Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bolaget.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2019-09-18 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Aros Bostad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Aros Bostadsutveckling Kallelse till extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-02 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Första AP-fonden ny storägare i Aros Bostadsutveckling Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads delårsrapport visar på fortsatt god försäljning och produktionsstart av nya bostadsprojekt Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-14 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Kommuniké från årsstämman i Aros Bostad, en ny styrelseledamot invald Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-03 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB (publ) genomför nyemission av preferensaktier om cirka 45 miljoner kronor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-03 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad ger kunderna ökad trygghet genom att införa garanti vid försening Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-29 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad delårsrapport januari - mars 2019 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 29 May 2019 | Aros Bostad

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad delårsrapport januari – mars 2019

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Den gradvisa förbättringen av marknaden kombinerat med att vi har fler projekt i ett senare produktionsskede har gjort att vi under första kvartalet sålt 30 bostäder. Vår ambition att öka antalet bostäder i pågående produktion ligger kvar och vi avser att fortsätta starta ytterligare bostadsprojekt under året i linje med vår affärsplan.”

Aros Bostad har cirka 430 bostäder i pågående produktion, varav cirka 330 var i produktion vid första kvartalets utgång. Projektportföljen omfattar idag totalt 25 projekt vilket motsvarar cirka 3 600 bostäder, inklusive de bostäder som är i pågående produktion.

Perioden januari – mars 2019 (motsvarande period 2018)

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 092 TSEK (10 739).
  • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 6 401 TSEK (-1 639).
  • Resultat före skatt uppgick till 781 TSEK (-1 829).
  • Rörelsemarginalen var 23,8 procent (neg).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,07).
  • Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 25 (18), varav 3 (2) är under produktion.
  • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 30 (19), antal bokade bostäder uppgick till 11 (0).
  • Totalt är 76 procent (62) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Väsentliga händelser under kvartalet
Aros Bostad har tecknat avtal om att förvärva nio mindre fastigheter i Björknäs, Nacka kommun. Tillträde sker vid lagakraftvunnen detaljplan.

Aros Bostad har produktionsstartat projekt O2 Orminge i Nacka.

Aros Bostad har tillträtt en markanvisning från Stockholms stad gällande nybyggnationsprojektet Nockebyn i Bromma, samt tecknat entreprenadavtal för projektet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Försäljningen av bostäderna i den andra och avslutande etappen i projekt Link Järva Krog är påbörjad.

Aros Bostad har produktionsstartat projekt Nockebyn i Bromma. I samband med påbörjandet av byggnationen släpptes samtliga bostäder till försäljning.

Aros Bostad har blivit utsett till näst bästa bolag som börsintroducerades under 2018 inom kategorin ”Miljardbolag – Kvalitet”.

Aros Bostad har tillträtt bostadsprojektet Link Järva Krog och produktionsstartat 94 lägenheter.

Denna information är sådan information som Aros Bostadsutveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 klockan 07:30 (CEST). Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

2019-05-27 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad startar produktionen av nya bostäder i Link Järva Krog Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-24 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad utsett till näst bästa IPO-bolag under 2018 Pressreleaser Visa Stäng
2019-05-20 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad startar byggnationen av nya bostäder i Bromma, Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-16 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads årsredovisning publicerad på arosbostad.se Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-15 Aros Bostadsutveckling Kallelse till årsstämma i Aros Bostadsutveckling AB Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-07 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillträder markanvisning och tecknar entreprenadavtal för drygt 50 bostäder i Bromma, Stockholm Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads bokslutskommuniké 2018 - stark finansiell ställning och fortsatt projektutveckling enligt plan Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-28 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad förvärvar nio fastigheter i Björknäs, Nacka kommun Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-11 Aros Bostadsutveckling Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad växer och rekryterar till projektledning och säljteam Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-03 Aros Bostadsutveckling Aros Bostad tecknar avtal med NCC för uppförande av 86 bostadsrätter i Danderyd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-30 Aros Bostadsutveckling Aros Bostad delårsrapport januari - september 2018 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-19 Aros Bostadsutveckling Handeln i Aros Bostads preferensaktie inleds idag på Nasdaq First North Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

29 Nov 2018 | Kvartalsutdelning
30 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
28 May 2019 | Kvartalsutdelning
29 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
31 May 2019 | Kvartalsutdelning
14 Jun 2019 | Årsstämma 2018
29 Aug 2019 | Kvartalsutdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
18 Sep 2019 | Extrastämma 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner