Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-10-14 Asarina Pharma Asarina Pharma: Full rekrytering och sista patienten randomiserad i den viktiga studien om Tourettes syndrom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Asarina Pharma Asarina Pharma: Patient recruitment completed in landmark Tourette syndrome study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Asarina Pharma Omfattande ny preklinisk studie ökar säkerheten av Asarina Pharmas resultat om en viktig stressmekanism involverad i Tourettes syndrom och OCD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Asarina Pharma Extensive new preclinical study significantly increases the Translatability of Asarina Pharma's findings on key stress mechanism implicated in Tourette Syndrome and OCD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Q2 2022 Report released Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Rapport för andra kvartalet 2022 släppt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Asarina Pharma Asarina Pharma carries out a directed share issue following a request for loan conversion from Östersjöstiftelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Asarina Pharma Asarina Pharma genomför en riktad nyemission av aktier efter begäran om lånkonvertering från Östersjöstiftelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma genomför en riktad nyemission av aktier efter begäran om lånkonvertering från Östersjöstiftelsen

Den 31 maj 2021 offentliggjorde Asarina Pharma genom pressmeddelande att Bolaget tecknat ett avtal om konvertibelt lån med ÖSS (”Låneavtalet”). ÖSS har nu, i enlighet med Låneavtalet begärt att Asarina Pharma ska återbetala det utestående lånebeloppet jämte upplupen ränta, motsvarande totalt 5 884 296,35 kronor, med aktier. Bolaget har mot bakgrund härav, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av aktier till ÖSS (”Nyemissionen”). I enlighet med vad som föreskrivs i Låneavtalet är teckningskursen per aktie baserad på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar före konverteringsdagen och uppgår till 1,51 kronor.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 3 896 885 och aktiekapitalet ökar med 974 221,29 kronor, innebärande en utspädning om 17,21 procent. Efter Nyemissionen kommer antalet aktier i Asarina Pharma att uppgå till 22 641 409 och aktiekapitalet uppgå till 5 660 352,48.

”Konverteringen av ÖSS-lånet stärker vår finansiella ställning då skyldigheten att återbetala lånet i juni 2023 försvinner och gör att vi kan fokusera på fas IIa-studien av Tourettes syndrom. Vi är tacksamma för det stöd vi har fått från Östersjöstiftelsen”, kommenterar Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma.

2022-05-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Rapport för första kvartalet 2022 släppt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Q1 2022 Report released Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Asarina Pharma Kommuniké från årsstämma i Asarina Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Asarina Pharma Bulletin from the Annual General Meeting of Asarina Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Asarina Pharma Asarina Pharma: ASARINA PHARMA AB (publ) ANNUAL REPORT 2021 RELEASED Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Asarina Pharma Asarina Pharma: ASARINA PHARMA AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2021 PUBLICERAD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Asarina Pharma Asarina Pharma: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASARINA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Asarina Pharma Asarina Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ASARINA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2022-Q3