport för januari - mars 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 CAG Group CAG Group AB: CAG publicerar Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 CAG Group Kallelse till årsstämma i CAG Group AB 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Penser Access Penser Access: Når nya höjder - CAG Group Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 CAG Group CAG Group AB: CAG Bokslutskommuniké 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 CAG Group CAG Group AB: Inbjudan till presentation av CAG:s Bokslutskommuniké för 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-16 Penser Access Penser Access: Fördjupar samarbetet med BAE Systems Hägglunds - CAG Group Analyser Visa Stäng
2023-01-10 CAG Group CAG Group AB: CAG vinner ramavtal med Finansinspektionen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 CAG Group CAG Group AB: CAG certifieras enligt säkerhetsstandarden ISO/IEC 27001 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-31 Penser Access Penser Access: Korrigerat utskick: Tillväxt på alla plan - CAG Group Analyser Visa Stäng
2022-10-31 Penser Access Penser Access: Tillväxt på alla plan - CAG Group Analyser Visa Stäng
2022-10-27 CAG Group CAG Group AB: CAG Delårsrapport, kvartal 3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-18 CAG Group CAG Group AB: Inbjudan till presentation av CAG:s kvartalsrapport för juli - september 2022 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: Fortsatt god efterfrågan på IT-konsulter - CAG Group Analyser Visa Stäng
2022-08-17 Penser Access Penser Access: Intervju med CAG Group - Erik Penser Bank - 17 augusti 2022 Analyser Visa Stäng
2022-08-16 CAG Group CAG Group AB: CAG Delårsrapport, kvartal 2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3