Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-10-14 Asarina Pharma Asarina Pharma: Full rekrytering och sista patienten randomiserad i den viktiga studien om Tourettes syndrom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Asarina Pharma Asarina Pharma: Patient recruitment completed in landmark Tourette syndrome study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Asarina Pharma Omfattande ny preklinisk studie ökar säkerheten av Asarina Pharmas resultat om en viktig stressmekanism involverad i Tourettes syndrom och OCD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Asarina Pharma Extensive new preclinical study significantly increases the Translatability of Asarina Pharma's findings on key stress mechanism implicated in Tourette Syndrome and OCD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Q2 2022 Report released Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Rapport för andra kvartalet 2022 släppt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Asarina Pharma Asarina Pharma carries out a directed share issue following a request for loan conversion from Östersjöstiftelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Asarina Pharma Asarina Pharma genomför en riktad nyemission av aktier efter begäran om lånkonvertering från Östersjöstiftelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Rapport för första kvartalet 2022 släppt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Q1 2022 Report released Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Asarina Pharma Kommuniké från årsstämma i Asarina Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Asarina Pharma Bulletin from the Annual General Meeting of Asarina Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Asarina Pharma Asarina Pharma: ASARINA PHARMA AB (publ) ANNUAL REPORT 2021 RELEASED Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Asarina Pharma Asarina Pharma: ASARINA PHARMA AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2021 PUBLICERAD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 6 Apr 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma: ASARINA PHARMA AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2021 PUBLICERAD

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

  • De totala rörelsekostnaderna minskade med mer än 50% till 38,3 Mkr.
  • FoU-kostnaderna sjönk till 29,9 miljoner kronor från 63,7 miljoner kronor 2020. Bolaget erhöll ett konvertibelt lån på 5,3 miljoner kronor från Östersjöstiftelsen. Vi räknar med att kassan på 21,7 miljoner kronor vid årsskiftet är tillräcklig för att finansiera fas IIa Tourette-studien.

FORSKNING OCH UTVECKLING 2021

FEBRUARI 11: Prof. Marco Bortolato (Univ. of Utah, USA) presenterar data från två nya prekliniska studier som bekräftar att Sepranolon undertrycker tics vid Tourette syndrom utan observerbara biverkningar.

JUNI 8: Patent- och registreringsverket i USA har beviljat ett patent för Sepranolon som behandling av Tourette syndrom, tvångssyndrom (OCD) och sjukligt spelberoende. 

JUNI 23: Topline-resultat från Asarinas fas IIa-studie med Sepranolon för menstruell migrän visade att en statistiskt signifikant skillnad jämfört med placebo inte uppnåddes i studiens primära och sekundära effektmått.

SEPTEMBER 28: En post hoc-analys av Sepranolon för PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom) visade att Sepranolon i doser på 10 mg vid undersökning av symptomreduktion i en utökad analys omfattande 9 dagar visade på en signifikant behandlingseffekt jämfört med placebo. (Den ursprungliga studien var inriktad på en undersökning av symptomreduktion under 5 dagar).

DECEMBER 22: Administrativt godkännande av två studieplatser för vår kliniska fas IIa-studie med Tourette syndrom erhölls efter en fem månader lång fördröjning till följd av administrativa eftersläpningar hos Köpenhamns Region Hovedstaden.

För att läsa hela rapporten vänligen besök: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/

2022-04-05 Asarina Pharma Asarina Pharma: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASARINA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Asarina Pharma Asarina Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ASARINA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2022-Q3