Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-01-26 Aino Health AB (publ) Aino Health inleder ett nära samarbete med Visma Public Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-26 Aino Health AB (publ) Aino Health is starting close co-operation with Visma Public Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Aino Health AB (publ) Finskt välfärdsområde väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-19 Aino Health AB (publ) Finnish Wellbeing Services Counties continue to choose Aino for Employee Sustainability Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 Aino Health AB (publ) Finnish wellbeing services county chooses Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-29 Aino Health AB (publ) Finskt välfärdsområde väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Aino Health AB (publ) A leading manufacturing company has chosen Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-22 Aino Health AB (publ) Ett ledande tillverkningsföretag väljer Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-01 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino Health interim report January-September 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-11 Aino Health AB (publ) Kokkola Stad i Finland väljer Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 11 Oct 2022 | Aino Health

Kokkola Stad i Finland väljer Aino Health

Työplus Yhtiöt Oy väljer Ainos plattform för att stärka medarbetarnas hållbarhet, välbefinnande och produktivitet hos sina kundorganisationer. Työplus Yhtiöt startar sin första pilotimplementering med sin storägare Kokkola Stad. Genom partnerskapet med Työplus Yhtiöt Oy har Aino fått i uppdrag av Kokkola Stad att stärka medarbetarnas hållbarhet genom implementeringen av sin SaaS-plattform. Pilotimplementeringen startar i oktober 2022. 

Pilotprojektet kommer att starta med 250 anställda och utifrån erfarenheterna från piloten ska beslut tas om att utöka till hela personalen, totalt 2 500 anställda i Kokkola Stad. 

Aino skapar värde för både den offentliga och privata sektorn, direkt eller med partners, för att ge ett mer proaktivt ledarskap som leder till lägre sjukfrånvaro samt högre produktivitet och engagemang. Med Aino som partner kan Työplus Yhtiöt Oy erbjuda digitaliserade och proaktiva tjänster till sin kundbas. Kokkola Stad är den första kunden i detta samarbete. 

”Med detta samarbete kommer vi att kunna förbättra våra medarbetares hållbarhet och tillhandahålla digitaliserade lösningar för att stödja linjechefens vardag. Vi ser fram emot ett produktivt samarbete med Aino”, säger Kirsi Rytkönen, personaldirektör på Kokkola Stad. 

”Som regional företagshälsovårdsleverantör vill vi säkra proaktiva digitala tjänster för systematiskt ledarskap för våra kunder. Vi tror att vi tillsammans med Aino kan vara mer proaktiva och systematiska med våra kunder.”, säger Thomas Björk, VD för Työplus Yhtiöt Oy 

”Vi är mycket glada och stolta över att Kokkola Stad och Työplus Yhtiöt Oy väljer vår SaaS-plattform för att stärka medarbetarnas hållbarhet i sin organisation”, säger Jyrki Eklund, VD för Aino Health. 

  

Työpluskoncernen producerar och utvecklar företagshälsovårdstjänster och bedriver utbildnings- och konsultverksamhet inom området. De betjänar 1 600 företag, 1 000 företagare och lantbrukare och 27 000 privatkunder från alla branscher i Kokkola, JakobStad och Lesti och Perhonjokilaakso. 

  

För mer information
Jyrki Eklund 
VD Aino Health 
+358 40 042 4221 
jyrki.eklund@ainohealth.com 

Certifierad rådgivare 
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

  

Om Aino Health (publ) 
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Human Productivity. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com. 


2022-10-11 Aino Health AB (publ) Finnish City of Kokkola chooses Aino Health Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-09 Aino Health AB (publ) Aino Health sluter avtal med Kuopio Stad om 4 000 licenser Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-09 Aino Health AB (publ) Aino Health concludes an agreement with the City of Kuopio concerning 4 000 licenses Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-Juni 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-22 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): interim report January-June 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-01 Aino Health AB (publ) Aino Health i Almedalen: Paneldiskussion om att säkra miljontals arbetstillfällen i EU Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-23 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2022 i Aino Health AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2022-05-16 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-Mars 2022 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Globalt företag expanderar avtal med Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-28 Aino Health AB (publ) Aino Health (publ): Global company expands agreement with Aino Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2021 Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-20 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ) beslutar om riktad emission av konvertibler till Norberg & Partner Sustainable Group AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Aino Health AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL) Pressreleaser Visa Stäng
2022-04-19 Aino Health AB (publ) Förslag till ny styrelseledamot i Aino Health AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino utökar avtalet med DHL Supply Chain för att omfatta alla medarbetare i Sverige Pressreleaser Visa Stäng
2022-03-30 Aino Health AB (publ) Aino Health AB (publ): Aino expands agreement with DHL Supply Chain to include all employees in Sweden Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1