Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2022-10-14 Asarina Pharma Asarina Pharma: Full rekrytering och sista patienten randomiserad i den viktiga studien om Tourettes syndrom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-14 Asarina Pharma Asarina Pharma: Patient recruitment completed in landmark Tourette syndrome study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Asarina Pharma Omfattande ny preklinisk studie ökar säkerheten av Asarina Pharmas resultat om en viktig stressmekanism involverad i Tourettes syndrom och OCD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-06 Asarina Pharma Extensive new preclinical study significantly increases the Translatability of Asarina Pharma's findings on key stress mechanism implicated in Tourette Syndrome and OCD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Q2 2022 Report released Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Rapport för andra kvartalet 2022 släppt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Asarina Pharma Asarina Pharma carries out a directed share issue following a request for loan conversion from Östersjöstiftelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-23 Asarina Pharma Asarina Pharma genomför en riktad nyemission av aktier efter begäran om lånkonvertering från Östersjöstiftelsen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Rapport för första kvartalet 2022 släppt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 25 May 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma AB (publ) Rapport för första kvartalet 2022 släppt

EKONOMISK UTVECKLING

  • Personalkostnaderna minskade till 0,6 (1,9) MSEK på grund av den tidigare kommunicerade arbetstidsförkortningen för Asarina-teamet under Q3/2021
  • Externa FoU-kostnader uppgick till 2,6 (4,0) MSEK, majoriteten avser vår fas IIa kliniska studie i Tourette
  • Allmänna kostnader och administrationskostnader var oförändrade med 0,8 (0,8) MSEK
  • Vår nuvarande finansiering kommer att täcka kostnaden för studien, som varar t.o.m sommaren 2023
  • Asarina Pharma AB har nu beslutat att övergå från kvartalsrapportering till halvårsrapportering

FORSKNING OCH UTVECKLING

TOURETTE SYNDROM

  • Den första patienten i vår fas IIa Tourette-studie registrerades den 16 februari på Bispebjerg University Hospital Copenhagen
  • Cirka. 20 % av patienterna i studien hade randomiserats i slutet av kvartalet
  • Bispebjerg Universitetssjukhus fortsätter att inkludera och behandla vuxna patienter med Tourette, som utgör majoriteten av studien. Det danska nationella centret för Tourette på Herlev Universitetssjukhus kommer att fokusera på barn och tonåringar, och börjar rekryteringen senare under året
  • Sista-patient-sista-besök är planerat till januari 2023, topplinjeresultat för Q1 2023

För att läsa rapporten i sin helhet besök: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/

2022-05-25 Asarina Pharma Asarina Pharma AB (publ) Q1 2022 Report released Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Asarina Pharma Kommuniké från årsstämma i Asarina Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-04 Asarina Pharma Bulletin from the Annual General Meeting of Asarina Pharma AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Asarina Pharma Asarina Pharma: ASARINA PHARMA AB (publ) ANNUAL REPORT 2021 RELEASED Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-06 Asarina Pharma Asarina Pharma: ASARINA PHARMA AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2021 PUBLICERAD Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Asarina Pharma Asarina Pharma: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ASARINA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-05 Asarina Pharma Asarina Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ASARINA PHARMA AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

25 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2022-Q3